Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Effekter av kollektivtrafik
Title [en]
Effects of Transit Accessibility – Empirical studies on equal opportunities in local and regional development
Abstract [sv]

Den globala urbaniseringsprocessen ställer stora krav på hur samhället organiseras i geografin. Det är inte bara städerna som står inför utmaningen - även landsbygd och mindre orter påverkas. Lokal och regional ekonomisk tillväxt bygger på att integration och interaktion mellan människor och näringsliv ökar. Kollektivtrafiken kan här spela en roll för att påverka interaktionen mellan olika aktörer och marknader över olika geografiska områden. Projektets övergripande syftet är att utveckla kunskapen om hur kollektivtrafiken kan bidra till en hållbar lokal och regional utveckling där olika grupper i samhället inkluderas. I det här projektet adresseras särskilt olika fördelningsaspekter, såsom exempelvis skillnader i effekter för olika geografiska områden, skillnader mellan olika resenärer, samt skillnader för olika socioekonomiska samhällsgrupper. Dessa frågor kommer huvudsakligen att analyseras genom kvantitativa analysmetoder och utgå från ett teoretiskt ramverk som har sin bas i samhällsekonomi och ekonomisk geografi. Genom användande av data på hög detaljnivå möjliggörs identifiering och separering av effekter som kollektivtrafiken bidrar med. Projektet bidrar också med ex-post utvärdering av investeringar i kollektivtrafik. Resultaten kommer att presenteras i fyra vetenskapliga artiklar samt en K2-publikation.

Finansiär: Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2)

Abstract [en]

Urbanization poses great demands on the spatial development of societies. Not only cities are faced with the challenge – also rural areas are affected by urbanization. In order for local and regional economies to develop, interaction and integration between people and firms is fundamental. Public transport can be a key element in enhancing a sustainable development at local and regional development, in which different groups of society are included. This project addresses specifically distributional aspects, both in terms of horizontal (geographical) and vertical (e.g. income or education) dimensions.. The research questions will primarily be targeted through quantitative spatial methods, and theoretically build on economic and geographic theories. Through the use of very detailed register data it is possible to identify effects on e.g. commuting and migration patterns, which are often difficult to study. The study will contribute to ex post evaluations of infrastructure investments. Results will be presented in four scientific articles and one K2 publication.

Financer: The Swedish Knowledge center for public transport (K2)

Project OfficerBohman, Helena
Co-InvestigatorAndersson, Magnus
Co-InvestigatorNilsson, Désirée
Co-InvestigatorBountzouklis, Christos
Co-InvestigatorJohansson, Erik
Co-InvestigatorHiselius, Lena
Period
2018-04-09 - 2019-12-31
Keywords [sv]
Urbanisering, urbana studier
Keywords [en]
urbanization, urban studies
Identifiers
DiVA, id: project:2342

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

Link to external project page

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2)