Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen
Title [en]
Intelligent Mobility of the Future in Greater Copenhagen
Abstract [sv]

Projektbeskrivning

Idag finns det ingen strategi över hela Öresundsregionen som tar upp hur nya och intelligenta mobilitetslösningar ska implementeras och spridas för att stödja flexibel och hållbar transport. Detta projekt kommer att göra en skillnad när det gäller möjligheterna till nya mobilitetslösningar i Öresundsregionen genom ömsesidiga erfarenheter och strategiska rekommendationer.

Målet är att betydligt mer styrning inom området ska uppnås, så att vi inte bara följer den tekniska utvecklingen utan visar vägen för att skapa hållbar mobilitet i Stora Köpenhamn. Intelligent mobilitet definieras i detta projekt som lösningar som möjliggörs av big data, plattformar och realtidsinformation och dynamiska managementsystem. Hållbar mobilitet definieras som mobilitetstjänster och lösningar som ger en god balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Projektet samlar flera danska och svenska fall av mobilitetsanvändning i olika utvecklingsstadier. Användningsfallen är centrerade kring ämnen som utveckling av ett modernt stationsområde - eller ett helt stadsområde med en "park and ride" -anläggning med plats för 2400 bilar (kommunerna i Lund, Køge och Glostrup), användningen av trafikdata och information (Hvidovre, längs ringväg 3 i Loop City, och väg E6 med Trafikverket), smart parkering (Helsingborgs kommun), och kollektivtrafik på landsbygden (delad rörlighet, Lolland) och dynamisk bussplanering (Malmö universitet).

Användningsfallen har valts ut eftersom de var och en på sitt sätt bidrar till en bättre transportinfrastruktur, men särskilt för att kunskapen som skapas mellan dem har mycket större potential för att utveckla tillgången till verkligt hållbar framtida mobilitet för de flesta medborgare i hela regionen.

Finansär: Interreg IVA ÖKS.

Samarbetspartners: Gate 21, Region Zeeland, Movia, Vera Park, Region Skåne, Innovation Skåne, Köpenhamns stad, Glostrup kommun, Hvidovre kommun, Køge kommun, Lunds kommun, Helsingborgs kommun, Trafikverket.

Abstract [en]

Project description

Today, no strategy exists across the region of Øresund that addresses how new and intelligent mobility solutions should be implemented and spread in order to support flexible and sustainable transportation. This project will make a difference when it comes to possibilities for new mobility solutions in the Øresund region by lifting the subject through mutual experiences and strategic recommendations.

The aim is that significantly more governance within the area will be established, so that we do not just follow along with the technological development but show the way in order to create a sustainable mobility in Greater Copenhagen. Intelligent mobility is defined in this project as solutions that are enabled by big data, platforms and realtime information and dynamic management systems. Sustainable mobility is defined as mobility services and solutions that strike a good balance between economic, social and environmental aspects.

The project brings together several Danish and Swedish mobility use cases – at different stages of development. The use cases are centered around subjects such as the development of a modern station area – or a whole city area with a “park and ride” facility with room for 2,400 cars (Municipalities of Lund, Køge and Glostrup), the use of traffic data and information (Hvidovre, along ring road 3 in Loop City, and road E6 with Trafikverket), smart parking (Helsingborg Municipality), and collective transport in rural areas (sharing mobility, Lolland), and dynamic bus planning (Malmö University).

The use cases have been selected because they each in their own way contribute to a better transportation infrastructure, but especially because the knowledge generated between them holds much larger potential for developing access to truly sustainable future mobility for most citizens across the region.

Financer: Interreg IVA ÖKS.

Collaborators: Gate 21, Region Zeeland, Movia, Vera Park, Region Skåne, Innovation Skåne, Köpenhamns stad, Glostrup kommun, Hvidovre kommun, Køge kommun, Lunds kommun, Helsingborgs kommun, Trafikverket. Lead Partner: Region Hovedstaden

Publications (1 of 1) Show all publications
Dytckov, S., Persson, J. A., Lorig, F. & Davidsson, P. (2022). Potential Benefits of Demand Responsive Transport in Rural Areas: A Simulation Study in Lolland, Denmark. Sustainability, 14(6), Article ID 3252.
Open this publication in new window or tab >>Potential Benefits of Demand Responsive Transport in Rural Areas: A Simulation Study in Lolland, Denmark
2022 (English)In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 14, no 6, article id 3252Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In rural areas with low demand, demand responsive transport (DRT) can provide an alternative to the regular public transport bus lines, which are expensive to operate in such conditions. With simulation, we explore the potential effects of introducing a DRT service that replaces existing bus lines in Lolland municipality in Denmark, assuming that the existing demand remains unchanged. We set up the DRT service in such a way that its service quality (in terms of waiting time and in-vehicle time) is comparable to the replaced buses. The results show that a DRT service can be more cost efficient than regular buses and can produce significantly less CO2 emissions when the demand level is low. Additionally, we analyse the demand density at which regular buses become more cost efficient and explore how the target service quality of a DRT service can affect operational characteristics. Overall, we argue that DRT could be a more sustainable mode of public transport in low demand areas.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2022
Keywords
demand-responsive transport, microsimulation, operational costs
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-51183 (URN)10.3390/su14063252 (DOI)000774348100001 ()2-s2.0-85126302018 (Scopus ID)
Projects
Towards integrated and adaptive public transport
Available from: 2022-04-28 Created: 2022-04-28 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Project OfficerDavidsson, Paul
Co-InvestigatorPersson, Jan A.
Co-InvestigatorDytckov, Sergei
Funder
Period
2018-09-01 - 2021-07-31
Identifiers
DiVA, id: project:2633

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar