Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Thiborg, Jesper
Publications (8 of 8) Show all publications
Lagergren, L. & Thiborg, J. (2012). Ett liv i förening: om integrationsarbete i Skåne (ed.). In: Christine Dartsch, Johan Pihlblad (Ed.), Christine Dartsch, Johan Pihlblad (Ed.), Vem platsar i laget? En antologi om idrott och etnisk mångfald: (pp. 103-120). : Centrum för Idrottsforskning
Open this publication in new window or tab >>Ett liv i förening: om integrationsarbete i Skåne
2012 (Swedish)In: Vem platsar i laget? En antologi om idrott och etnisk mångfald / [ed] Christine Dartsch, Johan Pihlblad, Centrum för Idrottsforskning , 2012, p. 103-120Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Centrum för Idrottsforskning, 2012
Keywords
Integration, Föreningsidrott
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16323 (URN)13872 (Local ID)978-91-979562-6-0 (ISBN)13872 (Archive number)13872 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Jonasson, K. & Thiborg, J. (2010). Electronic sport and its impact on future sport (ed.). Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 13(No. 2), 287-299
Open this publication in new window or tab >>Electronic sport and its impact on future sport
2010 (English)In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 13, no No. 2, p. 287-299Article in journal (Refereed)
Abstract [en]

The mere mentioning of computer gaming (E-sport) as a form of sport i subversive, according to public health and media discourses. As a matter of fact, the two practices are considered to be oppositional. Sports are often regarded as a virtue, whereas computer gaming is looked upon as avice. In this light, the basic aim of this essay is to discuss and analyse the 'sporting qualities' of competitive computer gaming in relation to the definition of sport. The reasoning will also forecast the future of competitive gaming. How might this new form of 'sport' develop and what impact will it have on future sports in general? We answer the question by presenting three possible futuristic scenarios. Might it even be that we are standing on the threshold of a new phase in the evolution of sports.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2010
Keywords
eSport, sport
National Category
Social Anthropology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-3572 (URN)10.1080/17430430903522996 (DOI)000213144300011 ()2-s2.0-76649088692 (Scopus ID)9989 (Local ID)9989 (Archive number)9989 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Thiborg, J. & Carlsson, B. (2010). Law and Morality in Counterstrike (ed.). Entertainment and Sports Law Journal, 8(2)
Open this publication in new window or tab >>Law and Morality in Counterstrike
2010 (English)In: Entertainment and Sports Law Journal, E-ISSN 1748-944X, Vol. 8, no 2Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article uses David Fraser’s work on law and cricket as a departure point. His analysis of the relationship between law, popular culture and everyday life is inspiring and contributes to a socio-legal understanding of law and morality as well as society and its cultural development in general. Cricket, no doubt, is closely connected with the British Empire, with parliamentarianism, modernity, cultural identity, heritage, fair play and the sportsmanship of 19th-century ideals and virtues; but it is also closely associated with rule violations, commercialization and commodification, as is modern sport in general. The focus of this article, which departs from Fraser’s approach, will be on a computer game; that is, a game that, at least hypothetically, is related to globalization, networks, post-modernity, youth, lifestyles and moral pluralism.

Place, publisher, year, edition, pages
The University of Warwick, 2010
Keywords
eSport, Cricket
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-2953 (URN)11445 (Local ID)11445 (Archive number)11445 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2023-03-03Bibliographically approved
Thiborg, J. (2009). eSport and Governering Bodies: An outline for a research project and preliminary results (ed.). Paper presented at Kultur-Natur, Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping, Sweden (2009). Paper presented at Kultur-Natur, Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping, Sweden (2009).
Open this publication in new window or tab >>eSport and Governering Bodies: An outline for a research project and preliminary results
2009 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
eSport, Governing bodies
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-11564 (URN)10746 (Local ID)10746 (Archive number)10746 (OAI)
Conference
Kultur-Natur, Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping, Sweden (2009)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Thiborg, J. (2009). Tävling i datorspel: från digital lek till idrottskultur? (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Programbok, KULTUR-NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping, 15–17 juni 2009: . Paper presented at Kultur-Natur, Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping (2009) (pp. 94-94). : ACSIS, Linköping University
Open this publication in new window or tab >>Tävling i datorspel: från digital lek till idrottskultur?
2009 (Swedish)In: Programbok, KULTUR-NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping, 15–17 juni 2009, ACSIS, Linköping University , 2009, p. 94-94Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Från att de första datorspelen konstruerades i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet har de förändrats markant. I takt med den teknologiska utvecklingen och tillgängligheten av den har antalet som spelar datorspel ökat. Idag är datorspelande en betydande fritidsaktivitet för hundratusentals, om inte ett par miljoner, personer i Sverige. Datorspelsindustrin har växt sig stark och det sägs att datorspel köps lika hög utsträckning som musik och film. Föreningar och organisationer som arrangerar aktiviteter runt datorspel har vuxit kraftigt ni antal de senaste åren. I samklang med datorspelandets popularitet har individers vilja av att mäta sina förmågor, krafter och skicklighet vuxit fram och idag går det att livnära sig fullt ut eller till viss mån på sitt datorspelande. Syftet är här att belysa och diskutera framväxten och karaktären av tävling i datorspel vilket av organisationer och utövare ofta benämns som eSport (elektronisk sport). Det vill säga dess väg från digital lek till något som liknar idrottskultur. Förutom namnet har även andra av idrottens karaktäristika anammats såsom att organisera sig i föreningar, tävlingssystem och ideal.

Place, publisher, year, edition, pages
ACSIS, Linköping University, 2009
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-11850 (URN)10745 (Local ID)10745 (Archive number)10745 (OAI)
Conference
Kultur-Natur, Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping (2009)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Thiborg, J. (2007). The world of computer games: A new research topic in the view of a sport researcher (ed.). Paper presented at ISHPES & ISSA Congress, Copenhagen, Denmark (2007). Paper presented at ISHPES & ISSA Congress, Copenhagen, Denmark (2007).
Open this publication in new window or tab >>The world of computer games: A new research topic in the view of a sport researcher
2007 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-11508 (URN)5807 (Local ID)5807 (Archive number)5807 (OAI)
Conference
ISHPES & ISSA Congress, Copenhagen, Denmark (2007)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Fransson, K. & Thiborg, J. (2007). Utvärdering av projektet Megakul (ed.). : Malmö högskola
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av projektet Megakul
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Enheten för Idrottsvetenskap vid Malmö högskola har för andra året i rad haft ansvaret för att utvärdera det gångna året av projektet Megakul i ledning av Bo Carlsson, professor i Idrottsvetenskap. Tidigare utvärdering, utförd av Mats Trondman, fokuserade på vägledarnas redogörelse av sitt arbete och hur de upplevde samarbetet med skolor och föreningslivet i Malmö. Föreliggande utvärdering har dock ett målgruppsperspektiv. Resurs- och tidsbegränsningen har medfört att vi försökt skapa en övergripande bild genom att fokusera på gymnasieskolorna samt de föreningar som deltagit vid så kallade föreningsmässor eller andra aktiviteter som Megakul arrangerat.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, 2007
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13415 (URN)8896 (Local ID)8896 (Archive number)8896 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Thiborg, J. (2005). Socialt bokslut: Hässleholms IF (ed.). : Malmö högskola
Open this publication in new window or tab >>Socialt bokslut: Hässleholms IF
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport har till syfte att leda till utveckling och förbättring av verksamheten i Hässleholms IF genom att beskriva föreningen och dess verksamhet med hjälp av vägledningsmaterialet Socialt bokslut. Dessutom ska den tillhandahålla ett exempel på arbetssätt med Socialt bokslut och utvärdera densamma. I vägledningsmaterialet Socialt bokslut återfinns ett exempel på hur föreningar kan gå tillväga för att lyfta upp de sociala värden som skapas. Tre enkätundersökningar har genomförts där undersökningsdeltagarna har varit förtroendevalda/tränare, föräldrar och utövare som är delaktiga i föreningen. Sammanlagt deltog 404 personer varav 164 var flickor/kvinnor. Dessutom har dokument analyserats och centrala eller viktiga personer i verksamheten har tillhandahållit information om föreningen. Hässleholms IF är en flersektionsförening där aktiviteterna fotboll, innebandy och basket ingår i basverksamheten. Föreningen kan sägas vilja vara en satsande ”korvgrillarförening” där både en kvalitativ motionsidrott och en kvalitativ prestationsidrott ska tillhandahållas. Förutom basverksamheten arbetar föreningen med projektet Onside som är tänkt att ge barn och ungdomar i Hässleholm en bättre fritid. Föreningen finansierar sin verksamhet genom egengenererande intäkter (55 %), bidrag (35 %) och sponsorintäkter (10 %). När det gäller bidrag har ej eventuella kommunala subventioner av hyra räknats in. Den tid tränarna lägger ner på ideell basis i föreningen är dock värd minst en halv miljon per år. Resultaten av enkätundersökningarna visade att de flesta trivs bra i föreningen. Utövarna känner sig trygga i verksamheten och upplever att tränarna är bra. Förtroendevalda och tränare verkar även dem överlag vara tillfredställda med sina uppdrag. Dock återgav de aktiva både fördelar och nackdelar gällande föreningens verksamhet. Dessa lyfts upp mer i detalj i rapporten och några områden som berörs är föreningens organisationsform, verksamhetsplatser och sammanhållning. Dessutom visade resultaten att representationen av utövare i styrelserum är i parallellitet eller bättre än i andra föreningar, dock är kvinnor och individer under 20 år underrepresenterade. Vidare visade resultaten att förtroendevalda/tränare och föräldrar har likartad inställning till specialisering, tävling och konkurrens. Däremot finns en diskrepans mellan dessa två grupper gällande hur bra ungdomsidrotten är, föräldrarna ser barnidrotten som mer positiv än förtroendevalda och tränare. Många resultat av olika karaktär kommer att presenteras. I slutet av rapporten diskuteras Hässleholms IF, Socialt bokslut och aktuell rapport där konklusioner ges. Det är här som föreningens styrkor respektive svagheter lyfts upp. Hässleholms styrka är dess nytänkande och oräddhet för förändring och utveckling. Detta utmynnar i att verksamheten tycks tillfredställa samtliga aktiva på ett bra sätt. Det finns även svagheter men styrkorna är övervägande. Detta gäller även vägledningsmaterialet Socialt bokslut och detta diskuteras som sagt närmare i rapporten. Förhoppningsvis kommer rapporten att tillhandahålla information om Hässleholms IF och Socialt bokslut som är till nytta för både föreningen eller idrottsrörelsen och för intressenter såsom föräldrar, bidragsgivare och sponsorer.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, 2005
Keywords
Idrott, Socialt bokslut
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13425 (URN)8788 (Local ID)8788 (Archive number)8788 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications