Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
ExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA

Projekt

Projekttyp/Bidragsform
Projektbidrag
Titel [sv]
Oklara sexuella situationer: Om unga människors resonemang kring samtycke och gränsdragningar i sexuella möten
Titel [en]
Blurred situations; young people’s reasoning on conflictual sexual boundaries
Abstract [sv]
"

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur unga människor resonerar kring gränsdragningar i sexuella situationer, med specifikt fokus på samtycke i situationer som kan uppfattas som problematiska och svårtolkade. Frågan om sexuellt samtycke har på senare tid uppmärksammats och debatterats i Sverige i samband med att antal rättsfall gällande problematiska sexuella situationer, där unga män åtalats för våldtäkt.

I denna studie avser vi skapa en fördjupad förståelse för sådana typer av situationer och fall, genom att fokusera på hur unga kvinnor och män resonerar om sexuella gränsdragningar och samtycke i otydliga och problematiska sexuella situationer. Vår tanke är att det finns en glidande skala med hänsyn till hur personer uppfattar, tolkar och definierar sexuella situationer och sexuellt samtycke och att detta kan förstås mot bakgrund av att ungdomar idag ofta växer upp med motstridiga normsystem kring sexualitet. Å ena sidan förmedlas normer gällande individuell sexuell handlingsfrihet och studier visar att ungdomar idag har fler sexpartners och uppvisar en bredare sexuell handlingsrepertoar än tidigare. Å andra sidan existerar mängder av parallella normsystem som reglerar unga människors sexuella handlingsmönster, kopplade exempelvis till föreställningar om kön, ålder och heder. Unga människor befinner sig med andra ord i ett spänningsfält där normer kring deras sexuella handlingsutrymmen ibland står i strid med varandra.

Studien har för avsikt att belysa hur ungdomar orienterar sig på detta spänningsfält: Hur görs problematiska och svårtolkade sexuella situationer begripliga? I vilken utsträckning skiljer sig uppfattningar om sexuella gränsdragningar och sexuellt samtycke åt i förhållande till kontext, och strukturella förhållanden? Studien baseras på 8 fokusgruppsintervjuer med unga människor mellan 18 och 19 år. Fokusgrupperna kommer att vara könsuppdelade men åldersblandade. Vi eftersträvar ett heterogent urval med avseende på kön, sexualitet, etnicitet och social bakgrund. Vår avsikt är att skapa fördjupad kunskap om unga människors uppfattningar om sexuella gränsdragningar, och därigenom bidra med insikter relevanta för juridiska bedömningar, sex-och samlevnadsundervisning samt för personal som möter ungdomar inom exempelvis rättsväsendet, hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst.

"
Abstract [en]

The aim of the project is to investigate how young people reason about sexual boundaries in sexual situations, specifically focusing on sexual consent in situations perceived as blurred or problematic. The question of consensual sex has recently been brought to the fore in Sweden via some much-debated legal cases in which young men have been acquitted of rape.

In this study we intend to bring a more in-depth understanding to cases like these by focusing on how young women and men reason about sexual consent in blurred sexual situations. Our point of departure is that there is a sliding scale in young people's interpretations and definitions of sexual situations and sexual consent, and we argue that today's young men and women are influenced by a range of different and sometimes contradictory norms concerning sexuality. They are situated in a state of tension between norms that restrict sexual agency on the one hand, and that allow individual sexual expression on the other.

The project intends to elucidate how young people cope with this state of tension: How are blurred situations conceptualised? To what extent do perceptions concerning blurred sexual situations and sexual boundaries differ in relation to context and structural factors? We will collect material via focus group interviews in which the informants will discuss and interpret legal cases containing problematic sexual situations in which sexual boundaries have been overstepped. In our analysis, we will interpret the informants' accounts in relation to gender, class, ethnicity and sexuality. Data will be collected via 8 single-gender focus groups with young people aged 18-19 years. We consider the knowledge developed through the study to be relevant for both youth workers and legal professionals in assessing and understanding young people's sexual norms and behaviour. Since young people's sexual norms have an explicit impact on their sexual health, we also consider the project relevant for sexual educators, social workers, psychologists, health care practitioners and teachers.

Publikationer (3 of 3) Visa alla publikationer
Holmström, C. (2023). Sexuellt samtycke - om unga människors resonemang kring gråzoner och gränsdragningar i sexuella möten. In: Holmström, Charlotta ; de Cabo, Annelie; Ouis Pernilla (Ed.), Perspektiv på sexualitet i socialt arbete: (pp. 186-194). Liber
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Sexuellt samtycke - om unga människors resonemang kring gråzoner och gränsdragningar i sexuella möten
2023 (Svenska)Ingår i: Perspektiv på sexualitet i socialt arbete / [ed] Holmström, Charlotta ; de Cabo, Annelie; Ouis Pernilla, Liber, 2023, s. 186-194Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Mot bakgrund av det senaste decenniets diskussioner om sexuellt samtycke, av lagreformen 2018 och av läroplansändringar som trädde i kraft 2022, belyser kapitlet frågor om sexuella möten, sexuella gränsdragningar och sexuellt samtycke bland unga människor. Det övergripande syftet har varit att skapa förståelse för hur unga själva resonerar och förhåller sig till frågor som berör sexuellt samtycke. Hur tolkas och uttrycks sexuellt samtycke i praktiken? Vad är frivilligt sex? Antologibidraget tar utgångspunkt i en empirisk studie om unga människors resonemang och föreställningar om sexuella gränsdragningar, sexuellt samtycke och sexuella möten.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Liber, 2023
Nyckelord
sexuellt samtycke, ungdomar, sexuella script, sexuella gränsdragningar
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap Socialt arbete
Forskningsämne
Hälsa och samhälle
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-63277 (URN)978-91-47-14353-5 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Tillgänglig från: 2023-10-29 Skapad: 2023-10-29 Senast uppdaterad: 2023-10-30Bibliografiskt granskad
Holmström, C., Plantin, L. & Elmerstig, E. (2022). Complexities of sexual consent: Young people's reasoning in a Swedish context. In: Malachi Willis (Ed.), Nuances of Sexual Consent: (pp. 77-92). Routledge
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Complexities of sexual consent: Young people's reasoning in a Swedish context
2022 (Engelska)Ingår i: Nuances of Sexual Consent / [ed] Malachi Willis, Routledge, 2022, s. 77-92Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Abstract [en]

Although previous research and public debate argue that partnered sexual activity is construed in terms of being consensual or not, we know little about young people’s own reasoning on sexual consent. This study aimed to investigate how sexual consent and sexual negotiations are interpreted by young people in Sweden. Forty-four female and male participants, ranging from 18–21 years old, took part in 12 focus groups, organised according to a set of vignettes. All focus groups were analysed using inductive thematic analysis. The findings illustrate the complexity of the interpretation of sexual consent. There was a clear perception among the participants that sex between two individuals is a mutual process, and that sex should be consensual, expressed either through words, body language, or both. They all stated clearly that a ‘No’ has to be respected, independently of context. However, at the same time participants expressed contradictory norms and expectations in relation to the described situations, that showed an ambivalence concerning sexual scripts and consequences of challenging these in specific situations. Reasoning concerning discrepancy between ideals and actual possibilities to act in sexual encounters indicates differences in relation to gender, age and educational background and pathways.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Routledge, 2022
Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-63383 (URN)10.4324/9781003276180-6 (DOI)9781003276180 (ISBN)9781032231860 (ISBN)
Anmärkning

Previously published as Charlotta Holmström, Lars Plantin & Eva Elmerstig (2020) Complexities of sexual consent: young people’s reasoning in a Swedish context, Psychology & Sexuality, 11:4, 342-357, DOI: 10.1080/19419899.2020.1769163

Tillgänglig från: 2023-11-02 Skapad: 2023-11-02 Senast uppdaterad: 2023-11-02Bibliografiskt granskad
Holmström, C., Plantin, L. & Elmerstig, E. (2020). Complexities of sexual consent: young people's reasoning in a Swedish context. Psychology & Sexuality, 11(4), 342-357
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Complexities of sexual consent: young people's reasoning in a Swedish context
2020 (Engelska)Ingår i: Psychology & Sexuality, ISSN 1941-9899, E-ISSN 1941-9902, Vol. 11, nr 4, s. 342-357Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Although previous research and public debate argue that partnered sexual activity is construed in terms of being consensual or not, we know little about young people’s own reasoning on sexual consent. This study aimed to investigate how sexual consent and sexual negotiations are interpreted by young people in Sweden. Forty-four female and male participants, ranging from 18–21 years old, took part in 12 focus groups, organised according to a set of vignettes. All focus groups were analysed using inductive thematic analysis. The findings illustrate the complexity of the interpretation of sexual consent. There was a clear perception among the participants that sex between two individuals is a mutual process, and that sex should be consensual, expressed either through words, body language, or both. They all stated clearly that a ‘No’ has to be respected, independently of context. However, at the same time participants expressed contradictory norms and expectations in relation to the described situations, that showed an ambivalence concerning sexual scripts and consequences of challenging these in specific situations. Reasoning concerning discrepancy between ideals and actual possibilities to act in sexual encounters indicates differences in relation to gender, age and educational background and pathways.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Routledge, 2020
Nyckelord
Focus group, gender norms, sexual negotiations, sexual consent, sexuality norms, young people
Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Forskningsämne
Hälsa och samhälle
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-17366 (URN)10.1080/19419899.2020.1769163 (DOI)000539112700001 ()2-s2.0-85085610112 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 2015-00278
Tillgänglig från: 2020-06-10 Skapad: 2020-06-10 Senast uppdaterad: 2023-11-02Bibliografiskt granskad
ProjektansvarigHolmström, Charlotta
ProjektmedarbetarePlantin, Lars
Koordinerande organisation
Malmö universitet
Forskningsfinansiär
Tidsperiod
2016-01-01 - 2019-12-31
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap
Identifikatorer
DiVA, id: project:2393

Sök vidare i DiVA

Samhällsvetenskap

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar