Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
ExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA

Projekt

Projekttyp/Bidragsform
Projektbidrag
Titel [sv]
MILSA
Titel [en]
MILSA
Abstract [sv]

MILSA 2.0

Syftet med MILSA 2.0 är att bidra till regional och nationell kunskaps, metod- och policyutveckling genom att undersöka hur hälsan påverkas av migrations- och etableringsprocessen. Kunskapen tillämpas i metodutveckling för effektivare integration. I relation till etableringsprocessen undersöks hälsoläget hos vuxna, barnfamiljer och ungdomar samt effekter av en utökad samhällsorientering breddat till flera samhällsarenor kopplat till socialt kapital, känsla av sammanhang och förmåga att tillgodogöra sig information.

Stöd- och utvecklingsplattform

MILSA utgör en forskningsbaserad stöd- och utvecklingsplattform för en hälsofrämjande arbetsmarknadsetablering i samarbete mellan forskning och praktik. Inom projektet samarbetar forskning och praktik för en gemensam kunskapsutveckling kring målgruppens behov och praktisk tillämpning av kunskapsbaserade etableringsinsatser. Det förväntade resultatet är målgruppsanpassade och hälsoinriktade etableringsinsatser som förbättrar förutsättningarna för en effektivare integration på lika villkor.

Delprojekt 

  • hur nyanlända flyktingar mår
  • hur de olika skånska aktörerna agerar när de tar emot nyanlända flyktingar och hur samarbetet kan utvecklas
  • hur fysisk aktivitet kan stimuleras
  • vilket behov nyanlända har av information om hälsa och hur hälsofrågorna kan lyftas nationellt

Finansiär:Asyl- migrations- och integrationsfonden AMIF

Samarbetspartners: Länsstyrelsen, Region Skåne, Nätverket idéburen sektor Skåne, Arbetsförmedlingen, Lunds universitet, Skånska kommuner, Försäkringskassan, Kommunförbundet Skåne, Migrationsverket, Uppsala universitet

Abstract [en]

MILSA comprises of four sub-projects. They address issues such as the health of newly arrived refugees, the implementation of evaluation of individuals work ability, how physical activity can be stimulated and the needs of newly arrived refugees when it comes to health information. All projects will be conduced in knowledge alliances between researchers, practitioners and newly arrived refugees. By developing new knowledge, collaboration processes and enabling environments the platform is aiming at promoting labour market integration which is related to actual needs of newly arrived refugees.

Financer:Asyl- migrations- och integrationsfonden AMIF

ProjektansvarigZdravkovic, Slobodan
ProjektmedarbetareMangrio, Elisabeth
ProjektmedarbetareHåkansson, Peter
ProjektmedarbetareCarlzén, Katarina
ProjektmedarbetareWesterling, Ragnar
Koordinerande organisation
Malmö universitet
Tidsperiod
2016-09-01 - 2020-03-31
Identifikatorer
DiVA, id: project:2502

Sök vidare i DiVA

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar