Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 19) Show all publications
Dahlbeck, P., Malm, H., Persson, L. & Widén, P. (2023). Animation i undervisningen: En pilotstudie om ett pedagogiskt utvecklingsarbete om rörlig bild i förskolan och förskollärarutbildningen.
Open this publication in new window or tab >>Animation i undervisningen: En pilotstudie om ett pedagogiskt utvecklingsarbete om rörlig bild i förskolan och förskollärarutbildningen
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 6
National Category
Educational Sciences Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-62992 (URN)
Funder
Region Skåne
Available from: 2023-10-06 Created: 2023-10-06 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Dahlbeck, P. & Widén, P. (2023). Fritt fram att tycka till om skolan. Skola och samhälle (2023-04-19)
Open this publication in new window or tab >>Fritt fram att tycka till om skolan
2023 (Swedish)In: Skola och samhälle, E-ISSN 2001-6727, no 2023-04-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Per Dahlbeck & Pär Widén kritiserar påståendet att “Ibland kan ett F ändå vara ett riktigt bra betyg” från Sydsvenskans ledarskribent. De ställer sig undrande inför sakligheten i Sydsvenskans ledare och ifrågasätter textens allmänna tyckande. Behöver inte behöver ledarskribenter i Sydsvenskan utgå varken från beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund?

Place, publisher, year, edition, pages
Föreningen skola och samhälle, 2023
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-62994 (URN)
Available from: 2023-10-06 Created: 2023-10-06 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Christersson, C. E., Melin, M., Widén, P., Ekelund, N., Christensen, J., Lundegren, N. & Staaf, P. (2022). Challenge-Based Learning in Higher Education: A Malmö University Position Paper. International Journal of Innovative Teaching and Learning in Higher Education, 3(1), 1-14
Open this publication in new window or tab >>Challenge-Based Learning in Higher Education: A Malmö University Position Paper
Show others...
2022 (English)In: International Journal of Innovative Teaching and Learning in Higher Education, ISSN 2644-1624, Vol. 3, no 1, p. 1-14Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Higher education institutions (HEIs) have a pivotal role in fulfilling the social dimension of sustainability and contributing to a complex changing society. To meet these challenges, Malmö University has in interdisciplinary groups researched the role of challenge-based learning (CBL) in relation to staff, students, disciplines, and stakeholders. This position paper is based on that work. Malmö University argues that with a CBL approach, HEIs will actively contribute to the building of a sustainable learning society through collaboration in education, research, and innovation. This paper theoretically explores the CBL approach as a collaborative learning exchange within HEIs and society at large. CBL is defined through eight key elements, clustered as entities of three domains: diversity and inclusion, co-creation and collaboration, and change agents and contextual challenges. These are discussed and empirically exemplified with the purpose to support designing, planning, and accomplishing CBL in teaching and learning in HE for a global learning society.

Place, publisher, year, edition, pages
IGI Global, 2022
Keywords
Adult Learning, CBL, Challenge-Based Learning, Change Agents, Co-Creation, Diversity, Higher Education, Inclusion, Learning and Teaching, Learning Society, Position Paper, Student Active Learning, Transformation
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-54701 (URN)10.4018/ijitlhe.306650 (DOI)
Available from: 2022-09-03 Created: 2022-09-03 Last updated: 2022-09-05Bibliographically approved
Widén, P. & Dahlbeck, P. (2022). Rapport av pilotprojektet Uppåkramodellen eller barn gör historia på riktigt. Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center
Open this publication in new window or tab >>Rapport av pilotprojektet Uppåkramodellen eller barn gör historia på riktigt
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sammantaget kan vi konstatera att eleverna ger en samlad väldigt positiv bild av sina besök på, och samarbete med, Arkeologiskolan i Uppåkra. De har konkreta tankar om hur besöken, och arbetet före och efter, kan utvecklas. Det är uppenbart att deras förståelse av historia och historiska lämningar har utvecklats under vårt pilotprojekt. Besöken har bland annat inspirerat elever till att vilja gräva där de befinner sig i vardagen för att hitta spår. Vi vandrar på vår historia, även när vi inte gräver i Uppåkra.

Utifrån elevernas tankar och förlag så går det att se att de vill att besöken, grävandet och utforskandet ska vara så ”riktigt” som möjligt. När de söker fakta så vill de vara med om ett utforskande, och grävande som ”är på riktigt”. De vill gräva i oprövad jord med riktiga verktyg och de vill samarbeta och samtala med arkeologer och arkeologistudenter.

Även när de bearbetar sina fynd och omvandlar fakta om historien till fiktiva berättelser så vill de att det ska vara på riktigt. Därför var det korta besöket av Martin Widmark otroligt inspirerande för eleverna. Eleverna uttrycker också en önskan att skapa berättelser med andra uttrycksformer än det skrivna ordet antingen på plats eller i efterhand. Det kan handla om att göra filmer, sceniska gestaltningar med autentiska kläder och tidsenliga artefakter, röst och ljudproduktioner eller att leka historia.

Att uttrycka sig med olika estetiska uttrycksformer och att få ta del av fakta via estetiska uttrycksformer verkar till att locka mer eller mindre samtliga elever. Estetiken tycks rymma en kraft som leder till ett fördjupat historiemedvetande och att kunna göra historia på riktigt.  Det lärande som vi i detta pilotprojekt har fått följa tycks även nå bortom elevers kunskap om enskilda historiska fakta, kvarlevor och artefakter. Elevernas självförståelse, inlevelse i den andres historiske livssituation rymmer också filosofiskt existentiella dimensioner och etiska ställningstaganden.

Vi tänker att om eleverna får bearbeta sina upplevelser både genom att sammanställa fakta och i egna fiktiva berättelser så är det rimligt att det leder till en utveckling av deras förmåga till självreflektion och en självkritisk förståelse av sig själv i relation både till historien, nutiden och framtiden.

Vi menar också att de samlade erfarenheterna från pilotprojektet pekar på att elevernas bearbetning av besöken kan vidareutvecklas genom att knytas tydligare till de tre perspektiven av hållbar utveckling. Nämligen ekonomisk, social och ekologisk. Om det både lär och berättar detta pilotprojekt under namnet Uppåkramodellen. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, 2022. p. 18
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-62993 (URN)
Available from: 2023-10-06 Created: 2023-10-06 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Dahlbeck, P., Håkansson, F. & Widén, P. (2021). Hållbar utbildning för hållbar utveckling: i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Hållbar utbildning för hållbar utveckling: i förskola och skola
2021 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

En berörande och utmanande undervisning är en förutsättning för ett hållbart lärande för en hållbar utveckling. Utgångspunkten i den här boken är att involvera barn och unga i dagens komplexa och svårlösta utmaningar som vi alla står inför för att nå målen i Agenda 2030. När barn blir delaktiga och deras röster tas på allvar utvecklar de förmågor och förhållningssätt för att vara aktiva demokratiska medborgare här och nu och i framtiden. Den här boken ger inga recept för hur denna undervisning ska ske, men väl teorier och praktiska exempel från förskola och ­skola som kan inspirera den egna pedagogiska praktiken. 

Hållbar utbildning för hållbar utveckling lämpar sig därför särskilt väl som inspiration till egna samtal och diskussioner samt utveckling av den egna praktiken för pedagoger i förskolor och skolor som övergripande och tematiskt vill arbeta med hållbar utveckling i vid mening.

Bokens innehåll kan med fördel fungera som inspiration även för blivande förskollärare och grundskollärare, speciellt för lärare för grundskolans yngre år.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021. p. 112
Keywords
Hållbar utbildning, utveckling, lärande, estetik
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-46243 (URN)9789144151809 (ISBN)
Available from: 2021-10-11 Created: 2021-10-11 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Christensen, J., Ekelund, N., Melin, M. & Widén, P. (2021). The Beautiful Risk of Collaborative and Interdisciplinary Research. A Challenging Collaborative and Critical Approachtoward Sustainable Learning Processes in Academic Profession. Sustainability, 13, 1-20
Open this publication in new window or tab >>The Beautiful Risk of Collaborative and Interdisciplinary Research. A Challenging Collaborative and Critical Approachtoward Sustainable Learning Processes in Academic Profession
2021 (English)In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, p. 1-20Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article, we aim to identify and explore possibilities and challenges of academicinterdisciplinary capacities and ethos. The objective is that this knowledge could be used both infuture interdisciplinary research projects and in educational settings. We achieve this through selfreflectivelearning processes among a group of interdisciplinary scholars from four distinctly differentsubjects. The method used is an autoethnographic and empirical self-reflective approach to datacollection, analysis and deconstruction of professional learning processes. This also serves to establishresearch methodological trustworthiness and authenticity. The results show that interdisciplinarityis undervalued by grant-giving institutions and the academic system, in general. It also entailstime-consuming and risky research practices. However, interdisciplinary and collaborative researchcreates a more innovative and stimulating learning environment and enforces new ways of thinkingand doing, in ascertaining each individual’s knowledge and competences. We argue that a long-terminterdisciplinary and collaborative research process could enhance and raise a critical thinking andcreative consciousness among scholars, contributing to a more holistic, sustainable and socially robustlearning in research and higher education. Finally, we conclude that this academic interdisciplinarycapacity and ethos could be framed and enhanced by the notion of Challenge-Based Learning.

Place, publisher, year, edition, pages
Basel: MDPI, 2021
Keywords
interdisciplinarity; collaboration; sustainability; autoethnography; self-reflective; critical thinking; critical doing; interdisciplinary ethos; learning capacity; Challenge-Based Learning
National Category
Educational Sciences
Research subject
Sustainable studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-41967 (URN)10.3390/su13094723 (DOI)000650891700001 ()2-s2.0-85105392448 (Scopus ID)
Available from: 2021-04-23 Created: 2021-04-23 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Widén, P. (2020). Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices [Review]. Educare (4), 192-198
Open this publication in new window or tab >>Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices
2020 (English)In: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, no 4, p. 192-198Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2020
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-37678 (URN)10.24834/educare.2020.4.8 (DOI)
Available from: 2020-12-21 Created: 2020-12-21 Last updated: 2023-03-28Bibliographically approved
Dahlbeck, P. & Widén, P. (2019). En skola som utmanar: när skolan blir meningsfull ur elevens perspektiv (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>En skola som utmanar: när skolan blir meningsfull ur elevens perspektiv
2019 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 145 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-42217 (URN)9789144130798 (ISBN)
Available from: 2021-05-14 Created: 2021-05-14 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Dahlbeck, P., Widén, P. & Håkansson, F. (2019). Konsten att väcka elevens kunskapsbegär. Pedagogiska Magasinet, 20190429
Open this publication in new window or tab >>Konsten att väcka elevens kunskapsbegär
2019 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, Vol. 20190429Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförbundet, 2019
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-46261 (URN)
Available from: 2021-10-12 Created: 2021-10-12 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Widén, P. (2019). Kvalitativ textanalys (3ed.). In: Fejes, Andreas; Thornberg, Robert (Ed.), Handbok i kvalitativ analys: (pp. 193-210). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Kvalitativ textanalys
2019 (Swedish)In: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Fejes, Andreas; Thornberg, Robert, Stockholm: Liber, 2019, 3, p. 193-210Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019 Edition: 3
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-46259 (URN)978-91-47-12970-6 (ISBN)
Available from: 2021-10-12 Created: 2021-10-12 Last updated: 2022-04-26Bibliographically approved
Projects
Measuring Progression: BA and MA Theses at the Faculty of Education and Society, Malmö University; Malmö University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9906-4156

Search in DiVA

Show all publications