Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Dahlbeck, Per
Publications (10 of 10) Show all publications
Dahlbeck, P., Håkansson, F. & Widén, P. (2021). Hållbar utbildning för hållbar utveckling: i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Hållbar utbildning för hållbar utveckling: i förskola och skola
2021 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

En berörande och utmanande undervisning är en förutsättning för ett hållbart lärande för en hållbar utveckling. Utgångspunkten i den här boken är att involvera barn och unga i dagens komplexa och svårlösta utmaningar som vi alla står inför för att nå målen i Agenda 2030. När barn blir delaktiga och deras röster tas på allvar utvecklar de förmågor och förhållningssätt för att vara aktiva demokratiska medborgare här och nu och i framtiden. Den här boken ger inga recept för hur denna undervisning ska ske, men väl teorier och praktiska exempel från förskola och ­skola som kan inspirera den egna pedagogiska praktiken. 

Hållbar utbildning för hållbar utveckling lämpar sig därför särskilt väl som inspiration till egna samtal och diskussioner samt utveckling av den egna praktiken för pedagoger i förskolor och skolor som övergripande och tematiskt vill arbeta med hållbar utveckling i vid mening.

Bokens innehåll kan med fördel fungera som inspiration även för blivande förskollärare och grundskollärare, speciellt för lärare för grundskolans yngre år.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021. p. 112
Keywords
Hållbar utbildning, utveckling, lärande, estetik
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-46243 (URN)9789144151809 (ISBN)
Available from: 2021-10-11 Created: 2021-10-11 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Dahlbeck, P. & Widén, P. (2019). En skola som utmanar: när skolan blir meningsfull ur elevens perspektiv (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>En skola som utmanar: när skolan blir meningsfull ur elevens perspektiv
2019 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 145 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-42217 (URN)9789144130798 (ISBN)
Available from: 2021-05-14 Created: 2021-05-14 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Dahlbeck, P., Widén, P. & Håkansson, F. (2019). Konsten att väcka elevens kunskapsbegär. Pedagogiska Magasinet, 20190429
Open this publication in new window or tab >>Konsten att väcka elevens kunskapsbegär
2019 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, Vol. 20190429Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförbundet, 2019
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-46261 (URN)
Available from: 2021-10-12 Created: 2021-10-12 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Adelmann, K., Bergman, L., Dahlbeck, P., Hermansson, C., Jönsson, K., Nygård Larsson, P., . . . Widén, P. (2014). Språkutveckling, medier och demokrati. In: Ulla Carlsson (Ed.), Ulla Carlsson (Ed.), Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet (pp. 117-121). Nordicom
Open this publication in new window or tab >>Språkutveckling, medier och demokrati
Show others...
2014 (Swedish)In: Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet / [ed] Ulla Carlsson, Nordicom, 2014, p. 117-121Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Vi som har skrivit denna artikel är alla verksamma inom forskningsmiljön Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) vid Malmö högskola. Frågor om språkutveckling i bred bemärkelse står här i centrum. För närvarande är vi engagerade i projektet ”SMDI och lärande i medielandskapet 2.0”. Vår teoretiska plattform kan beskrivas som medieekologisk, vilket kortfattat uttryckt innebär att vi är intresserade av de mångfaldiga och komplexa relationerna mellan medier och kommunikativa kompetenser (Elmfeldt & Erixon 2007; Erixon 2012; Hayles 2002). Dessa relationer förstås därför inte, som så ofta annars i skolsammanhang, i termer av enkelriktad påverkan eller effekter (exempelvis datorns och internets negativa inverkan på skriftspråket). Vår huvudpoäng i denna artikel är att medie- och informationskunnighet, MIK, handlar om, borde handla om, framför allt två saker: språkutveckling och demokrati.

Place, publisher, year, edition, pages
Nordicom, 2014
Keywords
Media, Information, Demokrati, Yttrandefrihet, MIK
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16311 (URN)17567 (Local ID)978-91-86523-88-6 (ISBN)17567 (Archive number)17567 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Adelmann, K., Bergman, L., Dahlbeck, P., Jönsson, K., Nygård Larsson, P., Olsson Jers, C., . . . Widén, P. (2013). Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet. In: Ulla Carlsson (Ed.), Ulla Carlsson (Ed.), Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin (pp. 59-65). Nordicom
Open this publication in new window or tab >>Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet
Show others...
2013 (Swedish)In: Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin / [ed] Ulla Carlsson, Nordicom, 2013, p. 59-65Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Nordicom, 2013
Keywords
medialiteracy, kommunikativa kompetenser, skolan och demokratin
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16360 (URN)15562 (Local ID)978-91-86523-62-6 (ISBN)15562 (Archive number)15562 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Andersen-Hoppe, A., Dahlbeck, P., Hjalmarsson, C., Nilsson, M.-O., Persson, M., Spanget-Larsen, A., . . . Sundgren-Brorsson, L. (2011). Deltagarkultur: i teori och praktik (ed.). Malmö högskola
Open this publication in new window or tab >>Deltagarkultur: i teori och praktik
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Texterna i denna digitala antologi är författade av studenterna och lärarna på kursen ”Deltagarkultur”, som är en del av Interreg-projektet Öresundsregionen som kreativ metapol. Texterna är författade av tjänstemän på kulturförvaltningar i Skåne och Danmark, samt av lärare från Malmö högskola. En gemensam nämnare är att de alla ringar in olika både möjligheter och problem med deltagarkultur i praktiken. Vad händer när idealen möter verkligheten? Hur uppfattar deltagarna själva sin roll i de olika kulturella eller pedagogiska projekt de mer eller mindre frivilligt söker sig till eller blir indragna i? Texterna spänner över ett brett spektrum av praktiker, erfarenheter och problemställningar. De använder olika begrepp och angreppsätt för att närma sig alltifrån deltagarstyrda musikfestivaler och konstprojekt till litteraturläsning och projektarbeten på lärarutbildningen. Nya former för kulturstöd som utmanar traditionella bidragssystem undersöks i en av texterna. Läsaren introduceras för fenomen som crowd funding, crowd sourcing, mikrofinansiering och viral spridning. Filosofins hantering av lek och begär konfronteras med kulturpolitiska visioner och policydokument i en annan text. Sist men inte minst ägnar sig texterna åt intensiv självreflexion – vilket inte skall förväxlas med självupptagenhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, 2011. p. 101
Keywords
deltagarkultur, begär, lek, lärarutbildning, kulturförvaltning, finansiering, litteraturläsning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13404 (URN)12442 (Local ID)12442 (Archive number)12442 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Persson, M. & Dahlbeck, P. (2011). Vilka vägar bär till innovation och kreativitet? Högskolans tredje uppgift i ny belysning. In: Sören Buhl Hornskov (Ed.), Sören Buhl Hornskov (Ed.), Deltagelse og kreativitet. Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol;: (pp. 82-93). Kolofon Forlag AS
Open this publication in new window or tab >>Vilka vägar bär till innovation och kreativitet? Högskolans tredje uppgift i ny belysning
2011 (Swedish)In: Deltagelse og kreativitet. Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol; / [ed] Sören Buhl Hornskov, Kolofon Forlag AS, 2011, p. 82-93Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Avslutande rapport från EU-projektet Kreativ Metapol (Interreg IV A)

Place, publisher, year, edition, pages
Kolofon Forlag AS, 2011
Keywords
samverkan, tredje uppgiften, deltagarkultur, innovation, kreativitet, kreativ Metapol
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9949 (URN)12908 (Local ID)978-87-994543-0-3 (ISBN)12908 (Archive number)12908 (OAI)
Note

Chapter in Report

Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Persson, S. & Dahlbeck, P. (2010). Estetik i förskolan. In: Bim Riddersporre, Sven Persson (Ed.), Bim Riddersporre, Sven Persson (Ed.), Utbildningsvetenskap för förskolan: (pp. 191-210). Natur & Kultur
Open this publication in new window or tab >>Estetik i förskolan
2010 (Swedish)In: Utbildningsvetenskap för förskolan / [ed] Bim Riddersporre, Sven Persson, Natur & Kultur , 2010, p. 191-210Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I förskolan har kunskapen om att barn måste få uppleva med alla sina sinnen varit en given utgångspunkt. Ur detta kommer insikten om att utgå från upplevelsen, det gemensamma och konkret. Det kan emellertid vara så att man i förskolan har stannat vid intryck och upplevelser, och inte fäst så mycket uppmärksamhet vid kommunikationens betydelse för hur barn lär sig om sig själva och om omgivningen då de skapar. I denna artikel kommer vi därför att argumentera för att barns estetiska skapande kan och bör vara utgångspunkten för fortsatt kommunikation och kunskapsbildning.

Place, publisher, year, edition, pages
Natur & Kultur, 2010
Keywords
estetik, förskola
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16303 (URN)11257 (Local ID)978-91-27-12111-9 (ISBN)11257 (Archive number)11257 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Dahlbeck, P. & Westlund, K. (2010). Transkulturella erfarenheter. In: Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle, Christina Wehner-Godée (Ed.), Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle, Christina Wehner-Godée (Ed.), Om värden och omvärlden: pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia (pp. 187-199). Stockholms universitets förlag
Open this publication in new window or tab >>Transkulturella erfarenheter
2010 (Swedish)In: Om värden och omvärlden: pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia / [ed] Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle, Christina Wehner-Godée, Stockholms universitets förlag, 2010, p. 187-199Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholms universitets förlag, 2010
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9717 (URN)12041 (Local ID)978-91-7656-664-0 (ISBN)12041 (Archive number)12041 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Dahlbeck, P. & Palm, T. (2008). En möjlig lärarutbildning? Rapport om ett gränsöverskridande lärarprojekt: "Lära på riktigt" (ed.).
Open this publication in new window or tab >>En möjlig lärarutbildning? Rapport om ett gränsöverskridande lärarprojekt: "Lära på riktigt"
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 58
Keywords
estetik, lärande, kme, lärarutbildning, projekt, kultur, teater
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13436 (URN)12468 (Local ID)12468 (Archive number)12468 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications