Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Lipoprotein struktur, sammansättning och dynamik: Vägen till nya kliniska markörer för åderförkalkning
Title [en]
Structure, Composition and Dynamics of Lipoproteins: How to Get New Clinical Markers for Atherosclerosis
Abstract [sv]

Åderförkalkning och dess kliniska konsekvenser är den ledande dödsorsaken i västvärlden. Hittills har forskningen visat en hel rad indikatorer associerade med ateroskleros som bl.a. inkluderar de relativa koncentrationerna av lipoproteinpartiklar. I nuläget dör trots det många patienter med ”normala" värdeprofiler av aterosklerosrelaterade sjukdomar d.v.s. utan påvisad risk.

Både sammansättning och struktur påverkar lipoproteinernas benägenhet till plackbildning och därmed till åderförkalkning. Genom att bestämma kopplingen mellan lipoproteinernas sammansättning och struktur samt olika lipoproteiners interaktioner med blodkärlsytor, kan man utöka förståelsen av de initiala molekylära händelserna som leder till åderförkalkning. Detta kan leda till utvecklingen av mer specifika markörer för åderförkalkningsdiagnostik. För detta krävs systematiska strukturella studier av partiklar renade från blod från patienter med framgången åderförkalkning, med olika lipoproteinblodvärdeprofiler.

Partiklarnas struktur kommer att bestämmas med röntgen- och neutronspridningstekniker, medan deras specifika sammansättning kommer att bestämmas med masspektrometri. Vi kommer att fokusera på de så kallade ”onda” och ”goda” kolesterolet. De kommer att analyseras både från patienternas blod, och även utifrån rekonstituerade partiklar med förbestämt komposition. På detta sätt kommer vi att studera även den molekylära växelverkan som sker mellan dessa partiklar och blodkärlsytor.

Resultaten från denna forskningen kommer att leda till nya insikter i de molekylära mekanismer som ligger bakom plackbildande och rollen hos dessa viktiga biologiska markörer. Denna information kommer i sin tur att öppna upp för utvecklingen av inte bara bättre och mer specifika diagnostiska verktyg men även nya behandlingsstrategier i kampen mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Abstract [en]

Atherosclerosis is the main killer in the western world. Current praxis in the clinics is the usage of total lipoproteins as markers for atherosclerosis, even though deaths occur in people with normal lipoprotein blood profiles. Each lipoprotein fraction presents a wide variability in both composition and structure that needs to be thoroughly assessed for more accurate use of these particles as biomarkers in the diagnostics of atherosclerosis.

We will investigate the relationship between lipoprotein structure, composition and dynamics at model blood vessel surfaces, and correlate these to the risk of developing atherosclerosis. Mapping of the lipoprotein structure will be done by small-angle neutron and X-ray scattering while the compositional analysis will be done by proteomics and lipidomics.

Despite the importance of charting out their lipid dynamics (lipoproteins carry fats in the body), only a few studies to date have addressed this point. This is due to the system’s complexity and a lack of methodologies available for structural/functional studies of such complex biological assemblies. We have already developed methodologies to enable studies of lipid dynamics between lipoproteins and model cellular membranes that now will be applied to systematically assess the role of the lipoprotein subtype. This will advance the understanding of the initial molecular events leading to atherosclerosis, and enable more specific clinical markers and more accurate early detection tools.

Project OfficerCárdenas, Marité
Co-InvestigatorSpaak, Jonas
Funder
Period
2019-01-01 - 2022-12-31
National Category
Biomedical Laboratory Science/TechnologyCell and Molecular Biology
Identifiers
DiVA, id: project:3054