Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Beteendeförändring orsakat av olika grader av brädspelsdigitalisering - Ett Egocentric Interaction Interventions pilotprojekt
Title [en]
Behaviour change caused by various degrees of digitalisation in tabletop gameplay – An Egocentric Interaction Interventions pilot project
Abstract [sv]

Projektet Data Society Egocentric Interaction Interventions utforskar effekterna av in situ digitaliseringsprocesser på mänskligt beteende på individ- och grupp-nivå. Vardagssituationer förstärks med digitala stimuli (visuella, audiella, haptiska) i varierande grad och jämförs med avseende på hur det påverkar mänsklig uppfattning, kognition och handling ("beteende").

I den första fallstudien utvecklar vi ett gradvis digitaliserat brädspel som används för att undersöka hur delad upplevelse och lärande påverkas av olika typer av digitaliseringsåtgärder. De använda teknologierna inkluderar förstärkt verklighet (Augmented Reality) och ögonspårning.

Abstract [en]

The Data Society Egocentric Interaction Interventions project explores effects of in situ digitalisation processes on human individual and group behaviour. Everyday situations are augmented with digital stimuli (visual, aural, haptic) to varying degrees and compared w.r.t. how it affects human perception, cognition, and action (“behaviour”) at group and individual level.

In the first case study we develop a semi-digitized tabletop game that allows us to investigate how co-experience and learning is affected by different kinds of digitalisation interventions. Technologies used include Augmented Reality and eye tracking.

Involved organisations: Humanities Lab, Lund University, Dept. of Design Sciences, Ergonomics and Aerosol Technology, Lund University.

Financers: Data Society research program, MAU Dept. of Computer Science and Media Technology, MAU School of Arts and Communication (K3), MAU Humanities Lab, Lund University Dept. of Design Sciences, Ergonomics and Aerosol Technology, Lund University

Project OfficerPederson, Thomas
Co-InvestigatorFont, Jose
Co-InvestigatorSvarrer-Larsen, Henrik
Co-InvestigatorAlvarez, Alberto
Co-InvestigatorTibblin, Anton
Co-InvestigatorHolmberg, Johan
Period
2019-03-01 - 2019-12-31
Keywords [sv]
Digitalisering
Keywords [en]
digitization
Identifiers
DiVA, id: project:2326

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar