Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Dolda och oförutsedda brottsoffer: Män som upplevt sexuellt våld
Title [en]
Men’s experiences of sexual violence
Abstract [sv]

Sexuellt våld mot män har länge varit en osynlig problematik i samhället och utgör även ett outforskat område inom forskningen. Föreställningar om att män generellt sett inte kan utsättas för sexuellt våld, utom möjligtvis i fängelser eller i krig, dominerar. Men sexuellt våld mot män utövas oftare än man tror. Det är dock mycket få män som polisanmäler sexuella övergrepp eller söker professionell hjälp i form av stödsamtal. Anledningarna bakom detta förefaller vara stereotypa uppfattningar om män, maskulinitet och sexualitet, dvs. synen på män som fysiskt starka, dominerande och sexuellt aktiva och intresserade. Detta leder till att män har svårare att identifiera sig som brottsoffer, lägger skulden på sig själv samt upplever det skamfyllt att bli utsatt för sexuellt våld. Upplevelsen, och stigmatiseringen kring denna, får ofta långsiktiga hälsomässiga konsekvenserna i form av depression, PTSD och psykosomatiska symptom. Kunskapsbristerna leder dock till avsaknad av stödinsatser samt brister i bemötandet från professionellas sida.

Syftet med den här forskningen är att ta fram och sprida ny kunskap om vuxna mäns erfarenheter av att ha utsatts för sexuellt våld i barndomen och/eller i vuxen ålder samt undersöka hur dessa erfarenheter påverkar deras hälsa och deras vardagsliv. Genom att ställa frågor kring deras upplevelser av sexuellt våld kan vi få en bättre förståelse för vilken betydelse, inverkan och konsekvenser dessa erfarenheter har i männens vardagliga liv och för deras hälsa. Dessa djupgående kunskaper, samt spridningen av dessa, är en nödvändighet dels för att minska stigmatiseringen, men även för att utveckla stödinsatser och ett gott bemötande från professionellas sida. Genom den här forskningen kan nyckelfaktorer identifieras utifrån männens egna upplevelser av sexuellt våld, vilket är en förutsättning för att kunna stärka stödinsatserna. 

Abstract [en]

Until recently, little attention has been given to males as victims of sexual violence. In fact, most of the writings in this area focuses upon female victimization. Males are more often recognised as perpetrators rather than victims. However, current research shows that male victims of sexual violence and rape, in childhood or in adulthood, still remain poorly understood in our society. Male victims of sexual violence find it difficult to report attacks and obtain help and support from professionals. Our society remains dominated by male views of masculinity, making it difficult to conceptualise men as victims. There is also a lack of awareness of the psychological problems facing male victims of sexual violence. The combination of these factors obscure the significance of the violence upon male victims in everyday life.

The purpose of this research is to produce new knowledge about men's experiences of sexual violence, in childhood or adulthood, and to explore how these experiences have shaped their wellbeing and everyday life. By understanding how male victims of sexual violence make sense of their experiences, we will also understand how they cope with the social, psychological and interpersonal consequences linked to the abuse. This research will contribute with the ethnographic data needed to elucidate how the experience of sexual violence of men affects their health and wellbeing. The new knowledge generated in this project will serve to develop the services for the victims, delivered by professionals, such as social workers, police, and health care professionals. 

Publications (1 of 1) Show all publications
Petersson, C. C. & Plantin, L. (2023). Overcoming Challenges of Intimacy: Male Child Sexual Abuse Survivors’ Experiences of Achieving Healthy Romantic Relationships in Sweden. Journal of family Violence
Open this publication in new window or tab >>Overcoming Challenges of Intimacy: Male Child Sexual Abuse Survivors’ Experiences of Achieving Healthy Romantic Relationships in Sweden
2023 (English)In: Journal of family Violence, ISSN 0885-7482, E-ISSN 1573-2851Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Purpose: Studies on sexual health following male child sexual abuse (CSA) have identified the negative effects of such experienceson body functioning, but little is known about male CSA survivors’ ability to create emotional and physical closenessin romantic relationships. The purpose of this article is to explore how male CSA survivors perceive, experience and developintimacy in romantic relationships, including both the challenges they face and the positive changes that enable them to growand achieve healthy relationships.

Method: The study has employed a qualitative research approach and is based on in-depth interviews conducted among adultmale CSA survivors residing in Sweden. Participants were recruited through civil society organizations and an ad in a dailynewspaper. Using reflexive thematic analysis, the results are presented in relation to two themes: (a) challenges of intimacy;and (b) building trust and close relationships.

Results: The results show that participants desired couple relationships that included both sexual and emotional intimacy.The challenges of intimacy were related to compromised sexual identity, sexual dysfunctions and compulsions, emotionaldysregulation, and body shame. Efforts to achieve intimacy were facilitated by disclosing abuse experiences, developingemotional bonds or awareness, embracing sensitivity, and having an empathetic and supportive partner.

Conclusions: Reconstructions of abuse histories were both challenged and facilitated by the accessibility of various and shiftingideas about masculinities that co-exist in Sweden, which were important sources for meaning making and assisted themen in developing positive valuations of themselves as men.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Nature, 2023
Keywords
Child sexual abuse, Intimacy, Masculinity, Sexual health, Romantic relationships
National Category
Gender Studies Social Work
Research subject
Health and society
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-59657 (URN)10.1007/s10896-023-00576-w (DOI)000993876700001 ()2-s2.0-85160267658 (Scopus ID)
Funder
The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority, 2371Malmö University
Available from: 2023-05-24 Created: 2023-05-24 Last updated: 2023-06-13Bibliographically approved
Project OfficerPetersson, Charlotte C
Co-InvestigatorPlantin, Lars
Coordinating organisation
Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies (CSS)
Funder
Period
2017-02-01 - 2018-07-31
Keywords [sv]
Sexuellt våld, maskulinitet, sexualitet, brottsoffer, stereotyp
Keywords [en]
Sexual violence, masculinity, sexuality, victims of crime, stereotype
Identifiers
DiVA, id: project:2371

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar