Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Rezende de Jesus, Rainde Naiara
Publications (7 of 7) Show all publications
Rezende de Jesus, R. N. (2019). Aspects of oral implant technology and osseointegration (ed.). (Doctoral dissertation). Malmö University, Faculty of Odontology
Open this publication in new window or tab >>Aspects of oral implant technology and osseointegration
2019 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Behandling med käkbensförankrade tandimplantat är en vanlig metod för att ersätta förlorade tänder hos helt och partiellt tandlösa patienter. Trots att implantatbehandling uppvisar en långsiktigt hög lyckande- och överlevnadsfrekvens (90–95% efter 10 år) så förekommer implantatförluster och marginal benförlust kring implantaten under det första året efter insättning och/eller belastning, vilket kan försämra det estetiska resultatet.För att förhindra tidiga implantatförluster och/eller den marginala benremodelleringen görs olika modifieringar av de topografiska, fysikaliska och kemiska egenskaperna hos implantatytorna i syfte att påskynda och öka benbildningen i kontakt med implantatet (bone-to-implant contact [BIC]). Till exempel uppvisar en hydrofil yta med moderat råhet (höjdavvikelser på omkring 1.5 µm) en snabbare beläggning av blod jämfört med en hydrofob yta, vilket i sin tur påverkar den tidiga läkningen genom migrering och differentiering av benbildande osteoblaster. En annan metod som föreslagits för att förbättra osseointegrationen (beninläkningen) och den marginala bennivån kring implantaten är att öka primärtstabiliteten, d.v.s. den initiala mekaniska fixeringen i käkbenet. Implantatets primärstabilitet påverkas av bentätheten, implantatets design (d.v.s. utformning och gängdesign) och det använda borrprotokollet vid preparation av implantatsätet. Standardborrprotokollen innebär att ostetomien (borrhålet) är mindre än implantatets diameter (”relative implant-final drill discrepancy” [IDD]; 0.2 – 0.5 mm). Studier har visat att en underdimensionerad osteotomi, d.v.s. (IDD > 0.5 mm), kan förbättra osseointegrationen. Samtidigt har överdriven kompression av marginalt ben med hög täthet visat sig orsaka marginal bennekros, vilket ökar benresorptionen och risken för tidig implantatförlust. I gengäld har ”överdimensionering” av osteotomien, antingen med exakt samma dimension som implantatet eller med IDD ≤ –0.1 mm större än implantatet uppvisat kontroversiella resultat. Det primära syftet med avhandlingen var att utvärdera olika aspekter av nuvarande oralimplantatteknologi och dess effekter på osseointegrationen.I delarbete I och II utvärderades hos djur den biologiska responsen (BIC och relativ bendensitet [BD], studie I) och de biomekaniska egenskaperna (maximala momentvärdena vid implantatinsättning [RTV], borttagningsenergi och implantatanslutnings-styvhet, studie II]) på. Resultaten visade att BIC, BD, RTV och borttagningsenergin ökade med tiden i både hydrofoba- och hydrofila-ytor. Emellertid observerades inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna avseende de utvärderade parametrarna vid någon av observationstidpunkterna.I delarbete III utvärderades påverkan av implantatsgängans design och ytvätbarhet på osteoklasternas differentiering, aktivering och överlevnad in vitro. Titandiskar framställdes med hydrofoba- och hydrofila-ytor och med gängor bestående av kvadratiska, trapezoid- och stödgeometri (progressiv gänggeometri) eller dubbel-triangulära geometri. Med molekylära analyser mättes osteoklasternas differentiering och livskraft, vidhäftning och morfologi samt expressionsnivåer av olika relaterade gener. Hydrofila ytor modulerade negativt makrofag/osteoklast livskraft. Specifikt ökar hydrofila ytor med dubbel-triangulära gängdesign den cellulära proinflammatoriska responsen, medan hydrofoba ytor och implantatsgängans design inte verkar ha någon tydlig inverkan på osteoklasternas differentiering, aktivering eller överlevnad.I delarbete IV utvärderades de biomekaniska och biologiska effekterna av överdimensionerad, standard och underdimensionerad osteotomi genom en systematisk litteraturöversikt. Utfallet av ITV, RTV, BIC och BD vid olika läkningsperioder testades statistiskt för att upptäcka signifikanta skillnader. Resultat från 12 studier tyder på att överdimensionerade osteotomi verkar minska den marginala benresorptionen, kännetecknad av snabbare och ökad benbildning i de ihåliga utrymmena. Emellertid uppvisar överdimensionerade osteotomier inte vid någon observationstidpunkt några ytterligare fördelar av de mätta osseointegrationsparametrarna jämfört med standardtillvägagångssättet eller underdimensionerade osteotomier.I delarbete V utvärderades, hos djur, den biologiska responsen (BIC och relativ bendensitet [BD]) och MBL av överdimensionerad osteotomi (OD) på avsmalnande implantat med en progressiv gänggeometri i jämförelse med det standard tillvägagångssättet (SD) efter en läkningsperiod på 12 veckor. SD inkluderade ett borrprotokoll med 3-stegsserie av borrar, medan OD omfattade en 5-stegsserie. Även om OD gav ett lågt ITV vid avsmalnande implantat med hydrofil yta så förbättrades osseointegrationen och bendensiteten och MBL bevarades bättre.Sammanfattningsvis indikerar denna avhandling:•Att hydrofila och hydrofoba implantat med en moderat ytråhet uppvisar likartad potential för framgångsrik osseointegration med starka biomekaniska egenskaper.•Att hydrofilicitet modulerar negativ makrofag/osteoklast livskraft, men varken vätbarhet eller gängdesign verkar ha en distinkt påverkan på osteoklast differentiering, aktivering och överlevnad in vitro. •Att överdimensionerad osteotomi uppvisar en stor heterogenicitet och kontrovers när det gäller dess eventuellt positiva effekter på osseointegrationen jämfört med en standard osteotomi, men vid tillfällen av tätt och tjockt marginalt ben förbättrade överdimensionerade osteotomier osseointegrationen och bentätheten jämfört med standardtillvägagångssättet, samt bevarade bättre den marginala bennivån.

Abstract [en]

Implant rehabilitation of edentulous patients is a predictable treatment with high long-term survival rates (90-95%) reported for the major dental implant systems after 5-10 years in function. Throughout recent years, different materials, implant surface technologies, macrodesigns, and surgical techniques have been developed to enhance osseointegration and lessen treatment timeframes, for example allowing immediate or early functional loading in patients with reduced bone density. In regards with implant surface properties, hydrophilicity ensures a more rapid coverage of the implant surface with blood and biological fluids, and a faster blood clot formation; this, in combination with the synergistic effect of micro- and/or nanotopography of the implant surface, lead to faster resolution of inflammation and positive modulation of osteogenesis, in turn enhancing the rate and quality of bone-to-implant contact (BIC). Specifically, a novel modification of sandblasted, dual acid-etched surface (SAE) implants to increase hydrophilicity (SAE-HD) has been suggested to enhance osseointegration during the early healing period in a preclinical in vivo model of rabbit tibia in comparison to the hydrophobic SAE surface. However, its histomorphometrical parameters of osseointegration and biomechanical properties have not been investigated in large animal platforms of low- and high-density bone. Furthermore, there is limited knowledge regarding the possible combined modulatory impact of implant macrogeometry and surface hydrophilicity on osteoclastogenesis. In regards with the surgical technique for implant installation, contemporary practice dictates that the implant site is prepared slightly narrower than the implant diameter as per standard (i.e. there is slight mismatch of the inner and outer implant diameter in relation to the drilled bone walls with the implant threads engaging with the bone in the pursuit of high primary implant stability, as measured by maximum insertion torque values (ITV). However, excessive lateral compression of highly-dense trabecular bone and thick cortex has been shown to cause microdamage and necrosis, triggering extensive interfacial bone remodeling, which in turn negatively affects the biomechanical competence of the implant site throughout the healing period. Recently, an oversized drilling technique has been proposed, where the final drill for site preparation has similar or slightly larger diameter than that of the inner implant diameter; this creates closed “healing chambers” between the inner implant diameter and the surgically instrumented bone wall. It is suggested that in spite of low ITV achieved with this surgical approach, the osteoconductive properties of modified implant surfaces positively modulate host-to-implant interactions and enhance osseointegration. However, research to date appears remarkably controversial on this topic, while studies reporting on marginal peri-implant bone levels (MBL) of highly dense bone are limited. The general aim of the present thesis was to evaluate the possible impact of aspects of current oral implant technology, i.e. surface hydrophilicity, implant macrogeometry, and surgical preparation of the implant recipient site, on implant osseointegration. Specifically, it was hypothesized that:•Implants with a chemically modified micro-rough surface would achieve higher BIC and interfacial shear strength in comparison to hydrophobic implants. •Oversized implant recipient sites, by applying sequential profiling and/or tapping of the bone, would promote higher amount and better quality of osseointegration in comparison to undersized-drilled sites.In study I and II, histomorphometrical parameters (BIC and relative peri-implant bone density [BD]) and biomechanical properties (removal torque value [RTV], removal energy, and connection stiffness]) at SAE (control) and SAE-HD (test) implants were assessed at early stages of osseointegration. Two pairs of SAE and SAE-HD implants, of same microgeometry, were installed bilaterally in the proximal tibia of six Beagle dogs and assessed after 2 and 4 weeks of healing. In study I, histomorphometrical parameters were analyzed on non-decalcified sections. In study II, the removal torque test (RTQ) was conducted on a Shimadzu universal testing machine. Results showed that BIC, BD, RTV, and removal energy increased with time in both SAE and SAE-HD implants. No significant differences were observed between the two groups for any of the evaluated parameters and at any observation time-point but a slight increase over time during the early osseointegration period. In study III, the influence of the implant thread design (trapezoidal vs. triangular threads) and surface hydrophilicity (SAE-HD vs. SAE) on osteoclast (OC) differentiation, activation, and survival was evaluated in vitro in a model of RAW 264.7 cells. Titanium disks with SAE or SAE-HD surface and different macrodesign, comprising of trapezoidal (HLX) or triangular threads (TMX) were used: HLX/SAE-HD, HLX-SAE, TMX/SAE-HD, and TMX/SAE. RAW264.7 macrophages were seeded on the disks, differentiated to OC by RANKL treatment and cultured for 5 days. OC differentiated on polystyrene plates were used as positive controls [CCPC (+)]. OC differentiation and viability were assessed by enzymatic TRAP activity and MTT assays. Expression levels of various OC-related genes were measured at the mRNA level by qPCR. SAE-HD surfaces negatively modulate macrophage/osteoclast viability. Specifically, SAE-HD with triangular threads increases the cellular pro-inflammatory status, while surface hydrophilicity and macrodesign do not seem to have a distinct impact on OC differentiation and activation in vitro in a model of RAW 264.7 cells.In study IV, the current evidence on the effects of oversized surgical preparation of the implant site in terms of biomechanical properties (ISQ, ITV, and RTV) and biological parameters of osseointegration (BIC and BD) was systematically assessed in preclinical animal studies. Electronic databases were searched for preclinical in vivo controlled studies reporting on drilling techniques according to the relative implant-final drill discrepancy (IDD; mm), defined herein as the dimensional mismatch between the outer implant diameter and the bone wall in the implantation bed: (1) control ≥ 0.2 mm (press-fit/standard to undersized implant drilling technique); (2) test OD = 0.0 – 0.1 mm (oversized drilling technique to achieve either nearly or precisely similar dimension between the bone defect and the implant outer diameter); and (3) test GAP ≤ –0.1 mm (oversized drilling technique presenting a gap between the bone defect and the implant outer diameter). Random effects meta-analyses were performed for the outcomes ITV, RTV, BIC, and BD at different healing periods. Evidence from 12 studies indicate that oversized surgical preparation of the implant site appears to minimize marginal bone resorption characterized by fast rates of new bone formation in the healing chambers through an intramembranous-type healing mode. However, in terms of biological and biomechanical parameters of osseointegration, oversized implant sites does not seem to provide any additional benefit compared to narrower implant sites, neither at the time of implant placement nor during the early healing period, yielding comparable results at the late post-operative period in different experimental animal models. In study V, the effect of oversized surgical preparation of the implant site on histomorphometrical parameters of osseointegration (BIC and BD) and marginal peri-implant bone level (MBL) of tapered implants with a progressive thread geometry was evaluated following 12 weeks in vivo in the mandible of minipigs. Ten implants with hydrophilic surface (SAE-HD) were inserted in the edentulous mandible of each of 5 female minipigs, by applying different drilling protocols (standard [SD, control] vs. oversized [OD, test]). SD included a 3-step series of drills without profiling of the cortical bone (IDD = 0.3 mm). OD included a 5-step series of drills and profiling of the cortical bone which resulted, respectively, in two IDD along the implant axis: (1) IDD = 0.1 mm in the 8-mm central apical length of the osteotomy; and (2) IDD = 0.0 mm in the 3.5-mm coronal length. Maximum ITV was recorded and non-submerged healing was allowed for 12 weeks (n = 5). Oversized surgical preparation of the implant site yielded low ITV at tapered implants with a progressive thread geometry, but enhanced osseointegration and peri-implant bone density, and preserved better the MBL.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö University, Faculty of Odontology, 2019. p. 261
Series
Doctoral Dissertation in Odontology
Keywords
biomaterials, oral implants, surface topography, surface roughness, surface energy, surface wettability, hydrophilicity, macrogeometry, implant body, thread design, surgical protocol, oversized drilling, osseointegration, bone-to-implant contact, bone density, primary implant stability, insertion torque, removal torque, removal energy, connection stiffness, osteoclasts, RAW264.7 cells, gene expression
National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-7668 (URN)10.24834/isbn.9789178770106 (DOI)28621 (Local ID)9789178770090 (ISBN)9789178770106 (ISBN)28621 (Archive number)28621 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Rezende de Jesus, R. N., Tsatsanis, C., Moura, C., Zanetta-Barbosa, D. & Stavropoulos, A. (2019). Differential modulation of osteoclastogenesis by macrogeometrically designed hydrophobic and chemically modified hydrophilic titanium surfaces.
Open this publication in new window or tab >>Differential modulation of osteoclastogenesis by macrogeometrically designed hydrophobic and chemically modified hydrophilic titanium surfaces
Show others...
2019 (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17632 (URN)
Available from: 2020-07-01 Created: 2020-07-01 Last updated: 2024-01-16Bibliographically approved
Rezende de Jesus, R. N., Papadimitriou, S., Zanetta-Barbosa, D. & Stavropoulos, A. (2019). Effect of oversized implant site preparation on osseointegration of submerged tapered titanium implants: a study in the minipig mandible.
Open this publication in new window or tab >>Effect of oversized implant site preparation on osseointegration of submerged tapered titanium implants: a study in the minipig mandible
2019 (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17634 (URN)
Available from: 2020-07-01 Created: 2020-07-01 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Rezende de Jesus, R. N., Pandis, N., Zanetta-Barbosa, D. & Stavropoulos, A. (2019). Oversized surgical preparation of the implant site: systematic review and meta-analysis of preclinical studies.
Open this publication in new window or tab >>Oversized surgical preparation of the implant site: systematic review and meta-analysis of preclinical studies
2019 (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17633 (URN)
Available from: 2020-07-01 Created: 2020-07-01 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Rezende de Jesus, R. N., Carrilho, E., Antunes, P. V., Ramalho, A., Moura, C. C., Stavropoulos, A. & Zanetta-Barbosa, D. (2018). Interfacial biomechanical properties of a dual acid-etched versus a chemically modified hydrophilic dual acid-etched implant surface: an experimental study in Beagles (ed.). International Journal of Implant Dentistry, 4(28), Article ID 28.
Open this publication in new window or tab >>Interfacial biomechanical properties of a dual acid-etched versus a chemically modified hydrophilic dual acid-etched implant surface: an experimental study in Beagles
Show others...
2018 (English)In: International Journal of Implant Dentistry, E-ISSN 2198-4034, Vol. 4, no 28, article id 28Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: The high survival and clinical success rates of osseointegration are requisites for establishing a long-term biomechanical fixation and load-bearing potential of endosseous oral implants. The objective of this preclinical animal study was to evaluate the effect of surface microtopography and chemistry on the early stages of biomechanical rigidity with a sandblasted, dual acid-etched surface, with or without an additional chemical modification (SAE-HD and SAE, respectively), in tibia of Beagle dogs. Methods: Two pairs of implants, with the same macrogeometry but different surface technology a) dual acid-etched surface treatment with hydrochloric and sulfuric acid followed by microwave treatment and insertion in isotonic saline solution to increase hydrophilicity (SAE-HD) (test, n = 12); b) dual acid-etched surface (SAE) (control, n = 12) were installed bilaterally in the proximal tibia of six Beagle dogs. In order to determine the effect of surface modification on biomechanical fixation, a test protocol was established to assess the torque and a complete set of intrinsic properties. Maximum removal torque (in N.cm) was the primary outcome measure, while connection stiffness (N.cm/rad) and removal energy (x10-2J) were the secondary outcome measures, and were assessed after 2 and 4 weeks in vivo. A general linear statistical model was used and performed for significant differences with the One-way ANOVA followed by Tukey post-hoc test (P < 0.05). Results: The removal torque values did not reveal significant statistical differences between SAE-HD and SAE implants at any observation times (P = 0.06). Although a slight increase over time could be observed in both test and control groups. SAE-HD showed higher removal energy at 4 weeks (999.35 ± 924.94 x10-2 J) compared to 2 weeks (421.94 ± 450.58 x10-2 J), while SAE displayed lower values at the respective healing periods (P = 0.16). Regarding connection stiffness, there were no significant statistical differences neither within the groups nor over time. There was a strong, positive monotonic correlation between removal torque and removal energy (= 0.722, n = 19, P < 0.001). Conclusions: In this study, no significant differences were observed between the specific hydrophilic (SAE-HD) and hydrophobic (SAE) surfaces evaluated, in terms of biomechanical properties during the early osseointegration period.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2018
Keywords
Biomaterial, Connection stiffness, Dental implant, Dogs, Implant roughness, New methodology assessment for implants, Removal energy, Removal torque, Wettability
National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-15272 (URN)10.1186/s40729-018-0139-1 (DOI)000446225300001 ()30259224 (PubMedID)26456 (Local ID)26456 (Archive number)26456 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2023-10-05Bibliographically approved
Rezende de Jesus, R. N., Tsatsanis, C., Zanetta-Barbosa, D. & Stavropoulos, A. (2018). Osteoclastogenesis Modulation by Macrogeometrically Designed Superhydrophobic vs. Superhydrophilic Titanium Surfaces (ed.). In: (Ed.), : . Paper presented at 2018 IADR/PER General Session & Exhibition Pan European Regional Congress, London, England (July 25-28, 2018).
Open this publication in new window or tab >>Osteoclastogenesis Modulation by Macrogeometrically Designed Superhydrophobic vs. Superhydrophilic Titanium Surfaces
2018 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [en]

Objectives: The aim of this study was to evaluate the influence of implant macrodesign and surface hydrophilicity on osteoclast (OC) differentiation, activation, and survival in vitro. Methods: Macrogeometrically different titanium (Ti) disks were produced with a sandblasted, dual acid-etched surface, with or without an additional hydrophilic chemical modification (SAE-HD and SAE, respectively). Differences in the macrodesign comprised double and progressive squared threads with cutting chambers (HLX) versus double triangular threads (TMX). Four experimental groups were analysed: HLX/SAE-HD; HLX-SAE; TMX/SAE-HD; and TMX/SAE. Murine RAW 264.7 macrophages were seeded on the experimental disks, differentiated to OC by RANKL treatment and cultured for 5 days, or seeded on polystyrene positive [CCPC (+)] and negative controls [CCPC (–)], in triplicate. Tartrate-Resistant Acid Phosphatase (TRAP) activity and 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT) assays were conducted to evaluate osteoclast differentiation and viability, respectively. Gene expression levels of TRAP1, CTSK, MMP9, CALCR, ARG1, IL6, TNF and BAX were investigated and normalized against the expression of GAPDH and ACTB by real-time RT-PCR. Two independent experiments were performed for each analysis. General linear statistical models were applied for significant differences. Results: Both superhydrophilic surfaces, HLX/SAE-HD and TMX/SAE-HD, significantly induced less osteoclast differentiation (P<0.01), while TMX/SAE group generated significant higher TRAP activity in comparison with CCPC (+) (P<0.001). Cell viability was significantly different among all the experimental groups (P<0.001), significantly increased in TMX/SAE disks and negatively modulated in HLX/SAE-HD disks. The only difference in gene expression levels were related to osteoclast-related cytokines. Specifically, IL-6 and TNF were upregulated after 5 days of culture at the TMX/SAE-HD group compared with CCPC (+) (P<0.05). Conclusions: Chemically-modified superhydrophilic titanium surfaces negatively modulate RAW-OC formation and viability following 5 days of RANKL-induced osteoclastogenesis. Double triangular threads design, when presenting superhydrophobic surfaces, indicate a potential effect on osteoclast differentiation and cellular viability. Student Presenter This abstract is based on research that was funded entirely or partially by an outside source: CAPES (Full PhD Program, process no. 0975-14.1) and Neodent (process no. PAP-0303/16), Brazil. Disclosure Statement: The submitter must disclose the names of the organizations with which any author have a relationship, the nature of the relationship, and the clinical or research area involved. The following is submitted: NONE.

National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-12081 (URN)27134 (Local ID)27134 (Archive number)27134 (OAI)
Conference
2018 IADR/PER General Session & Exhibition Pan European Regional Congress, London, England (July 25-28, 2018)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Rezende de Jesus, R. N., Stavropoulos, A., Oliveira, M. T., Soares, P. B., Camilla Christian Gomes, M. & Zanetta-Barbosa, D. (2017). Histomorphometric evaluation of a dual acid-etched vs. a chemically modified hydrophilic dual acid-etched implant surface: an experimental study in dogs (ed.). Clinical Oral Implants Research, 28(5), 551-557
Open this publication in new window or tab >>Histomorphometric evaluation of a dual acid-etched vs. a chemically modified hydrophilic dual acid-etched implant surface: an experimental study in dogs
Show others...
2017 (English)In: Clinical Oral Implants Research, ISSN 0905-7161, E-ISSN 1600-0501, Vol. 28, no 5, p. 551-557Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: The aim of this preclinical in vivo study was to compare histologically and histomorphometrically osseointegration of dual acid-etched vs. hydrophilic implants. Material and methods: Two pairs of implants (Neodent, Curitiba, Brazil), with same macrogeometry but different surface technology (i) dual acid-etched surface (SAE) treatment with hydrochloric and sulfuric acid followed by microwave treatment and insertion in isotonic saline solution to increase hydrophilicity (SAE-HD) (test, n = 12); (ii) dual SAE (control, n = 12) were installed bilaterally in the proximal tibia of six beagle dogs. Histologic and histomorphometric evaluation was performed after 2 and 4 weeks in vivo, on non-decalcified sections. Percentages of bone-to-implant contact (BIC) and bone density (BD) were estimated and tested for significant differences with the Wilcoxon signed-rank test for paired samples (P < 0.05). Results: In general, new bone formation along and in contact with the implant surface could be observed irrespective of the experimental group and observation period. Most of the bone was woven but small quantities of lamellar bone, mainly in close proximity to the cortex could also be observed. BIC at 2 weeks was 19.57 ± 13.57 and 20.33 ± 7.99 (P = 0.75), and at 4 weeks was 42.80 ± 14.48 and 40.25 ± 9.45 (P = 0.65) for SAE-HD and SAE implants respectively. BD at 2 weeks was 24.85 ± 16.31 and 25.66 ± 8.59 (P = 0.35) and at 4 weeks 44.13 ± 6.46 and 40.13 ± 6.46 (P = 0.25) for SAE-HD and SAE implants respectively. Conclusion: Bone-to-implant contact and BD increased with time in both SAE-HD and SAE implants. No significant differences were observed between the two different implant surfaces for any of the evaluated parameters and at any observation time-point.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2017
Keywords
bone-to-implant contact, dogs, implant surfaces, oral implants, osseointegration
National Category
Dentistry
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-15407 (URN)10.1111/clr.12833 (DOI)000400614900007 ()27006317 (PubMedID)2-s2.0-84961827454 (Scopus ID)21160 (Local ID)21160 (Archive number)21160 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications