Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Persdotter, Maria
Publications (10 of 15) Show all publications
Persdotter, M., Baeten, G., Listerborn, C. & Pull, E. (2020). Conclusion: housing displacement: conceptual and methodological issues. In: Guy Baeten, Carina Listerborn, Maria Persdotter & Emil Pull (Ed.), Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues. Oxon: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Conclusion: housing displacement: conceptual and methodological issues
2020 (English)In: Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues / [ed] Guy Baeten, Carina Listerborn, Maria Persdotter & Emil Pull, Oxon: Routledge, 2020Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxon: Routledge, 2020
Series
Routledge Critical Studies in Urbanism and the City
Keywords
Housing Displacement, Gentrification
National Category
Social Sciences
Research subject
Urban studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-18670 (URN)10.4324/9780429427046-13 (DOI)2-s2.0-85090985464 (Scopus ID)9781138385559 (ISBN)9780429427046 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 250-2103-1794
Available from: 2020-10-15 Created: 2020-10-15 Last updated: 2024-04-08Bibliographically approved
Baeten, G., Listerborn, C., Persdotter, M. & Pull, E. (Eds.). (2020). Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues (1ed.). Oxon: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues
2020 (English)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [en]

This book examines reasons, processes and consequences of housing displacement in different geographical contexts. It explores displacement as a prime act of housing injustice – a central issue in urban injustices.

With international case studies from the US, the UK, Australia, Canada, India, Spain, Denmark, Sweden, and Hungary, this book explores how housing displacement processes are more diverse and mutate into more new forms than have been acknowledged in the literature. It emphasizes a need to look beyond the existing rich gentrification literature to give primacy to researching processes of displacement to understand the socio-spatial change in the city. Although it is empirically and methodologically demanding for several reasons, studying displacement highlights gentrification’s unjust nature as well as the unjust housing policies in cities and neighborhoods that are simply not undergoing gentrification. The book also demonstrates how expulsion, though under-researched, has become a vital component of contemporary advanced capitalism, and how a focus on gentrification has hindered a potential focus on its flipside of ‘displacement’, as well as the study of the occurrence of poor cleansing from a long-term historical perspective.

This book offers interdisciplinary perspectives on housing displacement to academics and researchers in the fields of urban studies, housing, citizenship and migration studies interested in housing policies and governance practices at the urban scale.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxon: Routledge, 2020. p. 226 Edition: 1
Series
Routledge Critical Studies in Urbanism and the City ; 9
Keywords
housing displacement, gentrification
National Category
Social Sciences
Research subject
Urban studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-18656 (URN)10.4324/9780429427046 (DOI)2-s2.0-85090949642 (Scopus ID)9781138385559 (ISBN)9780429427046 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 250-2103-1794
Available from: 2020-10-15 Created: 2020-10-15 Last updated: 2024-04-08Bibliographically approved
Pull, E., Baeten, G., Listerborn, C. & Persdotter, M. (2020). Introduction: housing displacement: conceptual and methodological issues. In: Guy Baeten, Carina Listerborn, Maria Persdotter, Emil Pull (Ed.), Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues (pp. 1-17). Oxon: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Introduction: housing displacement: conceptual and methodological issues
2020 (English)In: Housing Displacement: Conceptual and Methodological Issues / [ed] Guy Baeten, Carina Listerborn, Maria Persdotter, Emil Pull, Oxon: Routledge, 2020, p. 1-17Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxon: Routledge, 2020
Series
Routledge Critical Studies in Urbanism and the City
Keywords
Housing Displacement, Gentrification
National Category
Social Sciences
Research subject
Urban studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-18669 (URN)10.4324/9780429427046-1 (DOI)2-s2.0-85090981829 (Scopus ID)9781138385559 (ISBN)9780429427046 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 250-2103-1794
Available from: 2020-10-15 Created: 2020-10-15 Last updated: 2024-04-08Bibliographically approved
Persdotter, M. (2019). Free to Move Along: On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden (ed.). (Doctoral dissertation). Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Free to Move Along: On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden
2019 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. Medparten av dem som klassas som ”utsatta EU-medborgare” är romer med ursprung i Bulgarien eller Rumänien. I avhandlingen konstateras att gruppen i den allmänna debatten i mycket hög utsträckning omskrivs som oönskade migranter. Med detta som utgångspunkt ställs således frågan hur kommunala och andra lokala myndigheter i Malmö agerar för att hantera närvaron av ”utsatta EU-medborgare”, och hur detta i sin tur påverkar deras möjligheter att utöva sin ”fria rörlighet”. Avhandlingen gör en ansats att utveckla ett teoretiskt resonemang kring urbana gränspraktiker inom EU. Särskilt undersöks de mekanismer som utgör grunden för urban rörlighetskontroll: hur de fungerar, vilka effekter de medför och vad detta i sin tur innebär för den som blir måltavla för sådana praktiker. Avhandlingen är uppbyggd kring en fallstudie av konflikterna kring det så kallade Sorgenfri-lägret – en provisoriskt byggd bosättning som utgjorde ett hem för en stor andel av Malmös ”utsatta EU-medborgare” under åren 2014–2015. Sorgenfri-lägret revs efter en invecklad och mycket omtvistad process genom ett beslut i Malmö stads miljönämnd. Dessförinnan kom bosättningen som omnämnts som ”Sveriges största slum” att stå i centrum för heta politiska debatter gällande frågan om olovliga bosättningar. Med utgångspunkt i fallet med Sorgenfri-lägret undersöker avhandlingen hur myndigheterna i och bortom Malmö resonerar kring och agerar i förhållande till de juridiska gråzoner, moraliska-politiska dilemman och sociala konflikter som omgärdar just denna fråga. Särskilt behandlas fallet med Sorgenfri-lägret som ett nyckel-exempel på hur ”utsatta EU-medborgare” och deras bosättningar framställs och hanteras som en sanitär olägenhet och görs till föremål för ordningspolitiska insatser. Analysen präglas av en poststrukturalistisk ansats och för samman två huvudsakliga forskningsfält: kritiska migrations-studier och rättsgeografisk forskning kring social och rumslig kontroll. Därtill utgör teorier om det som inom forskningen kallas för skalpolitik en viktig referenspunkt. Analysen behandlar den diskursiva framställningen av Sorgenfrilägret de som bodde där som en sanitär olägenhet och undersöker vilka effekter denna framställning fick för den juridiska process som i slutändan ledde till att lägret utrymdes och revs. Avhandlingen som helhet pekar på staden som en arena där komplexa förhandlingar kring uppehållsrättslig status, rättigheter och tillhörighet utspelar sig. Ett bärande argument är att lokala myndigheter i Malmö har kommit att hantera frågan om ”utsatta EU-medborgare” på ett sätt som sammantaget kraftigt inskränker gruppens tillgång till stadens rum, och som därför kan beskrivas som en slags exkluderande gränspolitik på den urbana skalnivån. Detta bidrar i sin tur (i praktiken) till att omforma och inskränka villkoren för den fria rörligheten.

Abstract [en]

This thesis traces the local government response to the presence of impoverished and street-homeless so-called vulnerable EU-citizens in Malmö (Sweden’s third largest city) between the years 2014-2016, and develops an analysis about how bordering takes place in cities. “Vulnerable EU-citizens” is an established term in the Swedish context, used by the authorities to refer to citizens of other EU Member States who are staying in Sweden without a right of residence and in situations of extreme poverty and marginality. A majority of those whom are categorised as “vulnerable EU-citizens” are Roma from Bulgaria or Romania. Starting from the observation that “vulnerable EU-citizens” have been pervasively problematised as unwanted migrants, the thesis asks how the municipal- and local authorities in Malmö act to discourage and otherwise manage their mobilities by controlling their conditions of stay. In doing so, it seeks to elaborate on theories about intra-EU bordering practices, and to elucidate some of the mechanisms, effects and implications of urban mobility control practices. Methodologically, the thesis is structured as a case study, centring on the case of the intensely contested Sorgenfri-camp – a makeshift squatter settlement that housed a large proportion of Malmö’s estimated total population of “vulnerable EU-citizens”. The Sorgenfri-camp was established in 2014 and lasted for a year and a half before it was demolished in November 2015 on the order of the City of Malmö’s environmental authorities. Often referred to in the media as “Sweden’s largest slum”, the Sorgenfri-camp was quite literally a central locus of a local and national political “crisis” regarding the growth of unauthorised squatter settlements. As a “critical case”, it offers a vantage point from which to trace the development of policy and government practices towards “vulnerable EU-citizens” and observe how the authorities negotiate the legal ambiguities, moral-political dilemmas, and social conflicts that swirl around the unauthorised settlements of “vulnerable EU-citizens”. It also serves as a key example of a more widespread framing of “the problem of vulnerable EU-citizens” as an order, nuisance and sanitation problem. The analysis is carried out with a theoretical framework informed by Foucaultian poststructuralist theory and theories of scale, combining insights from the field of critical border and migration studies with concepts from the legal geographic literature on urban socio-spatial control. In particular, it follows socio-legal scholar Mariana Valverde’s (2010) call to foreground the role of scalar categorisation and politics in the networked policing of various non-citizens. The analysis addresses the construction of the Sorgenfri-camp and its residents as a “nuisance problem” in popular and policy discourse, and explores the effects and consequences of this framing in the context of the administrative-legal process that resulted in the demolition of the settlement. The thesis highlights the city as a space where complex negotiations over residency-status, rights and belonging play out. It submits that local authorities in Malmö have responded to the presence and situation of vulnerable EU-citizens in the city by enacting a series of practices and programs that jointly add up to an indirect policy of exclusionary mobility control, the cumulative effect of which is to eliminate the “geographies of survival” for the group in question. Furthermore, it argues that this reinforces the complex modulations of un/free mobility” in the EU: destitute EU-citizens who are formally free to move and reside within the union are repeatedly moved along, and thus effectively prevented from settling. This is taken to be illustrative of an urbanisation of mobility control practices: a convergence between mobility control and urban socio-spatial control, or a rescaling of mobility control from the edges of the nation-state to the urban scale and, ultimately, to the body of the “vulnerable EU-citizen”.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2019. p. 289
Series
Dissertation Series in Migration, Urbanisation, and Societal Change ; 8
Keywords
migration, borders, urban governance, vulnerable EU citizens, eu migrants, squatting, racialisation, homelessness, eu citizenship
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-7390 (URN)10.24834/isbn.9789178770328 (DOI)30254 (Local ID)978-91-7877-031-1 (ISBN)978-91-7877-032-8 (ISBN)30254 (Archive number)30254 (OAI)
Public defence
2019-11-22, Building 46.1-049 - Auditorie 46, Universitetsvej 1, Roskilde, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2023-02-06Bibliographically approved
Hansson, E. & Persdotter, M. (2019). Vad är den svenska modellen? Socialdemokratisk historieskrivning i den samtida ”tiggeridebatten” (ed.). In: (Ed.), Creating the City. Identity, Memory and Participation. Conference proceedings: . Paper presented at Creating the City, Malmö, Sweden (9-10 February 2017) (pp. 343-362). Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Vad är den svenska modellen? Socialdemokratisk historieskrivning i den samtida ”tiggeridebatten”
2019 (Swedish)In: Creating the City. Identity, Memory and Participation. Conference proceedings, Malmö universitet, 2019, p. 343-362Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Denna text gör nedslag i debatten om tiggande EU-medborgare i Sverige – en debatt som nu har pågått i flera år. Kännetecknande för denna debatt, särskilt dådet kommer till att föreslå möjliga ”lösningar” på det som ofta kallas ”tiggeriet”, är de återkommande hänvisningarna till det svenska välfärdssamhällets tillblivelse, och framförallt då etablerandet av det socialdemokratiska folkhemmet. Textens fokus på folkhemmet som just ett socialdemokratiskt projekt beror till viss del påatt partiet har suttit vid regeringsmakten sedan 2014. En koppling görs mellan dagens socialdemokratiska makthavare och de som styrde landet dådet utbredda ”tiggeriet” påstås ha avskaffats. Påså sätt rör debatten synen pådet svenska välfärds- samhällets historia. Denna historia är dock långt ifrån entydig. I denna text vill vi visa hur dagens debatt innefattar en aktiv historieskrivning i form av en diskursiv kamp kring begrepp som ”den svenska modellen” och ”välfärdspolitiken”.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2019
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 23
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-11104 (URN)28299 (Local ID)978-91-87997-13-6 (ISBN)978-91-87997-12-9 (ISBN)28299 (Archive number)28299 (OAI)
Conference
Creating the City, Malmö, Sweden (9-10 February 2017)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2023-07-06Bibliographically approved
Persdotter, M. (2018). Get them out of the country, in one way or another: On the Undoing of Geographies of Survival for Mobile Roma EU-citizens in Malmö, Sweden (ed.). Society & Space : Forum (Dec 11)
Open this publication in new window or tab >>Get them out of the country, in one way or another: On the Undoing of Geographies of Survival for Mobile Roma EU-citizens in Malmö, Sweden
2018 (English)In: Society & Space : Forum, no Dec 11Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

In this forum piece I argue that the state and municipal authorities in Malmö, Sweden – in the absence of any direct and formal controls on the entry of EU-citizens – have attempted to discourage, regulate and otherwise manage the presence of mobile Roma EU-citizens by regulating their access to social rights, and their access and use of public space. In effect, if not in intention, this is a politics of mobility control through destitution.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-1563 (URN)27126 (Local ID)27126 (Archive number)27126 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-15Bibliographically approved
Lind, J. & Persdotter, M. (2017). Differential Deportability And Contradictions Of A Territorialised Right To Education: A Perspective From Sweden (ed.). movements : Journal für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, 3(1), 51-69
Open this publication in new window or tab >>Differential Deportability And Contradictions Of A Territorialised Right To Education: A Perspective From Sweden
2017 (English)In: movements : Journal für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, ISSN 2364-8732, Vol. 3, no 1, p. 51-69Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

How is it possible to argue that one group of children should be excluded from education when it has been defined as a fundamental right of all children residing in Sweden? In this article, we explore this question through a comparative reading of two different sets of government reports: the first establishes that »children who reside in Sweden without permission« should have an unrestricted right to education, while the second proposes that so-called »children of vulnerable EU-citizens« should not. These positions appear incommensurable. We suggest, however, that they are thoroughly entan- gled. Under the current regime of migration control, deportation and deportability is what makes it possible for the Swedish government to grant rights on the basis of territorial presence without abandoning its commitment to regulate residence. Thus, the notion that »vulnerable EU-citizens« cannot easily be deported is mobilised to argue that they should be excluded from the right to education. We see this as an expression of how rights are integral to the governance of migrations to and through the European Union.

Place, publisher, year, edition, pages
Movements, 2017
Keywords
migration, children’s rights, education, deportability, ethical territoriality
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-14321 (URN)22468 (Local ID)22468 (Archive number)22468 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Persdotter, M. (2017). The politics of legal technicalities: an inquiry into the demolition of a Roma EU-migrant settlement in Malmö, Sweden. In: Maja Hojer Bruun, Patrick Joseph Cockburn, Bjarke Skærlund Risager, Mikkel Thorup (Ed.), Maja Hojer Bruun, Patrick Joseph Cockburn, Bjarke Skærlund Risager, Mikkel Thorup (Ed.), Contested Property Claims: What Disagreement Tells Us About Ownership. Routledge
Open this publication in new window or tab >>The politics of legal technicalities: an inquiry into the demolition of a Roma EU-migrant settlement in Malmö, Sweden
2017 (English)In: Contested Property Claims: What Disagreement Tells Us About Ownership / [ed] Maja Hojer Bruun, Patrick Joseph Cockburn, Bjarke Skærlund Risager, Mikkel Thorup, Routledge, 2017Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Social conflicts related to Roma – Europe’s most persecuted people – are often mired in discourses of sanitation and framed around garbage, odour, and smoke. What happens when such elements are translated into objects of legal governance? This chapter explores the legal process that led to the expulsion of about two hundred Roma from a squatter settlement in Malmö, Sweden. Highlighting the role of legal tech- nicalities, it suggests that the process hinged on the categorisation of the settlement as trash and on the power of the municipal authorities to supersede private property rights in order to enforce standards of health and sanitation.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
Series
Social Justice
Keywords
Roma EU-citizens, Politics of legal technicalities, Property, Nuisance, Spatial governance
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9141 (URN)10.4324/9780203712153-4 (DOI)24104 (Local ID)9781138550896 (ISBN)24104 (Archive number)24104 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-08-09Bibliographically approved
Persdotter, M. & Hansson, E. (2017). Vad är den svenska modellen?: historieskrivning i den samtida ’tiggeridebatten’ (ed.). Paper presented at Att skapa staden : Identitet, minne och delaktighet, Malmö, Sweden (9-10 februari, 2017). Paper presented at Att skapa staden : Identitet, minne och delaktighet, Malmö, Sweden (9-10 februari, 2017).
Open this publication in new window or tab >>Vad är den svenska modellen?: historieskrivning i den samtida ’tiggeridebatten’
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Denna presentation problematiserar den historieskrivning som förmedlas genom den pågående debatten rörande närvaron av tiggande EU-medborgare i svenska städer. Något som är utmärkande för denna debatt är de återkommande hänvisningarna till välfärdsstatens tillblivelse. Nyligen meddelades det att regeringen överväger att införa ett tiggeriförbud. Detta för att försvara ’den svenska modellen’. På liknande sätt rättfärdigade politiker i Malmö stad beslutet att utrymma och riva det så kallade Sorgenfrilägret med hänvisning till folkhemspolitikens löfte om ’goda bostäder för alla’. Även de som ställt sig kritiska till dessa åtgärder har åberopat historiskt baserade argument. Många har hävdat att dagens politik är ett uttryck för en historiskt kontinuerlig antiziganism, och att denna politik särskilt påminner om de exkluderande åtgärder som riktades mot romer och resande under 1900-talets första årtionden. Vi frågar oss här vilka föreställningar om det svenska välfärdssamhället och dess historia som åberopas och återskapas genom den så kallade tiggeridebatten. Baserat på vår forskning om det svenska samhällets reaktioner mot närvaron av tiggande EU-medborgare, belyser vi hur dagens debatt många gånger framställer välfärdssamhällets tillblivelse som en enhetlig nationell framgångssaga på ett sätt som osynliggör de kränkningar och övergrepp mot romer och resande som pågick under tidsperioden. Vi visar också på hur dagens tiggande EU-medborgare gång efter annan utpekas som ett hot mot den nationella framgångssagan.

Keywords
Socialdemokrati, Hemlöshet, Utsatta EU-medborgare, Tiggeriförbud
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-11018 (URN)22319 (Local ID)22319 (Archive number)22319 (OAI)
Conference
Att skapa staden : Identitet, minne och delaktighet, Malmö, Sweden (9-10 februari, 2017)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Persdotter, M. (2016). Fel privatisera Malmös allmännytta (ed.) [Letter to the editor]. Arkitektur: byggnad, interiör, plan, landskap (8), 16-16
Open this publication in new window or tab >>Fel privatisera Malmös allmännytta
2016 (Swedish)In: Arkitektur: byggnad, interiör, plan, landskap, ISSN 0004-2021, no 8, p. 16-16Article in journal, Letter (Other academic)
Abstract [sv]

Malmö stad säljer 1 650 av sina allmännyttiga hyreslägenheter till ett nybildat privat aktiebolag i samband med planeringen av prestigeprojektet Culture Casbah i Rosengård. Försäljningen är ett vägskäl i Malmös planerings- och bostadspolitik, menar Maria Persdotter, doktorand i urbana studier vid Malmö högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Arkitektur förlag, 2016
Keywords
Bostadspolitik, Planeringspolitik, Culture Casbah, Allmännyttan, Social blandning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-1808 (URN)22320 (Local ID)22320 (Archive number)22320 (OAI)
Note
Article, editorial letterAvailable from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications