Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Känna, forma, dela: att mäta och föreställa kroppen i en medialiserad värld.
Title [en]
Sensing, shaping, sharing: Imagining the body in a mediatized world
Abstract [sv]
Avsikten med detta projekt är att utveckla ny kunskap om hur människors upplevelser av sin kropp förändras när de använder olika kroppsliga bevakningsteknologier i vardagslivet och hur föreställningar om deras framtida liv grundläggs genom denna sammanvävning av kropp och teknologi. Teknologier av detta slag mäter och ger information om allt från hur fort en person springer till hur pass god kvalitet hans eller hennes sömn har. Projektet söker kunskap om hur kroppen har kommit att framstå som ett mätbart objekt och vilken betydelse utvecklingen av digitala kroppsbevakningsteknologier har haft för denna förståelse av kroppen. Studien kretsar kring tre huvudsakliga frågeställningar: 1) Hur har historiskt grundade kroppsliga praktiker och rutiner lagt grunden för hur samtida kroppsbevakningsteknologier används? 2) Hur formges kroppsbevakningsteknologier och deras mjukvara av designers och utvecklare med hänsyn till deras erfarenhet av och föreställning om det historiska, nutida och framtida självet och kroppen? 3) Hur påverkas både nybörjare och avancerade användares upplevelser av sina kroppar av användandet av kroppsbevakningsteknologier? För att studera nutida aspekter av dessa kroppsbevakningspraktiker kommer vi att fokusera på såväl mjukvaruutveckling och avancerade användare och nybörjare inom “Quantified Self”-rörelsen.
Abstract [en]
The objective of this project is to produce new knowledge about how people’s perceptions of the body shift when their bodies and monitoring technologies (ie. technologies that measure and report on everything from how fast you run to devices that measure sleep patterns) become entangled in the practices of everyday life and how ideas of their future life are constituted through this entanglement. The project interrogates the question of how the body has developed as a monitorable object through people’s everyday life leisure activities, and it goes on to examine the role that the digitalization of body monitoring devices has had upon perceptions of the body. To achieve this we focus on three questions: 1) How have historical embodied practices laid the cultural foundations for new body monitoring technologies and practices?; 2) How are body monitoring technologies and software given form by designers in relation to their experience and imagination of past, present and future bodies and selves?and 3) How does the embodied experience of body monitoring devices, and the physical environments they are used in, influence how both advanced and novice users know (about) and perceive and imagine their bodies? To investigate these questions in the present we will focus on contemporary body monitoring practices with a specific focus on the roles of both software development and members of the Quantified Self movement in defining how bodies and technologies are experienced and imagined.
Co-InvestigatorO'Dell, Tom
Co-InvestigatorBerg, Martin
Principal InvestigatorFors, Vaike
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2015-01-01 - 2017-12-31
National Category
Cultural StudiesMedia StudiesPedagogy
Identifiers
DiVA, id: project:244Project, id: P14-0367:1_RJ

Search in DiVA

Cultural StudiesMedia StudiesPedagogy

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar