Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Aspelin, Jonas
Publications (10 of 20) Show all publications
Aspelin, J. (2012). En tredje väg för skolan (ed.). Skola och samhälle
Open this publication in new window or tab >>En tredje väg för skolan
2012 (Swedish)In: Skola och samhälleArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, 2012
Keywords
lärarcentrerade skola, elevcentrerade skola, skolutveckling
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-2744 (URN)13808 (Local ID)13808 (Archive number)13808 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Aspelin, J. (2012). How do relationships influence student achievement? Understanding student performance from a general, social psychological standpoint (ed.). International Studies in Sociology of Education, 22(1), 41-56
Open this publication in new window or tab >>How do relationships influence student achievement? Understanding student performance from a general, social psychological standpoint
2012 (English)In: International Studies in Sociology of Education, ISSN 0962-0214, E-ISSN 1747-5066, Vol. 22, no 1, p. 41-56Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article explores the influence of relationships on student achievement by examining empirical evidence and by adopting a social psychological theory. Initially, the issue is addressed from a national, Swedish context. Thereafter, two general questions are raised: (1) What is the influence of relationships on student achievement, according to empirical research? (2) How can the influence of relationships on student achievement be conceptualised? Question one is discussed from a body of international and Scandinavian research on general characteristics of teaching that promote student achievement. The argument leads to a model in which the teacher–student relationship is a key factor. In order to discuss the second question, Kenneth Gergen’s social psychological theory is applied. According to the analysis, relationships play an essential role in understanding student achievement. The relational process is regarded as an inherent aspect of educational life and the foundation for encouraging performance. By combining these perspectives, the significance of relationships for comprehending student achievement is revealed. In the final section of this text, practical–pedagogical implications are discussed with reference to a narrative about a young student’s knowledge development.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, Taylor & Francis Group, 2012
Keywords
student achievement, teacher–student relationship, social psychology, relational pedagogy, Kenneth Gergen, co-action
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-2766 (URN)10.1080/09620214.2012.680327 (DOI)000211324400003 ()2-s2.0-84861562818 (Scopus ID)13809 (Local ID)13809 (Archive number)13809 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Aspelin, J. (2012). Relationer och relationell pedagogik (ed.). In: Leif Mathiasson (Ed.), Leif Mathiasson (Ed.), Uppdrag lärare - en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar: (pp. 167-174). : Lärarförbundets förlag
Open this publication in new window or tab >>Relationer och relationell pedagogik
2012 (Swedish)In: Uppdrag lärare - en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar / [ed] Leif Mathiasson, Lärarförbundets förlag , 2012, p. 167-174Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lärarförbundets förlag, 2012
Series
Pedagogiska magasinets skriftserie ; 9
Keywords
relationell pedagogik
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9981 (URN)13908 (Local ID)9789197902373 (ISBN)13908 (Archive number)13908 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Aspelin, J. (2011). Co-existence and co-operation: the two-dimensional conception of education (ed.). Education, 1(1), 6-11
Open this publication in new window or tab >>Co-existence and co-operation: the two-dimensional conception of education
2011 (English)In: Education, ISSN 2162-9463, E-ISSN 2162-8467, Vol. 1, no 1, p. 6-11Article in journal (Refereed)
Abstract [en]

The expanding global discourse on education is built on the concept of individualism. One emerging direction in educational theory that challenges this discourse is relational pedagogy. This article aims to discuss some characteristic aspects of relational pedagogy, and thereby proposing a theoretical course in the field. By comparing Kenneth Gergen’s and Martin Buber’s relational conceptions, the article argues that relational pedagogy could/should be characterized by a distinction between two fundamental types of relationships, tentatively labeled co-existence and co-operation. This distinction is proposed to be significant for relational pedagogy to become a trustworthy alternative not only to the individualistic- but also to the collectivist conception of education.

Place, publisher, year, edition, pages
Scientific & Academic Publishing, 2011
Keywords
relational pedagogy, Buber, co-existence, co-operation, Gergen
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-3117 (URN)12994 (Local ID)12994 (Archive number)12994 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Aspelin, J. & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Om relationell pedagogik
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har fokus på standardiserade kunskapsmätningar ökat, och utbildning har blivit liktydigt med enskilda individers prestationer. Relationell pedagogik utmanar detta synsätt genom att i stället erbjuda ett sätt att analysera, förstå och tänka kring utbildning där relationer sätts i centrum. Om relationell pedagogik grundas på tanken att människan växer, utvecklas och lär sig saker i relationer. Författarna introducerar här det relationella tänkandet med utgångspunkt i teoretiker som Kenneth Gergen, Gert Biesta och Martin Buber och applicerar det sedan på frågor som vad utbildning är, vilken betydelse relationen lärare-elev har, hur lärarens förhållningssätt till eleven kan förstås och vad främlingskap i utbildning är. Skolan uppfattas här som en mötesplats - en plats där barn och ungdomar utvecklas som fria och ansvarstagande personer i sam-existens och sam-verkan. Boken vänder sig till lärarstudenter på avancerad nivå. Den kan också användas i vidareutbildning för lärare samt för magisterutbildningar i ämnen som pedagogik och socialpsykologi.

Place, publisher, year, edition, pages
Gleerups Utbildning AB, 2011. p. 168
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8089 (URN)11965 (Local ID)9789140666796 (ISBN)11965 (Archive number)11965 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Aspelin, J. (2010). Den nödvändiga relationen (ed.). Pedagogiska Magasinet (3), 42-47
Open this publication in new window or tab >>Den nödvändiga relationen
2010 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 3, p. 42-47Article in journal (Other academic)
Abstract [en]

Det finns en svårfångad kvalitet i pedagogiskt arbete. Den kan benämnas ömsesidig respekt, kärlek, omtänksamhet, förtroende och äkta intresse för eleven.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-3064 (URN)10637 (Local ID)10637 (Archive number)10637 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Aspelin, J. (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (ed.). : Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
2010 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Gleerups Utbildning AB, 2010. p. 168
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8129 (URN)10361 (Local ID)978-91-40-66888-2 (ISBN)10361 (Archive number)10361 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Aspelin, J. (2010). What really matters is between: Understanding the focal point of education from an inter-human perspective (ed.). Education Inquiry, 1(2), 127-136
Open this publication in new window or tab >>What really matters is between: Understanding the focal point of education from an inter-human perspective
2010 (English)In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 1, no 2, p. 127-136Article in journal (Refereed)
Abstract [en]

In this article, the focal point of education is simultaneously defined as: i) the place where the most important educational activity is taking place; and ii) the place where the main interest of educational theory (and educational practice) should be located. The article aims to discuss the idea that the focal point is located somewhere between the teacher and the student. This idea is introduced by references to Gert Biesta’s inter-subjective theory and to some more or less classical conceptions which distinguish between two main aspects of sociality. Further, and as a more specific aim, the article discusses Martin Buber’s contribution to understanding the focal point of education. Buber contributes by emphasising “the interhuman” as a primary dimension in relation to “the social”. From Buber’s perspective, what really matters in education exists in an ontological and relational event. In the last section of the article it is suggested that exploration of the focal point should not stick to just one form of relationship. The interhuman event is, taken by itself, supposed to be primary, but the focal point cannot be fully understood without a penetrative picture of its social context.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå university, 2010
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-3726 (URN)10362 (Local ID)10362 (Archive number)10362 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Aspelin, J. (2009). Att vara sig själv nog (ed.). Pedagogiska Magasinet (3), 78-82
Open this publication in new window or tab >>Att vara sig själv nog
2009 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 3, p. 78-82Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I självhjälpslitteraturen gestaltas en suverän, oberoende, obunden, närmast maktfullkomlig människa som ideal. Är det verkligen en trovärdig människosyn som framträder?

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-3368 (URN)8819 (Local ID)8819 (Archive number)8819 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Persson, S. & Aspelin, J. (2009). Yrkeskunnande – i – relation: Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens (ed.). In: Ola Fransson, Karin Jonnergård (Ed.), Ola Fransson, Karin Jonnergård (Ed.), Kunskapsbehov och nya kompetenser: professioner i förhandling (pp. 85-110). : Santérus Academic Press Sweden
Open this publication in new window or tab >>Yrkeskunnande – i – relation: Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens
2009 (Swedish)In: Kunskapsbehov och nya kompetenser: professioner i förhandling / [ed] Ola Fransson, Karin Jonnergård, Santérus Academic Press Sweden, 2009, p. 85-110Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Diskussioner om vad lärares yrkeskunnande betyder för utbildningens kvalitet och effektivitet är brännande aktuell och förs internationellt, nationellt och lokalt. Internationella jämförelser mellan nationer av elevers skolprestationer görs för att, om möjligt, förklara vilka faktorer som befrämjar skolframgång. Nationer använder dessa jämförelser för att utvärdera det egna skolsystemet och på så sätt skapas ett konkurrerande utbildningsklimat. I det som har kallats ”the Era of Excellence” är utgångspunkten att skolor måste bli mer effektiva genom att fokusera på det som beskrivs vara deras primära funktion: att lära ut mätbara ämneskunskaper. Nationella utbildningssystem, t.ex. det engelska, tenderar därför att utveckla ökad reglering och detaljstyrning av lärares arbete för att uppnå högre effektivitet. Med begreppet yrkeskunnande-i-relation vill vi positionera oss gentemot denna dominerande kvalitetsdiskurs och framhålla en yrkeskompetens som överbrygger den dualistiska hållning till lärarens uppdrag, där antingen sociala och personliga eller kunskapsmässiga aspekter poängteras. De kvaliteter som vi har framhållit i artikeln blir sällan uppmärksammade eftersom de är svåra att mäta och bedöma. Ett sådant synsätt finner vi förödande, med tanke på att de är så centrala för att förstå lärares grundkompetens och utbildningens syfte. Här har vi velat peka på att lärares yrkeskunnande och professionalism är avhängigt deras förmåga att förstå undervisningssituationen och träda i relation med elever utifrån självständiga tolkningar av vad som krävs i konkreta situationer. Detta yrkeskunnande riskerar att urholkas i ”The era of excellence”, med dess betoning på konkurrens, starkare centralstyrning och detaljreglering av lärares arbete och undervisning.

Place, publisher, year, edition, pages
Santérus Academic Press Sweden, 2009
Keywords
Lärare, yrkeskunnande, relation, kompetens
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16354 (URN)11175 (Local ID)978-91-7335-013-6 (ISBN)11175 (Archive number)11175 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications