Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Den (ut)forskande staden: Datalabb
Title [en]
The exploratory city: Data lab
Abstract [sv]

Projektbeskrivning

Datalabbet syftar till att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för en stad att samköra invånardata för att på ett bättre sätt förstå invånarnas komplexa behov.

Tillsammans med Helsingborgs kommunala förvaltningar och invånare vill vi identifiera förutsättningarna för nya offentliga tjänster som skulle kunna skapas utifrån en aggregerad förståelse av den individdata stadens förvaltningar innehar och som skulle innebära ett ökat värdeskapande för invånaren.

Den juridiska delen av hypotesen handlar om att hitta juridiskt gångbara sätt till delning av data utifrån identifierat värdeskapande för invånaren. Vad gäller de etiska aspekterna av projektet handlar det om att förstå invånarnas inställning till datadelning av kommunala individdata kopplat till ett ökat värdeskapande för invånaren.

Finansiär: Helsingborgs stad

Abstract [en]

Project description

The data lab is about exploring the legal and ethical possibilities for a city to bring together resident data to better understand the complex needs of residents.

Together with the residents of Helsingborg, we want to identify new public services, created based on an aggregated understanding of the individual data the city's administrations possess and which would mean increased value creation for the resident.

The legal part of the hypothesis is about finding legally viable ways of sharing data based on identified value creation for the resident. As far as the ethical aspects of the hypothesis are concerned, this part is about understanding the residents' attitude to data sharing of municipal individual data linked to increased value creation for the resident.

Financier: Helsingborg city

Publications (1 of 1) Show all publications
Leckner, S., Ledendal, J. & Nilsson, A. (2023). Kommunala myndigheters delning av invånardata: Slutrapport från Datalabbet i Helsingborgs stad. Helsingborg: Helsingborgs stad
Open this publication in new window or tab >>Kommunala myndigheters delning av invånardata: Slutrapport från Datalabbet i Helsingborgs stad
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För att kunna upprätthålla välfärden, och möta de många utmaningar samhället står inför, måste den offentliga sektorn hitta nya, effektivare sätt att arbeta. En möjlig väg för att effektivisera den offentliga verksamheten, skulle kunna vara att utveckla nya sätt att använda data som kommunen samlar in. I detta projekt har Helsinborgs kommun velat utforska den outnyttjade potential av kunskap som finns i de data invånarna har delat med sig av till kommunen. Utgångspunkten är att om data från olika förvaltningar kunde kombineras och analyseras på nya relevanta sätt, oberoende av förvaltningsgränserna, skulle man få en mer komplett förståelse för invånarnas situation och på så sätt kunna erbjuda bättre service och tjänster. En sådan samordning av data skulle dock innebära en ny form av intrång i kommuninvånarnas integritet och det är inte säkert att invånarna förstår eller vill ge sitt samtycke till det. Det är också oklart vad förvaltningarna och kommunen som helhet juridiskt får göra när det kommer till datadelning. Delning av invånardata väcker med andra ord både etiska (vad bör man göra?) och rättsliga frågor (vad får man göra?). Rapporten undersöker medborgarnas inställning till kommunens nuvarande och önskade dataanvändning, samt de rättsliga förutsättningarna för att dela data mellan kommunala myndigheter, och sätter de båda utgångspunkterna i relation till varandra.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsingborg: Helsingborgs stad, 2023. p. 101
Keywords
kommun, invånardata, personliga data, etik, dataskydd, anonymisering, datadelning, datahantering
National Category
Media Studies Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-63761 (URN)
Available from: 2023-11-20 Created: 2023-11-20 Last updated: 2023-11-22Bibliographically approved
Project OfficerLeckner, Sara
Co-InvestigatorLedendal, Jonas
Co-InvestigatorNilsson, Annika
Co-InvestigatorPettersson, Kalle
Funder
Period
2020-09-01 - 2022-06-30
National Category
Media and Communication Technology
Identifiers
DiVA, id: project:2898

Search in DiVA

Media and Communication Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

Link to external project page

Den utforskande staden