Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (5 of 5) Show all publications
Herbert, M. (2023). Vindlande vägar i bostadsojämlikhetens Sverige: berättelser om marknadspraktiker, flyktingplaceringspolitik och bostadsprekaritet. (Doctoral dissertation). Malmö: Malmö University Press
Open this publication in new window or tab >>Vindlande vägar i bostadsojämlikhetens Sverige: berättelser om marknadspraktiker, flyktingplaceringspolitik och bostadsprekaritet
2023 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Den här doktorsavhandlingen berättar om marknadspraktiker, flyktingplaceringspolitik och bostadsprekaritet i bostadsojämlikhetens Sverige. Huvudpersonerna i berättelserna är människor som sökte asyl och beviljades uppehållstillstånd i Sverige åren runt den så kallade flyktingkrisen 2015 och i fokus är deras boendevägar – deras vindlande vägar – under de första åren i landet. De flesta av forskningsdeltagarna är inkomstfattiga, vilket gör att de har erfarit betydande svårigheter att hitta någonstans att bo – erfarenheter som de delar med ett ökande antal inkomstfattiga hushåll i en tid präglad av bostadsbrist och tilltagande bostadsojämlikhet. Men genom att kategoriseras som asylsökande eller nyanlända omfattas forskningsdeltagarna därtill av särlagstiftning, som genom selektiva åtgärder som både villkorar, underlättar och kringskär deras bostadsmarknadspositioner men också skiljer ut dem från andra hushåll inom ramen för en förment generell bostadspolitisk modell. I syfte att nyansera och fördjupa förståelsen av bostadsojämlikhetens konsekvenser i en svensk kontext studeras i avhandlingen denna partikulära position.

Utifrån en etnografisk ansats och med utgångspunkt i intervjuer, samtal, deltagande observationer och policyanalys utforskas hur forskningsdeltagarnas boendevägar formas och hur det går att förstå dessa i relation till å ena sidan de praktiker som forskningsdeltagarna utvecklar på svenska bostadsmarknader och å andra sidan den politiska styrningen av boende och bosättning för kategorierna asylsökande och nyanlända.

Avhandlingen visar att boendevägarna kan beskrivas som kaotiska; med återkommande flyttar, in och ut ur olika, ofta trångbodda hushållsformationer och påfallande ofta med osäkra kontraktsförhållanden. Dock framgår att de formas genom beslut som fattas efter noga överväganden, utifrån skiftande behov och med hänsyn till relationer över tid och rum. Vidare framgår att olika marknadspraktiker har betydelse för deras möjligheter att få tillgång till bostad. Framför allt hyr de bostad inom ramen för en marknad för olovlig bostadsuthyrning, där bostäderna förmedlas genom arabiskspråkiga sociala nätverk. I avhandlingen förstås denna marknad i termer av assemblage och visar på hur den samskapas i konstellationer och i interaktioner mellan bland annat bostadssökande, kontraktsinnehavare och informella mäklare; kommunikationsverktyg; hyreskontrakt; lagar och regler samt tilldelningssystem såsom bostadsköer.

Utifrån en kritisk ansats analyseras förarbetena till två flyktingplaceringspolitiska lagändringar: ”Bosättningslagen” samt inskränkningen av ”EBO-lagen”. Avhandlingen visar hur kategorierna asylsökande och nyanländas bosättningsmönster problematiseras och hur en ökad styrning av desamma syftar till att inte bara lösa problem direkt kopplade till målgruppernas boende utan också samhällsproblem som segregation, socioekonomiskt ”utsatta områden” och kommunernas kapacitet att erbjuda välfärdstjänster. Analysen visar vidare att skulden för dessa problem förläggs hos individerna (på gruppnivå, som kategori), samtidigt som fokus förflyttas bort från strukturella problem kopplade till byggande och fördelning av bostäder, liksom från kommunernas bostadsförsörjningsansvar för alla dess invånare.

En av avhandlingens bärande idéer är att “flyktingkrisen”, genom att sätta press på det svenska bostadspolitiska systemet, fick dess oförmåga att tillgodose inkomstfattiga hushålls behov av bostad att skarpt framträda. Denna oförmåga försätter dessa hushåll i bostadsprekära situationer där de, med utgångspunkt i forskningsdeltagarnas berättelser, i stor utsträckning får förlita sig på informella eller olovliga marknadspraktiker.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö University Press, 2023. p. 223
Series
Dissertation Series in Migration, Urbanisation, and Societal Change ; 14
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Urban studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-61773 (URN)10.24834/isbn.9789178773947 (DOI)978-91-7877-393-0 (ISBN)978-91-7877-394-7 (ISBN)
Public defence
2023-09-29, Niagara, Hörsal C, Malmö universitet, Norra Neptunigatan 1, Malmö, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2023-08-07 Created: 2023-08-03 Last updated: 2023-09-11Bibliographically approved
Herbert, M. (2018). Från rovfågel till byte: om etik som process vid forskning om känsliga ämnen (ed.). In: Sabine Gruber, Kristina Gustafsson (Ed.), Sabine Gruber, Kristina Gustafsson (Ed.), Etnografisk forskning i praktiken: reflektioner från pågående avhandlingsprojekt (pp. 24-33). : Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Från rovfågel till byte: om etik som process vid forskning om känsliga ämnen
2018 (Swedish)In: Etnografisk forskning i praktiken: reflektioner från pågående avhandlingsprojekt / [ed] Sabine Gruber, Kristina Gustafsson, Linköpings universitet , 2018, p. 24-33Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköpings universitet, 2018
Series
Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISSN 1654-0999
Keywords
Ethnography, Social work, Research ethics, Field work
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9484 (URN)27258 (Local ID)978-91-7685-143-2 (ISBN)27258 (Archive number)27258 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2024-02-22Bibliographically approved
Lind, J., Djampour, P., Sager, M., Söderman, E., Nordling, V., Mulinari, D., . . . Kalm, S. (2016). Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat (ed.). Svenska Dagbladet (2016-10-04)
Open this publication in new window or tab >>Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat
Show others...
2016 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-10-04Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Regeringen föreslår nio åtgärder för att hitta och utvisa papperslösa. Det kommer att slå hårt och främst gå ut över redan svaga och jagade människor. Vi uppmanar därför regeringen att ta tillbaka åtgärderna, skriver 43 forskare.

Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Dagbladet, 2016
Keywords
undocumented, police, racial profiling, criminalisation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-4497 (URN)23536 (Local ID)23536 (Archive number)23536 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2024-02-22Bibliographically approved
Ek, R., Gerell, M., Guldåker, N., Hallin, P.-O., Herbert, M., Nieminen Kristofersson, T., . . . Tykesson, M. (2014). Att laga revor i samhällsväven: om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Open this publication in new window or tab >>Att laga revor i samhällsväven: om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden
Show others...
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 2014. p. 186
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 18
Keywords
Social utsatthet, Sociala risker, Riskhantering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-7881 (URN)18123 (Local ID)9789187997006 (ISBN)9789187997013 (ISBN)18123 (Archive number)18123 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2024-02-22Bibliographically approved
Herbert, M. (2013). Stadens skavsår: inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden (ed.). Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Open this publication in new window or tab >>Stadens skavsår: inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studien Stadens skavsår – Inhägnade flerbostadshus i den polariserade staden behandlar ett tilltagande fenomen i Malmö under det senaste decenniet: Att bostadsrättsföreningar väljer att sätta upp staket och förser grindarna med lås, vilket förhindrar tillträde eller passage av utomstående. I Stadens skavsår har representanter för några av dessa bostadsrättsföreningar intervjuats om motiven bakom och effekterna av beslutet att inhägna. Intervjuerna rymmer respondenternas erfarenheter av hur sociala risker i närmiljön upplevs och hanteras och ger vardagsnära perspektiv på främlingars närvaro, otrygghet och den tilltagande socio-spatiala polariseringen av staden. Utbredningen av fenomenet kartläggs därtill geografiskt och tolkas med hänsyn till bland annat stadsplaneringsideal, upplåtelseformens betydelse samt förändringar av Malmös segregationsmönster. Trots att staketen representerar en utveckling respondenterna inte finner önskvärd för samhället i stort, upplevs de av merparten av de intervjuade som nödvändiga utifrån den enskilda föreningens perspektiv. Studien genomfördes inom ramen för forskningsprojektet Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering. För en beredskap inför 2000-talets kriser, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 2013. p. 117
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 12
Keywords
urbana studier, staket, gated communities, bostadsrättsförening, riskhantering, socio-spatiala strategier, flerbostadshus, polarisering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-12873 (URN)16528 (Local ID)978-91-981058-2-7 (ISBN)16528 (Archive number)16528 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2024-02-22Bibliographically approved
Projects
International Migration and Urban Development (IMUD) Panel; Malmö University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1338-8211

Search in DiVA

Show all publications