Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Malmö Offspring Pain Study - MOPS
Title [en]
Malmö Offspring Pain Study - MOPS
Abstract [sv]

Ärver vi kronisk smärta från våra föräldrar? Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka riskfaktorer, utveckling och spridning av smärta i kroppen och över generationer. Orofacial smärta är en vanlig orsak till kronisk smärta med ett behandlingsbehov på 10-15% bland patienter, vilket utgör ett stort hälsoproblem som drabbar kvinnor mer än män. Detta samarbetsprojekt bygger på en unik kombination av fyra databaser för 3 länkade generationer i Malmö. Skåne skiljer sig från andra delar av Sverige med en hög andel av befolkningen födda utanför Sverige, en grupp som har visat sig ha högre förekomst av orofacial smärta. Resultaten kan ha en omedelbar betydelse för tandvården med fördelar för regionens befolkning, samhälle och folkhälsa.

Abstract [en]

Do we inherit chronic pain from our parents? The overall goal of this project is to determine risk factors, development and spread of pain in the body and to offspring. Orofacial pain is a common cause of chronic pain with a treatment need of 10-15% among dental patients, posing a substantial health problem and affecting women more than men. This collaborative project is based on a unique combination of 4 databases on 3 linked generations in Malmö. Skåne differs from other parts in Sweden with a high proportion of the population born outside Sweden, a group that has been shown to have higher prevalence of orofacial pain. The results will have immediate impact on dental care program with benefits for the region’s population, society and public dental health.

Project OfficerHäggman-Henrikson, Birgitta
Co-InvestigatorList, Thomas
Co-InvestigatorStanisic, Nikola
Co-InvestigatorSharma, Sonia
Co-InvestigatorNilsson, Peter
Funder
Period
2018-05-01 - 2022-12-31
Keywords [sv]
smärta, generationer, kronisk smärta, orofacial smärta
Keywords [en]
pain, generations, chronic pain, orofacial pain
National Category
Dentistry
Identifiers
DiVA, id: project:3057

Search in DiVA

Dentistry

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar