Malmö University Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Intra-oral soft tissue expansion and volume stability of onlay bone grafts
Malmö högskola, Faculty of Odontology (OD).
2011 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Implantat är idag en väl etablerad behandlingsform. I många fallfinns dock inte tillräckligt med käkben för att på ett optimalt sättkunna rekonstruera patientens bett såväl ur funktionell som estetisksynpunkt. I dessa fall används olika tekniker för att tillförakäkben. Problemet med dessa tekniker är att benvolymen minskarunder inläkningen speciellt om ben transplanteras till laterala ochvertikala positioner. Vidare kan det vara svårt att få tillräckligtmed mjukvävnad för att uppnå estetiskt tillfredställande resultat,speciellt i överkäksfronten. Avhandlingens övergripande mål är attintroducera och utvärdera en ny teknik för mjukvävnadsexpansionför att optimera förutsättningarna för en efterföljande bentransplantationav tillräcklig volym för kommande installation avimplantat.I de experimentella studierna har kanin använts som försöksdjur.I delarbete (I) placerades en osmotisk mjukvävnadsexpander bilateraltunder benhinnan (periostet) på åtta djur via en extraoral entré.Efter två veckor hade periostet expanderat och en subperiostalficka bildats. Djuren avlivades och vävnad togs för histologisk undersökning.Denna visade inga inflammatoriska reaktioner eller resorptionerav benet. Periostet hade expanderats och nytt ben hadebildats i periferin av expandern genom att periostet lyfts långsamtoch stimulerat till bennybildning. På samma sätt som beskrivits ovan placerades expandern i delarbetena(II) och (III) på 13 respektive 11 kaniner.Efter 14 dagars expansion sövdes kaninerna på nytt, expandernavlägsnades och partikulerat käkben placerades på utsidan av mandibelnbilateralt (delarbete II). På ena sidan täcktes det med ett titannätoch på andra sidan med ett resorberbart nät. Efter tre månadersinläkning hade benbildning skett under båda näten. Volymen underdet resorberbara nätet var större (p<0.05) men inga skillnad noteradesi mängden mineraliserat ben. Två resorberbara nät perforeradeden orala slemhinnan. Detta berodde troligen på att det resorberbaranätet var svårare att konturera och anpass mot underkäken.I delarbete (III) placerades partikulerat ben och Bio Oss, separeratav ett kollagenmembran, unilateralt på mandibeln under etttitannät som i sin tur var täckt av ett kollagenmembran. Volymennybildat ben i anslutning till autologt ben respektive Bio Oss registreradesefter 3 månaders inläkning. Inga skillnader i benvolymförelåg. Scanning Electron Microscopy (SEM) visade i båda studiernaatt ben växte i direkt kontakt med såväl autologt ben sombensubstitut.Till den kliniska studien (delarbete IV) rekryterades 20 patienterkonsekutivt. De fördelades slumpmässigt i två grupper. I experimentgruppenopererades 10 patienter med en osmotisk mjukvävnadsexpander.Efter två veckor avlägsnades denna och benuppbyggnadgjordes med partikulerat ben täckt av ett titannät ochett kollagenmembran. Efter sex månaders läkning installerades implantat.I referensgruppen gjordes benuppbyggnad med benblockföljt av en implantatoperation efter sex månader.Ett optiskt mätinstrument användes för att registrera förändringari mjukvävnaden efter såväl subperiostal expansion sombenuppbyggnad. Dessa förändringar lagrades i en PC där värdenakunde analyseras och jämföras.Resultaten från den kliniska studien stämde väl överens med deexperimentella. Expandern expanderade periost och täckandemjukvävnad. Det föreligger dock en risk att expandern perforerarmjukvävnaden. Den optiska mätningen visade en volymsförbättringefter mjukvävnadsexpansionen. Den expanderade vävnadenkunde användas till att täcka ett bentransplantat som skyddades av ett titannät samt ett kollagen membran. Trots tidigare vävnads expansionexponerades titannätet genom slemhinnan i två fall. Fixturinstallationkunde utföras som planerat både i den experimentellagruppen samt referens gruppen. Det optiska mätinstrumentet(PRIMOS® optical 3D) var ett lättanvänt och repeterbart mätinstrumentsom levererade vävnadsförändringar med stor exakthet.

Abstract [en]

Insufficient regeneration of missing bone and soft-tissue may presentaesthetic or functional problems in patients indicated for dentalimplant surgery. Several techniques such as bone grafts, bone substitutesand guided tissue regeneration (GTR) have been described torebuild a compromised alveolar ridge. Adequate soft-tissue coverageof grafted bone and titanium-mesh is important to avoid exposurewhich may result in loss of the bone graft.The general aim of this thesis was to evaluate use of an osmotictissue expander for expanding intra-oral soft tissue – creating a surplusof soft tissue – in preparation for onlay bone grafting.An experimental rabbit model was used in studies (I), (II) and (III).In (I) an osmotic soft-tissue expander was placed bilaterally on thelateral wall of the mandible via an extra-oral approach. After twoweeks of expansion the rabbits were killed and specimens were collectedfor histology. No inflammatory reaction and no resorbtion ofthe cortical bone occured. The periosteum was expanded and newbone formation was seen in the edges of the expander.In (II) and (III) the expander was placed under the periosteum in thesame way as in (I): bilaterally in 13 rabbits in (II) and unilaterally in11 rabbits in (III).After two weeks of expansion the expander was identified andremoved. In (II) particulated bone was placed at the recipient siteprotected by a titanium mesh in one site and a bio-resorbable meshon the other site. In (III), DBBM particles and bone particles collected from the lateralborder of the mandible separated by a collagen membrane wasplaced at the recipient site. The graft was protected by a pre-benttitanium mesh covered by a collagen membrane.After a healing period of 3 months specimens were collected forhistological and SEM examination. New bone was growing in directcontact with the titanium mesh and bio resorbable mesh. The newlyformed bone had the same calcium content as the mature bone in thebase of the mandible.In the clinical study (IV) 20 patients were consecutively recruitedand randomised into two groups.The experimental group (ten patients) had an osmotic soft tissueexpander implanted. After two weeks of expansion the expanderwas removed and a particulated bone graft protected by a titaniummesh and a collagen membrane was fixed to the recipient site. Titaniumimplants were installed after a healing period of 6 months.The patients in the reference group had a bone block grafted fromthe anterior ramus fixated to the recipient site with one or two titaniummini screws. Implants were installed after a healing period of6 months.A three dimensional optical measuring device was used to measurealterations in the soft tissue profile before each surgical procedure.The three-dimensional changes were then analysed on a PC.The results from the clinical study in patients confirmed the resultsfrom the experimental rabbit studies. The osmotic tissue expanderexpanded the soft tissue. Expander perforations of the soft tissueoccurred in two patients. The optical measurements demonstrated apositive volume gain after soft tissue expansion and bone grafting.The expanded tissue could be used to cover a bone graft. There stillwas a risk of mesh exposure, even after soft tissue expansion, whichoccurred in two patients. In both groups, implants could be installedin the grafted bone in positions that would allow the crowns to fitaesthetically into the dental arch.

Place, publisher, year, edition, pages
Department of Oral and Maxillofacial SurgeryMaxillofacial unit, Halmstad Hospital, Sweden , 2011. , p. 66
Series
Swedish Dental Journal : Supplement, ISSN 0348-6672 ; 211
National Category
Dentistry
Identifiers
URN: urn:nbn:se:mau:diva-7710Local ID: 11681ISBN: 978-91-7104-381-8 (print)OAI: oai:DiVA.org:mau-7710DiVA, id: diva2:1404650
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
List of papers
1. Periosteal expansion of rabbit mandible with an osmotic self-inflatable expander
Open this publication in new window or tab >>Periosteal expansion of rabbit mandible with an osmotic self-inflatable expander
2009 (English)In: Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery, ISSN 0284-4311, E-ISSN 1651-2073, Vol. 43, no 3, p. 121-125Article in journal (Refereed)
Abstract [en]

We aimed to evaluate a new technique for intraoral expansion of soft tissue with a self-inflatable expander in rabbits. We placed a self-inflatable soft tissue expander bilaterally in eight rabbits under the periosteum of the mandible through an extraoral approach. The expander was left to self-inflate for two weeks, after which the animals were killed and specimens collected for histological examination. The self-inflatable soft tissue expanders expanded the periosteum. There were no dehiscences or infections. Histological observations showed no signs of any inflammatory reaction and there was no evidence of bony resorption. New bone had formed at the edges of the expanded periosteum. In the control area no new bone had formed. The osmotic soft tissue expander model for intraoral soft tissue and periosteal expansion suggests a promising way of creating a surplus of soft tissue that can be used to cover bone grafts.

Place, publisher, year, edition, pages
Informa Healthcare, 2009
Keywords
oral, soft tissue, self inflatable expander
National Category
Neurology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-15367 (URN)10.1080/02844310902771798 (DOI)9217 (Local ID)9217 (Archive number)9217 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
2. Onlay bone grafting of the mandible after periosteal expansion with an osmotic tissue expander: an experimental study in rabbits
Open this publication in new window or tab >>Onlay bone grafting of the mandible after periosteal expansion with an osmotic tissue expander: an experimental study in rabbits
2010 (English)In: Clinical Oral Implants Research, ISSN 0905-7161, E-ISSN 1600-0501, Vol. 21, no 12, p. 1404-1410Article in journal (Refereed)
Abstract [en]

Abstract Objectives: To evaluate the space-maintaining capacity of a titanium mesh or a bioresorbable mesh after periosteal expansion and to assess bone formation under a titanium mesh or a bioresorbable mesh on the lateral border of the mandible by qualitative and quantitative histological analysis. Material and methods: In 13 rabbits, a self-inflatable soft tissue expander was placed intraorally, bilaterally under the mandibular periosteum via an extra oral approach. After 2 weeks, the expanders were removed and a particulated onlay bone graft was placed and covered by a titanium mesh or a bioresorbable mesh. After 3 months, the animals were sacrificed and specimens were collected for histology. Results: The osmotic soft tissue expander created a subperiosteal pocket and a ridge of new bone had formed at the edges of the expanded periosteum in all sites. After the healing period of 3 months, soft tissue dehiscence was recorded in two of the sites with bioresorbable meshes. The mean bone fill was 65% under the titanium mesh and 85% under the bioresorbable mesh (P<0.05). There was no significant difference between the titanium mesh and the bioresorbable mesh regarding the height of the meshes, mesh area and mineralized bone area. Scanning electron microscopy shows that new bone is growing in direct contact with the resorbable mesh and the titanium mesh. Conclusion: This study confirms that an osmotic soft tissue expander creates a surplus of periosteum and soft tissue and that new bone can be generated under a titanium mesh or bioresorbable mesh.

Keywords
animal model, bioresorbable mesh, bone grafting, bone, oral, self-inflatable expander, soft tissue expansion, titanium micromesh
National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-5773 (URN)10.1111/j.1600-0501.2010.01967.x (DOI)11497 (Local ID)11497 (Archive number)11497 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
3. Guided bone generation in a rabbit mandible model after periosteal expansion with an osmotic tissue expander.
Open this publication in new window or tab >>Guided bone generation in a rabbit mandible model after periosteal expansion with an osmotic tissue expander.
2011 (English)In: Clinical Oral Implants Research, ISSN 0905-7161, E-ISSN 1600-0501, Vol. 22, no 11, p. 1282-8Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVES: To evaluate the space-maintaining capacity of titanium mesh covered by a collagen membrane after soft tissue expansion on the lateral border of the mandible in rabbits, and to assess bone quantity and quality using autogenous particulate bone or bone-substitute (Bio-Oss(®) ), and if soft tissue ingrowth can be avoided by covering the mesh with a collagen membrane.

MATERIAL AND METHODS: In 11 rabbits, a self-inflatable soft tissue expander was placed under the lateral mandibular periosteum via an extra-oral approach. After 2 weeks, the expanders were removed and a particulated onlay bone graft and deproteinized bovine bone mineral (DBBM) (Bio-Oss(®) ) were placed in the expanded area and covered by a titanium mesh. The bone and DBBM were separated in two compartments under the mesh with a collagen membrane in between. The mesh was then covered with a collagen membrane. After 3 months, the animals were sacrificed and specimens were collected for histology.

RESULTS: The osmotic soft tissue expander created a subperiosteal pocket and a ridge of new bone formed at the edges of the expanded periosteum in all sites. After the healing period of 3 months, no soft tissue dehiscence was recorded. The mean bone fill was 58.1±18% in the bone grafted area and 56.9±13.7% in the DBBM area. There was no significant difference between the autologous bone graft and the DDBM under the titanium mesh with regard to the total bone area or the mineralized bone area. Scanning electron microscopy showed that new bone was growing in direct contact with the DBBM particles and the titanium mesh. There is a soft tissue ingrowth even after soft tissue expansion and protection of the titanium mesh with a collagen membrane.

CONCLUSION: This study confirms that an osmotic soft tissue expander creates a surplus of periosteum and soft tissue, and that new bone can subsequently be generated under a titanium mesh with the use of an autologous bone graft or DBBM.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2011
National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-36845 (URN)10.1111/j.1600-0501.2010.02108.x (DOI)21985285 (PubMedID)
Available from: 2020-11-16 Created: 2020-11-16 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
4. Periosteal Expansion Before Local Bone Reconstruction Using a New Technique for Measuring Soft Tissue Profile Stability: A Clinical Study
Open this publication in new window or tab >>Periosteal Expansion Before Local Bone Reconstruction Using a New Technique for Measuring Soft Tissue Profile Stability: A Clinical Study
2012 (English)In: Journal of oral and maxillofacial surgery (Print), ISSN 0278-2391, E-ISSN 1531-5053, Vol. 70, no 10, p. e521-e530Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

To evaluate the outcome of intraoral soft tissue expansion by measuring the profile change using objective 3D metering equipment and to evaluate localized bone grafting after soft tissue expansion with regard to gain of bone and complications.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2012
National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-15506 (URN)10.1016/j.joms.2012.06.003 (DOI)000309669200002 ()15664 (Local ID)15664 (Archive number)15664 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

By organisation
Faculty of Odontology (OD)
Dentistry

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 221 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf