Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken
Title [en]
Capturing the impacts of changes in public transport accessibility: A mixed methods approach
Abstract [sv]

Om projektet

De senaste åren har tillgänglighet till kollektivtrafik belysts utifrån dess betydelse för hållbar utveckling – inte minst social hållbarhet. Det finns behov av att följa upp genomförda satsningar på kollektivtrafik och dess effekter på lokal och regional nivå för framtida beslutsunderlag. I dagsläget saknas ofta uppföljningar av investeringar i kollektivtrafik. Projektets syfte är att öka kunskapen kring effekter av såväl satsningar som neddragningar av kollektivtrafik. Detta görs genom att kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder. Särskilt fokus läggs på att utveckla användningen av deltagande GIS-metoder som hittills sällan använts inom transportforskning. Detta för att kunna fånga upplevelser av förändringar av tillgänglighet till kollektivtrafik.

Studien baseras på två fallstudier – den ena i en urban kontext (Malmö) och den andra i en regional kontext (Västra Götaland), båda i storstadsområden. Valet av fallstudier belyser betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik i områden med såväl socioekonomiska som geografiska utmaningar.

Resultaten förväntas kunna:

  1. bidra till ökad kunskap om betydelsen av satsningar och neddragningar i kollektivtrafik;
  2. användas som underlag för framtida beslutsfattande; och
  3. bidra till en ökad förståelse för hur man kan inkludera människor i planeringsprocessen.

Finansiär: K2-Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik.

Abstract [en]

About the project

Recently, public transport accessibility has been discussed from a sustainability perspective, not least the perspective of social sustainability. There is a lack of post studies to follow up on the effects of investments and divestments in public transport.

The aim of this project is to expand on knowledge of the effects of investments as well as divestments in public transport. This will be carried out through a combination of quantitative and qualitative methods. Particular emphasis will be placed on the use of participatory GIS, a method for collecting and analysing qualitative and quantitative spatial data which has been used to a very limited extent in transportation research. The method will be used to capture experiences of accessibility in areas that are exposed to both socio-economic and geographical challenges.

The results are expected to:

  1. increase the knowledge of the implications of investments as well as divestments in public transport,
  2. be used as an input in future decision-making, and
  3. contribute to an improved understanding of an inclusive transport planning process.

Financer: K2-National centre for public transport

Project OfficerBohman, Helena
Co-InvestigatorNilsson, Désirée
Co-InvestigatorRyan, Jean
Co-InvestigatorStjernborg, Vanessa
Period
2020-01-01 - 2022-12-31
Keywords [sv]
Kollektivtrafik
Keywords [en]
Publik transport
Identifiers
DiVA, id: project:3028

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

Link to external project page

Projektsida på K2