Publikationer från Malmö universitet
Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 129
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Akande, Adebowale
  et al.
  IR Research GLOBE Cross-Cul, Vancouver, Canada.
  Akande, Titilola
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Dublin Business School, Ireland.
  Global organizational science: A new reality for world-class organizations - Twilight of dawn or of evening?2021Inngår i: Emerging Trends in Global Organizational Science Phenomena: Critical Roles of Politics, Leadership, Stress, and Context / [ed] Adebowale Akande; Gerald R. Ferris; Pamela L. Perrewé, Nova Science Publishers, Inc., 2021, s. 3-29Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The geopolitical boundaries are fading in importance as corporations take on a more global perspective, and the technology of the 'new social media age' take a bird's-eye survey of this changing corporate terrain especially in turbulent times. This chapter concerns the real-world significance of global organizational science for the success or failure of organizations and human interactions. The science of organizations leads to the understanding of applications and interventions that benefit employees, work teams, organizations, management, customers, stakeholders, the community, and the larger society in which organizations are involved. The authors propose conceptualizing the science of organization as the world of work from multiple perspectives and paradigms in its goals of integrating the diverse insights of these other core disciplines and applying them to contemporaneous real-world challenges and opportunities for future inquiry in this domain. The authors next offer a taxonomy of a variety of reasons why global organizational sciences matter in an ever-changing business environment. A review and description of several emerging trends that are impacting organization life may tell us more about organizational science. The authors then summarize the evidence showing that organizational science's disputes and ongoing debates on the paradigmatic development are warranted. That striking an amicable balance can stimulate consensus that will later promote 'strong presence of mind, sense of professional confidence and of one another, and technological assurance'. This may indirectly affect the status of the discipline or field for better or for worse, and we conclude by saying without theory and method, that organizational practice is uninformed. Without practice, organizational theory is non-dynamic, stagnant, and moribund. Without a global organizational science, an organization or business firm loses tremendous diversity, synthesis in organizational research and theory, and substantial epistemology in the crucial need to connect to practice. High-performing corporations 'in a changing corporate terrain' operate like a well-oiled machine that operates capably through the effective coordination of many parts -- networks, culture, information systems, and talent mobility. The former issue: "Someone who works under you" has changed to "Someone who is a team member." Indeed, organizational hierarchies are collapsing, in successful global corporations, to promote cooperation and a winning attitude, much, like a sports team, comes together to win a game. Global organizational science is everyone's business and everyone's duty; it has the potential to become a touchstone in the lives of organizations. This is not the twilight of neutrality, but the twilight glow of dawn.

 • 2.
  Albi, Alexander
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Hampus, Eldh
  Arbetsbelastningen och dess effekter på läraryrket i Sverige2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker förändringar inom läraryrket till följd av politiska ochorganisatoriska förändringar de senaste decennierna. Syftet är att utforska och fördjupaförståelsen för hur olika förändringar påverkat läraryrket, och vilka konsekvenser de gett förgymnasielärare. Genom att analysera faktorer som bidrar till dessa förändringar och derasverkliga effekter ges en djupare inblick i hur lärares arbete påverkats. I vilken utsträckninglärare upplever hinder och utmaningar i sitt arbete och vad dessa hinder består av belysesäven i arbetet. Dessutom undersöks det närmare hur gymnasielärare upplever sinaförutsättningar och möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. För att studera dessa fenomenanvänds en kvalitativ enkätstudie som skickats ut till 24 gymnasieskolor i Skåne. Vårteoretiska utgångspunkt grundar sig i Karaseks och Theorells teori om arbetsförhållanden, därJDCS-modellen används för att analysera och resonera kring lärarnas upplevelser och vårempiri. Analysen av empirin utförs med hjälp av en innehållsanalys för att identifieragemensamma teman och mönster relaterade till lärarnas arbete och stödet de erhåller.Resultaten tyder på att många lärare utsätts för hög arbetsbelastning i kombination med lågtsjälvbestämmande på sina arbetsplatser. Empirin ger därmed insikt i utmaningar inomläraryrket och betonar vikten av att balansera arbetskrav med autonomi och socialt stöd för attfrämja välbefinnande och effektivitet hos lärare. 

  Fulltekst (pdf)
  Hampus Jakobsson Alexander Albi
 • 3.
  Andersson, Rebecka
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Arbeterskorna och fabriksfördärvet: En kvalitativ dokumentstudie av Gerda Meyersons texter2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens ämnesval är synen på arbetarklasskvinnors vägledningsbehov i Sverige kringsekelskiftet 1900. Tidigare forskning förklarar främst varför arbetarklasskvinnor inteanses vara i behov av karriärvägledning vid denna tidsperiod. Ett mer begränsatforskningsfält är vilka vägledningsbehov arbetarklasskvinnor anses ha vid sekelskiftet. Således motiveras studiens relevans. Studiens syfte är att undersöka hur Gerda Meyersonvid sekelskiftet 1900 i ett urval av sina texter resonerar kring arbeterskors behov avvägledning. Detta genom att besvara följande frågeställningar: Hur kommerrespektabilitetssträvan till uttryck i Meyersons resonemang? Hur kommer kvinnliggenuskonstruktion till uttryck i Meyersons resonemang? Uppsatsen är en kvalitativ dokumentstudie där källmaterialet utgörs av 19 tidningsartiklar och studien Arbeterskornas värld: Studier och erfarenheter. Studiens teoretiska utgångspunkter är Beverley Skeggs teori om respektabilitet och Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Resultatet i denna studie är att vägledningsbehoven som framkommer nästan uteslutande grundas i syftet att förbättra arbeterskors levnads- och arbetsförhållanden. Respektabilitetssträvan kommer till uttryck i Meyersons resonemang genom att hon belyser olika sorters förbättringar relaterat till arbeterskorsbeteende, kunskap och i viss mån utseende. Kvinnlig genuskonstruktion kommer tilluttryck i Meyersons resonemang genom att arbeterskors sysslor, platser och egenskaper värderas som kvinnliga eller manliga. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Arespång, Sofia
  Malmö högskola, Lärarutbildningen (LUT), Individ och samhälle (IS).
  Så länge jag är frisk vill jag jobba!: Fyra berättelser om att vara motiverad yrkesverksam aktiv pensionär.2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många seniorer väljer att arbeta efter pensioneringen. Denna rapport handlar om fyra berättelser av personer som har fortsatt att arbeta efter att ha passerat pensionsålder. Ur ett karriärutvecklingsperspektiv undersöker jag vilka faktorer i seniorernas berättelser som har lett till att fortsätta att arbeta efter 65, vad som motiverar till att vidareutvecklas och hur tillvaron ser ut runt dessa personer ut ett helhetsperspektiv. Syftet med denna undersökning är att få en skildring om seniorernas upplevelser av att vara yrkesverksamma efter pensioneringen. Dessa berättelser är av intresse för vägledningsprofessionen då det saknas studier och forskning i en svensk kontext om seniorer som arbetar efter 65 år.

      Uppsatsen utgår från en kvalitativ narrativ metod. Fyra halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra yrkesverksamma pensionärer. Med intervjun som underlag, författades fyra berättelser. Empirin analyserades med utvalda begrepp från två teorier: System Theory Framework (STF) och Life-span Life-space. Resultatet visar att informanterna erbjöds möjlighet att fortsätta att arbeta för de har kompetenser som efterfrågas. Samtliga informanter upplevde att de hade mer att ge, och valde att fortsätta med sina respektive karriärer. Resultatet visar också att dessa personer har levt gynnsamma, aktiva, sociala liv och har utbildning. Informanternas karriärer förstås som summan av olika val som har gjorts över tid. Dessa val gör att de lever de liv de har idag. De vill fortsätta arbeta det så länge de är friska och orkar. Att vidareutvecklas och lära sig nya saker är också en stark motivationsfaktor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Arneson, Malin
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  The Twisted Logic of Remote Work: A qualitative study on employees’ perceptions and experiences of working remotely in the presence of Covid-192022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master thesis highlights employees’ perceptions and experiences of working remotely in the presence of the Covid-19 pandemic. The aim of the thesis is to understand how remote work during pandemic times impacts employees’ perception of their overall working life. In addition to that, it highlights employees’ experience of their social interaction, impression exchange, feedback sharing, trust-building, and performance at work. It strives to illuminate employees’ impression of their work-life balance and the specific company’s organizational culture when working remotely in pandemic times. The research problem is built upon possible reductions of informal interaction between employees when working remotely, which further on can cause separation of teams and a decreased employee identification with the organization. The research problem also has its foundation in the possible blurring of boundaries between two components, personal- and professional life, when working from home. The thesis was formed by a qualitative research approach where the empirical data was collected through semi-structured interviews with employees at a specific company. The analysis illuminates insightful findings with support from previous research, theories, and concepts. The empirical results show that employees have a variety of opinions about their work situation. Some argued for positive work-life balance, workflow, and collaboration, whereas other interviewees pointed out that informal interaction, trust-building, and feedback-sharing suffer when working remotely. Empirical data claim that remote work influences employees’ identification and sense of belonging within organizations, especially for new employees. Additionally, work-life balance became more balanced for some but challenging for others. Another finding shows that the perception and experience about the overall work life and organizational culture might not only be impacted by Covid-19 but also by the fast-growing company size.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bengtsson, Jessica
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Hesslegård, Linn
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  “Ett ljus i tunneln, att ha nån sorts planhärifrån”: En kvalitativ studie om individer med ohälsa som byter karriär mitt i livet2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  One in three employees in Sweden experiences work-related health problems due to stress, high workload etc. This can result in ill health with problems such as anxiety and sleep problems. An increasing number of adults are changing careers due to these circumstances. This study examines which factors can impact a decision of changing careers, how the decision-making process is carried out and how a midlife career change can affect the individual’s well-being for the better. The study was based on aqualitative method with seven respondents, who had all made a career change. The study aims to answer the following questions:- Which influencing factors can lead to a career change?- What does the process of decision-making within career change look like for individuals experiencing ill health?- Can a career-change result in a better well-being, health and self-esteem?The following theories have been applied in the study: Hodkinson and Sparkes Careership theory, Albert Bandura's Theory of Self-efficacy and Work-life balance. The results of the study show that the main factors leading to a career change are mental health issues, stress and general well-being. Other common factors have been the desire to find a more meaningful job and achieve better balance in life. The result of the study also shows that the decision-making process for individuals with ill health changing careers can vary, where some underwent voluntarily and others involuntarily breaking points. The result also shows that individuals often make choices based on their action-horizon and well-known fields, but that logic, reason and emotions all come to play when changing careers. In the result it has emerged that support from relatives such as family and friends has been a significant part, but also that study and career-counselors had an important part. In terms of well-being, health and self-esteem, the results show that all respondents experience an improved overall-health after their career change. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Berthelsen, Hanne
  et al.
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Odontologiska fakulteten (OD).
  Ertel, Michael
  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, DE.
  Geisler, Martin
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Validating the Psychosocial Safety Climate Questionnaire: Integration of Findings from Cognitive Interviews in Germany and Sweden2019Inngår i: Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, E-ISSN 2002-2867, Vol. 4, nr 1, s. 1-12Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Work-related stress and stress-related ill health are major concerns in modern Western societies. In the European Union, the joint Occupational Safety and Health (OSH) framework obliges employers to ensure the health and safety of workers in every aspect related to work, including psychological safety and health. Against this background, the aim of the present study was to gain a deeper understanding of the cross-cultural validity of the Psychosocial Safety Climate (PSC) instrument as a measure for organizational and managerial commitment to employee psychological health. By integrating findings from cognitive interview studies conducted in Germany and in Sweden, we found participants considered the focus of PSC on managerial and organizational perspectives as an important contribution to workplace surveys. However, we were also able to identify some challenges (e.g., in relation to translation of key concepts, the intended shift of referent, and the use of the intermediate response options) as difficulties in identifying a homogeneous PSC within an organization was also observed to some extent. We can conclude that integrating findings from cognitive interviews conducted in two European countries expands the existing knowledge of the PSC measure. This is achieved by a deeper understanding of problems that might occur when transferring PSC to a different context. The overall findings of the present study corroborate the cross-cultural validity of transferring the PSC measure from an Australian to a European context, and we consider PSC to be a valid and useful framework for targeting psychosocial risks and organizational procedures in a European setting.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Berthelsen, Hanne
  et al.
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Odontologiska fakulteten (OD).
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Utveckling av gränsvärden för bedömning av arbetsmiljörisker med hjälp av en kort version av Psychosocial Safety Climate Scale (PSC-4)2021Inngår i: FALF 2021: Konferensbok, 2021Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Sedan föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) introducerades har fokus riktats på betydelsen av organisatoriska förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö. Till skillnad från bedömning och mätning av fysiska arbetsmiljörisker, är de organisatoriska och psykosociala arbetsmiljörisker svårare att hantera. Ett relevant teoretiskt begrepp i sammanhanget är Psychosocial Safety Climate – PSC), som kan definieras som medarbetarnas delade uppfattningar om organisationens riktlinjer, praxis och procedurer för att skydda deras psykologiska hälsa och säkerhet. Med hjälp av PSC skalan undersöks hur medarbetarna upplever att den högsta ledningen 1) engagerar sig, 2) prioriterar, 3) kommunicerar och 4) involverar medarbetarna, i psykosociala arbetsmiljöfrågor. Forskning visar att PSC kan predicera arbetsmiljöfaktorer såsom känslomässiga och kvantitativa jobbkrav, mobbing, inflytande och utvecklingsmöjligheten, som i sin tur påverkar till exempel medarbetarnas arbetsengagemang, stress-, utmattnings- och depressionssymptom. Medan den tidigare forskningen huvudsakligen har bedrivits i Australien, bidrar den aktuella studien med att undersöka tillförlitligheten och användbarheten av den korta versionen av PSC-4 i den svenska kontexten.  

  Syfte

  Syftet med studien är att presentera en kort svensk version av Psychosocial Safety Climate (PSC-4, Dollard, 2019) samt hur PSC-4 kan användas för att identifiera risknivåer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

  Metod

  Studien är baserad på en enkätundersökning som genomfördes bland ett slumpmässigt urval av anställda i åldern 25–65 år (N = 2847) samt enkätdata från ett icke-slumpmässigt urval av 94 arbetsplatser (N = 3066). Som kriterier för utveckling av gränsvärden för PSC-4 risknivåer användes organisationers upplevda efterlevnad av arbetsmiljöföreskrifter.

  Resultat

  Resultaten visade att PSC-4 hade relevanta samband med andra arbetsmiljöfaktorer såsom kvantitativa krav, ledarskapskvalitet, engagemang i organisationen, arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse samt stress och utbrändhet. Vidare framstår PSC-4 som en valid och användbar verktyg för att kunna identifiera risknivåer i relation till hur arbetsmiljöarbetet 2 praktiseras på svenska arbetsplatser. PSC-4 värden över 12 indikerar en god arbetsmiljöpraktik med låg risknivå, medan PSC-4 värden ≤ 8 indikerar bristande arbetsmiljöpraktik med hög risknivå. Värden mellan 12 och 8 indikerar otillräcklig arbetsmiljöpraktik med måttlig risknivå. Arbetsplatser med hög risk rekommenderas att sätta till åtgärder omedelbart, medan de med måttlig risknivå bör ge det systematiska arbetsmiljöarbete mer uppmärksamhet. Sammanfattningsvis, den svenska versionen av PSC4 kan betraktas som en valid och tillförlitlig instrument för både forskning och praktisk användning för riskbedömning på arbetsplatser. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Björk, Josefin
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  The relationship between schedule influence, schedule satisfaction and work-related outcomes within Swedish elder care2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The thesis aimed to investigate the relationship between influence over scheduling and schedule satisfaction with three central factors within the psychosocial work environment within the elder care sector: quality of work, work-life conflict and intention to quit. The JD-R model was used as theoretical approach as it provides a framework of the relationship between different work factors, characteristics, health and wellbeing, as well as a context to the different factors in the scope of the thesis. A survey was distributed among workers within the elder care sector in collaboration with a union (n=1202) and statistical analyses were made, establishing correlations between the different variables with the use of Pearson Correlation Coefficient as well as multiple linear regression analyses. The results revealed that higher degrees of influence over scheduling were associated with higher degrees of schedule satisfaction, and both variables were positively related with quality of work and negatively related with work-life conflict and intention to quit. To conclude, relatively strong relationships were found between the factors indicating that influence on scheduling and specifically schedule satisfaction are important factors associated with quality of work, work-life conflict and intention to quit within Swedish elder care. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Borg, Anna
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).
  Att lära sig självledarskap: En studie av ledare på digitala bolag2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur ledare på digitala bolag lärt sig och utvecklat självledarskap. Digitala bolag är bolag vars primära motiv är att tillhandahålla digitala tjänster och produkter. Studien ämnar ge en inblick i hur ledare som befinner sig på bolag som är i ständig förändring, leder sig själva i sitt arbetsliv och privatliv. Forskningsfrågan för studien är Hur ledare för digitala bolag leder sig själva, och hur har de utvecklat sina sätt att leda sig själva. Syfte: Studien undersöker fenomenet självledarskap bland ledare inom digitala bolag i syfte att bidra till insikter om hur ledare leder sig själva och hur de har utvecklat den kompetensen. Målet är att bidra till mer kunskap inom fenomenet självledarskap. Samt, genom att förstå hur självledarskapet utvecklas, bidra till mer insikter kring tillvägagångssätten ledare på digitala bolag använder för att utveckla självledarskap. 

  Metod: Studien ämnar att undersöka ett fenomen och därför har en fenomenologisk och kvalitativ studie valts. Det empiriska materialet har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer med individer som är eller varit ledare. De semistrukturerade intervjuerna gjorde att ledarnas upplevelser, förnimmelser och livsvärlden kunde fångas. Den insamlade empirin analyserades och presenteras tillsammans med ett urval av teorierer. Avslutningsvis ges en slutsats kring forskningsfrågan. 

  Resultat: Ledare inom digitala bolag har självledarskapskompetens i olika hög grad. Bland intervjupersonerna hade hälften utvecklat självledarskap och samtliga av dem hade lärt sig kompetens själva på olika sätt. De hade också applicerat olika strategier och metoder för att lära sig, anpassat de metoderna och strategierna över tid, samt anpassat de till sig själva. De ledare som hade självledarskapsfärdigheter hade skapat strategier för att reglera sina egna beteende och reglera sina känslor. De hade en hög medvetenhet om sina egna behov samt för hur de tar hand om sig själva. Studien har bidragit till att skapa mer insikt kring hur ledare lär sig och utvecklar självledarskap. 

  Download (pdf)
  Anna Borg: Självledarskap
 • 11.
  Borg, Kim
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Svensson, Frida
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  En oväntad möjlighet: En studie om arbetsmotivation i övergång till ett digitalt distansarbete2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den rådande COVID-19 pandemi har medfört rekommendationer angående digitalt distansarbete som innebär stora förändringar för många människor. Studie- och yrkesvägledare har genom sin utbildning beredskap och kunskap i att vägleda och motivera andra i förändringar. Men hur upplever och hanterar vägledarna själva denna övergång till ett digitalt distansarbete? Samt hur påverkas deras arbetsmotivation? Syftet med studien är således att få en djupare förståelse för hur vägledare upplever och resonerar kring sin arbetsmotivation i förhållande till det digitala distansarbete som pandemin har fört med sig. Frågeställningar som undersöks är; Hur upplever utbildade studie- och yrkesvägledare inom universitet förändringen till det digitala distansarbete som pandemin medfört? Hur resonerar utbildade studie- och yrkesvägledare inom universitet kring sin arbetsmotivation gällande förändring till det digitala distansarbete som pandemin fört med sig? En kvalitativ metod har använts där sex utbildade studie- och yrkesvägledare inom universitet har intervjuats. Det empiriska materialet analyseras utifrån valda delar av motivationsteorin Self-Determination Theory med begreppen kompetens, självbestämmande, samhörighet samt inre motivation. Även delar av den salutogena teorin Känsla Av Sammanhang med begreppen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet har använts i analysen. 

     Studiens huvudresultat visar att studie- och yrkesvägledarna upplever både för- och nackdelar med ett digitalt distansarbete. Deras motivation drivs främst av möjligheter till kompetensutveckling, frihet under ansvar samt en känsla av samhörighet. Studie- och yrkesvägledarna upplever en känsla av sammanhang i denna situation som nu är det nya normala, men efterfrågar i framtiden ett mixat arbetssätt mellan fysiskt och digitalt distansarbete. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Böös, Sebastian
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Kiander, Dennis
  Digitalisering ur ett fritidslärarperspektiv – utmaningar och möjligheter2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi vill med den här studien undersöka hur en skola använder sig av digitalisering i verksamheten. Vi som skriver denna studie har både livserfarenheter som berör digitala verktyg och arbetserfarenhet inom fritidshem. Våra egna tankar är att det finns en bristvara i fritidsverksamheten när det kommer till användandet av digitala verktyg och medier. Detta resulterade i att vi ville studera närmare och se hur en skola använder sig utav digitalisering i verksamheten. Vi undersöker om digitala verktyg används som ett verktyg för elevers lärande eller enbart sågs som ett nöje. Studiens empiri är insamlad genom en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer med 7 respondenter från en skola belägen i södra Skåne. Materialet har med ett fenomenografisk synsätt transkriberats, kategoriserats och tematiseras i databearbetningen. Materialet har även jämförts med tidigare forskning inom området för att sätta det i en forskningskontext. Studiens resultat analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och utgick ifrån tre centrala begrepp för att analysera resultatet: samspel, interagera och den proximala utvecklingszonen. Studien visade att det fanns ett övergripande syfte med digital användning i verksamheten. Studien tyder på att det finns en positiv syn med digital användning, men även komplikationer med arbetet som fritidsverksamheten stöter på.

 • 13.
  Bülow, Cassandra
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS).
  Hjortevall Romner, Mikaela
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS).
  Provisionslönens påverkan på fastighetsmäklaren2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Provisionsbaserad lön är ett lönesystem som i de allra flesta fall används i fastighetsmäklarbranschen. Denna typ av lönesystem kan upplevas som motiverande men kan även bidra till en högre stressnivå. Idag är det vanligt förekommande att fastighetsmäklare väljer att avsluta sin karriär efter bara några år, vilket kan bero på lönesystemets påverkan på fastighetsmäklaren. Studiens bidrag är därför att undersöka flera faktorer kring hur provisionslönen påverkar fastighetsmäklaren, både ur en positiv och negativ synvinkel. Bostadsmarknaden är konjunkturkänslig vilket bidrar till att fastighetsmäklaren får ut väldigt olika inkomster varje månad. Detta gör i sin tur att fastighetsmäklaren kan behöva handskas med arbetsosäkerhet och stress under exempelvis ekonomiska nedgångar. Kvalitativa intervjuer har genomförts med sex olika fastighetsmäklare där det vid urvalet har tagits hänsyn till arbetserfarenhet, kön och ålder. Resultatet visar att provisionslönen leder till en ökad motivation hos fastighetsmäklaren som i sin tur leder till en bättre prestation. Vidare visar resultatet att fastighetsmäklaren upplever en ökad stressnivå och arbetsosäkerhet under perioder beroende på hur marknaden ser ut samt beroende på vilken livssituation fastighetsmäklaren befinner sig i. Som ny fastighetsmäklare i branschen kan arbetsosäkerheten vara stor, särskilt om man startar sin karriär under en ekonomisk nedgång. Hur en fastighetsmäklare påverkas av provisionslönen beror på vilken typ av personlighet denne har och därför har detta tagits hänsyn till. Fastighetsmäklarens personlighet påverkar bland annat hur lätt man har för att handskas med stress samt hur pass motiverad man är.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14. Clark, Eric
  et al.
  Hallin, Per-OlofMalmö högskola, Teknik och samhälle (TS).Widgren, Mats
  Tidrumsfragment2003Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna vänbok medverkar kulturgeografiska forskare som på olika sätt samarbetat med professor Bo Lenntorp i Lund, Stockholm eller annorstädes. Vänboken är ett unikt gemensamt publiceringsprojekt, samtidigt ingående i serien Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet (nr. 124) och serien Rapporter och Notiser från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet (nr. 165).

 • 15.
  Cowen Forssell, Rebecka
  et al.
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Ringblom, Lisa
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Jönsson, Sandra
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Berthelsen, Hanne
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Odontologiska fakulteten (OD).
  Work-related cyber mistreatment from guardians, members of the public, and pupils in the context of educational work: From incivility to aggression2024Inngår i: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, E-ISSN 1879-2480, Vol. 145, s. 1-10, artikkel-id 104603Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study explores the nature of work-related cyber mistreatment from guardians, pupils, and members of the public as experienced by educational workers. Thematic analysis of data collected by semi-structured interviews with 31 teachers and principals resulted in two overarching themes; directly addressed cyber mistreatment in email and unwanted negative exposure on social media. The data spans over different types of cyber mistreatment, ranging from cyber incivility to cyberaggression. Educational workers typically feel powerless when exposed to mistreatment, and require support to manage these complex, novel, and distressing situations.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Dacic, Damijana
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Simic, Marina
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Könsstereotypiska val på grundskolenivå: En studie baserad på intervjuer med elever i årskurs nio angående deras gymnasieval2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande arbete ämnar att problematisera och undersöka könsstereotypiska val på grundskolenivå. Uppsatsens syfte är att undersöka hur det kommer sig att högstadieelever har benägenhet att göra könsbegränsade gymnasieval och till vår hjälp kommer vi utgå ifrån följande frågeställning: Vilka faktorer i relation till kön påverkar elever att välja gymnasieprogram? Denna uppsats baseras på tre teoretiska koncept, den första Careership skriven av Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes samt den andra är Circumscription and Compromise skriven av Linda S. Gottfredsson. Careership inkluderar begreppet habitus och menar på att faktorer så som en individs familj, kön, miljö och etnicitet påverkar individens val i framtiden. Utöver habitus är också handlingshorisont ett återkommande begrepp i teorin och innebär möjligheterna som existerar för individen. Den andra teorin beskriver utvecklingen av yrkesambitioner och inkluderar olika utvecklande stadier som vidare leder till självuppfattning. Utöver dessa har vi även valt att ha med en renodlad förklaring om genus och boken vi använt oss av till detta är Genus - om det stabilas föränderliga former skriven av Yvonne Hirdman. För att kunna undersöka vårt valda tema har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med elever från årskurs nio. Vi intervjuade sex elever på olika skolor i Malmö, varje intervju tog cirka trettio minuter. Intervjuerna spelades in med tillstånd av intervjupersonerna och transkriberades sedan av oss författare. Vid val av våra intervjupersoner har vi tagit hänsyn till syftet med undersökningen och därav kommit fram till att den målgruppen är mest passande. Materialet analyserades utifrån en innehållsanalys med ett kodschema som bestod av konstruktionen av manligt/kvinnligt, social påverkan, etnicitet/kultur, socialklass och självuppfattning. Dessa faktorer har vi identifierat i vår undersökning och därför valdes de ut för kodning. Arbetet landar i att det går att identifiera en uppenbar könspåverkan när elever gör sina gymnasieval och det kommer tydligt fram att flera av dem är bundna till könsstereotyper på olika sätt. På vilka sätt detta yttrar sig ser olika ut från individ till individ, men påverkan baserat på kön existerar, oavsett om eleven är tjej eller kille. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Dahlinger, Sandra
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Landskrona Stad.
  Valkompetens: En kvantitativ studie om lärares arbete med valkompetens för elever inom obligatorisk skola2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Omval inom och avhopp från gymnasieskolan har ekonomiska konsekvenser för såväl skola som samhället och individen själv. En utvecklad valkompetens från grundskolan ses som ett verktyg för att nå förändring. Valkompetens beskrivs av Skolverket som kunskaper och färdigheter individer behöver utveckla för att kunna göra välunderbyggda framtidsval och är alla inom grundskolas uppdrag att arbeta med. Syftet med valkompetens är därmed att gynna samhället och arbetsmarknaden, därav denna studies koppling till arbetsvetenskap. Utifrån att valkompetens med fördel integreras i undervisning för kontinuerlig utveckling är studiens målgrupp lärare. Uppsatsen studerar således arbetet med utvecklingen av elevers valkompetens inom obligatorisk skolform utifrån ett lärarperspektiv samt lärares kunskap och kännedom om begreppet valkompetens. Studien synliggör även lärares upplevelse av ansvarsfördelningen för arbetet med valkompetens utöver en kritisk granskning av begreppet utifrån tidigare forskning och denna studies empiri. Studien är ett bidrag inom området arbetsvetenskap: karriärutveckling samt studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, den breda vägledningen.Studiens teoretiska ramverk förhålls till institutionell teori genom löskoppling och isomorfism samt läroplansteori genom förhållandet mellan samhällets krav, styrdokumentens formulerande och utövandet inom skola. Den kvantitativa metoden används med intention att studera flera svar kopplade till studiens syfte och visar att valkompetens som begrepp är okänt av lärare samt att arbetet med valkompetens sker utifrån subjektiva tolkningar av begreppet. Arbetet utförs i förhållande till styrdokument men inte alltid i förhållande till Skolverkets beskrivning av valkompetens. Huvudansvaret för arbetet ses av majoriteten som hela skolans ansvar men empirin visar att styrning i förhållande till begreppet saknas. Då begreppet inte är vedertaget och dessutom tolkningsbart ser studien problematiken med att koppla valkompetensen lärarna arbetar med till Skolverkets förklaring av begreppet och vidare för att få den önskade effekten av förändrad genomströmning inom gymnasieskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Dam, William
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Dalawy, Varo
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Jakten på framgång: - Fastighetsmäklares definition av framgång i sitt yrke och vilka faktorer som motiverar dom att nå framgång.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Jakten på framgång - Fastighetsmäklares definition av framgång i sitt yrke och vilka faktorer som motiverar dem att nå framgång.

  Nivå: C-uppsats i ämnet fastighetsvetenskap

  Författare: William Dam, Varo Dalawy

  Handledare: Bengt Kjellgren

  Syfte: Syftet med denna studie är att kunna förklara definitionen av framgång inom fastighetsmäklarbranschen. Syftet ska uppnås genom att besvara följande två forskningsfrågor: Hur definierar fastighetsmäklare framgång i sitt yrke? Vilka faktorer motiverar fastighetsmäklare att nå framgång (eller att bli framgångsrika) i sitt yrke?

  Metod: Denna studie har applicerat en kvantitativ metod. Det empiriska materialet i denna studie har samlats in genom en enkätundersökning som slumpmässigt skickades ut till 161 slumpvalda registrerade fastighetsmäklare runt om i Sverige.

  Resultat & Analys: Resultatet visade på att definitionen av framgång främst handlar om en kombination mellan en bra lön och en balans i både arbetsliv och privatliv. Det som driver fastighetsmäklarna till sin definition av framgång grundar sig i individens ekonomiska situation. Dock är det nämnvärt att de olika respondenterna befinner sig i olika skeden i deras karriär. Därmed kan man se ett skifte i deras definition av framgång, på de fastighetsmäklare som har varit i branschen under en längre period.

  Uppsatsens bidrag: Denna studie har bidragit till fastighetsmäklarbranschen genom ytterligare kunskap gällande fastighetsmäklares syn på framgång, men även hur den definieras. Detta arbete ger även ett bidrag gällande de motivationsfaktorer som grundar fastighetsmäklares definition av framgång.

  Förslag till vidare forskning: Det empiriska materialet i denna studie grundar sig på enkätundersökningar. Ett förslag till vidare forskningar är att tillämpa intervjuer. Detta möjliggör ett mer nyanserat svar med bredare och flera möjliga infallsvinklar på den aktuella fråga som ställs.

  Nyckelord: Fastighetsmäklare, framgång, motivationsfaktorer, definition

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Doerr, Katherine
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL).
  "Flying under the radar": Postfeminism and teaching in academic science2024Inngår i: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, Vol. 31, nr 3, s. 710-726Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Neoliberal academia is marked by vertical and horizontal gender segregation, and science, technology, engineering and mathematics (STEM) is a particularly concerning case. Women with PhDs are underrepresented, and when they do participate, they are more likely than men to be in teaching-intensive roles. Beyond equality concerns, this is problematic because when women are interpreters rather than producers of disciplinary knowledge, the STEM enterprise remains gender-biased. Using data from a 2-year ethnography with physical science faculty in teaching-intensive roles, this paper argues that gender inequity is reproduced through postfeminist discourses of work-life balance. Participants who are mothers say they are flying under the radar at work. They self-surveille as they engage in both paid labor as university educators and unpaid carework at home. Importantly, when participants challenge hegemonic gender norms, they attract the radar's attention and are sanctioned. This study contributes to a growing understanding of how and why women are marginalized in STEM careers. Women with science PhDs fulfill their university's teaching mission with minimal support for the implied compensation of work-life balance, leaving the institutional structures which privilege men's participation in STEM research intact.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Edvik, Anders
  et al.
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Geisler, Martin
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Witmer, Hope
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Björk, Josefin
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Credence in the Organization's Ability to Respond to Change: Implications on Work Engagement and Job Satisfaction in the Church of Sweden2020Inngår i: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 11, artikkel-id 995Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As part of society, religious organizations are exposed to contextual conditions and challenges. However, adapting to external conditions is an act of balance since too much compromising may risk having a negative effect on employees' perception of organizational authenticity and, in turn, employees' well-being and attitudes toward work. In this study, we examined how specific characteristics of the work, in terms of job demands (role conflict and emotional demands) and job resources (influence at work and social community at work), as well as employees' credence in the organization's ability to respond to change, relate to employee well-being within the Church of Sweden. In total 2,112 employees (58% participation rate) answered a web-based survey. The results of regression analyses showed that job resources and credence in the organization's ability to respond to change provided a clear contribution to the explanation of variance in work engagement and, especially, job satisfaction. However, the contribution of job demands was less clear. Moreover, to further the understanding of the association between employees' credence in the organization's ability to respond to change and employee well-being, the mediating effect of job resources was tested. The results showed that the association between credence and well-being is in part mediated by job resources. In sum, the study demonstrate that employees' credence in the organization's ability to respond to change is important to consider for understanding employee well-being within religious organizations. In conclusion, our study suggest that organizations that are built up on strong values and institutionalized beliefs, such as religious and faith-based organizations, need to tread carefully in the process of adapting to conformal pressure for change. This, since the actions and choices of the organization are important for employees' credence in the organization and, in turn, employee well-being. Implications and recommendations for future research are discussed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Edvik, Anders
  et al.
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  A Work Environment Blind Spot: Exploring School Principals’ Organisational and Social Work Environments2022Inngår i: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 26, nr 4, s. 47-71Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines principals’ social work environment in the context of a series of school reforms inspired by new public management. With the point of departure in Job Demands and Resources, we put forward the following overall research question: which job demands and job resources are related to principals’ job satisfaction? The article has a mixed methods approach, combining material from questionnaires (466 participants) and interviews (15 participants). The results of the questionnaire indicate that job resources such as role clarity, influence, meaningfulness, and social community with senior managers were related to job satisfaction, while lacking job resources (influence, social community with senior managers) and experiencing role conflicts were associated with a higher intention to leave the profession. The interviews provide a more in-depth understanding of the shift of institutional logics within the school sector, enforcing boundaries between principals’ professional and managerial roles in accordance with New Public Managerial Ideas. The separation between profession and management contributes to principals’ organisational and social work environments being in a blind spot. This is not only a problem for the principals, but also a risk factor for the organisations themselves, as stress and ill-health among leaders tend to affect the entire organisation. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Edvik, Anders
  et al.
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Being in a work environment blind spot – a study of school principals’ organizational and social work environments2022Inngår i: FALF 2022 - Framtidens arbete – arbetets framtid: Book of abstracts, 2022, s. 16-17Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Introduction

  As part of the welfare sector, Swedish schools have undergone several reforms during the past few decades resulting in increasing and often conflicting demands on principals. Additional to implementing new grading systems and curricula, the sector has been impacted by market-oriented logic (new public management), resulting in a mix of professional and bureaucratic governance structures. Many of these reforms demand daily responses because principals are the key actors in both organizing and leading pedagogical practices, being the head of business and main respondent to local political initiatives. Hence, principals’ work environments have gradually deteriorated, with many experiencing high stress levels, which has led to high turnover and difficulty recruiting and retaining principals.  

  Aim

  Using JD-R theory as the point of departure, the aim of this study is to examine principals’ organizational and social work environment and attempt to answer the following research question: which job demands and job resources are related to principals’ job satisfaction and their intention to leave the job, and how do these job demands and job resources relate to changes within the institutional landscape as a result of the major political reforms the Swedish school sector has undergone over the last few decades?  

  Method

  We use a mixed methods approach combining responses to questionnaires (466 participants) and interviews (15 participants).  Participants were principals who were members of the school leader section (Lärarförbundet Skolledare) of the Swedish Teachers Union.  

  Results

  The questionnaire responses indicated that job resources such as role clarity, influence, meaningfulness, and social community with senior managers were related to job satisfaction, while a lack of job resources (influence, social community with senior managers) and role conflict were associated with higher intention to leave the profession. The interviews deepened the understanding of the shift in institutional logic within the school sector that has created boundaries between principals’ professional and managerial roles in accordance with new public management thinking. The separation of their professional and managerial roles has contributed to the development of a blind spot in principals’ organizational and social work environments. This is a problem for principals and a risk factor for the organizations themselves because stress and ill-health experienced by leaders tend to affect the entire organization. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ennerberg, Elin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Unemployment services for newly arrived migrants in Sweden: The privatization and rebureaucratization of the introduction programme2020Inngår i: Social Policy & Administration, ISSN 0144-5596, E-ISSN 1467-9515, Vol. 54, nr 5, s. 719-732Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A recent policy reform in Sweden reorganized the management of newly arrived migrants' entrance into the labour market, which resulted in the Swedish Public Employment Service being given coordinating responsibility and introducing private service providers. Building on qualitative interviews with public employment officers and private actors, this study focuses on how the political contradictions in the new 2-year introduction programme are managed at the organizational level. In the article, it is argued that although both public employment officers and private actors experience difficulty separating unemployed migrants' need for social support from the workfare ambitions of the programme, aspects of privatization-such as freedom of choice and the service specification-further complicate this situation. Thus, the individualization aspects of the policy should be viewed as countering some of the more controlling aspects of the reform, thus, in effect, neutralizing its liberalizing tendencies.

 • 24.
  Ennerberg, Elin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Gladoic Håkansson, PeterMalmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Plats för vem?: Om arbetets inkludering och exkludering2022Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Arbetet har stor betydelse i de flesta människors liv. Ett jobb innebär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro. Exkludering från arbetsmarknad och arbetsliv har däremot motsatta, negativa effekter. I Plats för vem? diskuterar forskare inom arbetsvetenskap vid Malmö universitet inkludering i, och exkludering från, arbetslivet utifrån tre övergripande teman. I det första ligger fokus på vem som får och kan ta plats på arbetsmarknaden. Skribenterna resonerar kring detta genom att granska de varierande förutsättningar olika grupper av människor har att delta i arbetslivet. Bokens andra tema kretsar kring vilken roll plats och kompetens kan spela i förhållande till yrkesval, men författarna problematiserar också arbete som en central beståndsdel i människors liv. Det tredje temat fokuserar hur arbetssituationen kan påverkas av arbetsmiljö, relationer och organisationerpå arbetsplatsen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Farley, Samuel
  et al.
  Univ Sheffield, Management Sch, Sheffield, England..
  Cowen Forssell, Rebecka
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Holm, Kristoffer
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Berthelsen, Hanne
  Malmö universitet, Odontologiska fakulteten (OD).
  Predictors of work-related cyberaggression in a random sample of the Swedish working population2024Inngår i: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 17, nr 1, s. 57-71Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: With greater numbers of employees using computer-mediated communication, cyberaggression is becoming a more pressing problem for employees and their organizations. However, while a growing body of research illustrates its harmful effects, little is known about the factors that drive its occurrence. The authors therefore sought to identify factors that increase the risk of cyberaggression among employees.

  Design/methodology/approach: A random sample of the Swedish working population (N = 11,556) was surveyed via Statistics Sweden (SCB), which produced a final sample of N = 2,847 (response rate = 24.6%).

  Findings: Logistic regression analysis showed that emotionally demanding work, availability expectations, low perceived work quality, public sector work and being in a managerial position were related to higher levels of experienced cyberaggression. In addition, exploratory analyses indicated that some of these factors were more strongly related to cyberaggression enacted by organizational insiders compared to organizational outsiders.

  Originality/value: Together, the authors' findings suggest that situational factors are stronger antecedents of cyberaggression victimization than personal factors. This has implications for organizations, as practical steps can be taken to reduce cyberaggression among employees.

 • 26.
  Ferhm, Elin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS).
  Israelsson, Karin
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS).
  Framtiden i osäkra händer: Utforska individens individuella erfarenheter av osäkra anställningsvillkor: En kvalitativ studie om osäkra anställningsformer2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur individer påverkas av att arbeta under osäkra anställningsförhållanden. Genom att genomföra sju kvalitativa intervjuer med personer anställda på olika osäkra eller tidsbegränsade anställningar, samt med en tillsvidareanställd och en chef på ett företag med visstidsanställda, syftar studien till att skapa en djupare förståelse för hur osäkra arbetsförhållanden påverkar människors välbefinnande och vardag. Resultaten visar att respondenterna upplevde både positiva och negativa effekter av de osäkra anställningsformerna. Å ena sidan uttrycker många hur de känner en oro för sin arbetssituation, men upplever samtidigt en viss trygghet på respektive arbetsplats. Dock är drömmen om en fast anställning gemensam för alla respondenter. Osäkerheten och oron bidrar bland annat till stress, ekonomisk otrygghet och svårigheter att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid för respondenterna. Å andra sidan uppskattar vissa av respondenterna flexibiliteten, trivs med sina kollegor och den gemenskap som finns på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis visar studien att osäkra anställningsförhållanden påverkar individen på olika sätt, både positivt och negativt, vilket skapar en djupare förståelse för konsekvenserna av dessa arbetsförhållanden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27. Forthmann Henningsson, Katja
  et al.
  Åberg, Emelie
  Att möta förändringens prövningar: En studie om organisationsförändring och dess inverkan på medarbetarens upplevda psykosociala arbetsmiljö.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att organisationer skall anses vara uppdaterade och relevanta är förändring en nödvändighet. Förändringsarbetets framgång är främst beroende av de processer som uppföljs och åtgärder som vidtas vid implementeringen. Denna studie undersöker den psykosociala arbetsmiljön vid ett förändringsarbete vid en offentlig kulturverksamhet med hjälp av Kotters åttastegsmodell. Syftet är att undersöka lyfta medarbetarnas perspektiv på hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas under en organisationsförändring. Enligt tidigare forskning är de främsta faktorerna för ett framgångsrikt förändringsarbete tydlig kommunikation kring implementeringen och organisationsledarens intresse för medarbetarnas motivation, samt att organisatoriskt lyssnande kan användas som verktyg för att öka engagemanget gentemot förändringen. Studien har en abduktiv grund och genomförandet av denna studie har involverat en datainsamling genom en enkät utformad från dimensionerna Relation och Ledarskap samt Socialt Kapital i det standardiserade enkätverktyget COPSOQ med en tillhörande öppen kvalitativ fråga. I studien deltog 53 medarbetare från den offentliga kulturverksamheten, resultatet visar på bristfällig kommunikation och delaktighet. Genom studien kan man dra slutsatser kring att förändringsarbetet vid den offentliga kulturverksamheten inte följer Kotters åttastegsmodell och att medarbetarna inte upplever sig få delta i förändringen, detta kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt för medarbetarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Franzén, Cecilia
  Malmö universitet, Odontologiska fakulteten (OD).
  Teamtandvård: hinder och öppningar för samarbete2024Inngår i: Dental24, nr 2024-01-22Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Teamtandvård är inget nytt. Hur patientarbetet ska organiseras är en ständigt aktuell fråga, inte minst med tanke på tandläkarbristen och långa väntetider för patienter på många håll i landet. I ljuset av detta kan det ses som självklart att tandläkare tar hjälp av tandhygienister och tandsköterskor som arbetar självständigt med patienter och att de olika yrkesgruppernas kompetenser används på bästa sätt för att möta patienters behov av tandvård. Bland annat argumenteras det för teamtandvård i artiklar i Dental24, men även i andra sammanhang.

 • 29.
  Fridh, Elin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Helin, Emelie
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Där vägledning och undervisning möts: En kvalitativ studie om vid vägledning och elevers valkompetens i låg- och mellanstadiet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att vägledning behöver ske mer systematiskt och under en längre period för att elever ska kunna utveckla valkompetens. Syftet med denna studie är att undersöka lärares och studie- och yrkesvägledares upplevelser av hur vid vägledning integreras i undervisningen i grundskolans lägre årskurser och hur detta kan påverka elevers utvecklande av valkompetens. Studiens syfte besvaras genom följande frågeställningar: Hur integrerar lärare och studie- och yrkesvägledare vid vägledning i låg- och mellanstadiet? Och hur upplever lärare och studie-och yrkesvägledare att låg- och mellanstadieelevers utvecklande av valkompetens påverkas av integrerad vid vägledning i undervisningen? Empiriskt material har samlats in med hjälp av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med tre studie- och yrkesvägledare och åtta låg- och mellanstadielärare som valts ut då de uttalat arbetar med vägledning i undervisningen. Teorierna som använts för att analysera empirin är Career Management Skills samt STF-skolmodellen för att besvara den första frågeställningen. Vidare används teorierna DOTS och Circumscription and compromise för att besvara den andra frågeställningen. Studien visar att informanterna arbetar med att integrera vid vägledning i låg- och mellanstadiet genom samarbete med lokala företag samt att teman framtid och yrken vävs in i undervisningen. Studien visar även på att informanterna anser att dessa vägledningsinsatser leder till ökad valkompetens hos eleverna och bidrar till elevers förståelse för sambandet mellan skolan och framtida vuxenliv.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Fröjdh, Elina
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Kvinnliga fastighetsmäklares utsatthet för könsdiskriminering och sexuella trakasserier i fastighetsmäklaryrket i Sverige2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att bidra med mer kunskap om könsdiskriminering och sexuella trakasserier riktade mot kvinnliga fastighetsmäklare i Sverige. Frågor som besvaras är: Hur uppfattar fastighetsmäklarna organisationskulturen på sina arbetsplatser? Förekommer könsdiskriminering och sexuella trakasserier i branschen? I så fall, i vilken omfattning och hur ges det i uttryck? Studien genomförs med hjälp av en kvantitativ metod i form av en webbenkät, besvarad av kvinnliga fastighetsmäklare i Sverige. Resultatet visar att fastighetsmäklarna anses ha en kultur på arbetsplatsen som tillåter samtal om arbetsmiljö, men däremot är det mindre än hälften av dem som känner till om arbetsplatsen har ett tillvägagångssätt för hantering av bristande arbetsmiljöhälsa. Studien visar också att könsdiskriminering och sexuella trakasserier förekommer i fastighetsmäklarbranschen mot kvinnliga fastighetsmäklare. Undersökningen visar att den som diskriminerar och/eller trakasserar är en chef, kollega/branschkollega och/eller kund/spekulant. Handlingen ges i uttryck både verbalt och fysiskt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Gladoic Håkansson, Peter
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Ennerberg, Elin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Introduktion: Om arbetets inkludering och exkludering2022Inngår i: Plats för vem?: Om arbetets inkludering och exkludering / [ed] Elin Ennerberg & Peter Gladoic Håkansson, Lund: Nordic Academic Press, 2022, s. 9-18Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 32.
  Göök, Katarina
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Busk, Maria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Vägledning på kvinnojour: En kvalitativ studie om arbetslivsstöttning för kvinnor som lever med våld i nära relation2022Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  Violence in close relationships is becoming more common and is being raised more and more often in the media. Collective efforts to detect violence are made at various authorities today. Violence in close relationships affects all parts of life, which is why we have chosen to examine the impact of violence on working life and careers for women. In our profession, this is relevant as we are likely to come into contact with these women. Through the following questions, we sought the answers to our questions:

  ● What limitations and opportunities do workers at women's shelters think that abused women experience regarding working life and careers?

  ● How do workers at women's shelters work to promote the working lives and careers of abused women?

  Six semi-structured interviews were conducted with women’s shelter workers who gave their views on how working life and careers affect these women they have good experience of helping. The results of the survey show that women who live with violence in close relationships face a number of limitations in order to be able to achieve a functioning working life. The control the woman has been subjected to results in several of her needs not being met, which affects self-esteem and drive. Contact with the authorities can be complicated and long processes can affect a woman's opportunities to get into working life quickly. In these processes, among other things, we see the importance of the women's shelter's supportive and guiding work.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Hadrovic Bukera, Lana
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Stridsberg, Anna
  “Vi ser till hela människan”: En undersökning av studie- och yrkesvägledning inomkommunala aktivitetsansvaret2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomar som saknar sysselsättning kan drabbas av psykisk ohälsa och utanförskap. Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en viktig resurs för att hitta meningsfull sysselsättning genom stöd och vägledning. Därför är det intressant att undersöka hur studie- och yrkesvägledare upplever vilka de viktigaste faktorerna är för att kunna ge stöd till ungdomar inom KAA till studier, arbete eller annan insats. Studien undersöker även vilka de yrkesspecifika kompetenser som studie- och yrkesvägledare anser kan ge stöd till målgruppen. Frågeställningarna är: 1) Hur påverkar struktur, styrning och samverkan inom KAA studie- och yrkesvägledarens arbete med ungdomar? 2) Med vilka metoder arbetar studie- och yrkesvägledare inom KAA med att anpassa stödet för en heterogen grupp? 3) Hur upplever studie- och yrkesvägledare utmaningarna inom KAA? Studiens teoretiska ramverk består avkarriärteorin SCCT samt hälsoteorin KASAM. Metodval för studien utgår från en kvalitativ ansats, och insamlad empiri grundas på kvalitativa intervjuer med sex verksamma studie- och yrkesvägledare inom KAA. Studien visar att det har betydelse i hur KAA är organiserat kommunalt, och att detta påverkar vilka resurser och insatser som erbjuds målgruppen, men även hur samverkan med interna och externa aktörer ser ut. Informanterna använder sig främst av samtalsmetodik för att kunna möta målgruppens behov. Informanterna upplever att det är utmanande att kunna erbjuda flexibla och anpassade insatser som stödjer ungdomarnas olika behov inom KAA.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Hall, Patrik
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS).
  Åkerström, Malin
  Department of Sociology, Lund University.
  Cederholm, Erika Andersson
  Department of Service Studies, Lund University.
  Why Meetings Matter: Everyday Arenas for Making, Performing and Maintaining Organisations2024Bok (Fagfellevurdert)
 • 35.
  Hashimi, Sayed Masih
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Nilsson, Linnéa
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Chefskap i relation till digitala aggressioner: Hur hanterar chefer i offentliga organisationer digitala aggressioner?2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att bidra med den teoretiska förståelsen av hur chefer inom offentliga organisationer hanterar digitala aggressioner. Studien använder en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats, där 10 chefer från olika offentliga organisationer har intervjuats för att besvara studiens syfte och frågeställning, vilket även utgör studiens empiriska material. Intervjupersonerna är verksamma inom olika branscher, inklusive skola, socialtjänst, vård och omsorg samt polis. I denna undersökning har vi strävat efter att undersöka vilka strategier cheferna använder för att hantera och eventuellt förebygga de digitala aggressioner de möter.

  Resultaten från studien visar att cheferna använder både proaktiva och reaktiva strategier vid hanteringen av digitala aggressioner. De proaktiva strategierna innefattar närvaro, relationsbyggande och tydliga gränser. Att vara en närvarande chef innebär antingen fysisk eller psykisk närvaro. Relationsbyggande innebär att cheferna arbetar med att skapa positiva arbets- och professionella relationer med sina medarbetare samt externa parter. Vidare innebär tydliga gränser att sätta och upprätthålla klara gränser mellan privatliv och arbetsliv. En reaktiv strategi som framhölls var det sociala stödet. Detta innebär att cheferna söker stöd från kollegor på samma hierarkiska nivå för att hantera digitala aggressioner och främja välbefinnande på arbetsplatsen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Hassan, Mohamed
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS).
  “Staying home is easier than ever”: A qualitative study of experienced resistance at the pandemic workplace2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The goal of this thesis is to study changes that has happened regarding resistance, during the Covid-19 pandemic. The purpose is to, from an employee perspective, study whether the pandemic has led to any alterations to the resistance that normally occurs in organizations. Mainly in terms of what employees’ experience are the reasons to perform resistance, what conditions they feel they have to carry out that resistance, and how resistance is expressed by them during the Covid-19 pandemic. The study was conducted through seven semi-structured interviews and then analyzed through thematic analysis. One of the main results is that the participants of this thesis experienced that a lack of communication from their employers regarding the organizational changes regarding remote work versus work from the office, provoked dissatisfaction, and thereby willingness to perform resistance. A difference in preferences between employers and employees, where the participants who are employees tend to prefer remote work, is another aspect that leads to resistance. In terms of the conditions to perform resistance, one of the results is that the participants feel less monitored as their employer can not directly see what they are up to. The main point however, which also can be seen as a way to perform resistance is regarding symptoms. Participants felt like staying home and working remotely, and blaming it on having Covid-19 symptoms, was an easy way to have control over their remote working days, as employers would rather have them absent from the office if they have any symptoms, something that was not the case before the pandemic. Other ways to perform resistance when working remotely, such as spending time on social media, cooking, eating etc. can be framed in what is called routine resistance, which is the most common kind of resistance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Hedenus, Anna
  et al.
  University of Gothenburg.
  Backman, Christel
  University of Gothenburg.
  Håkansson, Peter
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Whom do you know? Recruiters’ motives for assessing jobseekers’ online networks2021Inngår i: International Journal of Human Resource Management, ISSN 0958-5192, E-ISSN 1466-4399, Vol. 32, nr 8, s. 1754-1777Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Network recruitment has become an essential part of the modern labour market. However, there are significant research gaps: 1) the development of social media has been crucial to the growth of social networks, yet we know little about its influence on network recruitment; 2) studies on network recruitment generally focus on employees’ rather than employers’ perspectives; 3) the context of most research is the US labour market, which then identifies a need for contributions relating to other countries. The aim of this study is to analyse and discuss recruiters’ use of SNS to evaluate the networks of potential candidates. To understand how and why recruiters assess online networks, we used qualitative data from a Swedish study. Our analysis showed that recruiters search the internet either to find information that helps them ascertain the candidate as trustworthy, or to evaluate the candidate’s social capital through the size and composition of their networks. For certain job positions especially, active management of one’s online networks thus becomes crucial. Finally, this study illustrates how network connections may undermine rather than build trust, and thereby challenges a belief in the positive impact of networks.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Heimroth, Sophia
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Malmström, Maria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Övergången från kriminalitet till arbete2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish society is characterized by an increasingly extensive criminality. Research shows that the possibility of earning a living through work is something that reduces the risk of committing criminal acts, but despite this, there are difficulties for ex-criminals regarding the possibility of obtaining a job. The purpose of the study is to increase understanding of the work with ex-criminals' transition from crime to employment and how a career guidance counselor can respond to the target group in a beneficial way. The study aims to answer which factors in ex-criminals' transition from crime to employment may be beneficial for career guidance counselors to know, as well as how career guidance counselors with knowledge of these factors can promote ex-criminals' transition. In order to investigate ex-criminals' transition from crime to employment, we have chosen to use a qualitative method with semi-structured interviews. The selection consists of six professionals who work with ex-criminals in various ways. The results of the study show that ex-criminals' low self-esteem and insecurities regarding managing a job on the regular labor market are central factors in the transition from crime to employment. For career guidance counselors, a significant part of the work with ex-criminals involves increasing their motivation to achieve the goal of a job. It is about building up the individuals' self-esteem and countering their insecurities.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Holgersson, Elin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Fremer, Annika
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Följa strömmen eller drömmen?: En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram2022Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. Trots att yrkesprogram ofta anses vara alternativ för elever med lågt meritvärde finns det även elever med högt meritvärde som väljer yrkesprogram. Studiens syfte var att öka kunskapen kring vad som påverkar elever vid gymnasievalet och vad som möjliggör det normbrytande valet att välja yrkesprogram trots högt meritvärde. Studiens forskningsfrågor handlade om hur elever som gått ut grundskolan med högt meritvärde resonerar kring sitt val, samt kring problematiken att yrkesprogram har låg status. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever som studerar på yrkesprogram. Social Cognitive Career Theory användes för att analysera den insamlade empirin. Eleverna upplevde många fördelar med det valda programmet men påverkades samtidigt av de negativa föreställningar som andra har av yrkesprogrammen och hanterade detta på olika sätt. Studiens resultat visar att bland annat stöd och information möjliggör det normbrytande valet, och att medelmeritvärden spelar en viktig roll i elevers val av gymnasieprogram. Resultatens relevans för studie- och yrkesvägledning diskuteras och förslag på möjliga åtgärder presenteras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Cowen Forssell, Rebecka
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Jönsson, Sandra
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Preliminära effekter av en arbetsplatsintervention som syftar till att främja hövlighet och respekt i organisationer2023Inngår i: Program och abstrakt: FALF 2023 Arbetets gränser, Historiska institutionen, Lunds universitet , 2023, s. 58-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 41.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Cowen Forssell, Rebecka
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Jönsson, Sandra
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att främja hövlighet i organisationer: En projektöversikt och resultat från en pilotstudie2022Inngår i: Konferens FALF 2022 13–15 juni Kiruna Framtidens arbete – arbetets framtid: Book of abstracts, 2022Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Internationell forskning har under de senaste åren visat att ohövliga beteenden i arbetslivet är en tydlig källa till stress, knutet till negativa konsekvenser för både individer och organisationer (Schilpzand m fl., 2016). Ohövliga beteenden kan beskrivas som både avsiktliga och oavsiktliga lågintensiva negativa beteenden som bryter mot normer för respekt på arbetsplatsen (Andersson & Pearson, 1999), t ex nedlåtande kommentarer, att inte bli lyssnad till, eller ett nonchalant eller avfärdande bemötande från kollegor (Cortina m fl., 2013). Ohövlighet skiljer sig från grövre typer av kränkningar, som arbetsplatsmobbning, genom att det har en lägre intensitet, och att intentionen bakom beteendet är mer tvetydig (Leiter m fl., 2015).

  Forskning har även visat att ohövliga beteenden är vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden (Torkelson m fl., 2016). En svensk avhandling visade nyligen att vittnen till ohövliga beteenden har en ökad tendens att själv utöva ohövliga beteenden mot andra, och att ohövlighet kan knytas till arbetsplatsens kultur (Holm, 2021). Trots att ohövliga beteenden är vanligt förekommande och riskerar att spridas, har relativt få systematiska insatser utvecklats för att förebygga och motverka ohövliga beteenden i arbetslivet. Ett undantag är den amerikanska interventionsmodellen Civility, Respect and Engagement in the Workplace (CREW), som utvecklats specifikt för att främja hövlighet och respekt i bemötandet mellan kollegor inom den amerikanska sjukvården (Osatuke m fl., 2009; 2013). CREW har utvärderats i par studier, där insatsen visat på effekter som en ökad nivå av hövliga beteenden över tid, mindre ohövlighet, ökad tillit till ledningen, ökad arbetstillfredsställelse och mindre frånvaro (Osatuke m fl., 2009; Leiter m fl., 2011). Förändringen av rapporterad hövlighet visade även på en trend som fortsatte att utvecklas i positiv riktning ett år efter insatsen avslutats (Leiter m fl., 2012).

  Det saknas däremot fortfarande kunskap om vilka faktorer (organisatoriskt och socialt) som leder till en positiv förändring, och hur effektiv insatsen är utanför sjukvården, såväl som i andra nationella kontexter. Det finns därför ett behov av att vidareutveckla interventionen, pröva den på den svenska arbetsmarknaden, och identifiera vilka faktorer som får metoden att fungera. Med bakgrund av detta pågår ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och implementera en hövlighetsinsats i ett antal olika organisationer, som präglas av olika förutsättningar, styrning, målbilder, och arbetsformer. Detta för att möjliggöra en utvärdering av insatsens gångbarhet i olika organisatoriska kontexter.

   

  Syfte

  Projektet har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att utveckla och implementera en hövlighetsintervention, och undersöka om förändringen av beteenden och arbetsrelaterad hälsa påverkar, eller påverkas av, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Projektet syftar även till att, utifrån interventionens resultat, sammanställa ett metodstöd med konkreta riktlinjer för hur organisationer kan arbeta preventivt mot kränkande särbehandling och ohälsa.

   

  Metod

  Insatsen kommer att genomföras som en workshopserie med arbetsgrupper under sex månaders tid, och jämföras med kontrollgrupper i samma verksamheter. Projektet tillämpar en väntliste-kontroll-design, vilket innebär att personer som ingår i kontrollgruppen också erbjuds möjlighet att delta i insatsen när insatsgruppen slutfört sin workshopserie. 

  Insatsen består av diskussionsmoment under månadsvisa träffar med fokus på kommunikation och socialt klimat på arbetsplatsen. Insatsen tar utgångspunkt i individernas egna erfarenheter, där de är aktiva agenter i processen. Arbetsgrupperna bidrar därmed genom att identifiera vad de ser som hövligt, och sätter själva mål för hövlighet som utgår från gruppens delade upplevelser av vad hövlighet är (Osatuke m fl., 2009). 

  Totalt planeras insatsen att genomföras i fem organisationer. Det rör sig om två större förvaltningar i Malmö stad som bedriver människobehandlande arbete, såväl som förskoleverksamheter, en organisation med kulturarbetare, och ett privat företag med tekniskt orienterat arbete. För att utvärdera insatsen genomförs enkäter före, direkt efter, och sex månader efter insatsen. Uppföljande intervjuer kommer även att genomföras med medverkande i insatsen. 

   

  Resultat

  Under våren 2022 genomförs en pilotstudie för att pröva ut det frågeformulär som planeras att användas i projektet. Pilotdata kommer att samlas in från ett bekvämlighetsurval av yrkesverksamma individer. Resultat kring frågeformulärets psykometriska egenskaper, såväl som samband mellan hövlighet/ohövlighet, normer kring hövlighet, och social arbetsmiljö kommer att presenteras. Initiala resultat från pilotstudien kring samband mellan hövlighet, ohövlighet, normer och den sociala arbetsmiljön förväntas generera viktig kunskap om vilka potentiella effekter insatsen kan komma att resultera i.

   

  Finansiering

  Projektet finansieras av AFA försäkring (dnr 210121).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Jönsson, Sandra
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Can Job Demands and Job Resources Predict Bystander Behaviour in Workplace Bullying? A Longitudinal Study2023Inngår i: International Journal of Bullying Prevention, ISSN 2523-3653Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Bystanders can affect workplace bullying by engaging in active or passive behaviours. However, there is a knowledge gapregarding how perceived work environment factors relate to bystander behaviour. The study aim was to investigate how job demands, and job resources are associated with bystander behaviour in workplace bullying. An online questionnaire wasdistributed to a sample of health care workers at two time points. Longitudinal data were obtained from 1144 respondents. Cross-lagged panel models were used to investigate associations between job demands, job resources, and bystander behaviours over time. The results showed that social support was positively related to active behaviours, whereas influence at work was negatively related to both active and passive behaviours. Perceived illegitimate tasks were negatively related to active and positively related to passive behaviours, whereas emotional demands had an unanticipated opposite pattern of relationships. The findings provide new information about how factors in the organisational and social work environment are associated with active and passive bystander behaviours in workplace bullying. Specifically, the results expand current understanding of workplace bullying by relating bystander behaviour to the organisational context.

 • 43.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Jönsson, Sandra
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US).
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  How are witnessed workplace bullying and bystander roles related to perceived care quality, work engagement, and turnover intentions in the healthcare sector?: A longitudinal study2023Inngår i: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 138, artikkel-id 104429Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BackgroundWorkplace bullying is widespread in the healthcare sector and the negative effects are well known. However, less attention has been paid to bystanders who witness bullying in the workplace. Bystanders can affect the bullying process by engaging in active, passive, or destructive behaviors. There is a need to study work-related and organizational consequences of witnessing bullying and bystander behaviors.ObjectiveThe aim was to explore how witnessed workplace bullying and bystander behaviors are associated with work-related and organizational consequences, such as perceived quality of care, work engagement, and turnover intentions, among healthcare workers over time.DesignLongitudinal design. An online questionnaire was administered twice over the course of six months.Setting(s)Employees in the healthcare sector in Sweden, such as physicians, nurses, and assistant nurses, responded to the questionnaire.Participants1144 participants provided longitudinal data.MethodsStructural equation modeling was used to explore the associations between witnessed bullying, bystander behavior, work-related and organizational factors over time.ResultsWitnessed workplace bullying (B = − 0.18, 95 % CI [− 0.23 to − 0.12]) and the bystander outsider role (B = − 0.24, 95 % CI [− 0.29 to − 0.19]) were statistically significantly related to a decrease in perceived quality of care. Work engagement was statistically significantly predicted by all three bystander roles over time; positively by the defender role (B = 0.11, 95 % CI [0.05–0.17]), and negatively by the outsider role (B = − 0.23, 95 % CI [− 0.29 to − 0.16]), and the assistant role (B = − 0.32, 95 % CI [− 0.41 to − 0.24]). The outsider role (B = 0.12, 95 % CI [0.02–0.22]), the assistant role (B = 0.17, 95 % CI [0.03–0.30]), and witnessed workplace bullying (B = 0.18, 95 % CI [0.08–0.29]), all positively predicted increased turnover intentions at a subsequent time point.ConclusionsIn addition to the direct negative impact workplace bullying has on those targeted by it, witnessing bullying and taking different bystander roles can have work-related and organizational consequences by influencing perceived care quality, employees' work engagement, and their intention to leave the organization.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Jönsson, Sandra
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Muhonen, Tuija
  Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  Witnessing Workplace Bullying: Antecedents and Consequences related to the Organizational Context of the Health Care Sector2022Inngår i: 13th International Association on Workplace Bullying and Harassment Conference, September 20-24, 2022, Book of Abstracts, 2022, s. 87-88Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background and Aims

  Workplace bullying is a severe global problem that affect individuals, organizations and society (e.g. Salin & Notelears, 2020). Studies have indicated that workplace bullying is more prevalent in health care than in other sectors. According to a recent systematic review of bullying among health care employees, up to one in four health care professionals are exposed to bullying regularly (Lever et al., 2018).

  There has been a growing interest in the area of bystanders of workplace bullying (Coyne et al. 2017), but the role of the bystander, and research focusing on understanding the rationale for bystander behavior, remains an important area of investigation (Thompson et al., 2020). Specifically, additional research is needed in order to achieve a deeper understanding of the connection between the organizational context and bystanders’ behavior. Consequently, the aim of this study is to investigate how different organizational factors relate to bystanders’ behavior in a bullying situation.

  In order to analyze the organizational context in relation to workplace bullying and bystanders’ behavior, the Job Demands-Resources theory (JD-R; Bakker & Demerouti, 2017), and the theory of Psychosocial Safety Climate (PSC; Dollard & Bakker, 2010) form the theoretical framework for the study.

  Design/Methodology

  The present study is a quantitative survey study conducted in the health care sector, with physicians, nurses and assistant nurses as participants. Longitudinal data have been collected through questionnaires at two occasions, about six months apart (N = 1144 responded at both t1 and t2). Demographic questions, as well as scales from the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II; Pejtersen et al., 2010), and measures of bystander behavior in response to witnessed bullying (Salmivalli et al., 1996; 2011), were included in the survey at both time points. Longitudinal structural equation modelling was conducted to investigate associations between psychosocial factors and bystander behavior over time.

  Results

  Results indicated that PSC was positively associated with bystanders’ reports of defending the victim. Social support from coworkers, social community at work and perceived illegitimate tasks predicted constructive, passive, and destructive bystander behaviors in expected directions. Conversely, influence, as well as quantitative and emotional demands were counterintuitively related to bystander behaviors over time.

  Practical Implications

  It is predicted that the health care sector will have a substantial need for staff in the future, while many of the current employees, especially nurses, leave their occupation. Providing a good work environment will be one of the key issues in order to attract, recruit and retain staff in the future. The study generates knowledge that creates opportunities for managers and organizations to work preventively, and increases their ability to understand and handle different types of bullying situations from both the victim’s and witnesses’ perspective.

  Originality/Value

  This study adds knowledge to the area of bystander behavior in the health care sector, by relating bystander behavior to the organizational context.

 • 45.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Torkelson, Eva
  Lunds Universitet.
  Bäckström, Martin
  Lunds Universitet.
  Coping with workplace incivility in the foodservice industry2023Inngår i: Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, ISSN 1533-2845, E-ISSN 1533-2853, Vol. 22, nr 3, s. 489-512Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to explore employees’ appraisals and coping responses to workplace incivility in the foodservice industry. Five group interviews with foodservice workers were conducted. 13 different types of experienced or witnessed incivility were identified. Positive-benign, irrelevant, and negative appraisals were found, as well as four major coping themes. These were active, passive, and proactive coping as well as reappraisal, encompassing twelve forms of coping behaviors. Additionally, workplace incivility was described as a daily stressor which can be expressed as a part of the workplace culture in the foodservice industry.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö universitet, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).
  Torkelson, Eva
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Bäckström, Martin
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Workplace incivility as a risk factor for workplace bullying and psychological well-being: a longitudinal study of targets and bystanders in a sample of swedish engineers2022Inngår i: BMC Psychology, E-ISSN 2050-7283, Vol. 10, nr 1, s. 1-14, artikkel-id 299Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The aim of the present study is to explore whether (experienced and witnessed) workplace incivility is a risk factor for (experienced and witnessed) workplace bullying. An additional aim is to explore whether experienced workplace incivility is associated with psychological well-being above and beyond the influence of (experienced and witnessed) workplace bullying on well-being.

  Methods: A survey was distributed via e-mail to a panel of Swedish engineers. The survey was administered at three time points over one year. In total, N = 1005 engineers responded to the survey. Of these, N = 341 responded to more than one survey, providing longitudinal data. N = 111 responded to all three surveys.

  Results: The results showed that the likelihood of being targeted by workplace bullying was higher for those who had previously experienced incivility, even when taking previous bullying exposure into account. There was also partial support for a higher likelihood of witnessing bullying at a later time point for those that had previously witnessed incivility. Additionally, the results showed that experienced workplace incivility was negatively related to psychological well-being over time, even when controlling for previous levels of experienced and witnessed workplace bullying and well-being. However, this result was only found over one of the two time lags.

  Conclusion: The findings of the present study suggests that workplace incivility can be a risk factor for future bullying. In addition, the findings suggest that experienced workplace incivility exerts a unique negative effect on psychological well-being, even when accounting for exposure to workplace bullying. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Holm Persson, Annette
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Studie- och yrkesvägledning i ljuset av genomströmning2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med den här uppsatsen är att undersöka sambandet mellan grundskolans arbete med studie- och yrkesvägledning och elevernas genomströmningsgrad (examensgrad). Grundskolan har inte på enhetsnivå systematisk kännedom eller statistiska uppgifter om hur det går för eleverna när de lämnat skolan trots att de har ansvaret för studie- och yrkesvägledningen, elevernas valkompetens samt överlämnande och övergångar. 

  Datainsamlingen består av två delar som bygger på varandra. En del är ett nytt statistiskt deskriptivt underlag över ungdomars genomströmningsgrad i kommunal skola i Helsingborg som har tagits fram och bearbetats. Den andra delen är intervjuer som genomförts med skolledare och studie- och yrkesvägledare på fyra grundskoleenheter utifrån det statistiska materialet. Mixed methods har använts som metod och intervjuerna är analyserade tematiskt. z

  Det går i detta specifika sammanhang att konstatera att de grundskolor som har högre resultat i genomströmning också har ett arbete som ligger i linje med tidigare forskning kring framgångsfaktorer inom studie- och yrkesvägledning. Genomströmning följs inte upp på grundskolorna trots att examen kan vara avgörande för långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Detta grundas i att ingen av respondenterna har kännedom om elevernas genomströmningsresultat. Grundskolorna har inte heller kopplat sitt studie- och yrkesvägledande arbete specifikt mot elever med låga meritpoäng trots att det är en avgörande parameter för att klara en gymnasieutbildning. Samtliga undersökta grundskolor arbetar dock kompensatoriskt på olika sätt. De kompensatoriska insatserna riktas främst mot elever med hög frånvaro, elever med låg studiemotivation eller till elever med utlandsfödda föräldrar. Studie- och yrkesvägledningen beskrivs delvis som personberoende och icke likvärdig. De grundskolor med höga genomströmningsresultat har en ansvarsfördelning, ett arbete och förhållningssätt som genomsyrar hela skolan. Grundskolorna har vidare samordnat och organiserat för studie- och yrkesvägledning med stabilitet i lärarkåren och skolledning och har ett relationsskapande förhållningssätt gentemot elever i behov av kompensatoriska insatser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Holmertz Wrede, Freddie
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Birgell, Clarabella
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI).
  Vägledning för individer med bakgrund i kriminalitet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen har vägledning i koppling till kriminalvård undersökts. Syftet med arbetet har varit att granska hur vägledning kan fungera som resurs för att ge före detta kriminella möjlighet att återgå till arbetsmarknaden och undvika återfall till kriminalitet. För att ta reda på det har tre frågeställningar använts: 1) Vilka hämmande faktorer tarrespondenterna hänsyn till när de vägleder före detta kriminella ut på arbetsmarknaden? 2) Hur arbetar vägledare för att vägleda före detta kriminella ut på arbetsmarknaden? 3) Vilka faktorer spelar roll i lyckad vägledning av före detta kriminella? Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ metod med utgångspunkt i vinjetter som vägledare svarat på. För att analysera det insamlade materialet har Social Cognitive Career Theory av Lent, Hackett och Brown samt Goffmans teori om stigma använts. 

       I resultatet framkommer det att de intervjuade vägledarna anser att före detta kriminella möter begränsningar både ur individ- och samhällsperspektiv. Utifrån respondenternas bedömningar av vinjetterna visar studien att omgivning, det sociala samspelet samt de sociala sammanhang som olika individer ingår i påverkar hur de uppfattas, och därmed även deras tillträde till arbetsmarknaden. Därtill anses personliga faktorer, såsom inställning, motivation och självkänsla vara väsentliga både för att vägledningen ska kunna bli gynnsam och för att klienterna ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Hourani, Hossam
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  Rabia, Daniel
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS).
  "Vi räknar ju inte på koefficienter": Sex rektorers syn på fritidslärares planeringstid2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att bidra till förståelse kring de faktorer som ligger bakom fritidslärares planeringstid. Tidigare forskning och granskningsrapporter har pekat på brister vad gäller rektorernas förståelse för fritidshemmets uppdrag och en brist på planeringstid samt en diskrepans mellan rektorers och lärares uppfattningar kring förutsättningarna.

  Med ett maktperspektiv som teori har vi valt att undersöka problemområdet genom intervjuer med rektorer, en central yrkesgrupp i frågan vars perspektiv vi tycker saknats. De rektorer vi intervjuat har visat sig vara väl insatta i fritidshemmets uppdrag och säger att mängden planeringstid framförallt har att göra med vilket slags uppdrag fritidsläraren har – “Vi räknar ju inte på koefficienter” som en uttryckte det – och rektorerna menar att det istället är viktigt att se över strukturen på planeringstiden så att tiden utnyttjas effektivt.

  Fulltekst (pdf)
  Hossam Hourani Daniel Rabia
 • 50.
  Håkansson, Peter
  Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för Urbana Studier (US). Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Department of Education, Communication and Learning, University of Gothenburg, Sweden.
  Marginalized Masculinities and Exclusion in the New Low-Skill Service Sector in Sweden2017Inngår i: Marginalized Masculinities: Contexts, Continuities and Change / [ed] Chris Haywood, Thomas Johansson, Routledge, 2017, s. 67-82Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter analyses low-skill service jobs in Sweden from a gender perspective. It then examines marginalization of masculinity by studying how the transformation from an industrial economy to a service- and knowledge-based economy has changed the labour market. Masculine work has been socially constructed as being dangerous, hard, dirty and sweaty, all of which has created a strong working identity. Low-skill service jobs include lower wages and more insecure employment contracts than the manual, industrial work that was available previously; however, it is often the only employment available for both men and for women. Dual labour market theory describes the labour market as dual and segmented. To analyse the gendered labour market from this theoretical perspective gives valuable contribution to understanding the polarized service sector. The data from Statistics Sweden show that male participation in high-touch jobs has actually increased in the country, both in absolute terms and in relation to the increase with its female counterpart. 

123 1 - 50 of 129
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf