Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Barns inflytande och rätten till deltagande: Utvärdering av möjligheterna med digitala verktyg för barn i socialtjänsten
Title [en]
The Legal Right to Participate: Evaluation of the Potential for Digital Tools to Empower Children in Social Services
Abstract [sv]

Projektbeskrivning

FN: s konvention för barnets rättigheter, barnkonventionen, blev inkorporerad som lag i Sverige den 1 januari år 2020, vilket ställer krav på att offentliga myndigheter mera aktivt använda sig av bestämmelserna i konventionen. En av de mera betydelsefulla artiklarna är artikel 12 där det anges att barn har rätt att delta aktivt i beslut om sina liv och få sina röster hörda, vilket kan leda till att mera kompetenta barnkonsekvensanalyser utförs.

Ett nyutvecklat samtalsverktyg, OmMej, ger barn möjlighet att göra just detta. Välfärdsprofessioner vilka kommer i kontakt med barn erhåller information avseende barnets egen uppfattning om sina svårigheter och behov av hjälp från myndigheten via appen OmMej, varpå insatser kan sättas in tidigare. Några kommuner har nyligen börjat använda verktyget och kommer att ingå i vår studie och utvärdering.

Ett tvärvetenskapligt team av forskare (juridik, psykologi och teknik) har utformat en kvalitativ studie för att undersöka uppstarts- och implementeringsprocessen med syftet att söka kunskap hur ett sådant verktyg kan ge stöd åt barns rättigheter till deltagande och hur det kan integreras i praktiken. Vikten av att engagera barn i sådana beslut är ett sätt att utveckla deras förmågor till varaktigt deltagande i det demokratiska samhället, vilket är av största vikt. Att fånga erfarenheter från dessa tidiga användare, före och efter implementeringen av OmMej, kommer att göra det möjligt att generera kunskap som kan användas för att stödja andra kommuner och verksamheter när de påbörjar resan vilket kan bidra till bättre interventioner och andra insatser för utsatta barn.

Abstract [en]

Project description

The UN Convention on Rights of the Child became law in January 2020, requiring all public services in Sweden to enact its provisions, including Article 12 which states that children have the right to participate in decisions about their lives. In order to carry out good child impact assessments in the area of social care, it is crucial to safeguard children's right to be heard in cases and decisions concerning them, and this should be done in a manner that is age-appropriate and engaging.

A recently developed digital tool, OmMej, provides a means for children to both provide information about their situation and to get information related to their own concerns. Social care professionals involved in children’s care can receive information from OmMej regarding the child’s self-expressed needs and can then discuss these with the child to establish a plan of care. A number of municipalities in Sweden have adopted this tool, and others are in the process of considering it.

An interdisciplinary team of researchers (law, psychology, and technology, and social work) will conduct a pilot study to examine the inception of this process with the goal of understanding how such a tool can provide support for children’s participation rights and how it can be successfully integrated into practice. Social care workers who begin using the tool can help assess its ability to provide earlier interventions and to enable preventative measures based on the children’s information provided via OmMej. Capturing the experiences of these early adopters will provide the foundation for a larger study that will be broader in scope and deeper in impact assessment, including an examination of the children’s experience in using the digital tool and their perception of its impact on the care they receive. Knowledge from both studies will support other municipalities in their adoption of digital tools and contribute to better outcomes for vulnerable children.

Co-InvestigatorRusso, Nancy L
Co-InvestigatorEriksson, Jeanette
Co-InvestigatorTillberg Mattsson, Karin
Co-InvestigatorHofvander, Björn
Funder
Period
2020-07-01 - 2021-06-30
National Category
Computer SciencesInformation Systems
Identifiers
DiVA, id: project:2794

Search in DiVA

Computer SciencesInformation Systems

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar