Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Blivande och nyblivna fäders/partners hälsa och livsstil
Abstract [sv]

Projektet är inriktat på att beskriva/kartlägga blivande och nyblivna fäders/partners hälsa före och efter barnets födelse i relation till livsstil, känsla av sammanhang och trygghet samt demografiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

Både nationell och internationell forskning har visat att graviditeten är den mest stressfulla perioden för blivande fäder där de går igenom förändringen från att vara ungkarl till att bli pappa. Tidigare forskning har visat att den blivande fadern påverkas både psykosocialt och emotionellt av kvinnans graviditet. Graviditeten är en väldigt känslomässig skör tid och den gravida kvinnan behöver mer lugn, ro och kärlek än någon gång tidigare. Indirekt kan pappans/partnerns hälsa och välbefinnande ha stor betydelse för moderns och det ofödda/nyfödda barnets hälsa.

Det faktum att graviditeten i ett flertal studier av blivande fäder har beskrivits som en väldigt stressfull period kan det i förhållandet där det redan finns påfrestningar bidra till ytterligare belastningar som kan vara avgörande för parförhållandet och för graviditetens utfall. Vilka copingstrategier som används av den enskilda individen för att hantera stress och oro kan ha stor betydelse för både parförhållandet och graviditetsutfallet.

Det behövs dock fortfarande mer kunskap om blivande och nyblivna färders/partners hälsa i relation till livsstil, personlighet och psykosociala aspekter. Denna kunskap är viktig för att kunna identifiera behov och ge rekommendationer kring preventiva och stödjande åtgärder med en mer familjefokuserad utgångspunkt.

Samarbetspartners:

Region Skåne samt ett antal privata barnmorskemottagningar
Project OfficerKumlien, Christine
Co-InvestigatorFinnbogadottir, Hafrún
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2016-06-01 - 2020-07-01
National Category
Nursing
Identifiers
DiVA, id: project:2471

Search in DiVA

Nursing

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar