Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Sild Lönroth, Carina
Publications (7 of 7) Show all publications
Olsson, A., Dorthé, L., Harju, A., Åkerblom, A., Ivert, A.-K., Egnell, S., . . . Sild Lönroth, C. (2017). Forskarnas galleri #3: Space & Place: forskning om social hållbarhet i Malmö.
Open this publication in new window or tab >>Forskarnas galleri #3: Space & Place: forskning om social hållbarhet i Malmö
Show others...
2017 (Swedish)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

I Malmö bor cirka 330 000 människor. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och en femtedel är under 18 år. I utställningen Space & Place kan du ta del av hur två forskargrupper undersöker barns och ungas relation till några av stadens rum. Utställningen belyser metoder i forskningsprocessen.Projekten utgår från barns och ungas upplevelser av sin närmiljö. Forskningen är exempel på hur Malmö högskola bidrar till ett socialt hållbart Malmö.

Abstract [en]

The city of Malmö inhabits about 330,000 people. Half of them are under 35 years and one fifth is under 18 years old. In Space & Place two research groups present how children and adolescents experience some of the urban spaces in Malmö. The exhibition highlights different methods in the research process. These research projects are examples of how Malmö University contributes to a socially sustainable Malmö.

Keywords
Social hållbarhet, Malmö, Barn och ungdomar, Social sustainability, Children, Youth
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8191 (URN)24850 (Local ID)24850 (Archive number)24850 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2023-10-18Bibliographically approved
Grander, M. & Sild Lönroth, C. (2011). Mentorskap för barn och unga. Malmö högskola, Lärande och Samhälle
Open this publication in new window or tab >>Mentorskap för barn och unga
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste åren har mentorskap i olika former ökat i popularitet, såväl i offentlig sektor som i näringsliv. I denna bok ger författarna en bild av mentorskap för barn och unga. Boken belyser mentorskap utifrån duon – mentorskapet är en ömsesidig relation mellan två parter där bådas lärande och utveckling beaktas. Vad lär sig någon som är mentor till ett barn? Vad får mentorskapet för betydelse för ett barn som har en mentor? Boken diskuterar också mentorskap för barn och unga ur ett bredare perspektiv. Vilken samhällelig nytta kan mentorskap som modell innebära? Kan mentorskap bygga relationer för hållbar samhällsutveckling? Boken riktar sig till den som är intresserad av mentorskap för barn och unga och kan vara till nytta för den som vill starta mentorsverksamhet, men också den som är intresserad av mentorskapet som utvecklingsmetod.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Lärande och Samhälle, 2011
Keywords
Mentor, Mentorskap, Integration, Utanförskap, Utveckling, Relationer, Interkulturell
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16121 (URN)13048 (Local ID)978-91-7104-420-4 (ISBN)13048 (Archive number)13048 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Eriksson-Sjöö, T., Rubinstein Reich, L. & Sild Lönroth, C. (2008). Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens (ed.). Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Open this publication in new window or tab >>Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektets övergripande idé var att stödja studenters lärande genom att använda deras erfarenheter från förvärvsarbete eller föreningsverksamhet för att utveckla empatisk förmåga, perspektivtagande och värderingsförmåga. Avsikten var att bidra till utveckling mot professionell kompetens i lärar- och socionomutbildningarna. Projektet genomfördes i ett antal seminarier i socionom- respektive lärarutbildningen samt med en grupp högskolestudenter i Näktergalen mentorsverksamhet. Utgångspunkten för dessa seminarier var studenternas nedskrivna personliga berättelser från en situation/ett möte som väckt starka känslor positiva eller negativa. Berättelserna i jagform berättades, diskuterades och skrevs om från ett annat perspektiv – återberättades, bearbetades och kopplades till den kommande professionen. Den narrativa metoden och perspektivtagande visade sig betydelsefulla för att stärka studenters kompetenser inom området värderingsförmåga och förhållningssätt.

Abstract [en]

Interpersonal competences, empathy, perspective taking and ability to make judgements are examples of important parts of teachers’ and social workers’ professional competences. The pedagogical idea of this project was to develop such competences using experiences students acquire outside ordinary higher education while working temporarily or being active in organizations like youth clubs, the scouts etc. Eight groups of students (from teacher education, social work education, and a mentoring program called Näktergalen) participated in the project, each with their own faculty leader. Students wrote and told a story deriving from a personal experience, rewrote and retold it from the perspective of another in the story, discussed together different perspectives and alternative outcomes, and also acted out the stories in forum plays.

Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008. p. 15
Keywords
Perspektivtagande, ARbetslivserfarenhet, Lärarutbildning, Socionomutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13375 (URN)7297 (Local ID)7297 (Archive number)7297 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Sild Lönroth, C. & Nilsson, B. (2007). A nightingale sang in Malmö Square. The story of the Nightingale programme at Malmö University, Sweden (ed.). EAIE occasional paper (20), 61-68
Open this publication in new window or tab >>A nightingale sang in Malmö Square. The story of the Nightingale programme at Malmö University, Sweden
2007 (English)In: EAIE occasional paper, ISSN 0927-3514, no 20, p. 61-68Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Artiklen ger bakgrund, tankar om och beskrivning av Näktergalen, mentors verksamhet som började 1997 på Malmö högskola. Nu, tio år senare, har författaren som startade verksamheten och fortfarande leder den, möjlighet att summera, beskriva resultaten och även reflektera över framtiden.

Abstract [en]

The article gives the background, the thoughts about and the description of The Nightingale scheme at Malmö University which started in 1997. Now, ten years after, the author who started the mentor activities and still runs the scheme has the possibilities to summmarize, to go into the results and even reflect about the future.

Keywords
mentoring, The Nightingale
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-2931 (URN)8892 (Local ID)8892 (Archive number)8892 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Rubinstein Reich, L., Eriksson Sjöö, T., Fresko, B. & Sild Lönroth, C. (2007). Developing Professional Competences through Building Narratives of Life Experiences (ed.). In: (Ed.), : . Paper presented at No conference data available.
Open this publication in new window or tab >>Developing Professional Competences through Building Narratives of Life Experiences
2007 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Paperet presenterar ett pågående projekt, som finansieras av Nshu, "Studentens utveckling mot professionell kompetens". Projektet omfattar studenter i socionom- och lärarutbildningarna samt studenter som är mentorer (högskolestudenter) i Näktergalen mentorsverksamhet. I denna verksamhet, Näktergalen, medverkar studenter från olika områden inom Malmö högskola som mentorer för var sitt skolbarn. Projektets huvudsakliga syfte har varit att utveckla metoder som tillvaratar studenters erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext på ett sätt som stödjer deras lärande inom områden av vikt för det yrke de utbildar sig till, särskilt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Abstract [en]

The paper presents an ongoing project on how student teachers in Sweden can make use of experiences they acquire outside ordinary higher education in order to develop important parts of their professional competences such as empathy, perspective taking and ability to make judgements. These experiences could be temporarily working as assistants in schools, as care takers, mentors/tutors, leisure time/sport leaders or being active in organizations like youth clubs, the scouts etc. Students in teacher education and social work programmes and mentors (higher education students) in a mentoring project take part in a number of group seminars. In the seminars methods have been developed to make use of the students’ experiences in the form of personal narratives.

Keywords
higher education, professional competences, life experiences, perspective taking
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-10730 (URN)4643 (Local ID)4643 (Archive number)4643 (OAI)
Conference
No conference data available
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Sild Lönroth, C. (2007). Näktergalen - En knuff framåt (ed.).
Open this publication in new window or tab >>Näktergalen - En knuff framåt
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 160
Series
Rapporter om utbildning, ISSN 1101-7643 ; 2
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13554 (URN)6045 (Local ID)6045 (Archive number)6045 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Sild Lönroth, C. (2007). The Nightingale Scheme - A Song For The Heart (ed.). Malmö University
Open this publication in new window or tab >>The Nightingale Scheme - A Song For The Heart
2007 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This book is about a series of encounters which had an immediate impact and left a lasting impression. For over a period of ten years, Nightingale has facilitated nine hundred such meetings between individual children of age 8-12 and University students. These are meetings where the differences between both sides have been an advantage, as the whole idea was to get to see the "other" person as an individual and not as a spokesperson for a particular group, religion or ethnic identity. This book can be seen as a record of Nightingale's achievements to date in the context of celebrations surrounding its 10 year anniversary. It seeks to convey the philosophy, aims and practical targets which inform the whole project, whilst at the same time giving a voice to the children, mentors and parents involved. Fourteen interviews have been made with children (now of high school age) who once had a mentor. These interviews are an important part of the book.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö University, 2007. p. 155
Series
Rapporter om utbildning, ISSN 1101-7643 ; 2/2007
Keywords
The Nightingale, mentoring, pedagogy, integration, multicultural
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13405 (URN)6468 (Local ID)6468 (Archive number)6468 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications