Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
SAAREL – Spatial analys av tillgänglighet, fastigheter och arbetsmarknaden
Title [en]
SAAREL – Spatial Analysis of Accessibility, Real Estate and Labour Markets
Abstract [sv]

Om projektet

Urbanisering är en stark global trend och innebär stora utmaningar för en hållbar utveckling. En ökad globaliserad handel och den nya service- och kunskapsekonomins frammarsch (och den traditionella tillverkningsindustrins tillbakagång) bidrar till att nya kluster skapas. Dessa kluster förläggs ofta till städerna. Snabbt stigande fastighetsvärden i dessa inflyttningsorter leder till omfördelning, vilket resulterar i vad som kan kallas en "urban divide".

För att uppnå en inkluderande utveckling, är det dock inte tillräckligt att bara fokusera på städerna. Istället måste bostadsmarknaden och arbetsmarknaden analyseras simultant och vi måste nå en ökad förståelse av hur dessa marknader interagerar i ett större sammanhang. Markanvändning (det vill säga placeringen av bostäder och arbetsplatser) är även nära kopplat till rörlighet, både för människor, men även för varor och tjänster. Trots detta behandlas ofta boende och transporter som två separata frågor – både när det gäller samhällsplanering och när det gäller analys och forskning.

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med projektet är att genom bättre förståelse för hur marknader interagerar bidra till att utveckla dynamiska analyser av lokal och regional utveckling. Genom att integrera de olika områdena och analysera dessa simultant hoppas vi kunna ställa nya frågor och generera ny kunskap.

Inom detta projekt analyserar vi följande frågeställningar:

  • Hur kan interaktion mellan bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och transportnät bidrar till lokal och regional utveckling?
  • Vilka faktorer kan förklara utvecklingen markanvändning och i vilken utsträckning kan dessa påverkas av styrning och politiska beslut?

Vi använder oss av spatial analys för att koppla individens arbetsplats och bostadsområde i syfte att undersöka följande ämnen:

  • Arbetsmarknadens tillgänglighet och dess effekter på de lokala fastighetsmarknaderna.
  • Strukturella förändringar, sysselsättning och bostadspriser på lokala marknader i Sverige 1990 till 2014.
  • Viljan att betala för nätverksegenskaper: effekter av offentliga transportnät på fastighetspriserna.
  • En longitudinell spatial analys av fastighetspriserna, inkomstskillnader och anställningsmönster i Sverige.

 

Abstract [en]

About the project

Real estate market analysis is a cornerstone in all real estate related education. This type of analysis is becoming increasingly complex; both because of methodological advances in the field and development in the real world. Real estate market analysis matter not only for buyers and sellers but also for investors, financiers, planners and politicians and has consequences also for other markets.

Conclusively, to analyse the real estate market, the perspective of many different actors has to be acknowledged, understood and theorized. However, the real estate market also needs to monitor conditions and changes in several aspects of local, regional, national and global markets in relation to this set of actors. Such aspects could be: geography, land use, labour market and mobility. These aspects, in different ways, influence the real estate market, but they also influence each other. Further, to be able to analyse and understand the complex real estate market, we need a variation of quantitative methods (market analysis, quantitative analysis and descriptive statistics, spatial statistics, and Geographical Information Systems (GIS).

The focus of this research project is to develop real estate market analysis from a holistic perspective with the purpose of creating a better understanding of how the real estate market is influenced by a set of aspects and actors, using a wide range of different quantitative methods. The Department of Urban Studies offers, through its interdisciplinary perspective, a unique possibility to provide new insights to real estate market analysis both in terms of academic research and outreach to actors involved in the real estate market.

Objectives of the platform

The global purpose of this research platform is the understanding of the relationships between different aspects influencing the real estate sector by utilizing novel data sources on old and new research questions as a way to develop knowledge. In other words, we aim to observe, quantify and model the effects of e.g. land use, labour market and/or mobility on the real estate market on local levels. Local levels are here defined as the lowest geographical scale with available data for the studied context. In most cases this is municipality or Small Area Statistics Areas (SAMS) but it can also be GIS-generated levels based on Thiessen polygons or squares of a defined size (Openshaw, 1996). We keep the geographical level of observation flexible with the purpose of to being able to adapt our level of analysis to contextual matters and in relation to the Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) (Openshaw, 1984).

The objectives of the research platform are:

  • To understand and analyse how mobility within and between different markets influence prices on local real estate markets.
  • To understand and analyse land use changes occurring in urban areas and the urban/rural fringes where real estate market for housing and the labour market interacts.
  • To develop methods to understand and interpret the effect of conditions such as, proximity, spatial autocorrelation and spatial heterogeneity on real estate markets and their dynamics and relation to access to transport infrastructure and cross border dynamics.

Project website

Project OfficerHåkansson, Peter
Co-InvestigatorAndersson, Magnus
Co-InvestigatorBohman, Helena
Co-InvestigatorKarpestam, Peter
Co-InvestigatorNilsson, Désirée
Co-InvestigatorPalm, Peter
Co-InvestigatorJingryd, Ola
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2017-02-01 - 2020-12-31
Keywords [sv]
fastighetsvetenskap, urbana studier
Keywords [en]
Real Estate Studies, Urban Studies
Identifiers
DiVA, id: project:2508

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar