Malmö University Publications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 129
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Akande, Adebowale
  et al.
  IR Research GLOBE Cross-Cul, Vancouver, Canada.
  Akande, Titilola
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS). Dublin Business School, Ireland.
  Global organizational science: A new reality for world-class organizations - Twilight of dawn or of evening?2021In: Emerging Trends in Global Organizational Science Phenomena: Critical Roles of Politics, Leadership, Stress, and Context / [ed] Adebowale Akande; Gerald R. Ferris; Pamela L. Perrewé, Nova Science Publishers, Inc., 2021, p. 3-29Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The geopolitical boundaries are fading in importance as corporations take on a more global perspective, and the technology of the 'new social media age' take a bird's-eye survey of this changing corporate terrain especially in turbulent times. This chapter concerns the real-world significance of global organizational science for the success or failure of organizations and human interactions. The science of organizations leads to the understanding of applications and interventions that benefit employees, work teams, organizations, management, customers, stakeholders, the community, and the larger society in which organizations are involved. The authors propose conceptualizing the science of organization as the world of work from multiple perspectives and paradigms in its goals of integrating the diverse insights of these other core disciplines and applying them to contemporaneous real-world challenges and opportunities for future inquiry in this domain. The authors next offer a taxonomy of a variety of reasons why global organizational sciences matter in an ever-changing business environment. A review and description of several emerging trends that are impacting organization life may tell us more about organizational science. The authors then summarize the evidence showing that organizational science's disputes and ongoing debates on the paradigmatic development are warranted. That striking an amicable balance can stimulate consensus that will later promote 'strong presence of mind, sense of professional confidence and of one another, and technological assurance'. This may indirectly affect the status of the discipline or field for better or for worse, and we conclude by saying without theory and method, that organizational practice is uninformed. Without practice, organizational theory is non-dynamic, stagnant, and moribund. Without a global organizational science, an organization or business firm loses tremendous diversity, synthesis in organizational research and theory, and substantial epistemology in the crucial need to connect to practice. High-performing corporations 'in a changing corporate terrain' operate like a well-oiled machine that operates capably through the effective coordination of many parts -- networks, culture, information systems, and talent mobility. The former issue: "Someone who works under you" has changed to "Someone who is a team member." Indeed, organizational hierarchies are collapsing, in successful global corporations, to promote cooperation and a winning attitude, much, like a sports team, comes together to win a game. Global organizational science is everyone's business and everyone's duty; it has the potential to become a touchstone in the lives of organizations. This is not the twilight of neutrality, but the twilight glow of dawn.

 • 2.
  Albi, Alexander
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Hampus, Eldh
  Arbetsbelastningen och dess effekter på läraryrket i Sverige2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker förändringar inom läraryrket till följd av politiska ochorganisatoriska förändringar de senaste decennierna. Syftet är att utforska och fördjupaförståelsen för hur olika förändringar påverkat läraryrket, och vilka konsekvenser de gett förgymnasielärare. Genom att analysera faktorer som bidrar till dessa förändringar och derasverkliga effekter ges en djupare inblick i hur lärares arbete påverkats. I vilken utsträckninglärare upplever hinder och utmaningar i sitt arbete och vad dessa hinder består av belysesäven i arbetet. Dessutom undersöks det närmare hur gymnasielärare upplever sinaförutsättningar och möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. För att studera dessa fenomenanvänds en kvalitativ enkätstudie som skickats ut till 24 gymnasieskolor i Skåne. Vårteoretiska utgångspunkt grundar sig i Karaseks och Theorells teori om arbetsförhållanden, därJDCS-modellen används för att analysera och resonera kring lärarnas upplevelser och vårempiri. Analysen av empirin utförs med hjälp av en innehållsanalys för att identifieragemensamma teman och mönster relaterade till lärarnas arbete och stödet de erhåller.Resultaten tyder på att många lärare utsätts för hög arbetsbelastning i kombination med lågtsjälvbestämmande på sina arbetsplatser. Empirin ger därmed insikt i utmaningar inomläraryrket och betonar vikten av att balansera arbetskrav med autonomi och socialt stöd för attfrämja välbefinnande och effektivitet hos lärare. 

  Download full text (pdf)
  Hampus Jakobsson Alexander Albi
 • 3.
  Andersson, Rebecka
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Arbeterskorna och fabriksfördärvet: En kvalitativ dokumentstudie av Gerda Meyersons texter2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens ämnesval är synen på arbetarklasskvinnors vägledningsbehov i Sverige kringsekelskiftet 1900. Tidigare forskning förklarar främst varför arbetarklasskvinnor inteanses vara i behov av karriärvägledning vid denna tidsperiod. Ett mer begränsatforskningsfält är vilka vägledningsbehov arbetarklasskvinnor anses ha vid sekelskiftet. Således motiveras studiens relevans. Studiens syfte är att undersöka hur Gerda Meyersonvid sekelskiftet 1900 i ett urval av sina texter resonerar kring arbeterskors behov avvägledning. Detta genom att besvara följande frågeställningar: Hur kommerrespektabilitetssträvan till uttryck i Meyersons resonemang? Hur kommer kvinnliggenuskonstruktion till uttryck i Meyersons resonemang? Uppsatsen är en kvalitativ dokumentstudie där källmaterialet utgörs av 19 tidningsartiklar och studien Arbeterskornas värld: Studier och erfarenheter. Studiens teoretiska utgångspunkter är Beverley Skeggs teori om respektabilitet och Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Resultatet i denna studie är att vägledningsbehoven som framkommer nästan uteslutande grundas i syftet att förbättra arbeterskors levnads- och arbetsförhållanden. Respektabilitetssträvan kommer till uttryck i Meyersons resonemang genom att hon belyser olika sorters förbättringar relaterat till arbeterskorsbeteende, kunskap och i viss mån utseende. Kvinnlig genuskonstruktion kommer tilluttryck i Meyersons resonemang genom att arbeterskors sysslor, platser och egenskaper värderas som kvinnliga eller manliga. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Arespång, Sofia
  Malmö högskola, School of Teacher Education (LUT), Individual and Society (IS).
  Så länge jag är frisk vill jag jobba!: Fyra berättelser om att vara motiverad yrkesverksam aktiv pensionär.2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många seniorer väljer att arbeta efter pensioneringen. Denna rapport handlar om fyra berättelser av personer som har fortsatt att arbeta efter att ha passerat pensionsålder. Ur ett karriärutvecklingsperspektiv undersöker jag vilka faktorer i seniorernas berättelser som har lett till att fortsätta att arbeta efter 65, vad som motiverar till att vidareutvecklas och hur tillvaron ser ut runt dessa personer ut ett helhetsperspektiv. Syftet med denna undersökning är att få en skildring om seniorernas upplevelser av att vara yrkesverksamma efter pensioneringen. Dessa berättelser är av intresse för vägledningsprofessionen då det saknas studier och forskning i en svensk kontext om seniorer som arbetar efter 65 år.

      Uppsatsen utgår från en kvalitativ narrativ metod. Fyra halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra yrkesverksamma pensionärer. Med intervjun som underlag, författades fyra berättelser. Empirin analyserades med utvalda begrepp från två teorier: System Theory Framework (STF) och Life-span Life-space. Resultatet visar att informanterna erbjöds möjlighet att fortsätta att arbeta för de har kompetenser som efterfrågas. Samtliga informanter upplevde att de hade mer att ge, och valde att fortsätta med sina respektive karriärer. Resultatet visar också att dessa personer har levt gynnsamma, aktiva, sociala liv och har utbildning. Informanternas karriärer förstås som summan av olika val som har gjorts över tid. Dessa val gör att de lever de liv de har idag. De vill fortsätta arbeta det så länge de är friska och orkar. Att vidareutvecklas och lära sig nya saker är också en stark motivationsfaktor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Arneson, Malin
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  The Twisted Logic of Remote Work: A qualitative study on employees’ perceptions and experiences of working remotely in the presence of Covid-192022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis highlights employees’ perceptions and experiences of working remotely in the presence of the Covid-19 pandemic. The aim of the thesis is to understand how remote work during pandemic times impacts employees’ perception of their overall working life. In addition to that, it highlights employees’ experience of their social interaction, impression exchange, feedback sharing, trust-building, and performance at work. It strives to illuminate employees’ impression of their work-life balance and the specific company’s organizational culture when working remotely in pandemic times. The research problem is built upon possible reductions of informal interaction between employees when working remotely, which further on can cause separation of teams and a decreased employee identification with the organization. The research problem also has its foundation in the possible blurring of boundaries between two components, personal- and professional life, when working from home. The thesis was formed by a qualitative research approach where the empirical data was collected through semi-structured interviews with employees at a specific company. The analysis illuminates insightful findings with support from previous research, theories, and concepts. The empirical results show that employees have a variety of opinions about their work situation. Some argued for positive work-life balance, workflow, and collaboration, whereas other interviewees pointed out that informal interaction, trust-building, and feedback-sharing suffer when working remotely. Empirical data claim that remote work influences employees’ identification and sense of belonging within organizations, especially for new employees. Additionally, work-life balance became more balanced for some but challenging for others. Another finding shows that the perception and experience about the overall work life and organizational culture might not only be impacted by Covid-19 but also by the fast-growing company size.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bengtsson, Jessica
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  Hesslegård, Linn
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS).
  “Ett ljus i tunneln, att ha nån sorts planhärifrån”: En kvalitativ studie om individer med ohälsa som byter karriär mitt i livet2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One in three employees in Sweden experiences work-related health problems due to stress, high workload etc. This can result in ill health with problems such as anxiety and sleep problems. An increasing number of adults are changing careers due to these circumstances. This study examines which factors can impact a decision of changing careers, how the decision-making process is carried out and how a midlife career change can affect the individual’s well-being for the better. The study was based on aqualitative method with seven respondents, who had all made a career change. The study aims to answer the following questions:- Which influencing factors can lead to a career change?- What does the process of decision-making within career change look like for individuals experiencing ill health?- Can a career-change result in a better well-being, health and self-esteem?The following theories have been applied in the study: Hodkinson and Sparkes Careership theory, Albert Bandura's Theory of Self-efficacy and Work-life balance. The results of the study show that the main factors leading to a career change are mental health issues, stress and general well-being. Other common factors have been the desire to find a more meaningful job and achieve better balance in life. The result of the study also shows that the decision-making process for individuals with ill health changing careers can vary, where some underwent voluntarily and others involuntarily breaking points. The result also shows that individuals often make choices based on their action-horizon and well-known fields, but that logic, reason and emotions all come to play when changing careers. In the result it has emerged that support from relatives such as family and friends has been a significant part, but also that study and career-counselors had an important part. In terms of well-being, health and self-esteem, the results show that all respondents experience an improved overall-health after their career change. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Berthelsen, Hanne
  et al.
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Ertel, Michael
  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, DE.
  Geisler, Martin
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Muhonen, Tuija
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Validating the Psychosocial Safety Climate Questionnaire: Integration of Findings from Cognitive Interviews in Germany and Sweden2019In: Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, E-ISSN 2002-2867, Vol. 4, no 1, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work-related stress and stress-related ill health are major concerns in modern Western societies. In the European Union, the joint Occupational Safety and Health (OSH) framework obliges employers to ensure the health and safety of workers in every aspect related to work, including psychological safety and health. Against this background, the aim of the present study was to gain a deeper understanding of the cross-cultural validity of the Psychosocial Safety Climate (PSC) instrument as a measure for organizational and managerial commitment to employee psychological health. By integrating findings from cognitive interview studies conducted in Germany and in Sweden, we found participants considered the focus of PSC on managerial and organizational perspectives as an important contribution to workplace surveys. However, we were also able to identify some challenges (e.g., in relation to translation of key concepts, the intended shift of referent, and the use of the intermediate response options) as difficulties in identifying a homogeneous PSC within an organization was also observed to some extent. We can conclude that integrating findings from cognitive interviews conducted in two European countries expands the existing knowledge of the PSC measure. This is achieved by a deeper understanding of problems that might occur when transferring PSC to a different context. The overall findings of the present study corroborate the cross-cultural validity of transferring the PSC measure from an Australian to a European context, and we consider PSC to be a valid and useful framework for targeting psychosocial risks and organizational procedures in a European setting.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Berthelsen, Hanne
  et al.
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Muhonen, Tuija
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Utveckling av gränsvärden för bedömning av arbetsmiljörisker med hjälp av en kort version av Psychosocial Safety Climate Scale (PSC-4)2021In: FALF 2021: Konferensbok, 2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Sedan föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) introducerades har fokus riktats på betydelsen av organisatoriska förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö. Till skillnad från bedömning och mätning av fysiska arbetsmiljörisker, är de organisatoriska och psykosociala arbetsmiljörisker svårare att hantera. Ett relevant teoretiskt begrepp i sammanhanget är Psychosocial Safety Climate – PSC), som kan definieras som medarbetarnas delade uppfattningar om organisationens riktlinjer, praxis och procedurer för att skydda deras psykologiska hälsa och säkerhet. Med hjälp av PSC skalan undersöks hur medarbetarna upplever att den högsta ledningen 1) engagerar sig, 2) prioriterar, 3) kommunicerar och 4) involverar medarbetarna, i psykosociala arbetsmiljöfrågor. Forskning visar att PSC kan predicera arbetsmiljöfaktorer såsom känslomässiga och kvantitativa jobbkrav, mobbing, inflytande och utvecklingsmöjligheten, som i sin tur påverkar till exempel medarbetarnas arbetsengagemang, stress-, utmattnings- och depressionssymptom. Medan den tidigare forskningen huvudsakligen har bedrivits i Australien, bidrar den aktuella studien med att undersöka tillförlitligheten och användbarheten av den korta versionen av PSC-4 i den svenska kontexten.  

  Syfte

  Syftet med studien är att presentera en kort svensk version av Psychosocial Safety Climate (PSC-4, Dollard, 2019) samt hur PSC-4 kan användas för att identifiera risknivåer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

  Metod

  Studien är baserad på en enkätundersökning som genomfördes bland ett slumpmässigt urval av anställda i åldern 25–65 år (N = 2847) samt enkätdata från ett icke-slumpmässigt urval av 94 arbetsplatser (N = 3066). Som kriterier för utveckling av gränsvärden för PSC-4 risknivåer användes organisationers upplevda efterlevnad av arbetsmiljöföreskrifter.

  Resultat

  Resultaten visade att PSC-4 hade relevanta samband med andra arbetsmiljöfaktorer såsom kvantitativa krav, ledarskapskvalitet, engagemang i organisationen, arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse samt stress och utbrändhet. Vidare framstår PSC-4 som en valid och användbar verktyg för att kunna identifiera risknivåer i relation till hur arbetsmiljöarbetet 2 praktiseras på svenska arbetsplatser. PSC-4 värden över 12 indikerar en god arbetsmiljöpraktik med låg risknivå, medan PSC-4 värden ≤ 8 indikerar bristande arbetsmiljöpraktik med hög risknivå. Värden mellan 12 och 8 indikerar otillräcklig arbetsmiljöpraktik med måttlig risknivå. Arbetsplatser med hög risk rekommenderas att sätta till åtgärder omedelbart, medan de med måttlig risknivå bör ge det systematiska arbetsmiljöarbete mer uppmärksamhet. Sammanfattningsvis, den svenska versionen av PSC4 kan betraktas som en valid och tillförlitlig instrument för både forskning och praktisk användning för riskbedömning på arbetsplatser. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Björk, Josefin
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  The relationship between schedule influence, schedule satisfaction and work-related outcomes within Swedish elder care2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis aimed to investigate the relationship between influence over scheduling and schedule satisfaction with three central factors within the psychosocial work environment within the elder care sector: quality of work, work-life conflict and intention to quit. The JD-R model was used as theoretical approach as it provides a framework of the relationship between different work factors, characteristics, health and wellbeing, as well as a context to the different factors in the scope of the thesis. A survey was distributed among workers within the elder care sector in collaboration with a union (n=1202) and statistical analyses were made, establishing correlations between the different variables with the use of Pearson Correlation Coefficient as well as multiple linear regression analyses. The results revealed that higher degrees of influence over scheduling were associated with higher degrees of schedule satisfaction, and both variables were positively related with quality of work and negatively related with work-life conflict and intention to quit. To conclude, relatively strong relationships were found between the factors indicating that influence on scheduling and specifically schedule satisfaction are important factors associated with quality of work, work-life conflict and intention to quit within Swedish elder care. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Borg, Anna
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), School of Arts and Communication (K3).
  Att lära sig självledarskap: En studie av ledare på digitala bolag2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur ledare på digitala bolag lärt sig och utvecklat självledarskap. Digitala bolag är bolag vars primära motiv är att tillhandahålla digitala tjänster och produkter. Studien ämnar ge en inblick i hur ledare som befinner sig på bolag som är i ständig förändring, leder sig själva i sitt arbetsliv och privatliv. Forskningsfrågan för studien är Hur ledare för digitala bolag leder sig själva, och hur har de utvecklat sina sätt att leda sig själva. Syfte: Studien undersöker fenomenet självledarskap bland ledare inom digitala bolag i syfte att bidra till insikter om hur ledare leder sig själva och hur de har utvecklat den kompetensen. Målet är att bidra till mer kunskap inom fenomenet självledarskap. Samt, genom att förstå hur självledarskapet utvecklas, bidra till mer insikter kring tillvägagångssätten ledare på digitala bolag använder för att utveckla självledarskap. 

  Metod: Studien ämnar att undersöka ett fenomen och därför har en fenomenologisk och kvalitativ studie valts. Det empiriska materialet har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer med individer som är eller varit ledare. De semistrukturerade intervjuerna gjorde att ledarnas upplevelser, förnimmelser och livsvärlden kunde fångas. Den insamlade empirin analyserades och presenteras tillsammans med ett urval av teorierer. Avslutningsvis ges en slutsats kring forskningsfrågan. 

  Resultat: Ledare inom digitala bolag har självledarskapskompetens i olika hög grad. Bland intervjupersonerna hade hälften utvecklat självledarskap och samtliga av dem hade lärt sig kompetens själva på olika sätt. De hade också applicerat olika strategier och metoder för att lära sig, anpassat de metoderna och strategierna över tid, samt anpassat de till sig själva. De ledare som hade självledarskapsfärdigheter hade skapat strategier för att reglera sina egna beteende och reglera sina känslor. De hade en hög medvetenhet om sina egna behov samt för hur de tar hand om sig själva. Studien har bidragit till att skapa mer insikt kring hur ledare lär sig och utvecklar självledarskap. 

  Download (pdf)
  Anna Borg: Självledarskap
 • 11.
  Borg, Kim
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Svensson, Frida
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  En oväntad möjlighet: En studie om arbetsmotivation i övergång till ett digitalt distansarbete2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den rådande COVID-19 pandemi har medfört rekommendationer angående digitalt distansarbete som innebär stora förändringar för många människor. Studie- och yrkesvägledare har genom sin utbildning beredskap och kunskap i att vägleda och motivera andra i förändringar. Men hur upplever och hanterar vägledarna själva denna övergång till ett digitalt distansarbete? Samt hur påverkas deras arbetsmotivation? Syftet med studien är således att få en djupare förståelse för hur vägledare upplever och resonerar kring sin arbetsmotivation i förhållande till det digitala distansarbete som pandemin har fört med sig. Frågeställningar som undersöks är; Hur upplever utbildade studie- och yrkesvägledare inom universitet förändringen till det digitala distansarbete som pandemin medfört? Hur resonerar utbildade studie- och yrkesvägledare inom universitet kring sin arbetsmotivation gällande förändring till det digitala distansarbete som pandemin fört med sig? En kvalitativ metod har använts där sex utbildade studie- och yrkesvägledare inom universitet har intervjuats. Det empiriska materialet analyseras utifrån valda delar av motivationsteorin Self-Determination Theory med begreppen kompetens, självbestämmande, samhörighet samt inre motivation. Även delar av den salutogena teorin Känsla Av Sammanhang med begreppen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet har använts i analysen. 

     Studiens huvudresultat visar att studie- och yrkesvägledarna upplever både för- och nackdelar med ett digitalt distansarbete. Deras motivation drivs främst av möjligheter till kompetensutveckling, frihet under ansvar samt en känsla av samhörighet. Studie- och yrkesvägledarna upplever en känsla av sammanhang i denna situation som nu är det nya normala, men efterfrågar i framtiden ett mixat arbetssätt mellan fysiskt och digitalt distansarbete. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Böös, Sebastian
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Kiander, Dennis
  Digitalisering ur ett fritidslärarperspektiv – utmaningar och möjligheter2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill med den här studien undersöka hur en skola använder sig av digitalisering i verksamheten. Vi som skriver denna studie har både livserfarenheter som berör digitala verktyg och arbetserfarenhet inom fritidshem. Våra egna tankar är att det finns en bristvara i fritidsverksamheten när det kommer till användandet av digitala verktyg och medier. Detta resulterade i att vi ville studera närmare och se hur en skola använder sig utav digitalisering i verksamheten. Vi undersöker om digitala verktyg används som ett verktyg för elevers lärande eller enbart sågs som ett nöje. Studiens empiri är insamlad genom en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer med 7 respondenter från en skola belägen i södra Skåne. Materialet har med ett fenomenografisk synsätt transkriberats, kategoriserats och tematiseras i databearbetningen. Materialet har även jämförts med tidigare forskning inom området för att sätta det i en forskningskontext. Studiens resultat analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och utgick ifrån tre centrala begrepp för att analysera resultatet: samspel, interagera och den proximala utvecklingszonen. Studien visade att det fanns ett övergripande syfte med digital användning i verksamheten. Studien tyder på att det finns en positiv syn med digital användning, men även komplikationer med arbetet som fritidsverksamheten stöter på.

 • 13.
  Bülow, Cassandra
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  Hjortevall Romner, Mikaela
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  Provisionslönens påverkan på fastighetsmäklaren2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Commission based salary is a salary system that in most cases is used in the real estate industry. This type of pay system can affect the motivation but can also contribute to a higher level of stress. At present, it is common for real estate agents to choose to end their careers after only a few years. The study's contribution is therefore to examine several factors about how the commission based salary affects the real estate agent, both from a positive and negative point of view. The housing market is cyclically sensitive, which contributes to the fact that the real estate agent receives very different incomes every month. In most cases this means that the real estate agent has to deal with job insecurity and stress during for example financial downturns. Qualitative interviews have been conducted with six different real estate agents, where work experience, gender and age were taken into consideration in the selection of the candidates. The result of the study shows that the commision based salary leads to a greater motivation for the real estate agent, which leads to a better performance. Furthermore, the results show that the real estate agent experiences an increased level of stress and job insecurity during some periods depending on what the market looks like and depending on the life situation the real estate agent is in. As a new real estate agent in the industry, job insecurity can be higher, especially if you start your career during a financial downturn. How a real estate agent is affected by the commission based salary depends on what type of personality you have and therefore this has been taken into consideration. The real estate agent’s personality affects, among other things, how you handle stress and how motivated you are.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14. Clark, Eric
  et al.
  Hallin, Per-OlofMalmö högskola, School of Technology (TS).Widgren, Mats
  Tidrumsfragment2003Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna vänbok medverkar kulturgeografiska forskare som på olika sätt samarbetat med professor Bo Lenntorp i Lund, Stockholm eller annorstädes. Vänboken är ett unikt gemensamt publiceringsprojekt, samtidigt ingående i serien Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet (nr. 124) och serien Rapporter och Notiser från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet (nr. 165).

 • 15.
  Cowen Forssell, Rebecka
  et al.
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Ringblom, Lisa
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Jönsson, Sandra
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Berthelsen, Hanne
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Work-related cyber mistreatment from guardians, members of the public, and pupils in the context of educational work: From incivility to aggression2024In: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, E-ISSN 1879-2480, Vol. 145, p. 1-10, article id 104603Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the nature of work-related cyber mistreatment from guardians, pupils, and members of the public as experienced by educational workers. Thematic analysis of data collected by semi-structured interviews with 31 teachers and principals resulted in two overarching themes; directly addressed cyber mistreatment in email and unwanted negative exposure on social media. The data spans over different types of cyber mistreatment, ranging from cyber incivility to cyberaggression. Educational workers typically feel powerless when exposed to mistreatment, and require support to manage these complex, novel, and distressing situations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Dacic, Damijana
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Simic, Marina
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Könsstereotypiska val på grundskolenivå: En studie baserad på intervjuer med elever i årskurs nio angående deras gymnasieval2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande arbete ämnar att problematisera och undersöka könsstereotypiska val på grundskolenivå. Uppsatsens syfte är att undersöka hur det kommer sig att högstadieelever har benägenhet att göra könsbegränsade gymnasieval och till vår hjälp kommer vi utgå ifrån följande frågeställning: Vilka faktorer i relation till kön påverkar elever att välja gymnasieprogram? Denna uppsats baseras på tre teoretiska koncept, den första Careership skriven av Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes samt den andra är Circumscription and Compromise skriven av Linda S. Gottfredsson. Careership inkluderar begreppet habitus och menar på att faktorer så som en individs familj, kön, miljö och etnicitet påverkar individens val i framtiden. Utöver habitus är också handlingshorisont ett återkommande begrepp i teorin och innebär möjligheterna som existerar för individen. Den andra teorin beskriver utvecklingen av yrkesambitioner och inkluderar olika utvecklande stadier som vidare leder till självuppfattning. Utöver dessa har vi även valt att ha med en renodlad förklaring om genus och boken vi använt oss av till detta är Genus - om det stabilas föränderliga former skriven av Yvonne Hirdman. För att kunna undersöka vårt valda tema har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med elever från årskurs nio. Vi intervjuade sex elever på olika skolor i Malmö, varje intervju tog cirka trettio minuter. Intervjuerna spelades in med tillstånd av intervjupersonerna och transkriberades sedan av oss författare. Vid val av våra intervjupersoner har vi tagit hänsyn till syftet med undersökningen och därav kommit fram till att den målgruppen är mest passande. Materialet analyserades utifrån en innehållsanalys med ett kodschema som bestod av konstruktionen av manligt/kvinnligt, social påverkan, etnicitet/kultur, socialklass och självuppfattning. Dessa faktorer har vi identifierat i vår undersökning och därför valdes de ut för kodning. Arbetet landar i att det går att identifiera en uppenbar könspåverkan när elever gör sina gymnasieval och det kommer tydligt fram att flera av dem är bundna till könsstereotyper på olika sätt. På vilka sätt detta yttrar sig ser olika ut från individ till individ, men påverkan baserat på kön existerar, oavsett om eleven är tjej eller kille. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Dahlinger, Sandra
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI). Landskrona Stad.
  Valkompetens: En kvantitativ studie om lärares arbete med valkompetens för elever inom obligatorisk skola2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swapping programs or dropping out of upper secondary school has financial consequences for the school as well as society and the individual. Developing Career Management Skills (CMS) in primary school is seen as a way to achieve change. CMS is described by the Swedish National Education Agency as knowledge and skills individuals need to develop to be able to make well-founded choices for the future. It is all personnel’s, in primary school, task to work with. The purpose of CMS is thus to benefit society and the labor market, hence the connection of this study to occupational science. Since CMS benefits to be integrated into teaching for long-term development, this study's target group is teachers. The essay studies the work with CMS within primary school from a teacher's perspective as well as their knowledge and familiarity with the concept of CMS. The study also brings to light teachers' view of the distribution of CMS work in addition to a critical examination of the Swedish translation based on previous research and the empirical work of this study. The study is a contribution in the field of occupational science: career development and career guidance.The study's theoretical framework relates to institutional theory´s decoupling and isomorphism and curriculum theory of the relationship between society's demands, the governing documents and the practice within schools. The quantitative method is used with the intention of studying several responses linked to the purpose of the study and shows that CMS as a concept is unknown to teachers and that the work with CMS is based on subjective interpretations of the concept. The work is carried out by teachers in relation to the curriculum, but not always in relation to the Swedish National Education Agency’s description of CMS. The main responsibility for the work is seen by the majority as the entire schools, but empirical evidence shows that governance in relation to the concept is lacking. Since the concept is not accepted and open to interpretation, the study sees the problem of connecting CMS as it’s taught to the explanation of the concept. And further to get the desired effect in upper secondary school.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Dam, William
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Dalawy, Varo
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Jakten på framgång: - Fastighetsmäklares definition av framgång i sitt yrke och vilka faktorer som motiverar dom att nå framgång.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Titel: The pursuit of success - Realtors definition of success in their profession and the factors that motivate them to achieve success.

  Level : Final assignment for Bachelor Degrees within Real Estate Science

  Author: William Dam, Varo Dalawy

  Supervisor: Bengt Kjellgren

  Aim: The purpose of this study is to be able to explain the definition of success in the real estate industry. The purpose is to be achieved by answering the following two research questions: How do real estate agents define success in their profession? What factors motivate real estate agents to succeed (or become successful) in their profession?

  Method: This study has applied a quantitative method. The empirical material in this study has been collected through a survey that was randomly sent out to 161 randomly selected registered real estate agents all around Sweden.

  Result & Conclusion: The results showed that the definition of success is mainly about a combination of a good salary and a balance in both work and private life. What drives real estate agents to their definition of success is based on the individual's financial situation. However, it is worth noting that the different respondents are at different stages in their careers. Thus, one can see a shift in their definition of success, on the realtors who have been in the industry for a long period.

  Contribution of the thesis: This study has contributed to the real estate industry through additional knowledge regarding the real estate agent's view of success, and how it is defined. This work also provides a contribution regarding the motivational factors that base the real estate agent's definition of success.

  Suggestions for future research: The empirical material in this study is based on questionnaires. A proposal for further research is to apply for interviews. This enables a more nuanced answer with a broader and several possible angles of approach to the current question being asked.

  Keywords: Realtors, success, motivational factors, definition

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Doerr, Katherine
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Centre for Teaching and Learning (CAKL).
  "Flying under the radar": Postfeminism and teaching in academic science2024In: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, Vol. 31, no 3, p. 710-726Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Neoliberal academia is marked by vertical and horizontal gender segregation, and science, technology, engineering and mathematics (STEM) is a particularly concerning case. Women with PhDs are underrepresented, and when they do participate, they are more likely than men to be in teaching-intensive roles. Beyond equality concerns, this is problematic because when women are interpreters rather than producers of disciplinary knowledge, the STEM enterprise remains gender-biased. Using data from a 2-year ethnography with physical science faculty in teaching-intensive roles, this paper argues that gender inequity is reproduced through postfeminist discourses of work-life balance. Participants who are mothers say they are flying under the radar at work. They self-surveille as they engage in both paid labor as university educators and unpaid carework at home. Importantly, when participants challenge hegemonic gender norms, they attract the radar's attention and are sanctioned. This study contributes to a growing understanding of how and why women are marginalized in STEM careers. Women with science PhDs fulfill their university's teaching mission with minimal support for the implied compensation of work-life balance, leaving the institutional structures which privilege men's participation in STEM research intact.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Edvik, Anders
  et al.
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Geisler, Martin
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Muhonen, Tuija
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Witmer, Hope
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Björk, Josefin
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Credence in the Organization's Ability to Respond to Change: Implications on Work Engagement and Job Satisfaction in the Church of Sweden2020In: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 11, article id 995Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As part of society, religious organizations are exposed to contextual conditions and challenges. However, adapting to external conditions is an act of balance since too much compromising may risk having a negative effect on employees' perception of organizational authenticity and, in turn, employees' well-being and attitudes toward work. In this study, we examined how specific characteristics of the work, in terms of job demands (role conflict and emotional demands) and job resources (influence at work and social community at work), as well as employees' credence in the organization's ability to respond to change, relate to employee well-being within the Church of Sweden. In total 2,112 employees (58% participation rate) answered a web-based survey. The results of regression analyses showed that job resources and credence in the organization's ability to respond to change provided a clear contribution to the explanation of variance in work engagement and, especially, job satisfaction. However, the contribution of job demands was less clear. Moreover, to further the understanding of the association between employees' credence in the organization's ability to respond to change and employee well-being, the mediating effect of job resources was tested. The results showed that the association between credence and well-being is in part mediated by job resources. In sum, the study demonstrate that employees' credence in the organization's ability to respond to change is important to consider for understanding employee well-being within religious organizations. In conclusion, our study suggest that organizations that are built up on strong values and institutionalized beliefs, such as religious and faith-based organizations, need to tread carefully in the process of adapting to conformal pressure for change. This, since the actions and choices of the organization are important for employees' credence in the organization and, in turn, employee well-being. Implications and recommendations for future research are discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Edvik, Anders
  et al.
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Muhonen, Tuija
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  A Work Environment Blind Spot: Exploring School Principals’ Organisational and Social Work Environments2022In: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 26, no 4, p. 47-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines principals’ social work environment in the context of a series of school reforms inspired by new public management. With the point of departure in Job Demands and Resources, we put forward the following overall research question: which job demands and job resources are related to principals’ job satisfaction? The article has a mixed methods approach, combining material from questionnaires (466 participants) and interviews (15 participants). The results of the questionnaire indicate that job resources such as role clarity, influence, meaningfulness, and social community with senior managers were related to job satisfaction, while lacking job resources (influence, social community with senior managers) and experiencing role conflicts were associated with a higher intention to leave the profession. The interviews provide a more in-depth understanding of the shift of institutional logics within the school sector, enforcing boundaries between principals’ professional and managerial roles in accordance with New Public Managerial Ideas. The separation between profession and management contributes to principals’ organisational and social work environments being in a blind spot. This is not only a problem for the principals, but also a risk factor for the organisations themselves, as stress and ill-health among leaders tend to affect the entire organisation. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Edvik, Anders
  et al.
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Muhonen, Tuija
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Being in a work environment blind spot – a study of school principals’ organizational and social work environments2022In: FALF 2022 - Framtidens arbete – arbetets framtid: Book of abstracts, 2022, p. 16-17Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction

  As part of the welfare sector, Swedish schools have undergone several reforms during the past few decades resulting in increasing and often conflicting demands on principals. Additional to implementing new grading systems and curricula, the sector has been impacted by market-oriented logic (new public management), resulting in a mix of professional and bureaucratic governance structures. Many of these reforms demand daily responses because principals are the key actors in both organizing and leading pedagogical practices, being the head of business and main respondent to local political initiatives. Hence, principals’ work environments have gradually deteriorated, with many experiencing high stress levels, which has led to high turnover and difficulty recruiting and retaining principals.  

  Aim

  Using JD-R theory as the point of departure, the aim of this study is to examine principals’ organizational and social work environment and attempt to answer the following research question: which job demands and job resources are related to principals’ job satisfaction and their intention to leave the job, and how do these job demands and job resources relate to changes within the institutional landscape as a result of the major political reforms the Swedish school sector has undergone over the last few decades?  

  Method

  We use a mixed methods approach combining responses to questionnaires (466 participants) and interviews (15 participants).  Participants were principals who were members of the school leader section (Lärarförbundet Skolledare) of the Swedish Teachers Union.  

  Results

  The questionnaire responses indicated that job resources such as role clarity, influence, meaningfulness, and social community with senior managers were related to job satisfaction, while a lack of job resources (influence, social community with senior managers) and role conflict were associated with higher intention to leave the profession. The interviews deepened the understanding of the shift in institutional logic within the school sector that has created boundaries between principals’ professional and managerial roles in accordance with new public management thinking. The separation of their professional and managerial roles has contributed to the development of a blind spot in principals’ organizational and social work environments. This is a problem for principals and a risk factor for the organizations themselves because stress and ill-health experienced by leaders tend to affect the entire organization. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ennerberg, Elin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Unemployment services for newly arrived migrants in Sweden: The privatization and rebureaucratization of the introduction programme2020In: Social Policy & Administration, ISSN 0144-5596, E-ISSN 1467-9515, Vol. 54, no 5, p. 719-732Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A recent policy reform in Sweden reorganized the management of newly arrived migrants' entrance into the labour market, which resulted in the Swedish Public Employment Service being given coordinating responsibility and introducing private service providers. Building on qualitative interviews with public employment officers and private actors, this study focuses on how the political contradictions in the new 2-year introduction programme are managed at the organizational level. In the article, it is argued that although both public employment officers and private actors experience difficulty separating unemployed migrants' need for social support from the workfare ambitions of the programme, aspects of privatization-such as freedom of choice and the service specification-further complicate this situation. Thus, the individualization aspects of the policy should be viewed as countering some of the more controlling aspects of the reform, thus, in effect, neutralizing its liberalizing tendencies.

 • 24.
  Ennerberg, Elin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Gladoic Håkansson, PeterMalmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Plats för vem?: Om arbetets inkludering och exkludering2022Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetet har stor betydelse i de flesta människors liv. Ett jobb innebär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro. Exkludering från arbetsmarknad och arbetsliv har däremot motsatta, negativa effekter. I Plats för vem? diskuterar forskare inom arbetsvetenskap vid Malmö universitet inkludering i, och exkludering från, arbetslivet utifrån tre övergripande teman. I det första ligger fokus på vem som får och kan ta plats på arbetsmarknaden. Skribenterna resonerar kring detta genom att granska de varierande förutsättningar olika grupper av människor har att delta i arbetslivet. Bokens andra tema kretsar kring vilken roll plats och kompetens kan spela i förhållande till yrkesval, men författarna problematiserar också arbete som en central beståndsdel i människors liv. Det tredje temat fokuserar hur arbetssituationen kan påverkas av arbetsmiljö, relationer och organisationerpå arbetsplatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Farley, Samuel
  et al.
  Univ Sheffield, Management Sch, Sheffield, England..
  Cowen Forssell, Rebecka
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Holm, Kristoffer
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Berthelsen, Hanne
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Predictors of work-related cyberaggression in a random sample of the Swedish working population2024In: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 17, no 1, p. 57-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: With greater numbers of employees using computer-mediated communication, cyberaggression is becoming a more pressing problem for employees and their organizations. However, while a growing body of research illustrates its harmful effects, little is known about the factors that drive its occurrence. The authors therefore sought to identify factors that increase the risk of cyberaggression among employees.

  Design/methodology/approach: A random sample of the Swedish working population (N = 11,556) was surveyed via Statistics Sweden (SCB), which produced a final sample of N = 2,847 (response rate = 24.6%).

  Findings: Logistic regression analysis showed that emotionally demanding work, availability expectations, low perceived work quality, public sector work and being in a managerial position were related to higher levels of experienced cyberaggression. In addition, exploratory analyses indicated that some of these factors were more strongly related to cyberaggression enacted by organizational insiders compared to organizational outsiders.

  Originality/value: Together, the authors' findings suggest that situational factors are stronger antecedents of cyberaggression victimization than personal factors. This has implications for organizations, as practical steps can be taken to reduce cyberaggression among employees.

 • 26.
  Ferhm, Elin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  Israelsson, Karin
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  Framtiden i osäkra händer: Utforska individens individuella erfarenheter av osäkra anställningsvillkor: En kvalitativ studie om osäkra anställningsformer2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how individuals are affected by working under precarious employment conditions. By conducting seven qualitative interviews with individuals employed in various insecure or temporary positions, as well as with a permanent employee and a manager at a company employing fixed-term workers, the study aims to gain a deeper understanding of how insecure working conditions impact people's well-being and everyday lives. The results reveal that respondents experienced both positive and negative effects of insecure employment arrangements. On one hand, many express concerns about their work situation but also find a certain sense of security within their respective workplaces. However, the desire for permanent employment is a common thread among all respondents. The uncertainty and anxiety contribute to stress, financial insecurity, and difficulties in maintaining a work-life balance for the participants. On the other hand, some respondents appreciate the flexibility, enjoy their colleagues' company, and value the sense of community in their workplace. In summary, the study demonstrates that insecure employment conditions affect individuals in different ways, both positively and negatively, providing a deeper understanding of the consequences of such employment arrangements.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27. Forthmann Henningsson, Katja
  et al.
  Åberg, Emelie
  Att möta förändringens prövningar: En studie om organisationsförändring och dess inverkan på medarbetarens upplevda psykosociala arbetsmiljö.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For organizations to be considered up-to-date and relevant, change is a necessity. The success of the change work is primarily dependent on the processes that are followed up and measures that are taken during the implementation. This study examines the psychosocial work environment during change work at a public cultural activity using Kotter's eight-step model. The purpose is to examine the employees' perspective on how the psychosocial work environment is affected during an organizational change. According to previous research, the main factors for successful change work are clear communication about the implementation and the organizational leader's interest in employee motivation, and that organizational listening can be used as a tool to increase commitment to the change. The study has an abductive basis and the implementation of this study has involved data collection through a survey designed from the dimensions Relationship and Leadership as well as Social Capital in the standardized survey tool COPSOQ with an associated open qualitative question. 53 employees from public cultural activities participated in the study, the results show insufficient communication and participation. Through the study, it can be concluded that the change work at the public cultural activities does not follow Kotter's eight-step model and that the employees do not feel they can participate in the change, this can affect the psychosocial work environment negatively for the employees.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Franzén, Cecilia
  Malmö University, Faculty of Odontology (OD).
  Teamtandvård: hinder och öppningar för samarbete2024In: Dental24, no 2024-01-22Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Teamtandvård är inget nytt. Hur patientarbetet ska organiseras är en ständigt aktuell fråga, inte minst med tanke på tandläkarbristen och långa väntetider för patienter på många håll i landet. I ljuset av detta kan det ses som självklart att tandläkare tar hjälp av tandhygienister och tandsköterskor som arbetar självständigt med patienter och att de olika yrkesgruppernas kompetenser används på bästa sätt för att möta patienters behov av tandvård. Bland annat argumenteras det för teamtandvård i artiklar i Dental24, men även i andra sammanhang.

 • 29.
  Fridh, Elin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Helin, Emelie
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Där vägledning och undervisning möts: En kvalitativ studie om vid vägledning och elevers valkompetens i låg- och mellanstadiet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att vägledning behöver ske mer systematiskt och under en längre period för att elever ska kunna utveckla valkompetens. Syftet med denna studie är att undersöka lärares och studie- och yrkesvägledares upplevelser av hur vid vägledning integreras i undervisningen i grundskolans lägre årskurser och hur detta kan påverka elevers utvecklande av valkompetens. Studiens syfte besvaras genom följande frågeställningar: Hur integrerar lärare och studie- och yrkesvägledare vid vägledning i låg- och mellanstadiet? Och hur upplever lärare och studie-och yrkesvägledare att låg- och mellanstadieelevers utvecklande av valkompetens påverkas av integrerad vid vägledning i undervisningen? Empiriskt material har samlats in med hjälp av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med tre studie- och yrkesvägledare och åtta låg- och mellanstadielärare som valts ut då de uttalat arbetar med vägledning i undervisningen. Teorierna som använts för att analysera empirin är Career Management Skills samt STF-skolmodellen för att besvara den första frågeställningen. Vidare används teorierna DOTS och Circumscription and compromise för att besvara den andra frågeställningen. Studien visar att informanterna arbetar med att integrera vid vägledning i låg- och mellanstadiet genom samarbete med lokala företag samt att teman framtid och yrken vävs in i undervisningen. Studien visar även på att informanterna anser att dessa vägledningsinsatser leder till ökad valkompetens hos eleverna och bidrar till elevers förståelse för sambandet mellan skolan och framtida vuxenliv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Fröjdh, Elina
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Kvinnliga fastighetsmäklares utsatthet för könsdiskriminering och sexuella trakasserier i fastighetsmäklaryrket i Sverige2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute with more knowledge about gender discrimination and sexual harassment directet towards real estate agents in Sweden. Questions answered are: How do real estate agents perceive the organizational culture at their workplace? Does gender discrimination and sexual harassment occur in the industry? If so, to what extent, and how is it expressed? The study is based on a quantitative method, using an internet based questionnaire, answered by female real estate agents in Sweden. The results of the study show that the real estate agents are considered to have a culture in the workplace that allows conversations about the work environment, but on the other hand, less than half of them know whether the workplace has an approach for handling poor work environment health. The study also shows that gender discrimination and sexual harassment occur in the real estate industry against female real estate agents. It is shown that the person who discriminates/harasses is a manager, colleague/colleague in the industry and/or customer/speculator. The action can be expressed both verbally and physically. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Gladoic Håkansson, Peter
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Ennerberg, Elin
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Introduktion: Om arbetets inkludering och exkludering2022In: Plats för vem?: Om arbetets inkludering och exkludering / [ed] Elin Ennerberg & Peter Gladoic Håkansson, Lund: Nordic Academic Press, 2022, p. 9-18Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Göök, Katarina
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Busk, Maria
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Vägledning på kvinnojour: En kvalitativ studie om arbetslivsstöttning för kvinnor som lever med våld i nära relation2022Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Violence in close relationships is becoming more common and is being raised more and more often in the media. Collective efforts to detect violence are made at various authorities today. Violence in close relationships affects all parts of life, which is why we have chosen to examine the impact of violence on working life and careers for women. In our profession, this is relevant as we are likely to come into contact with these women. Through the following questions, we sought the answers to our questions:

  ● What limitations and opportunities do workers at women's shelters think that abused women experience regarding working life and careers?

  ● How do workers at women's shelters work to promote the working lives and careers of abused women?

  Six semi-structured interviews were conducted with women’s shelter workers who gave their views on how working life and careers affect these women they have good experience of helping. The results of the survey show that women who live with violence in close relationships face a number of limitations in order to be able to achieve a functioning working life. The control the woman has been subjected to results in several of her needs not being met, which affects self-esteem and drive. Contact with the authorities can be complicated and long processes can affect a woman's opportunities to get into working life quickly. In these processes, among other things, we see the importance of the women's shelter's supportive and guiding work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Hadrovic Bukera, Lana
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Stridsberg, Anna
  “Vi ser till hela människan”: En undersökning av studie- och yrkesvägledning inomkommunala aktivitetsansvaret2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomar som saknar sysselsättning kan drabbas av psykisk ohälsa och utanförskap. Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en viktig resurs för att hitta meningsfull sysselsättning genom stöd och vägledning. Därför är det intressant att undersöka hur studie- och yrkesvägledare upplever vilka de viktigaste faktorerna är för att kunna ge stöd till ungdomar inom KAA till studier, arbete eller annan insats. Studien undersöker även vilka de yrkesspecifika kompetenser som studie- och yrkesvägledare anser kan ge stöd till målgruppen. Frågeställningarna är: 1) Hur påverkar struktur, styrning och samverkan inom KAA studie- och yrkesvägledarens arbete med ungdomar? 2) Med vilka metoder arbetar studie- och yrkesvägledare inom KAA med att anpassa stödet för en heterogen grupp? 3) Hur upplever studie- och yrkesvägledare utmaningarna inom KAA? Studiens teoretiska ramverk består avkarriärteorin SCCT samt hälsoteorin KASAM. Metodval för studien utgår från en kvalitativ ansats, och insamlad empiri grundas på kvalitativa intervjuer med sex verksamma studie- och yrkesvägledare inom KAA. Studien visar att det har betydelse i hur KAA är organiserat kommunalt, och att detta påverkar vilka resurser och insatser som erbjuds målgruppen, men även hur samverkan med interna och externa aktörer ser ut. Informanterna använder sig främst av samtalsmetodik för att kunna möta målgruppens behov. Informanterna upplever att det är utmanande att kunna erbjuda flexibla och anpassade insatser som stödjer ungdomarnas olika behov inom KAA.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Hall, Patrik
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Global Political Studies (GPS).
  Åkerström, Malin
  Department of Sociology, Lund University.
  Cederholm, Erika Andersson
  Department of Service Studies, Lund University.
  Why Meetings Matter: Everyday Arenas for Making, Performing and Maintaining Organisations2024Book (Refereed)
 • 35.
  Hashimi, Sayed Masih
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Nilsson, Linnéa
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Chefskap i relation till digitala aggressioner: Hur hanterar chefer i offentliga organisationer digitala aggressioner?2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute to the theoretical understanding of how managers in public organizations handle digital aggressions. The study employs a qualitative research strategy with an abductive approach, where 10 managers from various public organizations have been interviewed to address the study's aim and research question, which also constitute the study's empirical material. The interviewees are active in various sectors including education, social services, healthcare, and police. In this study, our aim has been to explore the strategies managers use to manage and potentially prevent the digital aggressions they encounter.

  The results of the study indicate that managers employ both proactive and reactive strategies in dealing with digital aggressions. Proactive strategies include presence, relationship-building, and setting clear boundaries. Being a present manager involves either physical or psychological presence. Relationship-building entails managers fostering positive work and professional relationships with their employees as well as external contacts. Furthermore, setting clear boundaries involves establishing and maintaining distinct boundaries between personal and professional life. One reactive strategy highlighted was social support. This involves managers seeking support from colleagues at the same hierarchical level to manage digital aggressions and promote well-being in the workplace. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Hassan, Mohamed
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS).
  “Staying home is easier than ever”: A qualitative study of experienced resistance at the pandemic workplace2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this thesis is to study changes that has happened regarding resistance, during the Covid-19 pandemic. The purpose is to, from an employee perspective, study whether the pandemic has led to any alterations to the resistance that normally occurs in organizations. Mainly in terms of what employees’ experience are the reasons to perform resistance, what conditions they feel they have to carry out that resistance, and how resistance is expressed by them during the Covid-19 pandemic. The study was conducted through seven semi-structured interviews and then analyzed through thematic analysis. One of the main results is that the participants of this thesis experienced that a lack of communication from their employers regarding the organizational changes regarding remote work versus work from the office, provoked dissatisfaction, and thereby willingness to perform resistance. A difference in preferences between employers and employees, where the participants who are employees tend to prefer remote work, is another aspect that leads to resistance. In terms of the conditions to perform resistance, one of the results is that the participants feel less monitored as their employer can not directly see what they are up to. The main point however, which also can be seen as a way to perform resistance is regarding symptoms. Participants felt like staying home and working remotely, and blaming it on having Covid-19 symptoms, was an easy way to have control over their remote working days, as employers would rather have them absent from the office if they have any symptoms, something that was not the case before the pandemic. Other ways to perform resistance when working remotely, such as spending time on social media, cooking, eating etc. can be framed in what is called routine resistance, which is the most common kind of resistance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Hedenus, Anna
  et al.
  University of Gothenburg.
  Backman, Christel
  University of Gothenburg.
  Håkansson, Peter
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Whom do you know? Recruiters’ motives for assessing jobseekers’ online networks2021In: International Journal of Human Resource Management, ISSN 0958-5192, E-ISSN 1466-4399, Vol. 32, no 8, p. 1754-1777Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Network recruitment has become an essential part of the modern labour market. However, there are significant research gaps: 1) the development of social media has been crucial to the growth of social networks, yet we know little about its influence on network recruitment; 2) studies on network recruitment generally focus on employees’ rather than employers’ perspectives; 3) the context of most research is the US labour market, which then identifies a need for contributions relating to other countries. The aim of this study is to analyse and discuss recruiters’ use of SNS to evaluate the networks of potential candidates. To understand how and why recruiters assess online networks, we used qualitative data from a Swedish study. Our analysis showed that recruiters search the internet either to find information that helps them ascertain the candidate as trustworthy, or to evaluate the candidate’s social capital through the size and composition of their networks. For certain job positions especially, active management of one’s online networks thus becomes crucial. Finally, this study illustrates how network connections may undermine rather than build trust, and thereby challenges a belief in the positive impact of networks.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Heimroth, Sophia
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Malmström, Maria
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Övergången från kriminalitet till arbete2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish society is characterized by an increasingly extensive criminality. Research shows that the possibility of earning a living through work is something that reduces the risk of committing criminal acts, but despite this, there are difficulties for ex-criminals regarding the possibility of obtaining a job. The purpose of the study is to increase understanding of the work with ex-criminals' transition from crime to employment and how a career guidance counselor can respond to the target group in a beneficial way. The study aims to answer which factors in ex-criminals' transition from crime to employment may be beneficial for career guidance counselors to know, as well as how career guidance counselors with knowledge of these factors can promote ex-criminals' transition. In order to investigate ex-criminals' transition from crime to employment, we have chosen to use a qualitative method with semi-structured interviews. The selection consists of six professionals who work with ex-criminals in various ways. The results of the study show that ex-criminals' low self-esteem and insecurities regarding managing a job on the regular labor market are central factors in the transition from crime to employment. For career guidance counselors, a significant part of the work with ex-criminals involves increasing their motivation to achieve the goal of a job. It is about building up the individuals' self-esteem and countering their insecurities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Holgersson, Elin
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Fremer, Annika
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Följa strömmen eller drömmen?: En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram2022Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. Trots att yrkesprogram ofta anses vara alternativ för elever med lågt meritvärde finns det även elever med högt meritvärde som väljer yrkesprogram. Studiens syfte var att öka kunskapen kring vad som påverkar elever vid gymnasievalet och vad som möjliggör det normbrytande valet att välja yrkesprogram trots högt meritvärde. Studiens forskningsfrågor handlade om hur elever som gått ut grundskolan med högt meritvärde resonerar kring sitt val, samt kring problematiken att yrkesprogram har låg status. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever som studerar på yrkesprogram. Social Cognitive Career Theory användes för att analysera den insamlade empirin. Eleverna upplevde många fördelar med det valda programmet men påverkades samtidigt av de negativa föreställningar som andra har av yrkesprogrammen och hanterade detta på olika sätt. Studiens resultat visar att bland annat stöd och information möjliggör det normbrytande valet, och att medelmeritvärden spelar en viktig roll i elevers val av gymnasieprogram. Resultatens relevans för studie- och yrkesvägledning diskuteras och förslag på möjliga åtgärder presenteras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Cowen Forssell, Rebecka
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Jönsson, Sandra
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Preliminära effekter av en arbetsplatsintervention som syftar till att främja hövlighet och respekt i organisationer2023In: Program och abstrakt: FALF 2023 Arbetets gränser, Historiska institutionen, Lunds universitet , 2023, p. 58-Conference paper (Other academic)
 • 41.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Cowen Forssell, Rebecka
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Jönsson, Sandra
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Utveckling och tillämpning av en evidensbaserad metod för att främja hövlighet i organisationer: En projektöversikt och resultat från en pilotstudie2022In: Konferens FALF 2022 13–15 juni Kiruna Framtidens arbete – arbetets framtid: Book of abstracts, 2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Internationell forskning har under de senaste åren visat att ohövliga beteenden i arbetslivet är en tydlig källa till stress, knutet till negativa konsekvenser för både individer och organisationer (Schilpzand m fl., 2016). Ohövliga beteenden kan beskrivas som både avsiktliga och oavsiktliga lågintensiva negativa beteenden som bryter mot normer för respekt på arbetsplatsen (Andersson & Pearson, 1999), t ex nedlåtande kommentarer, att inte bli lyssnad till, eller ett nonchalant eller avfärdande bemötande från kollegor (Cortina m fl., 2013). Ohövlighet skiljer sig från grövre typer av kränkningar, som arbetsplatsmobbning, genom att det har en lägre intensitet, och att intentionen bakom beteendet är mer tvetydig (Leiter m fl., 2015).

  Forskning har även visat att ohövliga beteenden är vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden (Torkelson m fl., 2016). En svensk avhandling visade nyligen att vittnen till ohövliga beteenden har en ökad tendens att själv utöva ohövliga beteenden mot andra, och att ohövlighet kan knytas till arbetsplatsens kultur (Holm, 2021). Trots att ohövliga beteenden är vanligt förekommande och riskerar att spridas, har relativt få systematiska insatser utvecklats för att förebygga och motverka ohövliga beteenden i arbetslivet. Ett undantag är den amerikanska interventionsmodellen Civility, Respect and Engagement in the Workplace (CREW), som utvecklats specifikt för att främja hövlighet och respekt i bemötandet mellan kollegor inom den amerikanska sjukvården (Osatuke m fl., 2009; 2013). CREW har utvärderats i par studier, där insatsen visat på effekter som en ökad nivå av hövliga beteenden över tid, mindre ohövlighet, ökad tillit till ledningen, ökad arbetstillfredsställelse och mindre frånvaro (Osatuke m fl., 2009; Leiter m fl., 2011). Förändringen av rapporterad hövlighet visade även på en trend som fortsatte att utvecklas i positiv riktning ett år efter insatsen avslutats (Leiter m fl., 2012).

  Det saknas däremot fortfarande kunskap om vilka faktorer (organisatoriskt och socialt) som leder till en positiv förändring, och hur effektiv insatsen är utanför sjukvården, såväl som i andra nationella kontexter. Det finns därför ett behov av att vidareutveckla interventionen, pröva den på den svenska arbetsmarknaden, och identifiera vilka faktorer som får metoden att fungera. Med bakgrund av detta pågår ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och implementera en hövlighetsinsats i ett antal olika organisationer, som präglas av olika förutsättningar, styrning, målbilder, och arbetsformer. Detta för att möjliggöra en utvärdering av insatsens gångbarhet i olika organisatoriska kontexter.

   

  Syfte

  Projektet har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att utveckla och implementera en hövlighetsintervention, och undersöka om förändringen av beteenden och arbetsrelaterad hälsa påverkar, eller påverkas av, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Projektet syftar även till att, utifrån interventionens resultat, sammanställa ett metodstöd med konkreta riktlinjer för hur organisationer kan arbeta preventivt mot kränkande särbehandling och ohälsa.

   

  Metod

  Insatsen kommer att genomföras som en workshopserie med arbetsgrupper under sex månaders tid, och jämföras med kontrollgrupper i samma verksamheter. Projektet tillämpar en väntliste-kontroll-design, vilket innebär att personer som ingår i kontrollgruppen också erbjuds möjlighet att delta i insatsen när insatsgruppen slutfört sin workshopserie. 

  Insatsen består av diskussionsmoment under månadsvisa träffar med fokus på kommunikation och socialt klimat på arbetsplatsen. Insatsen tar utgångspunkt i individernas egna erfarenheter, där de är aktiva agenter i processen. Arbetsgrupperna bidrar därmed genom att identifiera vad de ser som hövligt, och sätter själva mål för hövlighet som utgår från gruppens delade upplevelser av vad hövlighet är (Osatuke m fl., 2009). 

  Totalt planeras insatsen att genomföras i fem organisationer. Det rör sig om två större förvaltningar i Malmö stad som bedriver människobehandlande arbete, såväl som förskoleverksamheter, en organisation med kulturarbetare, och ett privat företag med tekniskt orienterat arbete. För att utvärdera insatsen genomförs enkäter före, direkt efter, och sex månader efter insatsen. Uppföljande intervjuer kommer även att genomföras med medverkande i insatsen. 

   

  Resultat

  Under våren 2022 genomförs en pilotstudie för att pröva ut det frågeformulär som planeras att användas i projektet. Pilotdata kommer att samlas in från ett bekvämlighetsurval av yrkesverksamma individer. Resultat kring frågeformulärets psykometriska egenskaper, såväl som samband mellan hövlighet/ohövlighet, normer kring hövlighet, och social arbetsmiljö kommer att presenteras. Initiala resultat från pilotstudien kring samband mellan hövlighet, ohövlighet, normer och den sociala arbetsmiljön förväntas generera viktig kunskap om vilka potentiella effekter insatsen kan komma att resultera i.

   

  Finansiering

  Projektet finansieras av AFA försäkring (dnr 210121).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Jönsson, Sandra
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Muhonen, Tuija
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Can Job Demands and Job Resources Predict Bystander Behaviour in Workplace Bullying? A Longitudinal Study2023In: International Journal of Bullying Prevention, ISSN 2523-3653Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Bystanders can affect workplace bullying by engaging in active or passive behaviours. However, there is a knowledge gapregarding how perceived work environment factors relate to bystander behaviour. The study aim was to investigate how job demands, and job resources are associated with bystander behaviour in workplace bullying. An online questionnaire wasdistributed to a sample of health care workers at two time points. Longitudinal data were obtained from 1144 respondents. Cross-lagged panel models were used to investigate associations between job demands, job resources, and bystander behaviours over time. The results showed that social support was positively related to active behaviours, whereas influence at work was negatively related to both active and passive behaviours. Perceived illegitimate tasks were negatively related to active and positively related to passive behaviours, whereas emotional demands had an unanticipated opposite pattern of relationships. The findings provide new information about how factors in the organisational and social work environment are associated with active and passive bystander behaviours in workplace bullying. Specifically, the results expand current understanding of workplace bullying by relating bystander behaviour to the organisational context.

 • 43.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Jönsson, Sandra
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US).
  Muhonen, Tuija
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  How are witnessed workplace bullying and bystander roles related to perceived care quality, work engagement, and turnover intentions in the healthcare sector?: A longitudinal study2023In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 138, article id 104429Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundWorkplace bullying is widespread in the healthcare sector and the negative effects are well known. However, less attention has been paid to bystanders who witness bullying in the workplace. Bystanders can affect the bullying process by engaging in active, passive, or destructive behaviors. There is a need to study work-related and organizational consequences of witnessing bullying and bystander behaviors.ObjectiveThe aim was to explore how witnessed workplace bullying and bystander behaviors are associated with work-related and organizational consequences, such as perceived quality of care, work engagement, and turnover intentions, among healthcare workers over time.DesignLongitudinal design. An online questionnaire was administered twice over the course of six months.Setting(s)Employees in the healthcare sector in Sweden, such as physicians, nurses, and assistant nurses, responded to the questionnaire.Participants1144 participants provided longitudinal data.MethodsStructural equation modeling was used to explore the associations between witnessed bullying, bystander behavior, work-related and organizational factors over time.ResultsWitnessed workplace bullying (B = − 0.18, 95 % CI [− 0.23 to − 0.12]) and the bystander outsider role (B = − 0.24, 95 % CI [− 0.29 to − 0.19]) were statistically significantly related to a decrease in perceived quality of care. Work engagement was statistically significantly predicted by all three bystander roles over time; positively by the defender role (B = 0.11, 95 % CI [0.05–0.17]), and negatively by the outsider role (B = − 0.23, 95 % CI [− 0.29 to − 0.16]), and the assistant role (B = − 0.32, 95 % CI [− 0.41 to − 0.24]). The outsider role (B = 0.12, 95 % CI [0.02–0.22]), the assistant role (B = 0.17, 95 % CI [0.03–0.30]), and witnessed workplace bullying (B = 0.18, 95 % CI [0.08–0.29]), all positively predicted increased turnover intentions at a subsequent time point.ConclusionsIn addition to the direct negative impact workplace bullying has on those targeted by it, witnessing bullying and taking different bystander roles can have work-related and organizational consequences by influencing perceived care quality, employees' work engagement, and their intention to leave the organization.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Jönsson, Sandra
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Muhonen, Tuija
  Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of School Development and Leadership (SOL).
  Witnessing Workplace Bullying: Antecedents and Consequences related to the Organizational Context of the Health Care Sector2022In: 13th International Association on Workplace Bullying and Harassment Conference, September 20-24, 2022, Book of Abstracts, 2022, p. 87-88Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background and Aims

  Workplace bullying is a severe global problem that affect individuals, organizations and society (e.g. Salin & Notelears, 2020). Studies have indicated that workplace bullying is more prevalent in health care than in other sectors. According to a recent systematic review of bullying among health care employees, up to one in four health care professionals are exposed to bullying regularly (Lever et al., 2018).

  There has been a growing interest in the area of bystanders of workplace bullying (Coyne et al. 2017), but the role of the bystander, and research focusing on understanding the rationale for bystander behavior, remains an important area of investigation (Thompson et al., 2020). Specifically, additional research is needed in order to achieve a deeper understanding of the connection between the organizational context and bystanders’ behavior. Consequently, the aim of this study is to investigate how different organizational factors relate to bystanders’ behavior in a bullying situation.

  In order to analyze the organizational context in relation to workplace bullying and bystanders’ behavior, the Job Demands-Resources theory (JD-R; Bakker & Demerouti, 2017), and the theory of Psychosocial Safety Climate (PSC; Dollard & Bakker, 2010) form the theoretical framework for the study.

  Design/Methodology

  The present study is a quantitative survey study conducted in the health care sector, with physicians, nurses and assistant nurses as participants. Longitudinal data have been collected through questionnaires at two occasions, about six months apart (N = 1144 responded at both t1 and t2). Demographic questions, as well as scales from the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II; Pejtersen et al., 2010), and measures of bystander behavior in response to witnessed bullying (Salmivalli et al., 1996; 2011), were included in the survey at both time points. Longitudinal structural equation modelling was conducted to investigate associations between psychosocial factors and bystander behavior over time.

  Results

  Results indicated that PSC was positively associated with bystanders’ reports of defending the victim. Social support from coworkers, social community at work and perceived illegitimate tasks predicted constructive, passive, and destructive bystander behaviors in expected directions. Conversely, influence, as well as quantitative and emotional demands were counterintuitively related to bystander behaviors over time.

  Practical Implications

  It is predicted that the health care sector will have a substantial need for staff in the future, while many of the current employees, especially nurses, leave their occupation. Providing a good work environment will be one of the key issues in order to attract, recruit and retain staff in the future. The study generates knowledge that creates opportunities for managers and organizations to work preventively, and increases their ability to understand and handle different types of bullying situations from both the victim’s and witnesses’ perspective.

  Originality/Value

  This study adds knowledge to the area of bystander behavior in the health care sector, by relating bystander behavior to the organizational context.

 • 45.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Torkelson, Eva
  Lunds Universitet.
  Bäckström, Martin
  Lunds Universitet.
  Coping with workplace incivility in the foodservice industry2023In: Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, ISSN 1533-2845, E-ISSN 1533-2853, Vol. 22, no 3, p. 489-512Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to explore employees’ appraisals and coping responses to workplace incivility in the foodservice industry. Five group interviews with foodservice workers were conducted. 13 different types of experienced or witnessed incivility were identified. Positive-benign, irrelevant, and negative appraisals were found, as well as four major coping themes. These were active, passive, and proactive coping as well as reappraisal, encompassing twelve forms of coping behaviors. Additionally, workplace incivility was described as a daily stressor which can be expressed as a part of the workplace culture in the foodservice industry.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Holm, Kristoffer
  et al.
  Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö University, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA).
  Torkelson, Eva
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Bäckström, Martin
  Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Workplace incivility as a risk factor for workplace bullying and psychological well-being: a longitudinal study of targets and bystanders in a sample of swedish engineers2022In: BMC Psychology, E-ISSN 2050-7283, Vol. 10, no 1, p. 1-14, article id 299Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The aim of the present study is to explore whether (experienced and witnessed) workplace incivility is a risk factor for (experienced and witnessed) workplace bullying. An additional aim is to explore whether experienced workplace incivility is associated with psychological well-being above and beyond the influence of (experienced and witnessed) workplace bullying on well-being.

  Methods: A survey was distributed via e-mail to a panel of Swedish engineers. The survey was administered at three time points over one year. In total, N = 1005 engineers responded to the survey. Of these, N = 341 responded to more than one survey, providing longitudinal data. N = 111 responded to all three surveys.

  Results: The results showed that the likelihood of being targeted by workplace bullying was higher for those who had previously experienced incivility, even when taking previous bullying exposure into account. There was also partial support for a higher likelihood of witnessing bullying at a later time point for those that had previously witnessed incivility. Additionally, the results showed that experienced workplace incivility was negatively related to psychological well-being over time, even when controlling for previous levels of experienced and witnessed workplace bullying and well-being. However, this result was only found over one of the two time lags.

  Conclusion: The findings of the present study suggests that workplace incivility can be a risk factor for future bullying. In addition, the findings suggest that experienced workplace incivility exerts a unique negative effect on psychological well-being, even when accounting for exposure to workplace bullying. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Holm Persson, Annette
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Studie- och yrkesvägledning i ljuset av genomströmning2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine the relationship between primary school career guidance practices and student graduation rates. Primary schools lack systematic knowledge and statistical data at the unit level regarding students' outcomes after they leave school, despite being responsible for career guidance, students' decision-making competencies, and transitions.

  The data collection consists of two parts. The second part uses findins of the first part. The first part is a new descriptive statistical findings on the graduation rates of youths in municipal schools in Helsingborg, which has been developed and processed. The second part involves interviews conducted with school leaders and career counselors at four units based on the statistical material. Mixed methods were used as the methodology, and the interviews were analyzed thematically.

  In this specific context, it can be observed that those units with higher graduation rates also have practices aligned with previous research on success factors in career guidance.Graduation results are not tracked at the school units, even though graduation can be crucial for long-term labor market participation. This is based on the fact that none of the respondents have awareness of the students' graduation results. Furthermore, the schools have not specifically linked their career guidance efforts to students with low grade point averages, despite it being a crucial parameter for completing upper secondary education. However, all the investigated schools work compensatory education in various ways. These compensatory measures are primarily directed towards students with high absenteeism, low academic motivation, or students with foreign-born parents. Career guidance is described as partly dependent on individuals and thus unequal. Schools with high graduation rates have an effective division of responsibility, as well as practices and an approach that permeates the entire school. These schools have also coordinated and organized career guidance with stability among the teaching staff and school leadership, and they adopt a relationship-building approach towards students in need of compensatory measures.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Holmertz Wrede, Freddie
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Birgell, Clarabella
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Society, Culture and Identity (SKI).
  Vägledning för individer med bakgrund i kriminalitet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen har vägledning i koppling till kriminalvård undersökts. Syftet med arbetet har varit att granska hur vägledning kan fungera som resurs för att ge före detta kriminella möjlighet att återgå till arbetsmarknaden och undvika återfall till kriminalitet. För att ta reda på det har tre frågeställningar använts: 1) Vilka hämmande faktorer tarrespondenterna hänsyn till när de vägleder före detta kriminella ut på arbetsmarknaden? 2) Hur arbetar vägledare för att vägleda före detta kriminella ut på arbetsmarknaden? 3) Vilka faktorer spelar roll i lyckad vägledning av före detta kriminella? Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ metod med utgångspunkt i vinjetter som vägledare svarat på. För att analysera det insamlade materialet har Social Cognitive Career Theory av Lent, Hackett och Brown samt Goffmans teori om stigma använts. 

       I resultatet framkommer det att de intervjuade vägledarna anser att före detta kriminella möter begränsningar både ur individ- och samhällsperspektiv. Utifrån respondenternas bedömningar av vinjetterna visar studien att omgivning, det sociala samspelet samt de sociala sammanhang som olika individer ingår i påverkar hur de uppfattas, och därmed även deras tillträde till arbetsmarknaden. Därtill anses personliga faktorer, såsom inställning, motivation och självkänsla vara väsentliga både för att vägledningen ska kunna bli gynnsam och för att klienterna ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Hourani, Hossam
  et al.
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  Rabia, Daniel
  Malmö University, Faculty of Education and Society (LS), Department of Childhood, Education and Society (BUS).
  "Vi räknar ju inte på koefficienter": Sex rektorers syn på fritidslärares planeringstid2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att bidra till förståelse kring de faktorer som ligger bakom fritidslärares planeringstid. Tidigare forskning och granskningsrapporter har pekat på brister vad gäller rektorernas förståelse för fritidshemmets uppdrag och en brist på planeringstid samt en diskrepans mellan rektorers och lärares uppfattningar kring förutsättningarna.

  Med ett maktperspektiv som teori har vi valt att undersöka problemområdet genom intervjuer med rektorer, en central yrkesgrupp i frågan vars perspektiv vi tycker saknats. De rektorer vi intervjuat har visat sig vara väl insatta i fritidshemmets uppdrag och säger att mängden planeringstid framförallt har att göra med vilket slags uppdrag fritidsläraren har – “Vi räknar ju inte på koefficienter” som en uttryckte det – och rektorerna menar att det istället är viktigt att se över strukturen på planeringstiden så att tiden utnyttjas effektivt.

  Download full text (pdf)
  Hossam Hourani Daniel Rabia
 • 50.
  Håkansson, Peter
  Malmö högskola, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US). Malmö högskola, Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA). Department of Education, Communication and Learning, University of Gothenburg, Sweden.
  Marginalized Masculinities and Exclusion in the New Low-Skill Service Sector in Sweden2017In: Marginalized Masculinities: Contexts, Continuities and Change / [ed] Chris Haywood, Thomas Johansson, Routledge, 2017, p. 67-82Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter analyses low-skill service jobs in Sweden from a gender perspective. It then examines marginalization of masculinity by studying how the transformation from an industrial economy to a service- and knowledge-based economy has changed the labour market. Masculine work has been socially constructed as being dangerous, hard, dirty and sweaty, all of which has created a strong working identity. Low-skill service jobs include lower wages and more insecure employment contracts than the manual, industrial work that was available previously; however, it is often the only employment available for both men and for women. Dual labour market theory describes the labour market as dual and segmented. To analyse the gendered labour market from this theoretical perspective gives valuable contribution to understanding the polarized service sector. The data from Statistics Sweden show that male participation in high-touch jobs has actually increased in the country, both in absolute terms and in relation to the increase with its female counterpart. 

123 1 - 50 of 129
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf