Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Jönsson, Karin
Publications (10 of 20) Show all publications
Wennås Brante, E., Godhe, A.-L. & Jönsson, K. (2022). Digital activities in L1-teaching in years K-3 – how do they support literacy development?. In: : . Paper presented at ARLE - The international association for research in L1 education, University of Cyprus, Nicosia, June 15-17, 2022.
Open this publication in new window or tab >>Digital activities in L1-teaching in years K-3 – how do they support literacy development?
2022 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56489 (URN)
Conference
ARLE - The international association for research in L1 education, University of Cyprus, Nicosia, June 15-17, 2022
Available from: 2022-12-06 Created: 2022-12-06 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Jönsson, K. (2016). Berättelser som kraft i lärande (ed.). In: Karin Jönsson, Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast (Ed.), Karin Jönsson, Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast (Ed.), Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola (pp. 203-214). : Liber
Open this publication in new window or tab >>Berättelser som kraft i lärande
2016 (Swedish)In: Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola / [ed] Karin Jönsson, Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Liber, 2016, p. 203-214Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2016
Keywords
digitala redskap, berättande
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9765 (URN)21756 (Local ID)978-91-47-11719-2 (ISBN)21756 (Archive number)21756 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Jönsson, K., Axelsson, M., Bergöö, K., Brink, L., Fast, C. & Kåreland, L. (Eds.). (2016). Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. Liber
Open this publication in new window or tab >>Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Show others...
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2016. p. 217
Keywords
språk- och kunskapsarbete, digitala medier, populärkulturella texter
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8404 (URN)21755 (Local ID)978-91-47-11719-2 (ISBN)21755 (Archive number)21755 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Jönsson, K. (2016). Läsning och skrivning som sociala praktiker (ed.). In: Karin Jönsson, Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland (Ed.), Karin Jönsson, Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland (Ed.), Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola (pp. 92-118). : Liber
Open this publication in new window or tab >>Läsning och skrivning som sociala praktiker
2016 (Swedish)In: Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola / [ed] Karin Jönsson, Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland, Liber, 2016, p. 92-118Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2016
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9743 (URN)21758 (Local ID)978-91-47-11719-2 (ISBN)21758 (Archive number)21758 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Jönsson, K. & Jennfors, E. (2015). Del 1. Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv. Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Del 1. Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv
2015 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Artikeln beskriver en teoretisk bas för kritiskt språk- och textarbete, så kallad critical literacy, och hur undervisning kan bedrivas utifrån denna utgångspunkt. Critical literacy kan beskrivas som förmågan att läsa och skriva texter på ett analyserande och reflekterande sätt. Syftet är att bättre förstå och ifrågasätta makt, ojämlikhet och orättvisor för att utveckla en demokratisk identitet. Enligt samtliga läroplaner är detta en angelägenhet för all undervisning i alla skolformer.

Place, publisher, year, pages
Skolverket, 2015
Series
Läslyftet : Kritiskt textarbete- att läsa, samtala och skriva (om) världen
Keywords
Kritisk literacy, demokrati
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-2804 (URN)22068 (Local ID)22068 (Archive number)22068 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Jönsson, K. & Jennfors, E. (2015). Del 2. Kritiskt textarbete: att läsa och välja texter. Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Del 2. Kritiskt textarbete: att läsa och välja texter
2015 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

I kritiskt textarbete kan elever ges tillfälle att upptäcka att texter representerar olika sätt att se på världen. Det blir därför viktigt att fundera över vilka texter vi väljer att använda i undervisningen, vad elever kan göra med texter och vad texterna kan göra med dem och deras liv. När lärare väljer texter att använda i undervisning blir begreppen tillgång, dominans, mångfald samt skapa och omskapa viktiga utgångspunkter.

Place, publisher, year, pages
Skolverket, 2015
Series
Läslyftet : Kritiskt textarbete- att läsa, samtala och skriva (om) världen
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-3526 (URN)22070 (Local ID)22070 (Archive number)22070 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Jönsson, K. (2015). Del 4. Texten och kontexten. Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Del 4. Texten och kontexten
2015 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Alla texter finns i ett sammanhang. Ett sätt att fördjupa förståelsen av texten är att höja blicken och tillsammans fundera kring textens kontext. I den här delen får ni ta del av forskning om vad som händer i mötet mellan läsaren och texten, och i mötet mellan flera läsare av samma text.

Place, publisher, year, pages
Skolverket, 2015
Series
Läslyftet : Samtal om text
Keywords
Föreställningsvärldar
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-3136 (URN)22069 (Local ID)22069 (Archive number)22069 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Schmidt, C. & Jönsson, K. (2015). Glädjen i att förstå: förhållningssätt och strategier. Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Glädjen i att förstå: förhållningssätt och strategier
2015 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Skolverket, 2015
Series
Läslyftet: Att läsa och skriva i alla ämnen : Del 6: Moment A – individuell förberedelse
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-3469 (URN)22071 (Local ID)22071 (Archive number)22071 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Jönsson, K. (2014). Barn berättar med sina "paddor" (ed.). In: Bim Riddersporre, Barbro Bruce (Ed.), Bim Riddersporre, Barbro Bruce (Ed.), Berättande i förskolan: (pp. 71-91). : Natur & Kultur
Open this publication in new window or tab >>Barn berättar med sina "paddor"
2014 (Swedish)In: Berättande i förskolan / [ed] Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Natur & Kultur , 2014, p. 71-91Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Natur & Kultur, 2014
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-10328 (URN)21991 (Local ID)978-91-27-13783-7 (ISBN)21991 (Archive number)21991 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Adelmann, K., Bergman, L., Dahlbeck, P., Hermansson, C., Jönsson, K., Nygård Larsson, P., . . . Widén, P. (2014). Språkutveckling, medier och demokrati. In: Ulla Carlsson (Ed.), Ulla Carlsson (Ed.), Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet (pp. 117-121). Nordicom
Open this publication in new window or tab >>Språkutveckling, medier och demokrati
Show others...
2014 (Swedish)In: Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet / [ed] Ulla Carlsson, Nordicom, 2014, p. 117-121Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Vi som har skrivit denna artikel är alla verksamma inom forskningsmiljön Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) vid Malmö högskola. Frågor om språkutveckling i bred bemärkelse står här i centrum. För närvarande är vi engagerade i projektet ”SMDI och lärande i medielandskapet 2.0”. Vår teoretiska plattform kan beskrivas som medieekologisk, vilket kortfattat uttryckt innebär att vi är intresserade av de mångfaldiga och komplexa relationerna mellan medier och kommunikativa kompetenser (Elmfeldt & Erixon 2007; Erixon 2012; Hayles 2002). Dessa relationer förstås därför inte, som så ofta annars i skolsammanhang, i termer av enkelriktad påverkan eller effekter (exempelvis datorns och internets negativa inverkan på skriftspråket). Vår huvudpoäng i denna artikel är att medie- och informationskunnighet, MIK, handlar om, borde handla om, framför allt två saker: språkutveckling och demokrati.

Place, publisher, year, edition, pages
Nordicom, 2014
Keywords
Media, Information, Demokrati, Yttrandefrihet, MIK
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16311 (URN)17567 (Local ID)978-91-86523-88-6 (ISBN)17567 (Archive number)17567 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications