Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Den personliga assistansens välfärdsvinster
Title [en]
The Social Benefits of Personal Assistance Services
Abstract [sv]

Det är ingen överdrift att påstå att personlig assistans, förutom ökade möjligheter till självbestämmande och delaktighet, även har kommit att förknippas med skenande kostnadsutveckling och stora vinster för privata assistansanordnare. I föreliggande studie fokuseras vare sig statens kostnader eller företagens vinster.

Studiens fokus är i stället den personliga assistansens ”välfärdsvinster”, det vill säga hur personlig assistans kan organiseras och utformas så att insatsen bidrar till välfärd, självbestämmande, delaktighet och förbättrade levnadsförhållanden för dem som behöver stödet.

Syftet med studien är tudelat. För det första är syftet att undersöka och konkret formulera den personliga assistansens betydelse för enskilda assistansanvändares levnadsförhållanden och möjlighet till delaktighet och självbestämmande. För det andra är syftet att skapa en fördjupad förståelse angående vad som är viktigt för att skapa en organisation, arbetssätt och ett förhållningssätt hos assistansanordnare som främjar självbestämmande och delaktighet för anordnarens kunder som har assistansersättning. 

Studien kommer att genomföras i form av en forskningscirkel med användare av personlig assistans och chefer vid företaget Furuboda assistans. Samtalen under forskningscirkeln kommer att dokumenteras och utgöra en del av studiens empiriska material. Därefter följer utvecklingsfas och implementeringsfas av forskningscirkelns resultat i verksamheten. 

Samarbetspartner: Lunds universitet, Certec, LTH, Furuboda Assistans

Forskningsfinansiär: Furuboda Assistans

Project OfficerEgard, Hanna
Coordinating organisation
Malmö University
Period
2018-01-01 - 2018-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:2382

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar