Malmö University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 311
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  A. Hafiz, Ahmad
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Wennberth, Johan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Interkulturell undervisning i ett mångkulturellt klassrum2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Ahmad A. Hafiz Johan Wennberth
 • 2.
  Addo, Giuseppina
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Join the Holy Spirit on Zoom: African Pentecostal churches and their liturgical practices during COVID-192021In: Approaching Religion, E-ISSN 1799-3121, Vol. 11, no 2, p. 45-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The COVID-19 global pandemic impacted all social relations, including the way religious communities engage in worship services. Due to strict social distancing protocols, the only viable solution for many congregations was online worship. This article investigates how platforms in cyberspace, such as Zoom, can provide a substitute for the core religious practices found in physical worship services, particularly for African Pentecostal believers who rely heavily-on the aesthetic and sensory experience of their religious environment. Drawing on the theoretic-al concept of affordance, it is argued that digital affordances such as the chat box and emojis are used by believers to communicate affective moments arising from the sensory experience of worship. Members of the congregation become 'digital spiritual hype people-' who render support to leaders in order to create and regenerate an affective environment where the presence of the Holy Spirit can be felt. The Holy Spirit, a fundamental pillar for Evangelical Christians, is understood as an embedded presence within the digital infrastructure. The internet connection, the phone and computers and screens are all re-appropriated as spiritual tools through which miraculous healing can be dispensed to believers in need. This research stands at a critical juncture between what might be termed the `pre-COVID era' and the `post-COVID era'. As vaccination plans continue to roll out and social distancing measures are slowly being lifted, a `post-COVID era' for African Pente-costals means negotiating the boundaries between online and offline spaces to fulfil core religious practices.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Alaouie, Farah
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Alkhatib, Kauthar
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Didaktiska metoder inom religionskunskapsundervisningen2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka huruvida lärare väljer att bedriva religionskunskapsundervisning med hänvisning till att skapa en klassrumsmiljö som främjar tolerans. Syftet är även att synliggöra de utmaningar lärarna ställs inför i religionskunskapsundervisningen samt hur lärarna går tillväga med dessa utmaningar. Undersökningen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att undersöka lärarnas val av didaktiska metoder i undervisningen. Intervjuernas fokus ligger på vilka metoder lärarna använder sig av för att skapa tolerans hos eleverna. En central punkt i undersökningen grundar sig i synen på den sociokulturella teorin om samspel och lärande, andra teoretiska utgångspunkter såsom pragmatism och fenomenologin förekommer som underlag för vår analys av det samlade datamaterialet. Examensarbetets resultat presenteras i fyra delar med olika teman som belyser undersökningen. Resultatet av undersökningen visar på hur olika metoder spelar roll i religionskunskapsundervisningen för att främja en gynnande lärandemiljö för eleverna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Alvén, Fredrik
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Yttrandefriheten som lärobok2021In: Religion och livsfrågor, ISSN 0347-2159, Vol. 51, no 3, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5.
  Alwall, Jonas
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Religionssociologi och socialt arbete - har de något att säga varandra?2009In: Religionssociologi i brytningstider: En vänbok till Curt Dahlgren / [ed] Anna Davidsson Bremborg, Göran Gustafsson, Gunilla Karlsson Hallonsten, Lunds Universitet , 2009, p. 159-169Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Alwall, Jonas
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Scientologi utifrån och inifrån: konfliktytor och paradoxer2021In: Religionssociologisk mångfald: Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige / [ed] Curt Dahlgren, Lund: Lunds universitet , 2021, p. 19-39Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Scientologi utifrån och inifrån
 • 7.
  Andersson, Lina
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Bengtsson, Sofie
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Muslimska kvinnors representation i svenska läromedelsböcker: - En kvalitativ läromedelsanalys ur ett genusperspektiv i religionskunskap för gymnasieskolan2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Lina Andersson Sofie Bengtsson
 • 8.
  Andersson, Lina
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Merhi, Rim
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Den svenska skolan: Sekulär eller präglad av kristendom?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en forskningsöversikt som redogör för forskning om hur kristendom påverkar främst den svenska skolan och dess elever. Forskningen är analyserad utifrån frågeställningarna Hur påverkar kristendom skolans värdegrund och elevens identitetsskapande? samt Hur förhåller sig elever, med eller utan religiösa och kulturella föreställningar eller bakgrunder, till ett samhälle med en majoritetsreligion och -kultur? Forskningen vi använt oss av har vi sökt fram främst via sökmotorerna Ebsco, Eric och Swepub. Utifrån källorna vi använt oss av kunde vi se att skolan, dess läroplaner och elevernas identitetsskapande påverkas av kristendom i stor mån. Vi såg även att Sveriges kulturella kristendom och sekularism var två drag som ibland gick hand i hand medan de ibland sågs som motsatser. Något återkommande i flertalet av artiklarna och avhandlingarna vi läst är att muslimer och islam framställs som problematiska i många scenarion.

  Download full text (pdf)
  Lina Andersson Rim Merhi
 • 9.
  Arifi, Albana
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Segerberg, Olivia
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Hur inkluderas homosexualitet inom skola och samhälle i Sverige?2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kunskapsöversikt där fokus ligger på att redovisa hur homosexualitet har inkluderats och speglats inom det svenska samhället och inom den svenska skolan. Det som också påvisas är hur den kristna tron har påverkat undervisningen i skolorna samt hur religionsundervisningen förhåller sig till ämnet idag. Under arbetet har vi fokuserat på frågor såsom: Hur berörs homosexuella i samhälle och i skola? Hur kan undervisning påverka elevernas medvetenhet? Hur påverkar den kristna protestantismen synen på homosexualitet hos människan och i samhället? Med hjälp av datasökningar på Swepub har vi hittat avhandlingar och annan forskning som hjälpt oss att nå fram till det resultat vi eftersökt. Med denna forskning har vi kunnat komma fram till att kyrkans roll i samhället har varit en stor del i hur synen på homosexualitet har varit. Detta har i sin tur även påverkat den svenska skolan och religionsundervisningen. Forskningen har kunnat ge oss en inblick i hur det är för både barn och vuxna att leva som homosexuell i det svenska samhället samt hur det har utvecklats med tiden. Rättigheten att leva fritt har inte alltid varit en självklarhet som homosexuell och med hjälp av litteraturen och de källor vi hittat har vi kunnat följa förändringen till ett mer rättvist samhälle. Förr hade kyrkan och kristendomens trosuppfattning en stor inverkan i människans tankesätt vilket resulterade i att samma tankesätt framkom i den svenska undervisningen. Forskningen har hjälp oss att förstå innebörden av ett samhälle och en skola som inkluderar varje individ och uppmärksammar deras rättigheter oavsett sexuell läggning. Detta utan att mötas av hot eller missgynnande av omgivning. Den forskning vi tagit del av visar hur värdegrundsarbetet i skolan är ett givande koncept för att motverka utanförskap och diskriminering i samhället.

  Download full text (pdf)
  Albana Arifi Olivia Segerberg
 • 10.
  Asklöf, Embla
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Vad innebär neutralitet i den svenska icke-konfessionella religionsundervisningen i praktiken?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Denna kunskapsöversikt behandlar neutralitet i religionsundervisningen i Sverige idag. Syftet med arbetet är att undersöka vad forskningen säger om lärares neutralitet i den icke-konfessionella religionsundervisningen idag, samt hur den svenska samhällsdiskursen kring religion och sekularitet påverkar religionsklassrummet. Då det inte finns någon tydlig definition av vad ickekonfessionell religionsundervisning innebär för lärare i praktiken, exempelvis vad gäller religiös positionering, är detta viktiga frågor att fundera över och studera. Som metod för denna kunskapsöversikt jag gjort sökningar via databaser som SwePub, ERIC och Libsearch. Många av de källor jag hittat där har också fört mig vidare till ytterligare relevant forskning. Forskningen som presenteras och analyseras diskuterar begrepp som neutralitet och opartiskhet och olika tolkningar av hur icke-konfessionell undervisning bör se ut i praktiken. Även forskning om den svenska självbilden, attityder till religion och det kristna arvet behandlas för att kunna besvara frågeställningen. Resultatet för denna kunskapsöversikt visar att normer och diskurser som finns i samhället återspeglas och reproduceras i religionskunskapsklassrummen. Dels genom skolans styrning, att styrdokumenten är politiska dokument färgade av sin tid. Dels genom att lärare och elever också har med sig värden och attityder in i klassrummet, vilka speglas i hur det talas om religion och religiositet i undervisningen. I slutsatsen konstateras att ett öppet klassrum präglat av transparens vad gäller lärarens livsåskådning är önskvärt, så länge detta inte influerar elevernas livsåskådning. Ett öppet klassrum är att föredra både ur didaktisk synvinkel, då det skapar goda relationer och ökar motivationen, och ur ett neutralitetsperspektiv då subjektiva värderingar inte riskerar att tolkas som fakta. Det konstateras även att det inte är någon lätt uppgift att hitta balans mellan privat och professionellt. Det kräver mycket erfarenhet och självreflektion, och är något lärarstudenter behöver mycket stöd i att utveckla under sin utbildning.

  Download full text (pdf)
  Embla Asklöf
 • 11.
  Augustsson, Dennis
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Carlström, CharlottaMalmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS). Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).Hall, EmmaMalmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).Liljefors Persson, BodilMalmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI). Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS).
  Religion och samhällsförändring: Aktuella perspektiv i religionsvetenskaplig forskning2023Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna antologi erbjuder forskningsbaserade och didaktiska perspektiv på religion och samhällsförändringar. Antologin är resultatet av ett samarbete mellan forskare från flera olika discipliner vid Malmö universitet och visar på den mångfald av forskningsperspektiv som ryms inom ämnesområdet religionsvetenskap i Sverige idag.

  Antologin vänder sig till studenter och verksamma lärare samt en vidare intresserad läsekrets som önskar få tillgång till aktuell forskning och fördjupa sin ämnesteoretiska kunskap. Genom fyra teman belyses aktuella perspektiv på brännande frågor inom samtida religionsvetenskaplig forskning: Religion, kön och sexualitet, Religion, unga och skola, Religion, möten och förändringar samt Religion, politik och samtid.

  I en samtid som präglas av ständigt pågående förändring är religion och livsåskådningsfrågor synnerligen aktuella. Mötet mellan historiska traditioner och nutida samhällsutveckling visar hur inte bara religiösa rörelser, utan också människors trosuppfattningar och identiteter, omtolkas och förändras över tid. Undervisningen i religionskunskap i grund- och gymnasieskolan utgår från att kunskap om religion och andra livsåskådningar är central för vår förståelse av en omvärld som i allt större utsträckning präglas av mångfald och förändring.

 • 12.
  Baard, Patrik
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Ethics in biodiversity conservation2021 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book examines the role of ethics and philosophy in biodiversity conservation.

  The objective of this book is two-fold: on the one hand it offers a detailed and systematic account of central normative concepts often used, but rarely explicated nor justified, within conservation biology. Such concepts include ‘values’ (both intrinsic, instrumental, and, more recently, relational), ‘rights’, and ‘duties’. The second objective is to emphasize to environmental philosophers and applied ethicists the many interesting decision-making challenges of biodiversity conservation. The book argues that a nuanced account of instrumental values provides a powerful tool for reasoning about the values of biodiversity. It also scrutinizes relational values, the concept of rights of nature, and risk, and show how moral philosophy proves indispensable for these concepts. Consequently, it engages with recent suggestions on normative aspects of biodiversity conservation, and show the need for moral philosophy in biodiversity conservation. The overriding aim of this book is to provide conservation biologists and policy-makers with a systematic overview of concepts and assessments of the reasons for reaching prescriptive conclusions about biodiversity conservation. This will prove instrumental in clarifying the role of applied ethics and a refined understanding of the tools it can provide.

  This title will be of interest to students and scholars of conservation biology, conservation policy, environmental ethics and environmental philosophy.

 • 13.
  Baard, Patrik
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Fundamental challenges for rights of nature2021In: Rights of Nature: A Re-examination / [ed] Daniel P. Corrigan; Markku Oksanen, Routledge, 2021, p. 156-175Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In recent years many actors have investigated the possibilities of strengthening legal environmental protection by making appeals to the rights of nature. Such rights have also been legally encoded in some countries. This chapter will critically investigate whether it is reasonable to ascribe moral or legal rights to nature. With support from moral and legal philosophy, different propositions in support of rights of nature will be tested to see if reasonable responses can be formulated against objections. If not, the position that nature has rights may ultimately have to be rejected, or at the very least become questionable. It will be suggested that all the investigated propositions require one to commit to one or several of the following shortcomings: rejecting conventional properties of rights-holders; accepting conventional properties but suggesting that natural objects and processes have those properties; accepting conflicting claims between rights of natural entities and human rights; or trivializing the notion of rights. Committing to any of these has significant intellectual and practical costs, and ultimately it will be proposed that the view that nature has rights ought to be rejected.

 • 14.
  Baard, Patrik
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Knowledge, participation, and the future: Epistemic quality in energy scenario construction2021In: Energy Research & Social Science, ISSN 2214-6296, E-ISSN 2214-6326, Vol. 75, article id 102019Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Constructing energy scenarios is traditionally an endeavour driven by experts. I suggest that an outcome of relying solely on expertise is incompleteness. Moreover, expertise, while being a necessary condition, is not a sufficient condition for epistemic quality and normative legitimacy of energy scenarios given the scope of transitions that energy scenarios entail, which includes substantial societal repercussions. Four reasons will be provided for wide participation when constructing energy scenarios. First, there are several forecasting shortcomings of top-down approaches. Second, to rely solely on expertise provides incomplete conceptualizations of energy and central concepts such as ‘smartness’, in addition to neglecting normative views. Third, increased epistemic quality is an outcome of wide participation. A fourth reason is derived from the argument of inductive risks, stating that thresholds of evidence should reflect the potential outcomes if erroneously corroborating or rejecting a hypothesis. As energy scenarios provide input to decision-making having potentially large societal impact, they ought to be both normatively legitimate as well as of sufficient epistemic quality, components provided by wide participation.

 • 15.
  Baard, Patrik
  et al.
  Universitetet i Oslo.
  Melin, Anders
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Magnusdottir, Gunnhildur Lily
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Justice in energy transition scenarios: Perspectives from Swedish energy politics2023In: Etikk i praksis, ISSN 1890-3991, E-ISSN 1890-4009Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we justify why justice ought to be considered in scenarios of energy transitions, stipulate what dimensions should reasonably be considered, and investigate whether such considerations are taken in Swedish parliamentary debates on energy policies. Through interviews we investigated how Swedish parliamentary politicians think through justice in energy transitions, providing a practical perspective. We conclude that while there is some overlap between minimal conditions for energy justice and the issues brought forward by Swedish politicians,several issues are omitted. Examples include procedural justice and recognizing Sámi interests. On the other hand, principles of energy justice omit economic issues, which are however often brought up by respondents. It can be argued that justice issues, and not only the technical and economic issues that currently dominate the political debate, should be considered in energy transitions. It is therefore unfortunate that questions about justice are not adequately recognized by Swedish members of parliament, as outlined here by interview results. Stronger conclusions would require more empirical work, but the article points out several discrepancies between the topics discussed in the research literature on energy policies, and the topics discussed by elected parliamentarians having a specific focus on energy policies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Baard, Patrik
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Sandin, Per
  Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Principlism and citizen science: the possibilities and limitations of principlism for guiding responsible citizen science conduct2022In: Research Ethics, ISSN 1747-0161, E-ISSN 2047-6094, Vol. 18, no 4, p. 304-318Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Citizen science (CS) has been presented as a novel form of research relevant for social concerns and global challenges. CS transforms the roles of participants to being actively involved at various stages of research processes, CS projects are dynamic, and pluralism arises when many non-professional researchers take an active involvement in research. Some argue that these elements all make existing research ethical principles and regulations ill-suited for guiding responsible CS conduct. However, while many have sought to highlight such challenges from CS, few have discussed principles per se providing the foundation for regulations. In this article we will investigate the possibilities of midlevel principlism in guiding responsible CS conduct. Principlism has the potential of accommodating many of the concerns taken to reduce the relevance of existing principles.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Bajrami, Ylber
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Bilalli, Shkumbin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Högstadielärares uppfattningar av inkludering i religionskunskap2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Shkumbin Bilalli Ylber Bajrami
 • 18.
  Baxter, Maya
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Aleksic, Andjela
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Framställningen av islam och kristendom i svensk religionskunskapsundervisning2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research overview addresses how Christianity and Islam are represented in Swedish religion textbooks for lower- and upper-secondary schools. It also scrutinises how pupils positioned in either one of these religions perceives the representation during non-confessional religious education. The aim of this essay is to clarify, for religion teachers in Sweden, the importance of analysing textbooks intended for use. The study aspires to encourage religion teachers to be more aware of how they unconsciously/consciously present these religions and their adherents partaking in the class. The findings in this research indicate that teachers and textbooks legitimise and/or delegitimise the systematic and constructed social hierarchy that can enable an “us versus them” mentality. Moreover, it shows that some religion textbooks portray these two religions stereotypically as, among other things, homogenous and outmoded. These stereotypes can transfer and emerge on a classroom level, affecting students positioned within Islam and Christianity with frustration and worry. Stressing that a misrepresentation of their religions might influence their classmates to intolerance and scepticism. The selection of studies used in this essay was found through searching in the following research databases: Libsearch (EBSCO), Swepub and ERIC. The composed material shows that textbooks and teachers can either reinforce or prevent the production of negative preconceived notions of these religions. 

  Deviating from generalising and reproducing the implied stereotypes has been challenging. Worthy of acknowledgement is the awareness of both our and the researchers’ backgrounds which is predominantly Euro- and Christocentric. Even though there is a great and firm dedication intending to digress from this, our white European heritage and Christian roots will influence this analysis unintentionally. 

  Download full text (pdf)
  Andjela Aleksic Maya Baxter
 • 19.
  Bilalli, Shkumbin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Islamofobi i skola och klassrum2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate religious didactic research that could eventually be applied in a teacher’s various forms of teaching and education, so that islamophobia may be eradicated, which leads me to this essay’s question  How can religious didactic research be applied in religious education to combat Islamophobia in schools and classrooms?. 

  The research required for this essay has been found through various databases, such as Google Scholar, Swepub and ERIC via EBSCO. Through the selected research in this essay, I found that the research had intentions to combat questions and doubts regarding islamophobia in schools, which made it easy for me to choose them. Even though most of my research is established in several foreign countries such as Canada and  the United States, I find my research and their methods relevant to Swedish society as well. I believe my research is more than helpful for me as a yet to be teacher, but also for all the teachers out there. The research combined is able to give the tools needed for a teacher to at least reduce islamophobia in classrooms. Examples of how to do that will be presented in this essay. It is not unknown that prejudice and mockery are things that people have experienced throughout time and therefore I find that this subject is of huge relevance. 

  Download full text (pdf)
  Shkumbin Bilalli
 • 20.
  Blanco Arias, Maricela
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Terrestrial Leadership to Stay With The Trouble: What can we learn from theory, philosophy, and Costa Rican stories of response-ability and string figuring?2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis is inspired by St. Pierre’s post qualitative inquiry and the philosophy of immanence, which support the creation of concepts through immersion in theory, philosophy, and practice. This serves as a guide of thought for the inquirer´s journey of exploration and creativity. This research departures in Latour´s concept of the Terrestrial, enriched by Haraway´s addition to the concept; and in Haraway´s theory of string figures, which is the foundation for exploring how to enact the change that is needed to survive in a world of climate destruction and business as usual. Haraway says that not all humans observe the Terrestrial from above (as Latour suggests) and invites us to go out there and find the people that never took off. For this purpose, I went to Costa Rica and had non-structured conversations with six Costa Rican leaders, who have been working for and with social and environmental causes for years. This inquiry aims to get a deeper understanding of how these stories, combined with the concept of the Terrestrial and SF theory, may help us create new concepts and develop a philosophy of Terrestrial Leadership. From a magic island to banana women, these stories tell us about how these leaders have gone through constant metamorphic processes of inner development, the discovery of their response-ability, the enactment of collaborations, and the politics of staying with the trouble in a chaotic world; in the Chthulucene. Finally, with the help of storytelling, I attempt to offer a first ontological and epistemological perspective on the concept of Terrestrial leadership and how we might benefit from it.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Blixt, My
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Risell, Emma
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Inkluderande religionsundervisning för elever i lågstadiet med olika religiösa bakgrunder2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur lågstadielärare bäst planerar sin religionsundervisning så inkluderande som möjligt i relation till hur Sveriges religiösa mångfald ser ut idag. Vi kommer generellt skriva om inkludering i relation till religionsundervisningen utifrån ett elevperspektiv där våra valda forskningsartiklar kommer att ligga till grund för arbetet. Men vi kommer också ta upp hur lärare påverkar eleverna genom sitt sätt att planera undervisningen. Arbetets metod består av en systematisk litteraturstudie där vi genom valda sökord sökt fram våra forskningsartiklar i olika databaser. Frågeställningen som genomsyrar hela arbetet är att undersöka hur lågstadielärare kan planera och undervisa om skolämnet religionskunskap där ambitionen är att inkludera alla individer oavsett religiös bakgrund.

   

  Resultat- och analyskapitlet har skrivits utifrån tre huvudrubriker som under arbetets gång framställts då valda artiklar bearbetats. Huvudrubrikerna är religiös mångfald och mångkulturs påverkan på skolan, socialt lärande i relation till religionsundervisningen samt lärarens roll i religionsundervisningen. Under dessa tre huvudrubriker presenteras valda artiklar för att svara på arbetets frågeställning. Vidare i slutsatser och diskussionskapitlet diskuteras och problematiseras artiklarnas innehåll och därmed har ett vidare forskningsområde diskuterats fram. Forskningsområdet blir att undersöka hur pass mycket ens uppväxt egentligen påverkar inom religiösa övertygelser och tankar kring religioner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bodelson, Sarah
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Everyday Bordering and the Struggle for Reproductive Justice in Ireland2023In: Struggles for Reproductive Justice in the Era of Anti-Genderism and Religious Fundamentalism / [ed] Selberg, R.; Kolankiewicz, M.; Mulinari, D., Palgrave Macmillan, 2023, p. 71-100Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The bodies of women and pregnant persons are unceasingly at the centre of nation-building projects and increasingly subject to bordering processes. State borders are becoming ever more delocalised and mobile, as state migration regimes move into and circumscribe the everyday and intimate lives and rights of persons deemed not to belong. In a growing number of EU member states, rights to healthcare and housing inter alia are tied to a person’s legal-political status. However, little attention has yet been paid to the effects of bordering on organising for and realising reproductive justice. Following the repeal of the 8th Amendment (the abortion ban) in 2018 in Ireland, conversations and contestations are taking place that serve as a compelling starting point to explore the implications of bordering on organising for and realising reproductive justice. In this chapter, I explore the calls made by the migrant and ethnic minority bloc during the March for Choice 2019 in Dublin, which link state borders to reproductive injustice in Ireland. I draw on preliminary fieldwork conducted in Dublin, interviews and informal conversations online, and secondary material, to understand how colonial, raced, sexed and gendered borders are reproduced and, more importantly, contested in the struggle for reproductive rights and justice in Ireland.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Boothby, Hugo
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Ethics review of artistic research: challenging the boundaries and appealing for care2024In: Research Ethics, ISSN 1747-0161, E-ISSN 2047-6094, Vol. 20, no 1, p. 112-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2019, a new national Ethics Review Authority (Etikprövningsmyndigheten, EPM) was created in Sweden. In 2020, Sweden’s Ethical Review of Research Involving Humans Act was revised, tightening this legislation, and increasing penalties for its infraction. This article draws on empirical material generated by artistic research conducted with a norm-critical contemporary music ensemble. Two of the musicians who collaborated with this research identify as disabled. Consequently, in accordance with EPM, my artistic research was subject to mandatory ethics review. Reflecting critically on my own experience of seeking ethical approval for this artistic research project, I show how EPM’s process of ethics review enacts scientific boundary work in Sweden that privileges the interests of academic disciplines that are already well-established. As a corrective to EPM’s scientific boundary work I propose the application of an ethics of care that recognises the complex relationalities that exist between research institutions, researchers and research participants.

 • 24. Boute, Bruno
  et al.
  Småberg, Thomas
  Malmö högskola, Faculty of Education and Society (LS), Department of Individual and Society (IS).
  Introduction. Devising order: socio-religious models, rituals, and the performativity of practice2012In: Devising order: socio-religious models, rituals, and the performativity of practice / [ed] Bruno Boute, Thomas Småberg, Brill Academic Publishers, 2012, p. 1-17Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Brännmark, Johan
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Evidence-Based Policymaking under Exceptional Circumstances2021In: Science and Proven Experience / [ed] Nils-Eric Sahlin, Lund: Media-tryck , 2021, p. 29-38Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Brännmark, Johan
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Means Paternalism and the Problem of Indeterminacy2023In: Moral Philosophy and Politics, ISSN 2194-5616, E-ISSN 2194-5624, Vol. 10, no 1, p. 47-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many contemporary defenders of paternalist interventions favor a version of paternalism focused on how people often choose the wrong means given their own ends. This idea is typically justified by empirical results in psychology and behavioral economics. To the extent that paternalist interventions can then target the promotion of goals that can be said to be our own, such interventions are prima facie less problematic. One version of this argument starts from the idea that it is meaningful to ascribe to us preferences that we would have if were fully rational, informed and in control over our actions. It is argued here, however, that the very body of empirical results that means paternalists typically rely on also undermines this idea as a robust enough notion. A more modest approach to paternalist interventions, on which such policies are understood as enmeshed with welfare-state policies promoting certain primary goods, is then proposed instead.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Brännmark, Johan
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Oombedda hälsoråd2020In: Vetenskap och beprövad erfarenhet: Hälsoråd / [ed] Nils-Eric Sahlin, Lund: Media-tryck , 2020, p. 27-36Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Brännmark, Johan
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Patriarchy as Institutional2021In: Journal of Social Ontology, ISSN 2196-9655, E-ISSN 2196-9663, Vol. 7, no 2, p. 233-254Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In considering patriarchy as potentially institutional and as a characteristic also of contemporary Western societies, a fundamental issue concerns how to make sense of largely informal institutions to begin with. Traditional accounts of institutions have often focused on formalized ones. It is argued here, however, that the principal idea behind one commonly accepted conception of institutions can be developed in a way that better facilitates an explication of informal institutions. When applied to the phenomenon of patriarchy, such an approach can then also allow us to ontologically make sense of gray areas and hierarchies of authority, as well as the intersectionality of social positions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Brännmark, Johan
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Brandstedt, Eric
  Lund University.
  Rawlsian Constructivism: A Practical Guide to Reflective Equilibrium2020In: Journal of Ethics, ISSN 1382-4554, E-ISSN 1572-8609, Vol. 24, no 3, p. 355-373Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many normative theorists want to contribute to making the world a better place. In recent years, it has been suggested that to realise this ambition one must start with an adequate description of real-life practices. To determine what should be done, however, one must also fundamentally criticise existing moral beliefs. The method of reflective equilibrium offers a way of doing both. Yet, its practical usefulness has been doubted and it has been largely ignored in the recent practical turn of normative theorising. This paper offers a complementary methodology to the method of reflective equilibrium, referred to as Rawlsian constructivism, which brings forth its practical merits. With the support of Rawlsian constructivism, the method of reflective equilibrium becomes a tool for public reasoning about practical problems which aims to facilitate shared solutions. The process of reflective scrutiny is used, not in the search of moral truth, but rather to highlight what stands in the way of solutions to problems agents face in different domains of social life. The practical value lies in scrutinising reasons for action that are taken for granted, explicating new rationales for action and highlighting neglected points of agreement. The paper exemplifies this approach with a process of justifying individual obligations to combat climate change. Normative theorists who share the practical agenda have correctly noted the importance of bottom-up investigations of subject domains. This paper argues that the next step should be to utilise this version of the method of reflective equilibrium to explore the potential for morally progressive solutions to these problems.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Buongiorno, Federica
  et al.
  Università degli Studi di Firenze.
  Kozel, Susan
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  The Potential of Passivity Beyond the Intentional Model. Consciousness as Disarticulation in Merleau-Ponty’s Institution and Passivity2022In: Humana.Mente, ISSN 1972-1293, E-ISSN 1972-1293, Vol. 15, no 41, p. 121-148Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reconfigures Merleau-Ponty’s “Problem of Passivity” into the potential of passivity. It contributes to Claude Lefort’s strong claims that Merleau-Ponty’s Passivity course from 1954-1955 published in the volume of course notes Institution and Passivity (2010) provides an «attack against the root of modern ontology», and that the phenomenon of passivity has largely been «neglected by most philosophers». Reflected in these assertions is a 21st century perspective on Merleau-Ponty’s work, with relevance to current performative, corporeal and political reworkings of phenomenology. The article's aim is to chart how Merleau-Ponty’s work on passivity, sleep and the unconscious represents a powerful critique of the Husserlian intentional model and the phenomenological concept of constitution, at the same time as opening potential for viewing consciousness as plural, culturally situated and diffracted.

 • 31.
  Burman, Anders
  et al.
  Södertörns högskola, Idéhistoria.
  Lettevall, Rebecka
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Inledning2014In: Tysk idealism / [ed] Anders Burman, Rebecka Lettevall, Stockholm: Axl Books , 2014, p. 7-38Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Burman, Anders
  et al.
  Södertörns högskola, Idéhistoria.
  Lettevall, Rebecka
  Södertörns högskola, Idéhistoria.
  Inledning: Tema Tysk idealism2011In: Lychnos, ISSN 0076-1648, p. 101-118Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Burman, Anders
  et al.
  Södertörns högskola, Idéhistoria.
  Lettevall, RebeckaSödertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Tysk idealism2014Collection (editor) (Other academic)
 • 34.
  Burman, Anders
  et al.
  Södertörns högskola, Idéhistoria.
  Lettevall, RebeckaSödertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).Liedman, Sven-Eric
  Löftet om lycka: Estetik, musik, bildning : till Sten Dahlstedt2013Collection (editor) (Other academic)
 • 35.
  Campbell, Cassandra
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Varför Ava-tar de på allt?: En kvalitativ analys av hur visualiseringen av händers interaktion påverkar hur åskådare upplever världen i filmen Avatar2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a phenomenological study that explores how the visualisation of hands affects the viewer’s perception of the world in the movie Avatar. The essay analyses three scenes from Avatar, consisting of hands that interact with objects that are unknown to both the movie character and the viewer. The analysis applies theories within phenomenology, perception, cognition, and science fiction as a narrative form, as it aims to explore how viewers perceive the interaction of hands in the context of watching a movie.

  The results suggest that the visualisation of hands can have several outcomes, regarding how the viewer reacts while watching the scenes that were involved in this study. The interactions serve a narrative function, as they convey information about the construction of the fictional film world. This in turn, engages the viewer’s interest and creates anticipation. Theories within phenomenology support that viewers can experience sensory perceptions, such as tactile sensations, while watching the scenes. The analysis also concludes that viewers may wish to interact with the film world by using their own hands, as cognition theories support that the presence of hands in our field of vision, prompts us to interpret our surroundings as being interactive.

  The findings in this study also conclude that experiences are difficult to measure and interpret, since our perceptions are shaped by our previous experiences and interests. The essay closes with a critical reflection on the results and elaborates on how the findings can be applied to different research fields, such as film narration, medicine, interaction design, UX design, and visual communication, followed by how the analysis in this essay could be expanded into a larger study.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Carlsson, Bo
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Sport Sciences (IDV).
  The Representation of Virtues in Sport Novels and Digital Sport2010In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 13, no 2, p. 274-286Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to capture the significance of norms and virtues in computer games, with a major focus on digital sports, in relation to the traditional representations of sports in novels. The socio-legal design tells us that popular culture, as a discursive and normative agenda, has a vital moral impact on individuals in relation to virtues and values, an influence that is as good as the authority of formal law. By comparing the representation of sports in novels and digital sports, the essay discusses the transition of virtues

 • 37.
  Carlsson, Bo
  et al.
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Sport Sciences (IDV).
  Lindfelt, Mikael
  Legal and Moral Pluralism: Normative Tensions in a Nordic Sport Model in Transition2010In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 13, no 4, p. 718-733Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As a departure from sport ethics and sociology of law this article deals with norms, rules, ethical principles and legal instruments that have an influence on the development of sport. The subject is connected to the Nordic regulation of sport, with a tradition of self-regulation and internal dispute resolutions; recently this 'autonomy' has been challenged by the interests of the market, different political pressures and by ethical discourses in the civil society. This is conceptualized as a state of normative tension and a 'sport model' in transition. The ethical departure focuses on the phenomenology of sport, illuminating internal values important to sport and the development of different conflict resolutions within sport organisations. The socio-legal perspective places sport in a social and normative context, focussing on various normative sources exterior to sport that will have an impact on the development of sport.

 • 38.
  Carlström, Charlotta
  Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS). Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  En villkorad gemenskap: Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet2023Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Homosexuality, bisexuality, transgender and queer have long been a sensitive topic in Christian churches. As society has changed, some denominations have become increasingly affirming, while others see the changes as incompatible with Christian values.

   A Conditional Community is based on in-depth interviews with 29 lgbtq Christians and is the first Swedish scientific study on the subject. Using a phenomenological approach, the author investigate how sexuality, intimacy and faith are experienced by the interviewees and how their Christian identity interacts with their identity as lgbtq people. 

  A Conditional Community is aimed at teachers, researchers and students in fields such as religious studies, sexology, gender studies and psychology. The book is also of interest to professionals who require knowledge on the subject, such as pastors and therapists. Furthermore, it can serve as a basis for discussions and reflection on faith, sexuality and lgbtq in the Free Church contexts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Carlström, Charlotta
  Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS). Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA).
  "Vi bad att det skulle hända en naturkatastrof så att pride inte skulle bli av": pridefestivaler och frikyrklig kristendom2023In: Religion och samhällsförändring: Aktuella perspektiv i religionsvetenskaplig forskning / [ed] Dennis Augustsson; Charlotta Carlström; Emma Hall; Bodil Liljefors Persson, Stockholm: Liber, 2023, p. 72-88Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Cheikh Moussa, Leila
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  Alsanji, Suzan
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  Islamundervisning i ett mångkulturellt klassrum2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Leila Moussa Suzan Alsanji
 • 41.
  Crespo Lopes, Juliana
  et al.
  Department of Theory and Foundations of Education, Federal University of Paraná, Curitiba 80060-000, PR, Brazil.
  Liljefors Persson, Bodil
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI). Malmö University, Disciplinary literacy and inclusive teaching.
  Young People Developing Their Identity Perception and Values: How Can School Support Such a Process by Bringing in Controversial Issues?2023In: Societies, E-ISSN 2075-4698, Vol. 13, no 12, p. 260-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article draws upon group conversations with young people (11–19 years old) from Europe, focusing on the Nordic countries. The participants’ identity perception showed more aspects as the deliberative, non-structured conversations advanced. From initially showing limited aspects of identity as being related to geographical and temporal aspects, a broader comprehension of identities as constructed, multiple, and at times subject to negotiation and change came to the fore during the discussions. Examples given showed an awareness that people, such as older relatives, develop diverse ways of thinking and acting due to historical and cultural contexts. Understanding that there is an intersection between psychosocial, post-structural, and sociocultural explanations for how identity formation progresses, we propose pedagogical actions working with controversial issues and values, raising critical consciousness of the context. During the conversations, a majority expressed that controversial issues were not something they dealt with at school. By working with controversial issues, the content of conflicts is made visible, and the possibility for students to recognize and respect each other’s diverse identities and perceptions increases. The goal of bringing controversial issues into education and conducting good discussions in the classroom is to help students develop and assess their opinions, gain an increased understanding, and consider new perspectives on various issues.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42. Dafermos, Manolis
  et al.
  Chronaki, Anna
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Natural Science, Mathematics and Society (NMS).
  Kontopodis, Michalis
  Cultural-Historical Activity Theory Travels to Greece: Actors, Contexts and Politics of Reception and Interpretation2020In: Cultural-Historical Psychology, ISSN 1816-5435, E-ISSN 2224-8935, Vol. 16, no 2, p. 33-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores how socio-cultural, cultural-historical and activity theory approaches to education and psychology have traveled to Greece over the last three decades. It explores the history of introducing these approaches in the Greek context while identifying key dimensions of the process, such as: diverse interpretation of original works, key actors in academic teaching and research and linkages with educational policy and activism beyond the university spaces. Greece with its specific history of military dictatorship, constitutional change, varied struggles for democracy within the university, European integration, and current crisis and neoliberal reforms is seen as a sample case; taking this case as a point of departure, the authors develop a meta-theoretical frame on how to discuss the various ways in which socio-cultural-historical approaches have traveled across socio-cultural, historical, institutional, political, regional, and also, increasingly globalized contexts of education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Dahlbeck, Johan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Author-Meets-Critics: Johan Dahlbeck, Spinoza: Fiction and Manipulation in Civic Education (Springer)2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is a philosophical enquiry into the educational consequences of Spinoza’s political theory. Spinoza’s political theory is of particular interest for educational thought as it brings together the normative aims of his ethical theory with his realistic depiction of human psychology and the ramifications of this for successful political governance. As such, the book aims to introduce the reader to Spinoza’s original vision of civic education, as a project that ultimately aims at the ethical flourishing of individuals, while being carefully tailored and adjusted to the natural limitations of human reason. This author-meets-critics includes scholars in philosophy, education and Spinoza studies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Dahlbeck, Johan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Confessions of a causal determinist, or some preliminary notes on a pedagogy of 'as if'2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the rift between the teacher’s sense of self as a causal agent and the experience of being in lack of control in the classroom, by way of Hans Vaihinger’s philosophy of ‘as if.’ It is argued that understanding agential control in terms of a valuable fiction—a practical (ethical) fiction in Vaihinger’s vocabulary—can offer a way of bridging this rift and can help teachers make sense of the tension between their felt need to strive for control and their experience of suffering from lack of control. A fiction, it is argued, is different from an illusion in that fictions can be affirmed without being believed. Unlike illusions, valuable fictions can be recognized as fictions and still retain some of their affective power over us, thereby allowing us to act ‘as if.’ In education, this is helpful as it means that we can make use of valuable fictions without assuming that these have to be protected from the critical gaze of non-believers. In fact, we can openly acknowledge that we rely on fictions as this is part and parcel of being a human being with a limited cognitive ability. 

 • 45.
  Dahlbeck, Johan
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Children-Youth-Society (BUS).
  Den institutionaliserade barndomen och högre värden: exemplet hållbar utveckling2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Min fråga är: Vad innebär det att arbeta med högre värden som utgångspunkt för den pedagogiska praktiken? För att försöka förstå dessa högre värden ska jag skissera en tankelinje som löper från 1600-talsfilosofen Benedict Spinoza (1632-1677) via 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) och efterkrigsfilosofen Gilles Deleuze (1925-1995). Denna tankelinje är tänkt att fungera som ett slags teoretiskt ramverk för en tänkbar tolkning av dessa moraliska utsagor utifrån en filosofisk diskussion om ontologi. Denna diskussion är både intressant och viktig, menar jag, eftersom vi ytterst sällan diskuterar – och ännu mindre problematiserar – de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna för den pedagogiska praktiken. Jag gör inga anspråk på att komma med några färdiga svar på dessa frågor här men ser ett behov av att lyfta diskussionen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Dahlbeck, Johan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Den pedagogiska filosofins återkomst?2022In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 27, no 2, p. 167-169Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Dahlbeck, Johan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Fictionalism: The Art of Teaching Truth Disguised as Lies2023Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Fictionalism confronts the dual epistemological nature of education. In this book, Johan Dahlbeck argues that all education, at bottom, concerns a striving for truth initiated through fictions. This foundational aporia is then interrogated and made sense of via Hans Vaihinger’s philosophy of ‘as if’ and Spinoza’s peculiar form of exemplarism. Using a variety of fictional examples, Dahlbeck investigates the different dimensions of educational fictionalism, from teacher exemplarism to the basic educational fictions necessary for getting started in education in the first place. Fictionalism will be a valuable resource for anyone interested in the philosophical foundations of education.

  Download (pdf)
  Flyer
 • 48.
  Dahlbeck, Johan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Finding Fictionalism, or Fictionalism Finding Me2024In: PESA Agora, no ColumnsArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Dahlbeck, Johan
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Indoktrinering som pedagogiskt verktyg2021In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727, no 2021-03-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Utbildning handlar i stor utsträckning om att förmedla kollektiva berättelser som å ena sidan är engagerande och intresseväckande och å andra sidan skildrar världen vi lever i på ett relevant sätt. Här kan den tidiga moderna politiska filosofins insikter kring indoktrinering som politiskt styrmedel vara något att dra lärdomar av, menar utbildningsforskaren Johan Dahlbeck.

 • 50.
  Dahlbeck, Johan
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Children-Youth-Society (BUS).
  Om barndomen och skillnadens logik: några empiriska exempel2010In: Från storslagna visioner till professionell bedömning, Malmö högskola, Lärarutbildningen , 2010, p. 121-134Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 311
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf