Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Visioner om rättvisa biodrivmedel
Title [en]
Just Fossil-free Fuels: Can we equitably manage biofuels?
Abstract [sv]

Om projektet

Sverige har satt upp ambitiösa mål för att uppnå ett fossilfritt välfärdssamhälle år 2045. Mycket tyder på att flytande biodrivmedel kommer att vara en central del av omställningen, men biodrivmedel är fortfarande förknippade med betydande osäkerheter och konfliktlinjer. Forskningsprojekt med den engelska titeln 'Just Fossil-free fuel' handlar om visioner om fossilfria drivmedel i termer av energirättvisa, ansvar och makt.

Vi är specifikt nyfikna på den 'nya' satsningen på svenskproducerade biodrivmedel, fossilfria vägar och bilar, och hur svenska aktörer ser på denna vision som potentiellt mer hållbar och rättvis, välfärdsgenererande. Vi undrar vad Sverige och svenska aktörer har för möjlighet att styra biobränslepolitiken till fördel Sverige, inte minst i relation till EUs förnybardirektiv och hållbarhetsstandard och internationella handelsavtal. Går det att frikoppla oss från transnationella effekter och ansvar när råvarumarknaden är global, och har svenska aktörer möjlighet att driva en sjyst biodrivmedelsomställning? Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om svenska visioner för fossilfria bränslen, särskilt hur en rättvis övergång till flytande biodrivmedel kan uppnås.

Fokus ges till svenska aktörer som på olika sätt påverkar biodrivmedelspolitiken nationellt och transnationellt, och en analys görs av strategiska dokument, riksdagsdebatter, media och interaktiva event, i kombination med intervjuer med nyckelaktörer. Många är intresserade av Sveriges potentiella framgångsberättelse om hur rättvisa och hållbara biodrivmedel produceras och används i ett fossilfritt välfärdssamhälle. Men hur ser en sådan berättelse ut? Och vilken roll kan Sverige spela i en global biodrivmedelsmarknad?

Forskningsfrågorna är:

  • Vilka är de framträdande berättelserna kring biodrivmedlens framtid i Sverige?
  • Hur kan svenska aktörer styra etiska frågor om rättvisa och ta ansvar för biodrivmedelsframtiden, både nationellt och transnationellt?
  • Hur kan sjysta biodrivmedelsomställningar skapas?

Dessa frågor kommer att behandlas genom ett politiskt och etiskt orienterat omställningsperspektiv, vilket är relevant för att analysera frågor om energirättvisa och processer som sker över multipla skalor och aktörer. Projektet förväntas öka kunskapen om hur man rättvist fasar ut fossila bränslen, hur fossila fria visioner kan integreras med ideal om rättvisa och välfärd; och mer pragmatiskt, hur orättvisa förutsättningar kan vändas till rättvis biodrivmedelsomställning, i Sverige och transnationellt. Resultat förväntas bidra till att förtydliga svensk biodrivmedelskommunikation i termer av rättvisa, ansvar och makt, samt förankra berättelsen i frågor som demokrati, folklig förankring och fördelning av resurser och risker i Sverige och internationellt.

Abstract [en]

About the project

Sweden has set ambitious goals within its climate work to achieve a fossil-free society by 2045. Much indicates that liquid biofuels will be a central part of the transition, but biofuels are still associated with significant uncertainties and conflict lines.

The aim of this project is to increase knowledge about Swedish visions of fossil free fuels, specifically how a fair transition to liquid biofuels can be achieved. In doing so, we engage with Swedish actors who in various ways affect biofuel politics domestically and transnationally, and analyse strategic documents, parliamentary debates, media and interactive events, in combination with interviews with key actors.

The research questions are:

  • what are the prominent storylines surrounding biofuel futures in Sweden?
  • how can Swedish actors steer ethical issues of justice and take responsibility for biofuel futures, both nationally and transnationally?
  • how can exemplary ‘just biofuel transitions’ be created?

These questions will be addressed through a politically and ethically oriented transition lens, which lends itself well to analysing energy justice and these kinds of multi-scalar and multi-actor processes. The project will increased knowledge about how to equitably manage the end of fossil-free fuels, how to integrate fossil-free visions with ideals of justice and welfare; and more pragmatically, how to shift from unjust to just forms of biofuel transition, both in Sweden and transnationally.

Publications (1 of 1) Show all publications
Magnusdottir, G. L. & Widengård, M. (2024). Sweden´s conflicting green leadership in the European Union. European Politics and Society
Open this publication in new window or tab >>Sweden´s conflicting green leadership in the European Union
2024 (English)In: European Politics and Society, ISSN 2374-5118, E-ISSN 2374-5126Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This article examines the nuanced dynamics of green leadership within the European Union (EU), focusing on Sweden. Sweden has long been heralded as an exemplar of environmental and climate leadership within the European Union as well as a frontrunner in the adoption of green policies, notably in the realms of bioenergy and biofuels. However, its leadership stance has come under scrutiny due to the inherent conflicts within green initiatives, often referred to as ‘green-green dilemmas’ that arise when environmental actions, despite their sustainable intentions, clash over competing interests. Drawing on a variety of sources we delve into the complexities surrounding Sweden's green leadership. The article highlights how Sweden’s enthusiastic endorsement of bioenergy and biofuels, integral to its climate action strategy, has sparked debates and raised questions about Sweden´s perceived green leadership within the European Union. Sweden's approach to navigating these conflicts, alongside its efforts to negotiate and balance economic interests with environmental ambitions, offers a compelling insight into the challenges of maintaining green leadership in the face of conflicting green agendas.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2024
Keywords
Green leadership, Swedish reputation, negotiation style, European Union, EU climate and sustainability politics, forest member states
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Global politics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-67025 (URN)10.1080/23745118.2024.2345689 (DOI)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-02023
Available from: 2024-04-30 Created: 2024-04-30 Last updated: 2024-05-02Bibliographically approved
Co-InvestigatorMagnusdottir, Gunnhildur Lily
Project OfficerWidengård, Marie
Funder
Period
2019-12-01 - 2022-12-01
Keywords [sv]
Global politik
Keywords [en]
Global politics
National Category
Globalisation Studies
Identifiers
DiVA, id: project:3055

Search in DiVA

Globalisation Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar