Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Järvstad, Kristin
Publications (10 of 11) Show all publications
Järvstad, K. (2022). Under beredskap och krig: Nation, kön, främlingskap och våld hos svenska kvinnliga 1940-talsförfattare. Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Under beredskap och krig: Nation, kön, främlingskap och våld hos svenska kvinnliga 1940-talsförfattare
2022 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [en]

Military preparedness and war have so far been regarded as the domain of male authors in Swedish literature, especially at the time of the Second World War. But what happens if we turn our attention to the female authors of the 1940s? Kristin Järvstad’s study shows how their texts as well focus to a large extent on subjects related to military preparedness and war.

A variety of topics can be found in the novels by the female writers, ranging from stories about female air guards who protect the Swedish border to female pacifists who find it necessary to kill for the sake of peace. The soldier figure in these texts also takes a radical stand when he as a deserter lays down his arms to protest against the war. In addition, one of the most charged subjects of the time linked to gender is treated from a unique perspective: the women who consort with the occupying enemy are pictured without the condemning attitude that characterizes the period in general. The most urgent question, however, concerns alienation, linked to race: who is actually included in the Swedish nation? Here, the texts display a scathing critique of the narrow-minded Swedes and the anti-Semitism that flourishes at that time.

By analysing female authors’ depictions of the 1940s, During Military Preparedness and War deepens the previous picture of this period in Swedish literature. The writers explored in this investigation express a profound and often critical commitment to the issue of war and violence, linked to gender and alienation. The most radical literary message of the period can also be found among their novels: the demand for the dissolution of the militaristic and patriarchal nation which strives to expand its territory without regard for human life.

Abstract [sv]

Beredskap och krig har hittills betraktats som manliga författares domän i svensk litteratur, särskilt vid tiden för andra världskriget. Men vad händer om blickarna riktas mot de kvinnliga 1940-talsförfattarna? Kristin Järvstads studie visar hur även deras texter i hög grad fokuserar beredskaps- och krigsrelaterade ämnen.

I en mängd romaner gestaltas allt från kvinnliga luftbevakare ”någonstans i Sverige” till kvinnliga pacifister som ser sig tvungna att döda för fredens skull. Soldatfiguren i dessa verk får också inta en radikal position när han som desertör lägger ner sina vapen i protest mot kriget. Dessutom behandlas ett av tidens mest laddade ämnen knutet till kön ur ett unikt perspektiv: ”tyskjäntorna” och deras relationer med ockupanter skildras utan den fördömande inställning som präglar samtiden i övrigt. Den mest brännande frågan rör dock främlingskap, kopplat till ras: vem är egentligen inkluderad i den svenska nationen? Här uppvisar texterna en svidande kritik mot de trångsynta svenskarna och den antisemitism som florerar i samtiden.

Genom analyser av kvinnliga författares samtidsskildringar fördjupar Under beredskap och krig den tidigare bilden av svenskt litterärt 1940-tal. De författare som utforskas här uttrycker ett djupt och ofta kritiskt engagemang i frågan om krig och våld, länkat till kön och främlingskap. Periodens mest radikala litterära budskap finner vi också bland deras romaner: kravet på upplösning av den militaristiska och patriarkala nationen, med dess strävan att utöka sitt territorium utan hänsyn till människoliv.

Studien kan laddas ner från Kriteriums hemsida: https://kriterium.se/site/books/m/10.22188/kriterium.35/

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, 2022. p. 296
Series
Kriterium, ISSN 2002-2131 ; 35
Keywords
Gender studies, intersectional literary studies, female authors, Second World War fiction, (anti-)violence, feminist pacifism, critique of anti-semitism, Swedishness, (trans)nationalism, Genusvetenskap, intersektionella litterära studier, kvinnliga författare, litteratur från andra världskriget, (anti-)våld, feministisk pacifism, kritik mot antisemitism, svenskhet, (trans)nationalism
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56303 (URN)10.22188/kriterium.35 (DOI)978-91-7061-393-7 (ISBN)978-91-7061-893-2 (ISBN)
Projects
I nationens tjänst? Beredskap, folkhem, kön och nationell identitet i svensk 1940-talslitteratur
Funder
Swedish Research Council, 2016-02083
Available from: 2022-11-30 Created: 2022-11-30 Last updated: 2022-12-05Bibliographically approved
Järvstad, K. (2018). Kön och sex under beredskap: Skönlitterära representationer av maskulinitet och femininitet i svenskt 1940-tal. In: Ulrika Holgersson & Helena Tolvhed (Ed.), Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren. Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Kön och sex under beredskap: Skönlitterära representationer av maskulinitet och femininitet i svenskt 1940-tal
2018 (Swedish)In: Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren / [ed] Ulrika Holgersson & Helena Tolvhed, Makadam Förlag, 2018Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This article investigates fiction from 1940s Sweden and the use of categories such as masculinity, femininity and sexuality in different texts, at a time when both women (voluntarily) and men partake in the defence of the nation. 

Place, publisher, year, edition, pages
Makadam Förlag, 2018
Keywords
gender, masculinity, femininity, sexuality, nation, military preparedness, use of violence, kön, maskulinitet, femininitet, sexualitet, nation, militär beredskap, våldsutövning
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-40174 (URN)978-91-7061-265-7 (ISBN)
Available from: 2021-01-29 Created: 2021-01-29 Last updated: 2021-01-29Bibliographically approved
Järvstad, K. (2015). Att vittna om sin tid: framställningar av antisemitism och förföljdas erfarenheter i svensk 1940-talsprosa (ed.). LIR.journal (5), 107-127
Open this publication in new window or tab >>Att vittna om sin tid: framställningar av antisemitism och förföljdas erfarenheter i svensk 1940-talsprosa
2015 (Swedish)In: LIR.journal, E-ISSN 2001-2489, no 5, p. 107-127Article in journal (Refereed)
Abstract [sv]

I artikeln analyseras tre romaner av Margareta Suber (Vänd ditt ansikte till mig, 1942), Marika Stiernstedt (Banketten, 1947) samt Gurli Hertzman-Ericson (Hjälteglorian, 1950) , som vittnesbörd från sin tid, det politiskt och ideologiskt laddade 1940-talet. Texterna porträtterar de mest utsatta, också i en svensk kontext,: judiska flyktingar och den judiska gruppen i Sverige, som utsätts för antisemitism. Texterna gestaltar också erfarenheter av nazisternas förföljelser, de första i svensk fiktion. Artikeln analyserar de olika narrativa strategier som används för att formulera dessa traumatiska erfarenheter, som t ex den pseudodokumentära texten och det evigt upprepade traumatiska minnet. I diskussionen används forskning om Förintelsen, som t ex Ernst van Alphen (1997) och Susan R. Horowitz (1997).

Abstract [en]

In this article three novels by Margareta Suber (Vänd ditt ansikte till mig, 1942), Marika Stiernstedt (Banketten, 1947) and Gurli Hertzman-Ericson (Hjälteglorian, 1950) are discussed as testimonies of their time, the politically and ideologically charged 1940's. The authors are portraying the lives of those most affected by war, also in a Swedish setting: Jewish refugees and the Jewish population in Sweden, all exposed to anti-Semitism. Suber, Stiernstedt and Hertzman-Ericson also picture experiences from the persecution of the German Nazis, the first representations of the Holocaust written in Swedish fiction. The article analyses the different modes of narration used in order to formulate these traumatic experiences, for example the pseudo-documentary text and the traumatic memory that is forever repeated. In this discussion research on Holocaust fiction is used, for example Ernst van Alphen (1997) and Susan R. Horowitz (1997).

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs universitet, 2015
Keywords
testimony, Swedish Jewry, refugees, anti-Semitism, Holocaust, Swedish 1940's
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-1288 (URN)19876 (Local ID)19876 (Archive number)19876 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Järvstad, K. (2015). Majken Oscarsson, gift Stolt: Vägen till ung kvinna i Martha Sandwall-Bergströms 1950-talstrilogi (ed.). In: Helene Ehriander, Eva Söderberg (Ed.), Helene Ehriander, Eva Söderberg (Ed.), Kulla-Gulla och alla de andra: Martha Sandwall-Bergström 100 år (pp. 57-73). : Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Majken Oscarsson, gift Stolt: Vägen till ung kvinna i Martha Sandwall-Bergströms 1950-talstrilogi
2015 (Swedish)In: Kulla-Gulla och alla de andra: Martha Sandwall-Bergström 100 år / [ed] Helene Ehriander, Eva Söderberg, Linnaeus University Press, 2015, p. 57-73Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Artikeln analyserar ett mindre känt verk av Martha Sandwall-Bergström, skapare av Kulla-Gulla-serien (1945-1950). Sandwall-Bergströms serie från 1950-talet om den envisa och temperamentsfulla Majken utspelar sig liksom Kulla-Gullaserien i arbetarklassmiljö, men nu i storstaden. I artikeln utforskas Majkens problemfyllda väg till vuxen kvinna. Här diskuteras också hur Majkens kropp blir ett viktigt kulturellt kapital som hjälper henne att klättra på samhällsstegen. Denna diskussion knyts an till Beverly Skeggs teori om arbetarklassfemininitet (2000). Artikeln behandlar också slutet, alltid centralt i ungdomslitteratur, när den stolta hjältinnan blir gift med en av samhällets pelare, en polisman, och hur denna karaktär tämjer argbiggan. På så sätt gör också författaren så att hennes text passar in i mallen för litteratur för unga kvinnor.

Abstract [en]

This article deals with a less renowned work by Martha Sandwall-Bergström, creator of a series about a poor country girl, Kulla-Gulla (1945-1950).. Like the series about Kulla-Gulla, Sandwall-Bergström's trilogy from the 1950's is set in a working class environment, but in a big city. In the article the main character, the headstrong and short-tempered Majken, and her troublesome road to adulthood are analysed. The article discusses how Majken's body becomes a crucial cultural capital which helps her to climb the social ladder. This discussion is connected to Beverley Skeggs' theory about working class femininity (2000). The article also deals with the ending, always crucial in juvenile fiction, when the proud heroine ends up married to a true pillar of society, a police officer, and how this figure tames the shrew. Thereby the author makes her text fit in, in accordance with the standards of fiction for young women.

Place, publisher, year, edition, pages
Linnaeus University Press, 2015
Series
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, ISSN 0347-5387 ; 133
Keywords
fiction for young women, working class perspective, femininity, cultural capital
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9199 (URN)19929 (Local ID)9789187925375 (ISBN)19929 (Archive number)19929 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Järvstad, K. (2014). I krigets skugga: våld, antivåld och kön i fiktiva texter från svenskt 1940-tal (ed.). Tidskrift för Genusvetenskap, 35(2-3), 9-30
Open this publication in new window or tab >>I krigets skugga: våld, antivåld och kön i fiktiva texter från svenskt 1940-tal
2014 (Swedish)In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 35, no 2-3, p. 9-30Article in journal (Refereed)
Abstract [sv]

Artikeln utforskar representationen av anti(våld) i relation till kön i fyra romaner från svenskt 1940-tal. Periodens politiska klimat har karakteriserats som en tid av beredskap och, som en konsekvens härav, som bärare av en nationalistisk politisk agenda. Både män och kvinnor förväntades bidra till att beskydda nationen, men deras roller och förmågor var uppdelade. Män skulle agera som soldater för att försvara sitt fosterland, sina hustrur och barn. Kvinnor sågs främst som modrande varelser som skulle öka nativiteten. Men vad står då att finna i den samtida skönlitteraturen, bortom den officiella politiken? I Karin Juels Ekot av ett skott (1945) och Marika Stiernstedts Attentat i Paris (1942) begår de kvinnliga huvudpersonerna mord som en manifestation mot nazismen och med det slutgiltiga målet att uppnå fred. I Dagmar Edqvists Hjärtat söker nödhamn (1942) och Cajs Alstermarks Moder, se din son! (1944) liksom i Juels roman, protesterar soldaterna mot kriget, i Edqvists och Alstermarks romaner genom att desertera. Genom att placera dessa karaktärer i olika krigsscener visar författarna på omöjligheten i att skilja mellan broder och fiende. Härigenom kritiserar de skarpt "den föreställda gemenskapen" (Anderson 1991), som nationen är grundad på, som något som inte är värt att döda för. De analyserade romanerna avviker tydligt från den officiella beredskapspolitiken i sin kritik både mot kriget och mot nationen som begrepp. I dessa berättelser använder kvinnor vapen för ett gott ändamål, medan män argumenterar för antivåld.

Abstract [en]

The article explores the representation of (anti-)violence in relation to gender in four Swedish 1940s novels. The political climate of the period has been characterised as a time of preparedness and, as a consequence thereof, as carrying a nationalist political agenda. Both men and women were expected to contribute to the safeguarding of the nation, but their roles and abilities were divided. Men should act as soldiers in order to defend their homeland, their wives and their children. Women were seen primarily as mothering creatures who should increase the birth rate. Official politics aside, what can be found in the contemporary literature? In Karin Juel’s The Echo of a Shot (Ekot av ett skott, 1945) and Marika Stiernstedt’s Attack in Paris (Attentat i Paris, 1942) the female protagonists commit murder as a statement against National Socialism and with the ultimate goal to achieve peace. In Dagmar Edqvist’s The Heart is Seeking a Safe Haven (Hjärtat söker nödhamn,1942) and Cajs Alstermark’s Mother, Behold Thy Son! (Moder, se din son!, 1944) as well as in Juel’s novel, the soldiers protest against the war; in Edqvist’s and Alstermark’s novels by deserting it. By placing these characters in different war scenes, the authors show the impossibility to distinguish between brother and enemy. Thereby they sharply criticise the “imagined community” (Anderson 1991), which the nation is founded on, as not worth killing for. The analysed novels clearly deviate from the official politics of preparedness in their critique against both the war and the nation as a concept. In addition they show in various ways the constructions of both femininity and masculinity. In these narratives women use weapons for a good cause, whereas men argue for anti-violence.

Place, publisher, year, edition, pages
Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet och Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet, 2014
Keywords
femininity, masculinity, gender, nation, violence, anti-violence, fiction, 1940s Sweden
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-1327 (URN)18411 (Local ID)18411 (Archive number)18411 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Järvstad, K. (2013). Beredskapstider: om kön, nationalitet och medborgarskap i samtidsromaner från svenskt 1940-tal (ed.). In: Eva Heggestad, Anna Williams, Ann Öhrberg (Ed.), Eva Heggestad, Anna Williams, Ann Öhrberg (Ed.), Fält i förvandling: genusvetenskaplig litteraturforskning (pp. 211-223). : Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Beredskapstider: om kön, nationalitet och medborgarskap i samtidsromaner från svenskt 1940-tal
2013 (Swedish)In: Fält i förvandling: genusvetenskaplig litteraturforskning / [ed] Eva Heggestad, Anna Williams, Ann Öhrberg, Gidlunds förlag, 2013, p. 211-223Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Artikeln handlar om så kallad beredskapslitteratur från svenskt 1940-tal där frågor om kön, nationalitet och medborgarskap blir högintressanta. I artikeln diskuteras hur nordiska kvinnor som har sexuella förhållanden med Fienden blir nationens förrädare och följaktligen straffas hårt av de inhemska männen. Olika maskuliniteter diskuteras också, dels kvinnornas bestraffare, dels älskarna som är både kärleksobjekt och fiende

Place, publisher, year, edition, pages
Gidlunds förlag, 2013
Keywords
Swedish literature, gender, masculinites, nation, citizenship
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9525 (URN)16464 (Local ID)978-91-7844-883-8 (ISBN)16464 (Archive number)16464 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Järvstad, K. (2010). Recension av Maria Lival-Lindströms Mot ett eget rum. Den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur (ed.) [Review]. Tidskrift för litteraturvetenskap, 40(3-4), 201-204
Open this publication in new window or tab >>Recension av Maria Lival-Lindströms Mot ett eget rum. Den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur
2010 (Swedish)In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 40, no 3-4, p. 201-204Article, book review (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap, 2010
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-612 (URN)13416 (Local ID)13416 (Archive number)13416 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Järvstad, K. (2009). Kvinnan är icke blott kön. Om bedömning och uteslutning av kvinnliga författare i litteraturhistorien (ed.). In: Christina Angelfors, Eva Schömer (Ed.), Christina Angelfors, Eva Schömer (Ed.), En bok om genus: nyfikenhet, nytänkande, nytta (pp. 33-80). : Växjö University Press
Open this publication in new window or tab >>Kvinnan är icke blott kön. Om bedömning och uteslutning av kvinnliga författare i litteraturhistorien
2009 (Swedish)In: En bok om genus: nyfikenhet, nytänkande, nytta / [ed] Christina Angelfors, Eva Schömer, Växjö University Press , 2009, p. 33-80Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö University Press, 2009
Keywords
literary history, female authors
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9162 (URN)10816 (Local ID)978-91-7636-670-7 (ISBN)10816 (Archive number)10816 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Järvstad, K. (2009). Recension av Lisbeth Larssons Hennes döda kropp. Victoria Benedictssons arkiv och författarskap (ed.) [Review]. Tidskrift för Genusvetenskap (4), 132-134
Open this publication in new window or tab >>Recension av Lisbeth Larssons Hennes döda kropp. Victoria Benedictssons arkiv och författarskap
2009 (Swedish)In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, no 4, p. 132-134Article, book review (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, 2009
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-646 (URN)13414 (Local ID)13414 (Archive number)13414 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Järvstad, K. (2008). Den kluvna kvinnligheten: "öfvergångskvinnan" som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890-1920 (ed.). : Brutus Östlings bokförlag Symposion
Open this publication in new window or tab >>Den kluvna kvinnligheten: "öfvergångskvinnan" som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890-1920
2008 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008. p. 294
Keywords
kvinnlighet, öfvergångskvinnan, äktenskap
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-7946 (URN)7538 (Local ID)978-91-7139-813-0 (ISBN)7538 (Archive number)7538 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Projects
Serving the nation? Preparedness, welfare state, gender, and national identity in 1940s Swedish fiction; Malmö University; Publications
Hellberg, T. (2022). Vanära, fattigdom och dubbelarbete: om kvinnors platser och värden i folkhemmet i romaner och krönikor 1940–1955. (Doctoral dissertation). Malmö: Malmö universitet
Organisations

Search in DiVA

Show all publications