Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Andersson, Irene
Publications (10 of 15) Show all publications
Alvstad, E., Andersson, I. & Danielsson Malmros, I. (Eds.). (2021). Identitet i en föränderlig värld: Sju nya historieskrivningar. Malmö: Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Identitet i en föränderlig värld: Sju nya historieskrivningar
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Antologin visar nyansrikedomen inom det ämne som i vid mening kallas historia. Avståndet mellan texterna kan tyckas vara stort, då det rör sig om skildringar av hur vikingar gestaltas på museum, den svenska adelns förändrade identitet under 1800-talet, hur unga flyktingar i Sverige idag formulerar sin historiska självförståelse i sociala medier och analys av socialdemokraters memoarer som historieskrivning. Vidare berörs materialförvaltares professionalisering inom elitishockey, kulturarv och reggaeturism i Jamaica samt volontärorganisationers förändring till politiska rörelser i flyktingmottagandet 2015. Det gemensamma temat för antologin är frågor om hur individer eller kollektiv formar sin identitet i relation till de temporala sammanhang som de skriver in sig själva i.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö universitet, 2021. p. 213
Series
Skrifter med historiska perspektiv, ISSN 1652-2761 ; 26
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-49658 (URN)10.24834/isbn.9789178771738 (DOI)978-91-7877-172-1 (ISBN)978-91-7877-173-8 (ISBN)
Available from: 2022-01-25 Created: 2022-01-25 Last updated: 2023-07-04Bibliographically approved
Andersson, I., Liljefors Persson, B. & Olsson, H. (2020). Kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i lärarutbildningen: En kartläggning av kursplaner och resonemang kring innehåll. RFSU & Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i lärarutbildningen: En kartläggning av kursplaner och resonemang kring innehåll
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport har som syfte att kartlägga kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i svensk lärarutbildning 2016 med särskilt fokus på hiv, STI och SRHR. Resultatet visar att det finns skillnader mellan olika lärosäten, såväl i antal förekomster av indikatorer för kunskapsområdet i olika kurser som på olika utbildningsprogram och stadier. Flera lärosäten har kursplaner som skriver fram ett omfattande innehåll som rör kunskapsområdet sexualitet och samlevnad, medan andra lärosäten presenterar kursplaner med ett betydligt mer begränsat innehåll.

I resultatdiagram synliggörs tydligt två kluster av indikatorer med höga antal förekomster i kursplanerna. Det ena klustret av indikatorer är etik, genus, demokrati, normer, normkritik, det andra värdegrund, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, diskriminering och kränkande behandling. Dessa indikatorer förekommer vanligtvis i utbildningsvetenskapliga kurser på alla nivåer samt i olika samhällsorienterande kurser och i akademiska ämneskurser som historia, religionsvetenskap och samhällsvetenskap. Indikatorer som hivprevention, STI, graviditet och preventivmedel saknas helt i de undersökta kursplanerna, i både grundlärarutbildning och ämneslärarutbildning. De förekommer inte heller i biologi, naturkunskap eller i de naturorienterande ämnena för grundlärare i årskurserna 4-6.

Utifrån kartläggningens resultat 2016 föreslås följande:

1. Kunskapsområdet sex och samlevnad behöver ringas in så att åtminstone en slags baskurs innehållande moment som rör stora delar av indikatorerna i denna kartläggning kan konstrueras. Denna bör vara obligatorisk för alla blivande lärare.

2. I enlighet med januariöverenskommelsen om att sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatorisk på alla lärarutbildningsprogram bör UKÄ lägga till ett examensmål, som behandlar kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i examensordningen för lärarutbildningar för alla olika stadier inom den svenska skolan. Examensmålen bör omfatta såväl kunskap om och förståelse av sexualitet och forskningsbaserad undervisning, som färdighet och förmåga att undervisa om kunskapsområdet. (Ett examensmål om kunskapsområdet lades till i september 2020.)

3. För att tillgodose god kvalitet och gedigen kompetens hos såväl lärarutbildare som lärarstudenter behövs kontinuerliga och fördjupade utbildningsinsatser.

4. Ett nationellt centrum för kunskapsområdet sexualitet och relationer föreslås. Detta centrum bör vara ämnesövergripande och tvärvetenskapligt samt också fokusera på didaktik. Ett sådant centrum skulle kunna utgöra ett kunskapsstöd för lärarutbildningarna, särskilt under den inledande fasen, när sexualitet och relationer ska bli obligatoriskt och etableras på alla lärarutbildningar. Ett sådant centrum skulle öka möjligheten att alla lärarutbildningarna bygger upp och har tillräckligt hög kompetens inom kunskapsområdet. Ett nationellt centrum skulle dessutom vara ett stöd för verksamma lärare och skulle även kunna erbjuda fortbildning.

5. För att utveckla kunskapsområdet sexualitet och samlevnad behövs ny och aktuell forskning som också kopplas till internationell pågående forskning. Denna forskning kan vara både ämnesinriktad och skolinriktad och av både kvantitativ och kvalitativ art.

6. Den osäkerhet som lärare enligt Skolinspektionens rapport har när det gäller att undervisa om normer och om hbtq-frågor visar att lärarutbildningarna måste ha tydliga inslag som ger kunskaper om hur olika normer kan påverka och begränsa eleverna och även deras lärande.

Avslutningsvis visar resultatet av kartläggningen från 2016 en bild av att kunskapsområdet sexualitet och samlevnad förekommer i alla programutbildningar för blivande lärare. Dessutom visar kartläggningen hur kunskapsområdet uttrycks i kursplaners olika delar genom förekomsten av antalet indikatorer enligt konstruktiv länkning. Tillsammans med de sex förslagen på åtgärder ovan kan därmed kartläggningens syften anses vara uppnådda.

Place, publisher, year, edition, pages
RFSU & Malmö universitet, 2020. p. 84
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-45671 (URN)978-91-984934-1-2 (ISBN)
Available from: 2021-09-06 Created: 2021-09-06 Last updated: 2023-08-24Bibliographically approved
Andersson, I. (2019). Ove Bring, Kvinnor och kungar: Om krig och fred: Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid, anm. av Irene Andersson (ed.) [Review]. Historisk Tidskrift, 139(1), 157-158
Open this publication in new window or tab >>Ove Bring, Kvinnor och kungar: Om krig och fred: Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid, anm. av Irene Andersson
2019 (Swedish)In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 139, no 1, p. 157-158Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Historiska Föreningen, 2019
Keywords
History
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-765 (URN)000462100100023 ()29435 (Local ID)29435 (Archive number)29435 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-05-10Bibliographically approved
Liljefors Persson, B. & Andersson, I. (2018). Citizenship Education and Sexual and Reproducttive Health and Rights: Questions of Identity, Values and Participation (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Programme and Abstract Book: 20th Cicea and 2nd CIcea and Citized Joint International Conference on Citizenship and Identity in a Post-Truth World. Paper presented at 20th Cicea and 2nd Cicea and Citized Joint International Conference on Citizenship and Identity in a Post-Truth World,, Warszawa, Poland (10-12 May, 2018) (pp. 52-52). : Cicea and Citized
Open this publication in new window or tab >>Citizenship Education and Sexual and Reproducttive Health and Rights: Questions of Identity, Values and Participation
2018 (English)In: Programme and Abstract Book: 20th Cicea and 2nd CIcea and Citized Joint International Conference on Citizenship and Identity in a Post-Truth World, Cicea and Citized , 2018, p. 52-52Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

This paper takes its departure from an investigation of Sexual and Reproductive Health and Rights, SRHR, in teacher education programs throughout Sweden in 2016. It was a research mission from the Public Health Agency of Sweden. A survey of 875 syllabuses from all universities in Sweden was analysed through methods of qualitative textual analysis. The aim was to explore if and in which subject syllabuses SRHR as a knowledge area was visible. The theory behind is that syllabuses are composed according to the theory of constructive alignment. The result shows major differences between various universities regarding the field of knowledge of SRHR in different syllabuses, as well as in different educational programmes and levels. In the quantitative part graphs show a cluster of indicators with a high number of occurrences in the syllabuses. Some of these indicators are; ethics, gender, democracy, norms, norm criticism and core values, convention on the rights of the child, human rights, discrimination and offensive treatment. During the autumn in 2017 a social movement called #metoo, with subgroups, has gotten worldwide attention and has had a great impact in Sweden regarding sexual abuse. In connection to this, demands have been raised that sexuality and relation education must much more visible in compulsory school as well as in teacher education. It is clear that the #metoo movement has contributed to ongoing debate regarding the knowledge area SRHR. We will discuss the controversial issues connected to identity and values among engaged citizens thus touch on the relation between formal and informal learning in connection to the importance of media in citizenship education. KW: identity, compulsory school, SRHR, teacher education, #metoo

Place, publisher, year, edition, pages
Cicea and Citized, 2018
Keywords
identity, compulsory school, SRHR, teacher education, #metoo
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16551 (URN)27141 (Local ID)27141 (Archive number)27141 (OAI)
Conference
20th Cicea and 2nd Cicea and Citized Joint International Conference on Citizenship and Identity in a Post-Truth World,, Warszawa, Poland (10-12 May, 2018)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-03-11Bibliographically approved
Andersson, I. (2017). Fredsfostran, nationalism och skolans historieämne: Ingela Nilsson, Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919–1939 (ed.) [Review]. Historisk Tidskrift, 137(2), 302-308
Open this publication in new window or tab >>Fredsfostran, nationalism och skolans historieämne: Ingela Nilsson, Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919–1939
2017 (Swedish)In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 137, no 2, p. 302-308Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Historiska Föreningen, 2017
Keywords
History
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-703 (URN)000404091500009 ()23654 (Local ID)23654 (Archive number)23654 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2023-12-22Bibliographically approved
Andersson, I. (2014). Antimilitaristic Antiwar Committes in Sweden 1934-1936: A Question of Fear and Masculinity (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Gender, war and peace: breaking up the borderlines. Paper presented at Congress of Nordic Historians, Joensuu, Finland (2014) (pp. 93-107). : University press of Eastern Finland UPEF
Open this publication in new window or tab >>Antimilitaristic Antiwar Committes in Sweden 1934-1936: A Question of Fear and Masculinity
2014 (English)In: Gender, war and peace: breaking up the borderlines, University press of Eastern Finland UPEF, 2014, p. 93-107Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
University press of Eastern Finland UPEF, 2014
Series
Rapporter till det 28. Nordiska historikermötet i Joensuu, den 14-17 augusti 2014 = Proceedings of the 28th Congress of Nordic Historians in Joensuu, 14-17 August 2014, ; 2
Keywords
masculinities, anti-war committees, antimilitarism
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-11141 (URN)18449 (Local ID)18449 (Archive number)18449 (OAI)
Conference
Congress of Nordic Historians, Joensuu, Finland (2014)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Andersson, I. & Liljefors Persson, B. (2014). Relations, Values and Sex Education: Changes and challenges in school curricula and the Swedish political context 2014 (ed.). In: (Ed.), : . Paper presented at Conference Theme:Educating young people about sex: addressing issues of gender, sexuality and diversity, Brno, Tjechia (2014).
Open this publication in new window or tab >>Relations, Values and Sex Education: Changes and challenges in school curricula and the Swedish political context 2014
2014 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Relations, values and sex education: Changes and challenges in school curricula and the Swedish political context 2014. The government and the Swedish National Agency for Education have initiated research and also educational initiatives on gender equality, anti-discrimination laws, diversity in relation to sex education. In cooperation with the Swedish National Agency for Education we have developed syllabuses and organized short term courses at Malmö University, Sweden, around “Honor-related violence and oppression” and “Sexuality education, relations and values” for mainly headmasters, teachers, students, nurses and counselors working in schools . In light of these experiences we see a great need for developing a knowledge area in social studies on relations and sex education with norm critical perspectives and honour-related problems for compulsory school as well as for higher education. On basis of course evaluations we have found that the most valued content is education around norm critical perspectives and identities. This is most important in the Swedish diverse classrooms of today. We have initiated a research project with the aim of addressing relations, values and sex education in different schools subjects, such as social studies. Useful theoretical perspectives focus on body, gender, diversity, power, equality, othering and culturalization, as well as inclusion, exclusion, co-existence, democray and marginalization. One important outcome, as we see it, is to develop a research based knowledge area grounded in an ethical awareness and sensitiveness in social studies. In addition to developing this knowledge area, the project strives to highlight good experiences/best practices from teachers and schools that have worked with these issues. Preliminary results from evaluation sheets and questionnaires will be analyzed and discussed in this paper.

Keywords
Sex Education, gender, diversity, young people, school curricula, Sweden, political context
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-11634 (URN)18277 (Local ID)18277 (Archive number)18277 (OAI)
Conference
Conference Theme:Educating young people about sex: addressing issues of gender, sexuality and diversity, Brno, Tjechia (2014)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-11-16Bibliographically approved
Andersson, I. (2014). Sill och husmödrar: matprotester i Malmö 1942 (ed.). Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 149-150(1-2), 38-44
Open this publication in new window or tab >>Sill och husmödrar: matprotester i Malmö 1942
2014 (Swedish)In: Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, Vol. 149-150, no 1-2, p. 38-44Article in journal (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 2014
Keywords
genus, kollektiva protester, matprotest, andra världskriget
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-3265 (URN)18155 (Local ID)18155 (Archive number)18155 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Andersson, I. (2014). Vi Kvinnor / Vi Mänskor: en farlig tidskrift (ed.). In: Anna Nordenstam (Ed.), Anna Nordenstam (Ed.), Nya röster: svenska kvinnotidskrifter under 150 år (pp. 155-172). : Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Vi Kvinnor / Vi Mänskor: en farlig tidskrift
2014 (Swedish)In: Nya röster: svenska kvinnotidskrifter under 150 år / [ed] Anna Nordenstam, Gidlunds förlag, 2014, p. 155-172Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Gidlunds förlag, 2014
Keywords
Vi Kvinnor, Vi mänskor, SÄPO, övervakning, kalla kriget, kommunism, Svenska kvinnors vänsterförbund
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-10084 (URN)18079 (Local ID)978-91-7844-892-0 (ISBN)18079 (Archive number)18079 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Andersson, I. (2013). "För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö": om synlighet, erkännade och genus i berättelser om Malmö (ed.). Malmö högskola, Institutionen för urbana studier & Institutet för studier i Malmös historia
Open this publication in new window or tab >>"För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö": om synlighet, erkännade och genus i berättelser om Malmö
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten är en bred undersökning med nedslag i forskning och andra texter om historieskrivning och berättelser om Malmö samt i kulturarvsinstitutioners produktion. I texten ställs frågor om genusperspektiv och bilden av Malmö - staden vars historiska bild ofta karakteriseras som industrialisering, välfärdspolitik, samförståndsanda och socialdemokrati.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Institutionen för urbana studier & Institutet för studier i Malmös historia, 2013. p. 92
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 14
Keywords
Gender, history, Malmö, women
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13457 (URN)17068 (Local ID)978-91-981058-4-1 (ISBN)17068 (Archive number)17068 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications