Publikationer från Malmö universitet
Endre søk
Begrens søket
1 - 46 of 46
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Altal, Hanin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Hamdoun, Nourulhuda
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Kooperativt Lärande i Matematik: Lärares perspektiv på metodens påverkan på elevers prestationer2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Både nationella och internationella undersökningar visar att elever har svaga resultat och låga prestationer i matematik i grundskolan. Det betonas även att kvaliteten i klassrummet behöver utvecklas och interaktionen under lektionerna oftast saknas i matematikundervisning. Detta examensarbete bidrar med kunskap om att kooperativt lärande förbättrar elevers matematikprestationer i lågstadiet utifrån ett lärarperspektiv i svenska skolor. Denna studie bygger på sociokulturell teori som anses relevant för vårt tema (kooperativt lärande i matematikundervisning) och kopplar till interaktion begrepp som sker i klassrummet. Valet av metod i vår studie är en enkät med både kvantitativa och kvalitativa ansatser som kallas för mixad metod. Resultatet visar att kooperativt lärande ger betydande och märkbara förbättringar i elevers matematikprestationer. Dessutom har lärare en avgörande roll när de använder kooperativt lärande metoder för att ge positiva effekter och öka matematiska prestationer. I studiens resultat framkommer även att det finns några betydande utmaningar vid implementering av kooperativt lärande för att det ska bli en effektiv metod i matematikundervisning i de tidiga åldrarna i svenska skolor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Amjadi, Nadia
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Marknäs, Sara
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Lässtrategier för textproblem inom bråk i matematik2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur elever kan få språklig stöttning i matematik, mer specifikt vid problemlösning inom bråk i matematik. Syftet är att ta fram språklig stöttning vid problemlösning inom bråk i matematik. 

  Första delen av detta arbete har bestått i att ta fram en arbetsgång med stöttande frågor för att hjälpa elever att läsa, förstå och lösa ett matematiskt textproblem, hämtat från boken Rika problem. Arbetsgången har arbetats fram enligt Gibbons cirkelmodellen och utifrån en språklig analys av det matematiska innehållet i textproblemet utifrån lexikon- och registerperspektiv. 

  Den arbetsgången användes sedan på fem grupper i två klasser där eleverna diskuterade och gemensamt löste två problem, det ena med de stöttande frågorna i arbetsgången och det andra utan. Ordningen på problemen varierades för att se om det spelade någon roll om de fick stöttning i första eller andra problemet. Det vi kunde se av undersökningen var att när eleverna fick stöttning skapade de en gemensam bas och grund att börja lösa problemet ifrån och de diskuterade mer hur de skulle gå till väga. Vi har också kunnat se att elever som fick stöttning i första problemet tog med sig frågorna i det andra problemet och även försökte identifiera begrepp och strategier när de gick vidare till problemet utan vår stöttning. 

  Fulltekst (pdf)
  Nadia Amjadi Sara Marknäs
 • 3.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Holm, Johanna
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Betydelsen av textuppgifter i matematikundervisningen.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt har skrivits med syfte att redogöra för forskningen kring textuppgifternas syfte och användning i matematikundervisningen för årskurs 4-6. Kunskapsöversikten baseras på resultatet av en systematisk informationssökning i databaserna ERC, ERIC och SwePub. Informationssökningen gjordes utifrån syftet som sedan användes för att besvara frågan. Utöver syftet har de valda artiklarna begränsats utefter året för publicering och peer-reviewed. Artiklarna har därefter, baserat på kunskapsöversiktens syfte, granskats och sorterats utifrån titel, nyckelord och abstract. Vid djupare granskning av de 15 utvalda forskningsartiklarna visade det sig att textuppgifter har två tänkta syften. Det första är att eleverna ska lära sig att applicera den formella och abstrakta matematiken på en konkret verklighet. Det andra är att eleverna ska lära sig att hitta ett numeriskt svar genom att urskilja de matematiska operationerna i texten. Medan det andra syftet är det som vanligen tillämpas i matematikundervisningen visar de forskningsresultat vi har analyserat att det första syftet inte når fram till eleverna i klassrummen. Det är vanligt att de textuppgifter som eleverna möter, saknar anknytning till verkligheten vilket riskerar att begränsa elevernas kunskapsutveckling i matematik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Askolin, Ina
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Bacheer, Saja
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Konkreta material i matematikundervisning: en kvalitativ studie om F-3 lärares uppfattningar kring användandet av konkreta material2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under VFU-perioderna har det visat sig att konkreta material är något som används

  antingen frekvent eller sällan. Tidigare forskning tyder på att användandet av konkreta

  material är gynnsamt för elevers matematiska förmågor, samtidigt kan lärares tilltro och

  tillgång till materialet styra användandet av konkreta material. Syftet med denna studie är

  att granska lärares olika uppfattningar kring användandet av konkreta material i

  matematikundervisningen från förskoleklass till och med årskurs tre. Frågeställningar som

  behandlas i studien handlar om vilka för- och nackdelar lärare ser i användandet av

  konkreta material i matematikundervisning. Studien är gjord utifrån ett fenomenografiskt

  perspektiv och för att få syn på lärares uppfattningar kring konkreta material genomfördes

  en anonym enkätundersökning som analyserades genom färgkodning. Enkäten bestod av tre

  förkodade bakgrundsfrågor och åtta öppna frågor som bearbetades och ledde fram till fem

  beskrivningskategorier. Resultatet visade att de positiva aspekterna respondenterna

  framförde berörde framförallt elevers förståelse, motivation, intresse för matematik samt

  klassrumsklimat. De negativa aspekterna respondenterna framförde var brist på material,

  ljudnivå i samband med användandet av material samt felaktigt användande av material.

  Studiens slutsats är att majoriteten av lärare är positivt inställda till användandet av

  konkreta material i sin undervisning och gärna vill se att det används i större utsträckning

  men att skolans ekonomiska situation emellanåt upplevs vara begränsande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Assaf, Diana
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Burko, Mikael
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Könsstereotypa föreställningar om matematisk prestation2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i Matematik och lärande, behandlar den här undersökningen en översikt om stereotypa föreställningar som utvecklas hos flickor och pojkars gällande prestationer i matematik. Det metodiska tillvägagångssätt som tillämpas i den här kunskapsöversikten är en systematisk sökning efter vetenskapliga tidskrifter, genom olika databaser. Detta resulterade i 10 relevanta vetenskapliga artiklar vilka vi använt till stöd för besvarande av frågeställningen.

  Slutsatserna pekar på att elevernas egen uppfattning om sin egen matematiska förmåga, s.k. självförmåga (Self-efficacy), har en påverkan på deras prestationer. Resultatet av undersökningen visar även att den matematiska identiteten har en stark anknytning till den sociala identiteten samt att skillnader i pojkar respektive flickors identitetsbildning kan ligga till grund för deras självförtroende och självbild som mynnar ut i deras självförmåga på olika sätt.

  Fulltekst (pdf)
  Diana Assaf, Mikael Burko
 • 6.
  Bech, Ia
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Andrén-Sandberg, Maria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Kooperativt lärande inom matematik och dess påverkan på motivation2021Independent thesis Basic level (professional degree), 240 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kooperativt lärande är en undervisningsmetod där elever lär av varandra. I Sverige är intemetoden särskilt välanvänd inom matematikundervisning där matematikboken har endominerande roll. Denna kunskapsöversikt undersöker, genom en systematisklitteratursökning, huruvida kooperativt lärande kan öka elevers motivation och attitydgentemot matematiken och om den ökade motivationen leder till högre prestation.Resultatet visar att kooperativt lärande är en effektiv metod för att skapa ett intresse förmatematik. Många elever uppskattar arbetsmetoden och de lär sig mer än endastämneskunskaper när de får arbeta tillsammans. Flertalet elever som undervisas medkooperativt lärande presterar bättre på kunskapsmätningar än de som undervisas medtraditionell undervisning. Det kan för läraren vara en väldigt tidskrävandeundervisningsmetod att implementera och den måste vara väl strukturerad för att ge bästaresultat. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Bech, Ia
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Andrén-Sandberg, Maria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Lärares upplevelser av kooperativt lärande i matematikundervisningen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en förståelse för hur lärare upplever användande av kooperativt lärande i sin matematikundervisning samt vilka för- och nackdelar de erfar med metoden. Metoden utgjordes av en semistrukturerad enkätundersökning som gav svar från 22 lärare i Sverige samt semistrukturerade intervjuer med tre lågstadielärare. Lärarna till intervjuerna valdes ut då de arbetar med kooperativt lärande i varierad utsträckning. 

  Efter insamling av empiri genomfördes en fenomenografisk analys och data sorterades i fem kategorier; lärarens roll i klassrummet, tidsaspekt, kompetensutveckling, inverkan på elever och prata matematik. Resultatet visar att lärarna i studien kan se både fördelar och nackdelar med metoden och att det ser olika ut hur ofta lärare väljer att använda kooperativt lärande i matematikundervisningen. Några av de fördelar som lärarna upplever är att eleverna får möjlighet att prata matematik, de lär av varandra, blir engagerade och har roligt. Några nackdelar som nämns är bland annat att det kan vara tidskrävande för läraren i planeringsstadiet, lärarna upplever att de har för lite utbildning i kooperativt lärande samt att det stundvis kan bli rörigt i klassrummet. Slutsatsen visar ändå att samtliga lärare i studien har en positiv attityd gentemot arbetsmetoden och att fördelarna väger upp nackdelarna. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bernroth, Mathilda
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Jeppsson, Norea
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Utomhuspedagogik I Matematikundervisningen2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tanken med denna text är att undersöka hur vi som lärare kan arbeta med utepedagogik i matematikundervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling utifrån de fem matematiska förmågorna. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi båda observerat att utomhuspedagogik inom matematikundervisningen inte används. Detta gjorde att vi blev  intresserade att undersöka varför det ofta saknas i dagens skola. Vad finns det för nackdelar  med utematematik? Vad finns det för fördelar?  

  För att besvara våra frågeställningar har vi med hjälp av databaserna EBSCOHost, ERIC via  EBSCO och SwePub använt sökord kopplade till vårt ämne för att hitta relevant forskning.  Genom våra sökningar hittade vi tio stycken relevanta artiklar som användes för att besvara  våra frågeställningar.  

  Resultatet av kunskapsöversikten visar att det finns många fördelar med utomhusbaserad matematikundervisning som bidrar till en kunskapsutveckling utifrån de fem matematiska förmågorna. Det finns även ett flertal faktorer som bidrar till att lärare avstår från utomhusbaserad matematikundervisning.  

  Slutsatsen av kunskapsöversikten är att det finns en del svårigheter med att använda sig av utomhuspedagogik i matematikundervisningen, men det finns också forskning som stödjer att  utomhusmatematik är en fördelaktig metod som komplement till klassrumsundervisningen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Blomqvist, Claudia
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Klint, Rebecca
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Matematiskt resonemang i förskoleklass och årskurs 1-32022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad det innebär att resonera inom matematik på lågstadiet. I läroplanen (Skolverket, 2019) kan det utläsas på flera ställen att eleverna från och med förskoleklass i någon grad ska kunna resonera inom matematik. Sökord (resonera matematik, mathematical reasoning, primary school, mathematics education och matematiska resonemang) och urvalskriterier (peer review, tidsintervallet 2011-2021, svenska eller engelska artiklar och artiklarna ska innehålla matematiska resonemang) togs fram innan sökprocessen kunde börja. Sökningarna gjordes i databaserna SwePub, ERC och ERIC. Artiklarna valdes ut utifrån rubrik och abstrakt med utgångspunkt i urvalskriterierna. Artiklar som valdes ut gav ett brett resultat som delades in i olika teman med utgångspunkt i Lithners artikel A research framework for creative and imitative reasoning (2008) som vi hittade genom en sekundärsökning. De teman som resultatet delats upp i Imitativt resonemang, Kreativt matematiskt resonemang ochModeller för resonemang. Varav det sistnämnda temat inte är grundat i Lithners artikel. Resultatet visar på bredden av att resonera inom matematik och att det finns flera olika sätt att se på begreppet. Slutsatsen är att resonera inom matematik innebär att kunna se rimligheten i sina val av metoder och sina lösningar. Att kunna motivera och förklara varför det blir som det blir.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Cihangir, Mustafa
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Hur tänker vissa elever i grundskolan kring addition och subtraktion med negativa tal?2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes hur elever i grundskolan förstår och hanterar negativa tal i matematik. En fenomenografisk metod användes för att samla in både kvantitativa och kvalitativa data från elever i årskurs 9. Studien fokuserade på elevernas uppfattningar om negativa tal och undersökte hur eleverna skiljer på minus-symbolen för subtraktion och negativitet, om de tycker att matematik blir svårare med negativa tal och om problem med negativa tal blir lättare att lösa när de handlar om vardagliga situationer. Resultatet analyserades och diskuterades i ljuset av tidigare forskning på området. Resultatet visade att eleverna hade svårt att skilja på minus-symbolen för subtraktion och negativitet, och att de ibland förväxlade de två symbolerna med varandra. Detta ledde till att vissa elever hade svårt att hantera negativa tal i olika kombinationer, och att de automatiserade regeln att minus minus blir plus. När eleverna fick möjlighet att använda negativa tal i vardagliga situationer verkade det bli lättare för dem att förstå och hantera negativa tal. En del elever upplever att matematik blir svårare med negativa tal, medan andra inte tycker att det påverkar svårighetsgraden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Daniary, Sara
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Elin, Nilsson
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Kooperativt lärande i matematikundervisning2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad kooperativt lärande är och hur det kan påverka eleverna i skolan i deras matematikinlärning. Matematik handlar inte bara om att hitta rätt svar utan även om att kunna argumentera och resonera kring sina tankar, idéer och strategier. Ett sätt att göra det på är genom kooperativt lärande som är en undervisningsmetod där eleverna får möjlighet att lära sig matematik genom att arbeta tillsammans i mindre grupper. Genom att organisera samarbetsaktiviteter ökar det barns intresse och motivation. Kooperativt lärande bygger på sociokulturella teorier som hävdar att lärande sker genom interaktioner med andra och i grupp. Genom att arbeta tillsammans får eleverna möjlighet att diskutera och reflektera både över sina egna strategier och idéer men även kamraternas strategier och idéer för att kunna lösa ett matematikproblem eller uppgift. Genom att arbeta i grupp kan barn utveckla sina matematiska kunskaper samtidigt som de hjälper sina kamrater att förbättra sina egna. Enligt många forskningsstudier har kooperativt lärande en positiv effekt på elevers matematikinlärning. Kooperativt lärande ger eleverna möjlighet till att främja deras kunskapsutveckling inom matematiken. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Dickman, Jonathan
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Lenz, Ludwig
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Implementering av olika digitala verktyg i matematikundervisning och dess effekter2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Jonathan Dickman Ludwig Lenz
 • 13.
  Ebbelind, Andreas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Roos, Helena
  Linnéuniversitetet, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Nilsson, Per
  Linnéuniversitetet, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Learning fractions: transformations between representations from a social semiotic perspective of multimodality2012Inngår i: Proceedings of Norma 11: The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education / [ed] Gunnarsdottir, Hreinsdottir, Palsdottir, Hannula, Hannula-Sormunen, Jablonka, Jankvist, Ryve, Valero and Waege., University of Iceland Press , 2012, s. 217-226Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study presents a tentative framework for studying the learning of fractions in the context of transformations between different forms of representations. The framework is used in an empirical sample of how eight 10-year-old students express understanding of activities which were developed to challenge them to reflect on different ways of representing aspects of the concept of fractions. The framework is based on a social semiotic perspective of multimodality.

  The analysis discloses how the framework helps in structuring our understanding of the interplay between representations in the learning of fractions. Specifically, we saw how concrete physical material and gestures complemented the symbolic and spoken language in the students’ solution strategies of different tasks. 

 • 14.
  Hansson, Anna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Hansson, Linnéa
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Laborativt material och elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer i matematikundervisning.: En kvalitativ studie om möjligheter och utmaningar ur ett lärarperspektiv.2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker lärares uppfattning om möjligheter och utmaningar med att arbeta med ett laborativt material tillsammans med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Studien riktas till hur läraren använder sig av laborativt material för att påverka elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer och deras matematiklärande. Frågeställningarna är således ” Om och hur säger lärare, i tidiga skolår, att de använder laborativt material för att stötta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras matematiklärande? Vad upplever lärarna för möjligheter och utmaningar med att arbeta med ett laborativt material med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer?”. Metoden utgjordes av semistrukturerade intervjuer med 6 stycken verksamma lärare inom matematiken i årskurs 1-3. Resultatet visar på att det finns fler möjligheter än utmaningar för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer att arbeta med ett laborativt material i matematiken. Det ligger i hur läraren väljer att använda materialet och hur det introduceras för neuropsykiatriska funktionsvariationer elever, som bidrar till ett matematiklärande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15. Janheden, Ida
  et al.
  Mladenovic, Sofia
  Grupparbete med problemlösning i matematik2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Grunden till denna kunskapsöversikt är vad tidigare forskning säger om problemlösning i matematik genom grupparbeten. Kunskapsöversikten har utgått från två större frågor som genom arbetet försökt att besvaras. Den första frågan har varit hur elevers problemlösningsförmåga och engagemang gynnats eller missgynnats genom grupparbeten. Den andra frågan har handlat om vilken roll läraren haft i grupparbeten med problemlösning i matematik samt vilken påverkan läraren haft på grupparbeten.

  Metoder för denna kunskapsöversikt har varit relevanta sökningar för arbetet i olika databaser. Databaserna har erbjudit forskning kring områdena denna kunskapsöversikt kräver. Resultatet från den tidigare forskningen som valts ut efter relevans har visat på mer gynnade fall av grupparbeten med problemlösning i matematik än missgynnade. Forskningen har även visat på att lärarens roll och lärarens påverkan varit viktiga aspekter i grupparbeten för elevernas gynnande respektive missgynnande i problemlösningsförmågan och engagemang. 

  Slutsatser som har kunnat dras utifrån forskningen är att grupparbeten gynnat elevernas problemlösningsförmåga och engagemang vid längre perioder av användning av grupparbeten med problemlösning i matematik. Några fall visade på att elever missgynnats av grupparbeten med problemlösning i matematik. Dessa fall handlade om att eleverna inte var vana vid arbetet med problemlösning genom grupparbeten eller att lärarens roll påverkat grupparbetet negativt. Att lärarens roll och lärarens påverkan visat sig vara viktiga aspekter i grupparbetet med problemlösning i matematik, är även en slutsats som kunnat dras genom denna kunskapsöversikt. 

  Fulltekst (pdf)
  Ida Janheden Sofia Mladenovic
 • 16.
  Jarneland, Alexander
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Al-Noori, Mostafa
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Mellanstadieelevers valda strategier för arbetet med textbaserad matematik2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Detta examensarbete svarar på frågan om vilka strategier som några mellanstadieeleveranvänder sig av vid arbetet med textbaserade uppgifter i matematik, samt vilkaframgångsfaktorer som finns och vilka utmaningar dessa elever kan stöta på. För att finna svarutfördes en kvalitativ observationsstudie med sju deltagare från en mellanstadieklass i Skåne. De fick i uppgift att lösa 4 textbaserade matematikuppgifter som hämtats från tidigarenationella prov i matematik. För att säkerställa att språket inte skulle utgöra ett hinder var ettav urvalskraven att deltagarna skulle ha en god förmåga i det svenska språket.

  Genom analysen av resultaten från studien kan det utrönas en tendens till att de deltagare somkände sig mer säkra med sina matematiska kunskaper i större grad använde sig av strategiersom gick ut på att omvandla texten till olika sorters mentala bilder. Detta framkom blandannat genom de dialoger som deltagarna förde med varandra och med observatörerna underarbetet med uppgifterna. De av deltagarna som hade störst besvär med att lösa uppgifternatenderade att sökläsa efter mer traditionella matematiska representationer såsomsiffersymboler och storheter. Dessa resultat stämmer överens med det som framkommit itidigare forskning kring hur elever tar sig an textbaserad matematik, deras tillvägagångssättoch vilka strategier de använder sig av.

  Därmed dras slutsatsen att för att elever ska nå framgång i arbetet med textbaserad matematikmåste lärare kunna instruera i lämpliga strategier, motivera eleverna att ägna mer tid till varjeuppgift och stötta de strategier och tillvägagångssätt som framhåller att textbaserad matematikhandlar lika mycket om läsförståelse som själva matematiken.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Jemt, Mikaela
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Valeri, Federico
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Matematiska förmågor och programmering2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka huruvida programmering kan utveckla de matematiska förmågorna och vilken typ av programmering som då är den bästa ur didaktisk synpunkt. För att besvara frågorna så utfördes en strukturerad och systematisk litteratursökning med betoning på vetenskapligt granskat material. Litteratursökning karakteriserandes framförallt av engelska sökord då majoriteten av alla forskningsartiklar inom ämnet, även de gjorda i Sverige, skrivs på just engelska. Angående vilken typ av programmering man bör använda sig av så är resultaten tvetydiga dådet är för många olika faktorer som spelar in för att med säkerhet kunna avgöra detta i nuläget. Dock väger blockprogrammering något tyngre än standardprogrammering då den inte karakteriseras av samma branta inlärningskurva. Urkopplad programmering tycker flertalet lärare är bäst som ett komplement till någon av de andra två typerna. Problemlösnings- och resonemangsförmågorna är de förmågorna där mest forskning är gjord,därför har de fått en större plats i resultatet än övriga förmågor. På modellerings-, begrepps- och kommunikationsförmågorna har det gjorts sparsamt med forskning därför får de inte lika stor plats i resultatet. Litteratursökningen bar ingen frukt för relevans- och procedursförmågorna och dessa tas därför inte upp förrän i diskussionen. Resultatet av arbetet visar att det finns en korrelation mellan undervisning i programmering och utvecklingen av vissa matematiska förmågor, dock krävs mer forskning inom ämnet för att ha en god vetenskaplig grund för påståendet.

  Fulltekst (pdf)
  Mikaela Jemt Federico Valeri
 • 18.
  Johansson, Thomas
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Mönster av beröringspunkter mellan matematik och el-ämnen2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare genomförda studier lyfter fram kopplingar mellan matematik och de programgemensamma ämnena på gymnasiet. Elever i tidigare studier utrycker att de skulle vilja att mer av matematikundervisningen är förlags i deras yrkesverkstäder för att öka förståelsen för ämnet och det behov som finns inom yrket. Denna studie har avgränsats till att undersöka vilka olika mönster av beröringspunkter det finns mellan matematik och de programgemensamma ämnena på el- och energiprogrammet.I samtal mellan en matematiklärare och en ellärare diskuterades uppgifter där olika beröringspunkter identifierades och matematikens inblandning tydliggjordes. Dessa olika beröringspunkter analyserades och grupperades efter mönster av matematisk användning.Resultatet av studien visar på tre olika typer av mönster: matematikens roll är tydlig under utbildningen, matematikens roll är tydlig även för den yrkesverksamme, och matematik med krav på stor noggrannhet ingår. Gemensamt för samtliga mönster är att matematiken har en viktig roll men dess tydliga och direkta användning kan avta efterhand som erfarenheten ökar.I ett nära samarbete mellan matematikläraren och ellärare tydliggörs matematiken för eleverna i yrkesrelevanta arbetsuppgifter och på detta sätt ökar eleverna motivation och engagemang för ämnet matematik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Jönsson, Nanny
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Lindgren, Maria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Hur kan matematikundervisning differentieras så att den möter högpresterande elevers behov?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur lärare kan organiseramatematiklektionen så att högpresterande elever kan utmanas och utvecklas så långt sommöjligt. Då vi upplever att vi saknar erfarenhet och strategier för att möta högpresterandeelever samt att det fokuseras mycket på lågpresterande elevers måluppfyllelse, både i vårutbildning och ute i verksamheten.Med hjälp av frågeställningarna: Vad innebär det att differentiera sin matematikundervisningså att den möter högpresterande elevers behov? samt Hur kan läraren implementera detta ipraktiken? fick vi fram olika sökord som vi sedan kombinerade och använde oss av när vigjorde en metodisk datainsamling i främst databasen ERIC. Vi valde ut 7 vetenskapligaartiklar som berörde vår frågeställning vilka sedan sammanställdes i ett resultat. Resultatetvisar att differentiering är en bra metod för att möta alla elever, lågpresterande somhögpresterande men att det kan vara svårt att få till en god differentiering då det bland annatär mycket tidskrävande. I resultatet framgår även att det finns mer framgångsrika metoderför särskilt begåvade och högpresterande elever men att dessa används i för låg utsträckning.Slutsatsen är att det finns för lite forskning om differentierad undervisning framförallt förhögpresterande elever och att detta är ett stort förbättringsområde både vad gällerlärarutbildningar, kompetensutveckling och skolor runt om i världen.

 • 20.
  Khalayli, Hussein
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Matematiksvårigheter och inkluderingur lärares perspektiv på högstadiet2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur matematiklärare och speciallärare beskriver matematiksvårigheter och hur de beskriver att de anpassar sin undervisning för elever med matematiksvårigheter. För att uppnå syftet har tre frågeställning formulerats:

  1.     Hur tolkar lärare, speciallärare och pedagoger begreppet matematiksvårigheter?

  2.     Vilka hinder och möjligheter upplever matematiklärare/ speciallärare att de möter i arbetet med eleverna som har matematiksvårigheter?

  3.     Hur anser matematiklärare/ speciallärare att de kan anpassa sin undervisning för elever med matematiksvårigheter utifrån de fyra inkluderingsperspektiven: rumslig, social, didaktisk och delaktighetsinkludering?

  Teorin som används i uppsatsen är fenomenografi och teori om inkludering. Metoden som används är kvalitativ där relevant data samlas in genom strukturerade intervjuer. Resultat: I denna studie är lärarnas uppfattningar om matematiksvårigheter tydligt synliga, med fokus på eleverna snarare än läraren som central aktör. Lärarna identifierade dock utmaningar och svårigheter relaterade till elevsituationen men reflekterade inte noga över sin lärarroll i denna situation. Trots det tyder resultaten på att lärare kom på konkreta lösningar för att anpassa sin undervisning och stödja elever med matematiksvårigheter. Dessa rekommendationer bygger på lärares egna insikter och erfarenheter snarare än på systematisk tillämpning av systematiska metoder. Det ger oss en viktig ledtråd om att se över hur lärarna kan stödjas med bättre verktyg och resurser för att göra undervisningen ännu mer anpassad och effektiv för elever med matematiksvårigheter. 

  Fulltekst (pdf)
  Hussein Khalayli
 • 21.
  Kosumi, Besarta
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Nawroz, Kelpa
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS).
  Sambandet mellan språk och problemlösningsundervisning för andraspråkstalandeelever utifrån ett lärarperspektiv2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Besarta Kosumi Kelpa Nawroz Abobaker
 • 22.
  kousa, Baraa
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Matematikängslan: En studie om ett fenomen som sprider sig bland eleverna och hur lärare skall arbeta för     att förebygga om fenomenet uppstår hos elever2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt 

  Med denna studie vill jag undersöka orsaker som ligger bakom matematikängslan och åtgärder för att minska ängslan, enligt lärare och ur elevers perspektiv samt koppla det mot tidigare forskningar och teori. Studien kopplades till socialkognitiv teori som förklarar hur våra relationer i samhället och våra negativa upplevelser påverkar våra känslor. Undersökningen genomfördes i tre olika grundskolor i Halland, där jag gjorde intervjuer med tre matematiklärare och sex elever. I denna studie samlades data in genom semistrukturerade intervjuer. Genom intervjuer med lärarna och eleverna ges en fördjupad bild av upplevd matematikängslan. Min förhoppning är att bidra med kunskap om hur läraren ska kunna behandla orsaker bakom matematikängslan och även hur lärarna ska kunna minska ängslan.  Grunden för studien kommer att vara genom en jämförelse av de olika lärarnas och elevers svar och därefter ska jag analysera och sammanfatta dessa resultat. Resultatet av intervjuerna visade att eleverna som har svårigheter när de arbetar med matematik har någon sorts ängsla bakom det. Det finns situationer som elever upplever eller kommer att uppleva som orsakar problemen, vilket innebär att eleverna kommer få svårt med matematikuppgifter. Resultat som jag har fått fram visar att ett klassrumsklimat är viktigt för elever som har matematikängslan. Det är viktigt att lärarna skapar goda relationer med eleverna och försöker att anpassa lärande efter elevernas tidigare kunskaper och behov. Elever som har matematikängslan måste stärka sin tillit till deras egna förmågor och ha motivation för att uttrycka sina tankar under matematiklektioner. Sammanfattningsvis kan man säga att elever med matematikängslan måste känna glädje när de arbetar med matematik. Detta gör lärarna genom att förbereda uppgifter som passar elevernas olika nivåer. På så sätt kommer eleverna med tid komma över sin ängslan samt förstärka sitt självförtroende. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Larsson, Johannes
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Malmros, Oskar
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Undervisning bredvid ordinarie utbildning: Jämförelser mellan läxhjälp, privatundervisning och Supplemental instruction2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Denna text är tänkt att jämföra läxhjälp, supplemental instruction samt privatundervisning. För att kunna jämföra de tre delarna med varandra söktes forskningsartiklar inom respektive område. Artiklarna som används har sökts via databaserna, ERC och ERIC, samt i några fall via tips från lärare eller kedjesökning på redan funna artiklar. I texten jämförs bland annat effektivitet inom de olika formerna av undervisning utanför ordinarie utbildning samt dess påverkan på elever och samhälle. Resultatet presenteras med hjälp av tre olika nivåer i samhället för att enklare kunna visa på dess påverkan inom olika skikt och se hur de påverkar individen men också samhället i stort. 

  Slutsatsen av kunskapsöversikten är att läxhjälp, supplemental instruction och privatundervisning har olika platser inom elevernas matematiska utbildning, där alla kan fylla en funktion. Likvärdigheten i utbildningen i Sverige kan ifrågasättas då privatundervisning inte, likt annan utbildning för barn och ungdomar, är gratis. Läxhjälpen som organiseras i skolan idag kan ses som ett försök att möjliggöra ett extra stöd likt privatundervisning för alla. Bristande styrning gör att det ser väldigt olika ut på olika delar i landet och det finns begränsat med forskning som stödjer att den skulle vara positiv för eleverna överlag. 

  Fulltekst (pdf)
  Johannes Larsson Oskar Malmros
 • 24.
  Lindberg, Anton
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Hur påverkas elevers lösningar av ett skriftligt exempel2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett svar ska komma från en beräkning som motiveras av ett resonemang. Elever tränas främst på det första steget, att beräkningen ger svaret. Därför eftersöks oftast en algoritm eller ett räknesätt för att lösa ett problem. Dessa tillhandahålls i skolan oftast av lärare eller lärobok. I studien undersöks hur ett skriftligt exempel påverkar grupplösningar hos elever på gymnasieskolan. Vidare undersöks huruvida exemplet ger någon skillnad i lösningsfrekvens på ett liknande problem en vecka senare.

  I denna studie får två klasser lösa samma problem i smågrupper, men experimentklassen får även med en exempellösning för en liknande uppgift. Kontrollklassen får endast problemet utan exempellösning. I varje klass får eleverna ordna sig i grupper med uppgift att lämna in en skriftlig lösning. Elevernas lösningar ordnas i en resonemangssekvens, och utifrån dessa skapas resonemangsgrafer för elev-lösningarna. Resonemangsgraferna jämförs sedan mot varandra och om de överensstämmer sägs lösningarna vara lika. Vid en uppföljning en vecka senare fick eleverna lösa ett liknande problem enskilt

  Resultatet är att i gruppen med exemplet är lösningarna i hög grad lika exemplet och varandra. I kontrollgruppen är lösningarna olika exemplet och varandra. I båda klasserna löser det stora flertalet problemet i grupp. Vid uppföljningstillfället löser fler i experimentklassen problemet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Linge, Albin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Bäckman, Emma
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Gymnasielärares användning av matematikläxor på naturvetenskapsprogrammet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Emma Bäckman Albin Linge
 • 26.
  Magnusson, Pernilla
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Törngren, Erica
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Lärarens syn på kooperativt lärande i matematikundervisningen: Betydelsen av interaktion och samarbete2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om kooperativt lärande kan leda till inkludering och ökad måluppfyllelse främst inom matematiken. Lärarna som deltagit i studien är verksamma lärare i årskurs F-6. Semistrukturerade intervjuer i kombination med enkäter användes på en skola. Den teoretiska utgångspunkten i studien är det sociokulturella perspektivet med inriktning på kommunikation och lärande. Resultatet visar att de flesta lärarna anser kooperativt lärande bidra till inkludering och ökad måluppfyllelse, men att det finns avgörande faktorer som påverkar det kooperativa lärandets gynnsamhet. Dessa faktorer är bland annat lärarens och elevernas attityd till metoden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Medoc, Albin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT).
  Subasic, Daniel
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT).
  An optimization model for the placement of psychiatric emergency units: The case of Region Skåne2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Mental illness is a major problem in today's society and many individuals have experienced a mental health problem. Severe mental illness, such as schizophrenia, bipolar disorder, and major depression, is also relatively common, and mental illness can even lead to a person taking their own life. For individuals who have such destructive thoughts, quick access to care and proper evaluation and treatment is crucial. Therefore, the value of acquiring a special ambulance with a focus on psychiatric care has been identified. However, to utilize these special ambulances to their full potential, it is important that they are placed at optimal locations.

          We propose an optimization model that aims to identify optimal locations for psychiatric emergency units in a specific geographical region. A collaboration with Region Skåne allowed us to use real data, and thus perform a scenario study to evaluate the optimization model. In our scenario study, we used our model to identify the optimal placements of one, two, and three psychiatric ambulances based on population and risk probability, respectively. The results from the scenario study show that the optimal location for a certain area can vary depending on which perspective is chosen. It is therefore important to have clear and well-thought-out goals for the placement of special ambulances. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Mesanovic, Albin
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Sjöberg, Joakim
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Motivationens roll för matematikämnet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Low motivation and anxiety are common issues in the mathematics classroom. This studyaims to investigate how the motivation of the student affects the performance of that studentin mathematics and how the teacher should perform his or her education to prevent anystudent developing anxiety over mathematics. We looked at a variety of different scientificarticles and found nine that were relevant for our study. Using these articles we tried toanswer our two questions. The research showed that motivation is key in the performance ofa student in mathematics. Motivation is divided into extrinsic and intrinsic and both play apart. Extrinsic motivation is useful to get an unmotivated student to get started, but in thelong run intrinsic motivation is more important. As a teacher you should use discussion andcooperation as a part of our education when teaching mathematics. Using this combined withother theories that our study found that it will increase the confidence of the students and as aresult also decrease their anxiety and future risk of anxiety.

  Fulltekst (pdf)
  Albin Mesanovic Joakim Sjöberg
 • 29.
  Miltorp Lempinen, Rasmus
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Mårtensson, Frans
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Problemlösning och digitala lärresurser i matematik: en relation2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Nihlén, Johan
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Buhre Sallermo, Maria
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Elevers upplevelse av hur matematikundervisningen anpassas utifrån deras individuella behov2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med den här studien ville vi undersöka om och hur elever upplevde att de hade fått anpassningar i matematikundervisningen samt hur anpassningarna uppfyllt deras behov. Undersökningens fokus låg på all undervisning som sker i klassrummet oavsett om anpassningarna riktade sig mot elever som är svaga eller starka i matematik. Undersökningen gjordes genom en semistrukturerad enkätstudie som besvarades av elever på fem olika skolor i Sverige. Enkäten besvarades i mitten av december 2020 av totalt 124 elever i årskurs 9.

  En övervägande del av eleverna upplevde att matematikundervisningen var anpassad efter deras behov, men så mycket som en sjättedel av eleverna upplevde att den inte var det. Framförallt ville eleverna få mer hjälp av lärarna, antingen i form av bättre genomgångar, förklaring på olika sätt när de inte förstår, fler lösningsmetoder eller att läraren sitter bredvid dem. Många elever önskade extramaterial i form av fler och mer utmanande uppgifter utifrån deras förmågor och behov. Elever som hade lätt för matematik kände oftare att matematikundervisningen var anpassad efter deras behov jämfört med de som hade svårt för matematik. Likaså upplevde de elever som hade positiva tankar och känslor om matematik att undervisningen var mer anpassad efter deras behov jämfört med de som hade negativa tankar och känslor om matematik.

  De vanligaste arbetssätten i matematikundervisningen var enligt enkätsvaren lärarledda genomgångar, enskilt elevarbete och att arbeta i par eller grupp. Det här var arbetssätt som eleverna upplevde att de lärde sig ungefär lika mycket av fastän det var dubbelt så vanligt med enskilt arbete som att arbeta i par eller grupp. När eleverna fick välja arbetssätt helt fritt var det också de här tre arbetssätten som valdes först.

  Fulltekst (pdf)
  Johan Nihlén Maria Buhre Sallermo
 • 31.
  Nilsson, Anna
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Hansen, Michelle
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Lärares upplevelser av implementeringen av läromedlet Singma i sin egen undervisning: Teachers experiences of the implementation of the teaching aid Singma in their own teaching2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om hur matematiklärare i Sverige upplever implementeringen av läromedlet Singma i sin undervisning. Syftet med studien är att undersöka hur ett urval lärare verksamma i F-3 upplever implementering av ett läromedel från en annan kultur till sin matematikundervisning. I inledningen för den här uppsatsen presenteras utgångspunkter utifrån lärarnas manöverutrymme och från forskning för detta arbete. Genom kvalitativa intervjuer har datamaterialet insamlats från åtta verksamma matematiklärare från olika skolor i Sverige. Materialet som samlades in vid intervjuerna analyserades genom en tematisk analys. Studiens resultat visade att det går att implementera läromedlet Singma i undervisningen, men det kräver att lärare fattar intelligenta beslut i sitt manöverutrymme för att kunna bedriva undervisningen. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet, vilket leder till slutsats och relevans till lärarprofessionen. Avslutningsvis diskuteras studiens metod och förslag på vidare forskning ges.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Olausson, Linda
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Kooperativt lärande och elevers motivation och prestationer i matematik2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to get knowledge about how cooperative learning could increase students’ achievements and motivations within the subject of mathematics, and what requirements that needs to be fulfilled for this to be successful. The method used is a literature search, in order to establish an overview of the current state of knowledge within the relevant problem area. The overall result showed that there seems to be a clear positive correlation between teaching with a cooperative learning method and increased achievements and improved motivation within the subject of mathematics. This is because the students work together on an equal level to achieve a common goal. However, this is e.g. subject to the teacher having planned well and being familiar with the cooperative teaching models. Another relevant aspect is that the students must have a certain level of communication skills, are kept engaged and have been clearly informed of what is expected of them, both individually and from the group.

 • 33. Pham, Nicole
  et al.
  Berggreen-Clausen, Sofie
  Inställningen till formbar intelligens: dynamiken mellan lärarens mindset och elevens förväntningar på sin matematiska förmåga.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Priller, Edith
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Ekdahl, Rebecca
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Matematikångest2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 35.
  Qerimi, Besarta
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Nawroz, Kelpa
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Problemlösning i matematik för andraspråkselever i årskurs 7–92022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och problematisera hur problemlösning i matematik kan kopplas till andraspråkselevers språkutveckling samt hur problemlösning i matematiken ska kunna utformas för att stötta andraspråkselever. Till denna studie användes en systematisk litteraturstudie där undersökningar gjordes av forskning under begränsat tidsintervall kring problemlösning och andraspråkstalande elever. Den systematiska litteraturstudien gjordes i databaserna ERIC, ERIC via EBSCO, SWEPUB, kursplan för ämnet matematik samt läroplanen för grundskolan Lgr 11. Resultat av studien visar på att elever som möter utmaningar i olika undervisningsmetoder lär sig matematik. Elever lär sig och utvecklar kunskaper när de tar hjälp av varandra och använder sig av tidigare kunskaper och när deras första språk kommer till användning. Resultat visar även på att kommunikation är en viktig del som elever bör ta del av för att vidareutveckla sina matematiska förmågor. Genom kommunikativ lärande kan elever ta till sig ny kunskap och bearbeta de kunskaper de redan har. Slutsatsen är att läraren bör se till så undervisningen anpassas efter elevgruppen och att varje enskild elev får chansen till kommunikation.

  Fulltekst (pdf)
  Besarta Qerimi Kelpa Nawroz
 • 36.
  Samedy, Paimana
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Muhammed-baqer, Alaa
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Lärares främjande arbete för andraspråkselevers förståelse av matematiska textrika uppgifter i undervisning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mätningar visar att andraspråkselever presenterar sämre i matematik jämfört med förstaspråkselever samt att textuppgifter är den största svårigheten inom matematik hos andraspråkselever. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare beskriver och motiverar sitt arbete med matematiska textrika uppgifter för att främja andraspråkselever i matematik. För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ ansats gjorts, som består av ickedeltagande observationer och semistrukturerade intervjuer med fem lärare. Utifrån studiens empiri som framkom i undersökningen utfördes tematisk analys. Teorierna som används för att analysera datamaterialet är mediering, kommunikation och stöttning som kännetecknas under det sociokulturella perspektivet samt translanguaging och pedagogisk ämneskunskap.Resultatet i studien visade att lärare använder sig huvudsakligen av bildstöd, förkortning av textrika matematikuppgifter samt muntlig förklaring av svåra ord och begrepp. Däremot används translanguaging i betydligt mindre uträckning. Resultatet visade också att lärare motiverar sina val av arbete med textrika uppgifter baserat på sina tidigare erfarenheter samt hur väl lärare känner till eleverna och deras utmaningar. Slutsatsen som dras är att lärare hellre väljer att själva förklara textrika matematikuppgifter på olika sätt än att använda sig av elevernas modersmål som resurs på grund av ovisshet om den pedagogiska verktygen samt råder det enspråkighetsnorm bland en del lärare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Sayers, Judy
  et al.
  School of Education, Leeds University, Leeds, UK.
  Petersson, Jöran
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL). Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Rosenqvist, Eva
  Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Andrews, Paul
  Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Opportunities to learn foundational number sense in three Swedish year one textbooks: implications for the importation of overseas-authored materials2021Inngår i: International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, ISSN 0020-739X, E-ISSN 1464-5211, Vol. 52, nr 4, s. 506-526Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper we present statistical analyses of three textbooks used by Swedish teachers to support year one children's learning of mathematics. One, Eldorado, is authored by Swedish teachers, another, Favorit, is a Swedish adaptation of a popular Finnish series and the third, Singma, is a Swedish adaptation of a Singapore series. Data were coded against the eight categories of foundational number sense, which are the number-related competences literature has shown to be essential for the later mathematical success of year one learners. Two analyses were undertaken; the first was a frequency analysis of the tasks coded for a particular category, the second was a time-series analysis highlighting the temporal location of such opportunities. The frequency analyses identified statistically significant differences with respect to children's opportunities to acquire foundational number sense. Additionally, the time series showed substantial differences in the ways in which such tasks were located in the structure of the textbooks. Such differences, we argue, offer substantial didactical challenges to teachers trying to adapt their practices to the expectations of such imports.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  sjöstedt, jesper
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Programmering på mellanstadiet: Lärares olika uppfattningar och utmaningar2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Sollervall, Håkan
  et al.
  Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för natur, miljö, samhälle (NMS). Linnaeus Univ, Kalmar, Sweden..
  de la Iglesia, Didac Gil
  Linnaeus Univ, Kalmar, Sweden..
  Designing a didactical situation with mobile and web technologies2015Inngår i: Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Research in Mathematics Education (cerme9) / [ed] Krainer, K Vondrova, N, Charles Univ, Fac Educ , 2015, s. 2410-2417Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We have designed, implemented and evaluated a didactical situation where 27 students in grade 4 created large triangular constructions in an outdoor environment by involving a customised GPS-based mobile application. The students' strategies for construction were reflected upon during a teacher-led discussion involving web technologies and aiming at the formulation of principles for construction. The effective communication of underpinning theories and possible learning objectives, in combination with user-friendly mobile and web technologies, served to scaffold the teacher's successful orchestration of a logos-oriented mathematical discourse.

 • 40.
  STJÄRNFELDT, FRIDA
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Elleström, Josefin
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  På vilket sätt gynnar kooperativt lärande elevers lärande i matematik i grundskolan?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att utifrån vetenskapliga källor belysa hur kooperativt lärande kan gynna elever i matematikämnet i grundskolan. Sökprocessen skedde i flertalet elektroniska databaser, varpå vi använde oss av framtagna sökord. Resultatet visade att det kooperativa lärandet gynnar många elever i matematikundervisningen och även i andra ämnen. Det kan även gynna eleverna i framtiden när de ska ta sig an andra utmaningar. Forskningen visar att en förutsättning för att det kooperativa lärandet ska nå den framgång som är tänkt så krävs det mycket tid och planering från lärarna. Det krävs även att strukturerna för arbetet introduceras så att alla elever förstår syftet och hur de ska gå tillväga. Genom det kooperativa lärandet får alla elever chansen att känna sig sedda och delaktiga. Störmoment i undervisningen minskar eftersom alla elever är aktiva och deras sociala behov blir tillgodosedda. 

   

  Slutsatsen tyder på att det kooperativa lärandet gynnar eleverna om de får de förutsättningar som krävs från lärarnas sida. De bästa resultaten nås med en bra varierad undervisning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Stojanovski, Kristofer
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Digitala verktygs inverkan på elevers prestationer i matematikämnet2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med följande arbete var att skapa en kunskapsöversikt om hur gymnasieelevers prestationer påverkas i matematikämnet när digitala verktyg är närvarande i undervisningen. Termen prestation används som ett samlingsbegrepp för elevernas motivation, inlärning samt prov- och läranderesultat. I strävan om att besvara frågeställningen söktes det efter forskningsartiklar i olika databaser samt att kedjesökning tillämpades. Det som kunskapsöversikten pekar mot är att digitala verktyg har en övervägande positiv påverkan på elevers prestationer i matematik. När det implementeras på rätt sätt ökar motivationen hos eleverna där de upplever undervisningen som mer intressant och givande. Deras inlärning utvecklas där de upptäcker samband och matematiska detaljer de inte upptäckt innan samt att arbetet med matematikuppgifter upplevs behändigare. Prov- och läranderesultaten i olika områden inom matematik förbättras också om digitala verktyg är närvarande. 

  Fulltekst (pdf)
  Kristofer Stojanovski
 • 42.
  Söderström, Rickard
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Bildämnets möjligheter i matematikundervisning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 43.
  Thor, Emma
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Undervisa elever i matematiksvårigheter: Vad grundar sig forskningen på?2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att göra en kunskapsöversikt om vad forskningen inom matematiksvårigheter grundar sitt underlag på. Resultatet av studien visar att forskningen av elever i matematiksvårigheter inte ses ur en helhet, utan matematiksvårigheterna ses som antingen biologiska hos individen eller med ett omvärldsperspektiv. Detta göra att de olika studierna missar faktorer som kan påverka resultatet. Studien visar även att forskningen har en ensidig syn på elever i svårigheter och hur urvalet av informanterna väljs ut. Forskningen bedrivs inte heller ien naturlig social miljö vilket gör att undervisningen och lärarens roll inte är i fokus eller finns med alls i forskningen. Det kan påverka hur resultaten kan tillämpas på elever i en verklig skolmiljö. 

  Fulltekst (pdf)
  Emma Thor
 • 44.
  van de Hoop, Marten
  et al.
  Computational and Applied Mathematics and Earth Science, Rice University, Houston, TX, USA.
  Iantchenko, Alexei
  Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM). Malmö universitet, Biofilms Research Center for Biointerfaces.
  Semiclassical Surface Wave Tomography of Isotropic Media2020Inngår i: Spectral Theory and Mathematical Physics / [ed] Pablo Miranda, Nicolas Popoff, Georgi Raikov, Springer, 2020, s. 105-123Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We carry out a semiclassical analysis of surface waves in Earth which is stratified near its boundary at some scale comparable to the wave length.

  Propagation of such waves is governed by effective Hamiltonians which are non-homogeneous principal symbols of some pseudodifferential operators. Each Hamiltonian is identified with an eigenvalue in the discreet spectrum of a locally one-dimensional Schrödinger-like operator on the one hand, and generates a flow identified with surface wave bicharacteristics in the two-dimensional boundary on the other hand.

  The eigenvalues exist under certain assumptions reflecting that wave speeds near the boundary are smaller than in the deep interior. This assumption is naturally satisfied in Earth’s crust and upper mantle.

  Using the mentioned Hamiltonians, we obtain pseudodifferential surface wave equations. In the case of isotropic elasticity, the equations decouple into equations for Rayleigh and Love waves. In both cases, we perform a comprehensive analysis of the recovery of the S-wave speed from the semiclassical spectrum.

  Our approach follows the ideas of Colin de Verdière pertaining to acoustic surface waves.

 • 45.
  Zander, Disa
  et al.
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Sampognaro, Claudia
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Teori och praktik: Lärares tillämpning av differentiering i matematikklassrummet2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the differentiation practices of mathematics teachers within the framework proposed by Tomlinson (2016). Tomlinson's framework outlines general principles of differentiation and how teachers tailor these to meet students' diverse needs. Previous research suggests that differentiation among teachers is not utilized to the necessary extent. One primary research question was established to guide this study: How do teachers' application of general differentiation principles relate to the practical operationalization of teaching, considering the unique needs and conditions of their students? A qualitative approach was employed, utilizing semi-structured interviews and observations to gather data and analyze teachers' approaches to differentiation. The study involved the participation of four teachers from three different schools. Through coding, thematization, and summarization a deductive thematic analysis was applied to reveal patterns in teachers' practices. The findings revealed that teachers varied in their differentiation practices across different levels of Tomlinson's framework. Some teachers consistently differentiated across all aspects, while others showed moderate to no differentiation. Furthermore, the study highlighted the importance of addressing and integrating students' needs more comprehensively into differentiation practices. Assessment and routine were also found significant for an effective practice differentiation. The study is of relevance for teachers because it has led to conclusions that can show where the area of improvement in differentiation education lies in the Swedish context. Suggestions for further research include exploring the impact of different teaching materials on differentiation practices, and examining specific areas where teachers differentiate more or less frequently.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Öhman, Jonnah
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS).
  Flerspråkighet i praktiken: en resurs i matematikundervisningen2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I tidigare genomförda studier framträder olika perspektiv på hur flerspråkighet kan förstås som en resurs i matematiken. Dessa inbegriper dessutom ett antal olika möjligheter i relation till matematiklärande vilka bildat utgångspunkt för min studie. Studien har avgränsats till att undersöka kunskapsmässiga möjligheter i relation till flerspråkighet i matematikundervisningen med avsikten att bidra med positiva insikter och berikande aspekter i arbetet med flerspråkiga elever. 

  Syftet med studien var att undersöka vilka strategier som lärare använder för att inkludera elevers olika språk och kunskaper som en resurs i undervisningen samt hur dessa kan bidra till att utveckla elevers matematiska förståelser och kunskaper. Metoden för arbetet har varit kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra matematiklärare som arbetar i flerspråkiga miljöer. Det empiriska materialet har systematiserats genom en teoretisk tematisk analys och analyserats i relation till en teoretisk modell. Avslutningsvis diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning. 

  Resultatet av studien visar att det finns ett flertal olika strategier som används för att inkludera elevers olika språk och kunskaper i matematikundervisningen. Lärarna använder sig bland annat av både homogena och heterogena språkgrupper. Elevers informella lösningsstrategier används mer eller mindre systematiskt som en resurs för lärande men också att låta elever formulera egna problemlösningsuppgifter. Slutligen visar resultatet även på metoder med lär-par utifrån modersmål och flerspråkiga hjälpmedel som strategier för att inkludera elevers förstaspråk som resurs i matematiken. Framförallt framhävdes begreppslig förståelse och språkutvecklande möjligheter som strategiernas främsta funktionerna av lärarna. Modellen och dess teoretiska grunder bidrog med ytterligare potentialer. Bland annat tydliggjordes utrymme för matematiska nyanser att mötas, ifrågasättas och förenas och på så vis kan ett flertal olika matematiker involveras i undervisningen. 

  Fulltekst (pdf)
  Jonnah Öhman
1 - 46 of 46
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf