Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
EU grant
Title [sv]
Museer som integrativa arenor – nya perspektiv och inkluderingsmetoder
Title [en]
Museum as arenas for integration – new perspectives and methods of inclusion
Abstract [sv]

Migrationsmuseer ligger i tiden, t ex har frågan drivits av UNESCO och IOM. Mot bakgrund av den pågående flyktingsituationen och starkare positioneringar i samhället finns det också i Sverige planer på att etablera ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö.

Förutom att vara en plats för forskning, möten och inklusion är tanken att ett sådant museum ska utveckla andra museers integrationsarbete. För att detta ska kunna realiseras behövs kunskap. Detta projekt syftar till och har som mål att ta fram, pröva och sprida kunskap om hur museer kan förbättra sitt integrativa arbete, inte minst när det gäller metodutveckling för samverkan mellan museer, civilsamhälle och migranter. Projekt anknyter således till det nationella integrationsmålet om att stärka interkulturell dialog mellan tredjelandsmedborgare och lokalsamhället. De förväntade effekterna av projektet är att genom en konferens, skrifter och utbildning nå ut med kunskap till ett stort antal intressenter inom musei-, kultur- och frivilligsektorn.

Abstract [en]

The importance of museums as sites of meetings and development of projects that involve migrants, is highlighted by a UNESCO-IOM initiative. In the context of the current influx of refugees and the changing political climate, there are plans for establishing a democracy- and migration museum in Sweden.

Closely related to the national integration aim of strengthening the intercultural dialogue between the third-country nationals and the local society, this project aims at producing, testing and disseminating knowledge relevant to the improvement of the Swedish museums’ integration work. Special attention is given to the methods of collaboration between museums, civil society and migrants.

The project will involve refugees and reach out to a number of actors in the museum-, cultural- and civil society sector, by the means of a conference, publications, a course, and an educational material package. 

Project OfficerJohansson, Christina
Co-InvestigatorPovrzanovic Frykman, Maja
Co-InvestigatorBevelander, Pieter
Coordinating organisation
Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Funder
Period
2016-09-01 - 2018-08-30
Keywords [sv]
Integration, museum, kultur, interkulturell
Keywords [en]
Integration, museum, culture, intercultural
Identifiers
DiVA, id: project:2374

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar