Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
ExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA

Projekt

Projekttyp/Bidragsform
Projektbidrag
Titel [sv]
Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Titel [en]
Young People with Intellectual Disability and Sexual and Reproductive Health and Rights
Abstract [sv]

I Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens underlag till nationella strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) anges personer med funktionsnedsättning, som en prioriterad målgrupp i kunskapsutvecklingen. I samband med Folkhälsomyndighetens nationella SRHR-studie ska en fördjupningsstudie om unga med intellektuell funktionsnedsättningen (IF) genomföras. Det är en målgrupp som är svår att nå i befolkningsbaserade enkätstudier, men där behovet av kunskap är stort både inom målgruppen och i deras omgivning (t.ex. personal och anhöriga). Funktionsnedsättningen innebär i olika grad begränsningar i abstraktionsförmågan tillika i den språkliga och kommunikativa förmågan, vilket leder till ett livslångt beroende av stöd och hjälp. Privata sfärer och sexualitet är områden där omgivningens bemötande och kunskaper är av stor betydelse för målgruppens erfarenheter och upplevelser av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Syftet med denna fördjupningsstudie är att via kvalitativa forskningsintervjuer skapa aktuell kunskap om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ser ut i målgruppen personer med IF. Hur och i vilken utsträckning påverkar den sexuella och reproduktiva hälsan den generella hälsan och välbefinnandet? Vilka likheter och skillnader finns i denna målgrupp jämfört med övriga befolkningen? På vilka sätt beskriver personer med IF sina erfarenheter och upplevelser av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

Precis som i den nationella SRHR-studien kommer resultaten att användas för att utveckla ett kunskapsbaserat arbete inom hälso- och sjukvård och skola generellt sätt. Mer specifikt bidrar den till att personal inom särskola, omsorgs- och habiliteringsverksamheter m.fl. får aktuell kunskap för att bemöta personer med intellektuella funktionsnedsättningar på ett kompetent och adekvat sätt. Detta i sin tur innebär att målgruppens sexuella rättigheter kan tillvaratas och den sexuella hälsan stärkas på ett inkluderande sätt i enlighet med de reformer och intentioner som funnits i många decennier. 

Abstract [en]

The National Board of Health and Welfare and The Public Health Agency of Sweden's dossier on the national strategy for sexual and reproductive health and rights (SRHR) identifies persons with disabilities as a priority target group with regard to knowledge development. In conjunction with the Public Health Agency's current national SRHR study, an in-depth study about young people with intellectual disability (ID) will be implemented. The aim of this study is to create in-depth knowledge on SRHR through qualitative research interviews. How and to what extent does sexual and reproductive health affect general health and well-being? What similarities and differences are to be found when comparing this target with the broader population? In what ways do people with ID describe their experiences of sexual and reproductive health and rights?

The results will be used to develop knowledge-based work among professionals in social health care and education. This in turn means that SRHR among young people with ID can be strengthened in an inclusive manner, in accordance with the reforms and aims around participation that have existed for several decades.

ProjektansvarigLöfgren-Mårtenson, Charlotta
Koordinerande organisation
Malmö universitet, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS)
Forskningsfinansiär
Tidsperiod
2018-02-01 - 2018-12-31
Nyckelord [sv]
sexuell hälsa, reproduktiv hälsa, funktionsnedsättning, folkhälsa
Nyckelord [en]
sexual health, reproductive health, disability, public health
Identifikatorer
DiVA, id: project:2352

Sök vidare i DiVA

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar