Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Invandringsintegrationsprogram i europeiska städer från mitten av 1940-talet till 1970
Title [en]
Immigrant integration programs in European Cities from the mid 1940s to the 1970s. A comparative case study
Abstract [sv]

Om projektet

Före 1970-talet fanns inga nationella integrationsprogram för invandrare i nordvästra Europa. Städer och kommuner utvecklade dock sina egna integrationsprogram. Projektet jämför olika aspekter av integration av invandrare i fem europeiska kommuner under efterkrigstiden.

I den offentliga diskussionen i många europeiska länder framstår det som att storskalig migration är ett nytt fenomen och att den förändrats under de senaste decennierna, samt att denna förändring undergräver förtroendefundamenten som binder samman medborgare, arbetsmarknader och statliga institutioner. Ändå började det nuvarande migrationssystemet inte med Schengen på 1980-talet eller med Maastrichtfördraget och den europeiska utvidgningen på 1990–2000-talet. Det har sina rötter i 1950-talet, när Europeiska ekonomiska gemenskapen skapade nya inre gränser för en fri rörlighet för arbetare, ett system där Sverige deltog som ett associerat land, medan länder som Frankrike behöll privilegierade migrationsrättigheter för migranter från före detta kolonier och Tyskland inrättade ett program för massgästarbetare.

Städer och kommuner är begränsade i hur de arbetar med integration av migranter, av beslut och lagar på både nationella och EU-nivå. Dessa begränsningar och bestämmelser lämnar dock ofta ett brett utrymme för de lokala myndigheterna att genomföra migrantpolitiken som de finner lämpligt, såväl idag som historiskt.

Syftet med denna studie är att analysera hur europeiska städer hanterade tillströmningen av arbetskraftsmigranter, flyktingar och fördrivna personer från 1940-talet till 1970-talet. Tyngdpunkten i projektet ligger på arbetsmarknadsintegration, språklig integration och bostadsintegration. Projektet beaktar både ekonomisk motiverad migration som kännetecknas av arbetskraftsinvandrare och tvångsmigration förkroppsligad av fördrivna personer och flyktingar. Forskningsdesignen är en jämförande fallstudie av tre städer i tre västeuropeiska länder: Dortmund (Tyskland), Malmö (Sverige) och Bristol (Storbritannien).

 

Abstract [en]

About the project

Before the 1970s there were no national immigrant integration programs in North-western Europe. However, local communities developed their own integration programs. This project compares different aspects of immigrant integration in five European municipalities during the postwar period.

The tone of public discussions in many European countries suggests that large-scale migration is a new phenomenon and that its supposedly novel appearance over the last decades has undermined the fragile foundations of trust that bind citizens, labor markets, and state institutions together in national communities. Yet the present migratory system did not begin with Schengen in the 1980s nor with the Maastricht Treaty and European enlargement in the 1990-2000s. It has its roots in the 1950-60s, when the European Economic Community created new internal borders for a Free Movement of Workers, a system in which Sweden participated as an associated country, while nations like France retained privileged migratory rights for (ex)colonial migrants, and Germany established a mass guest workers program.  

Localities are constrained in how they carry out migrant integration by national and EU decisions and law, but these constraints and regulations often leave a wide scope to local authorities to implement migrant policies as they see fit, and this is also the case historically. The aim of this study is to analyse how European cities managed the influx of immigrant labour, refugees and displaced persons from the 1940s to 1970s. The focal point is directed at labour market integration, linguistic integration and residential integration. This project considers both economically motivated migration characterized by labour migrants, and forced migration embodied by displaced persons and refugees. The research design is a comparative case study of three cities in three western European countries: Dortmund (Germany); Malmö (Sweden); and Bristol (Great Britain).

 

Publications (1 of 1) Show all publications
Shaev, B., Hackett, S., Brunnström, P. & Nilsson Mohammadi, R. (2023). Refugees, expellees and immigrants: comparing migrant reception policies and practices in post-war Bristol, Dortmund and Malmö. Urban History, 50(3), 509-528
Open this publication in new window or tab >>Refugees, expellees and immigrants: comparing migrant reception policies and practices in post-war Bristol, Dortmund and Malmö
2023 (English)In: Urban History, ISSN 0963-9268, E-ISSN 1469-8706, Vol. 50, no 3, p. 509-528Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The vital role that cities play in the governance of migration is increasingly recognized, yet migration scholars still perceive this ‘local turn’ as a recent phenomenon. This article presents a cross-country and cross-city comparative analysis of three mid-size European cities during the post-war period: Bristol, Dortmund and Malmö. It analyses administrative cultures and local policy arenas, exposing the complexity of local migration policy-making and the crucial importance of historical perspectives. It reveals the inherent local variation in policies and practices, and argues that traditional national-level studies do not fully capture how urban actors responded to migration.

Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge University Press, 2023
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Research subject
Urban studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-49332 (URN)10.1017/s0963926821001048 (DOI)000742206600001 ()2-s2.0-85123920751 (Scopus ID)
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, P17-0021
Available from: 2022-01-13 Created: 2022-01-13 Last updated: 2023-12-28Bibliographically approved
Project OfficerBrunnström, Pål
Co-InvestigatorNilsson Mohammadi, Robert
Co-InvestigatorShaev, Brian
Co-InvestigatorHackett, Sarah
Coordinating organisation
Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Institute for Studies in Malmö's history (IMH)
Funder
Period
2017-07-01 - 2020-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:2507

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar