Malmö University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Icke-invasiva biomedicinska multiparameterenheter: synliggörande av dolda tränings- och hälsoindikatorer
Title [en]
Non-invasive multi-parameter biomedical devices: Disclosing hidden fitness and health indicators
Abstract [sv]

Projektets sammantagna vetenskapliga och teknologiska målsättning är att ta frambärbara biomedicinska sensorer i syfte att klargöra undangömda,men sammanvävda,indikatorer avseende "fitness" och hälsotillstånd. Den vetenskapliga delen avser att i ett första steg hitta korrelationer mellan förekomst/halt av specifika s.k. biomarkörer i blod och fysiologiska data,exempelvispuls och blodtryck. I ett andra steg undersöks hur blodvärden uttrycks i den mera lättillgängliga kroppsvätskan svett. Den teknologiska målsättningen, en kompakt, lättanvänd bärbar sensor som tillförlitligt ochreproducerbartsamlar in såväl fysiologiska data som biomarkördata, förutsätter att datainsamlingen sker parallellt och att datamängden, som omfattar tidsupplösta mätvärden på ett dussintal biomarkörer plus fysiologiska data,kan bearbetas/värderas i realtid.Sensornkommer att trådlöst överföra rådata till en molnbaserad databas och en av industripartnerna har i uppgift att utveckla ett databas/mjukvarupaket för detta ändamål.
Den färdigutvecklade sensorn, tillsammans med databas/mjukvarupaketet har två huvudsakliga målgrupper,dels gym och träningsanläggningar, dels preklinisk friskvård och hälsokontroller. Den unika vetenskapliga och tenknologiska ansatsen, dvs en individbaserad, högt driven samtidighet gällande kvantifiering av komplexa biomedicinska och fysiologiska förhållanden, förväntas ge resultat som hittills varit ouppnåeliga.

Abstract [en]

The combined scientific and technological aim of the project is to contrive non-invasive multi-parameter biomedical devices in order to reveal concealed fitness and health indicators. To identify complex and covariant interrelations between biomarkers and physiological metrics, thus enabling reliable estimates of fitness and health status trends of individuals, conventional biomedical assays, as well as modern multi-parameter biomedical tests, based on advanced non-invasive data harvesting and analysis, will be used. The many-fold objective of the proposed project would be to firstly ascertain the extent of correspondence between blood bioanalyte concentrations and also the kinetic parameters of which, and bioanalyte concentrations and their kinetics in sweat and urine; secondly to disentangle the interrelationships between physical and chemical parameters; and thirdly to design wearable wireless non-invasive multi-parameter devices that integrate all the necessary criteria and features, i.e. maximising end-user convenience, including minimising end-user intervention, while maintaining data integrity and reproducibility. The three-year interdisciplinary project, which for its implementation requires expertise, research methods, terminology, and data from academia and industry, will be accomplished by joint efforts from Malmö University, from Swedish small-sized enterprises, Covercast AB and Pampett AB, as well as an international company, IBM, represented in the project by IBM Svenska AB. Addressing fitness and general health issues will certainly ascertain an profuse market demand, and also, drawing on the present awareness of public spending within the health sector, significant demand from the latter is to be expected. By focusing on proper continuous multi-parameter analysis of both physical and chemical parameters, short-term scientific and also pecuniary profits should be imminent and substantial, but the long-term gains derived from knowledge-base build-up could be spectacular, when correlations and interplays yet unknown are discovered. In conclusion it is important to highlight that following the Knowledge Foundation requirements for "co-production", on the one hand, in the current project all partners invest resources and they do take certain risks. On the other hand, whereas for Malmö University the main gain would be high level publications along with improved education, companies will develop new unique products in the form of gadgets and software, as well as collect the information needed for future successful development in the competitive field of modern electronic gadgets and software for fitness applications and health monitoring.

Project OfficerShleev, Sergey
Co-InvestigatorBlum, Zoltan
Co-InvestigatorLjunggren, Lennart
Co-InvestigatorGudmundsson, Petri
Co-InvestigatorDanielsson, Ravi
Co-InvestigatorFalk, Magnus
Co-InvestigatorPankratov, Dmitry
Co-InvestigatorBogdan, Tudosoiu
Co-InvestigatorSjöholm, Johan
Co-InvestigatorJones, Brandon
Coordinating organisation
Malmö University
Funder
Period
2016-05-01 - 2019-10-31
National Category
Natural Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:2397

Search in DiVA

Natural Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar