Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Att utveckla språk och skriftlighet i NO-ämnen: en tvärvetenskaplig studie av lärare, elever och texter i språkligt heterogena skolor – SALT (Science and Literacy Teaching)
Title [en]
SALT (Science and Literacy Teaching)
Abstract [sv]

Att utveckla språk och skriftlighet i NO-ämnen: en tvärvetenskaplig studie av lärare, elever och texter i språkligt heterogena skolor

För att alla elever ska ges förutsättningar att lyckas i skolan krävs en pedagogik som erbjuder goda villkor för språk- och kunskapsutveckling i alla skolämnen. Inom projektet SALT står språk, läsande och skrivande i NO-ämnen i fokus.

Vi behöver mer kunskaper om hur lärande i och genom olika skolämnen går till. Genom projektet möts forskare från olika fält för att tillsammans bidra till att nya och fördjupade perspektiv inom området kan utforskas. Just detta möte utifrån olika ingångar är det tvärvetenskapliga projektets styrka, och ett viktigt mål är att utveckla en tvärvetenskaplig kunskapsbas i frågor kring språkets avgörande betydelse för lärande.

Hur utvecklas språk och skriftlighet i NO-ämnen?

Vårt fokus är på språk- och kunskapsutveckling för en- och flerspråkiga elever i högstadiet och gymnasiet. Projektets syfte och mål är fördjupad förståelse för hur språk och skriftlighet utvecklas i NO-ämnen, genom djupgående och varierade studier av betydelseskapande i klassrum där lärare, elever och olika typer av NO-texter interagerar.

Projektet syftar även till att ge verksamma lärare fördjupade kunskaper i ämnesdidaktiska frågor och ökad medvetenhet och kunskap om språkets roll för lärandet. Därigenom kan lärare i förlängningen utveckla didaktiska verktyg som är anpassade för den ökade betoningen av kommunikativa och språkliga mål i skolans kursplaner och ämnesplaner.

Hur används språket inom olika ämnen?

Varje skolämne innebär för eleverna ett möte med ett speciellt och för ämnet delvis unikt språkbruk. Alla dessa olika och varierande sätt att använda språket ska varje elev förstå och utveckla under sin skoltid. Lärande i skolan handlar till stor del om att förstå de olika skolämnena genom det språkbruk varje enskilt skolämne karakteriseras av. Att förstå och lära sig ett skolämne handlar därför mycket om att förstå hur man talar och skriver inom just detta ämne. Det handlar också om att förstå och kunna läsa läromedelstexter och andra texter inom ämnet, vilket ställer stora krav på elevers läsförmåga.

Projektet tar sin utgångspunkt i att gemensamma insatser behövs för att möta elevers olika och mångskiftande behov och bakgrunder. Det vill bidra till kunskapsutveckling inom det centrala området språk- och kunskapsutveckling i skolan. På så vis bidrar projektet till att öka alla elevers förutsättningar, oavsett modersmål, att lära och utvecklas i skolan.

Malmö universitet och Göteborgs universitet

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Malmö universitet och Göteborgs universitet – mellan sex forskare som representerar ämnesdidaktik och språkdidaktik inom språkvetenskapligt och utbildningsvetenskapligt inriktade forskningsområden. Projektledare är professor Maaike Hajer. Övriga medverkande forskare är professor Anders Jakobsson, Pia Nygård Larsson, Anna Lyngfelt, Sofie Johansson och Clas Olander. I projektet deltar också Maria Kouns och Annika Karlsson vid Malmö universitet. Därutöver finns ett samarbete med en rad internationella experter inom området.

Abstract [en]

The project Development of Scientific Literacy: a multidisciplinary study of teachers, students and texts in multilingual secondary schools studies the development of literacy in science teaching in secondary classrooms as the interaction between teacher, students and texts and multimodal resources. The focus is on multilingual classrooms, where students need high levels of academic second language proficiency.

The main question is: How are literacy skills addressed and developed in science teachers work with secondary students in a multilingual classroom? The design is a double case study in two science classrooms working with the same thematic units. This approach is inspired by a similar Dutch study in mathematics. Classroom data will be gathered through videotaping lessons to which interviews with teachers and students are added. Also, potential problem sources in course content and texts will be analysed. Using results from these ongoing analyses, a series of design experiments will explore the potential of teachers and students to focus more in-depth on science literacy aspects. In this type of educational research, teaching is not just observed in naturalistic settings, but innovative pedagogic approaches are designed that integrate second language learning with science. In a multidisciplinary research team, expertise from educational linguistics, text analysis, second language learning and science pedagogy is brought together, which offers a unique opportunity to deepen understanding of how meaning construction can be facilitated.

Co-InvestigatorNygård Larsson, Pia
Project OfficerHajer, Maaike
Co-InvestigatorJakobsson, Anders
Co-InvestigatorOlander, Clas
Co-InvestigatorLyngfelt, Anna
Co-InvestigatorJohansson, Sofie
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2015-01-01 - 2018-12-31
Keywords [sv]
språkdidaktik, ämnesdidaktik
Keywords [en]
literacy, educational linguistics
National Category
Educational SciencesGeneral Language Studies and Linguistics
Identifiers
DiVA, id: project:2402

Search in DiVA

Educational SciencesGeneral Language Studies and Linguistics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar