Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Det yttersta skyddsnätet i tider av pandemi – Kvinnojourer satt under press
Title [en]
The outermost safety net in times of pandemic — Women's refuge put under pressure
Abstract [sv]

Projektbeskrivning

Den pågående coronapandemin har påverkat kvinnojourernas arbete runt om i Sverige. Ett ökat våld mot kvinnor i samband med pandemin har uppmärksammats både internationellt av FN och på nationell regeringsnivå.

Att kris ökar våldet mot kvinnor har tidigare adresserats inom krisforskningen, men det behövs mer forskning för att studera hur nätverken mellan civilsamhället och kommunerna påverkas och agerar under en kris.

Projektets syfte

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur kvinnojourerna hanterar coronapandemin och hur olika aktörer i dessa verksamheter kontinuerligt konstituerar och formar sig själv i relation till omgivningen för att kunna fortsätta att upprätthålla det yttersta skyddsnätet för våldsutsatta kvinnor.

Abstract [en]

Project description

The ongoing corona pandemic has affected the work of women's shelters throughout Sweden. Increased violence against women in connection with the pandemic has attracted international attention, both at the UN and at national government level.

That a crisis can increases violence against women has previously been addressed in crisis research, but more research is needed to study how the networks between civil society and municipalities are affected and act during such times.

Research project purpose

The purpose of the research project is to investigate how the women's shelters handle the corona pandemic and how various actors in these activities continuously constitute and shape themselves in relation to the environment in order to continue to maintain the ultimate safety net for women who are subject to violence.

Project OfficerHansson, Kristofer
Co-InvestigatorBjörngren Cuadra, Carin
Co-InvestigatorPetersson, Charlotte C
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2020-09-01 - 2022-12-31
Keywords [sv]
Kvinnojour, pandemi
Keywords [en]
Womens shelters, pandemic
National Category
Social Work
Identifiers
DiVA, id: project:3039

Search in DiVA

Social Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar