Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 74) Show all publications
Lindberg, Y., Wärnsby, A., Nordenstam, A. & Persson, M. (2024). Culture on the move: Language and Literature as Vectors for Cultural Empowerment in Swedish Education. Educare (1), 1-10
Open this publication in new window or tab >>Culture on the move: Language and Literature as Vectors for Cultural Empowerment in Swedish Education
2024 (English)In: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, no 1, p. 1-10Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Nowadays, transformations of cultures and languages are increasingly noticeable due to heightened international mobility and intensified global communication and information flows. How such transformations play out and are met in Swedish education is a pressing topic to address to ensure relevant and inclusive quality education for all. The theme of this special issue, Culture on the Move, foregrounds language and literature both as pedagogical tools and disciplinary fields necessary for learning to live and work in a culturally diverse world. The contributions stem from the initial activities within the graduate school “Culturally Empowering Education through Language and Literature” (CuEEd-LL). Centre-staging teaching and learning in Swedish education, the articles in this issue present a range of inroads into how language and literature can be used to support cultural diversity among pupils, students and teachers since cultural diversity is steadily gaining attention both as a resource and a challenge in education and society.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö University Press, 2024
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-65771 (URN)10.24834/educare.2024.1.1263 (DOI)
Available from: 2024-02-06 Created: 2024-02-06 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Lindberg, Y., Wärnsby, A., Nordenstam, A. & Persson, M. (2024). Letter from the guest editors. Educare (1), i-ii
Open this publication in new window or tab >>Letter from the guest editors
2024 (English)In: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, no 1, p. i-iiArticle in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [en]

This special issue consists of five position papers, four articles and two essays covering diverse aspects of the theme Culture on the Move that foregrounds language and literature both as pedagogical tools and disciplinary fields necessary for learning to live and work in a culturally diverse world. The contributions stem from the initial activities within the graduate school “Culturally Empowering Education through Language and Literature” (CuEEd-LL). Centre-staging teaching and learning in Swedish education, the texts in this issue present a range of inroads into how language and literature can be used to support cultural diversity among pupils, students and teachers since cultural diversity is steadily gaining attention both as a resource and a challenge in education and society.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö University Press, 2024
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-65773 (URN)
Available from: 2024-02-06 Created: 2024-02-06 Last updated: 2024-02-06Bibliographically approved
Persson, M. (2023). Läsandets historia: en odyssé. Stockholm: Statens kulturråd
Open this publication in new window or tab >>Läsandets historia: en odyssé
2023 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Statens kulturråd, 2023
Series
Kulturrådets läsfrämjande skrifter ; 3
Keywords
läsfrämjande, litteraturdidaktik, läsningens historia, moralpaniker
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-59342 (URN)978-91-89748-11-8 (ISBN)
Available from: 2023-04-22 Created: 2023-04-22 Last updated: 2023-04-25Bibliographically approved
Nygård Larsson, P., Olsson Jers, C. & Persson, M. (Eds.). (2022). Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld: Malmö 18–19 november 2020. Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld: Malmö 18–19 november 2020
2022 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2022. p. 263
Series
Texter om svenska med didaktisk inriktning Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ISSN 1651-9132 ; 14
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-52839 (URN)10.24834/isbn.9789178772858 (DOI)978-91-7877-284-1 (ISBN)978-91-7877-285-8 (ISBN)
Available from: 2022-06-14 Created: 2022-06-14 Last updated: 2023-07-04Bibliographically approved
Nygård Larsson, P., Olsson Jers, C. & Persson, M. (2022). Förord. In: Nygård Larsson, Pia; Olsson Jers, Cecilia; Persson, Magnus (Ed.), Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld : Malmö 18–19 november 2020 (pp. 5-8). Lund: Media-Tryck
Open this publication in new window or tab >>Förord
2022 (Swedish)In: Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld : Malmö 18–19 november 2020 / [ed] Nygård Larsson, Pia; Olsson Jers, Cecilia; Persson, Magnus, Lund: Media-Tryck , 2022, p. 5-8Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Media-Tryck, 2022
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-53504 (URN)978-91-7877-284-1 (ISBN)978-91-7877-285-8 (ISBN)
Available from: 2022-06-23 Created: 2022-06-23 Last updated: 2023-08-23Bibliographically approved
Persson, M. & Sundmark, B. (2022). Litteraturhistorieundervisningens möjligheter och utmaningar i en globaliserad värld. In: Pia Nygård Larsson; Cecilia Olsson Jers; Magnus Persson (Ed.), Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld: (pp. 215-229). Lund: Svenska med didaktisk inriktning
Open this publication in new window or tab >>Litteraturhistorieundervisningens möjligheter och utmaningar i en globaliserad värld
2022 (Swedish)In: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld / [ed] Pia Nygård Larsson; Cecilia Olsson Jers; Magnus Persson, Lund: Svenska med didaktisk inriktning , 2022, p. 215-229Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Denna essä har ett blygsamt syfte – vi vill introducera och kort pröva några resonemang om problemområdet litteraturhistoriedidaktik i en globaliserad värld – och resonera om varför och hur ska vi läsa och undervisa om klassiker och äldre litteratur i en tid präglad av kulturell heterogenitet. I samband med detta gör vi en jämförelse mellan de nuvarande ämnesplanerna för engelska och svenska i gymnasieskolan, centrala styrdokument som våra blivande lärare måste förhålla sig till. Vad säger egentligen styrdokumenten om litteratur? Vilket utrymme ges litteraturhistoria? Finns här några globala och interkulturella perspektiv, och i så fall vilka? Vi kommer även att göra några korta nedslag i egna undervisningserfarenheter. De teoretiska utgångspunkterna är litteraturdidaktiska och kulturanalytiska. 

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Svenska med didaktisk inriktning, 2022
Series
Texter om svenska med didaktisk inriktning Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ISSN 1651-9132
Keywords
litteraturhistoria, svenskämnet, engelskämnet, globalisering, lärarutbildning
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-55740 (URN)978-91-7877-285-8 (ISBN)978-91-7877-284-1 (ISBN)
Available from: 2022-11-09 Created: 2022-11-09 Last updated: 2023-07-04Bibliographically approved
Persson, M. & Sundström Sjödin, E. (2022). r. In: : . Paper presented at Nationella konferensen för svenska med didaktisk inriktning 15. Lunds universitet 23–24 november 2022.
Open this publication in new window or tab >>r
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

I detta nya VR-finansierade projekt undersöker vi på vilka sätt litteraturläsning motiveras som något värdefullt i det offentliga samtalet och vilka didaktiska konsekvenser olika sätt att motivera olika typer av läsning får. Vi avser undersöka hur samhälleliga institutioner, praktiserande lärare och forskning resonerar och argumenterar om nödvändigheten av att läsa. Från att läsning historiskt ofta har motiverats med hjälp av humanistiska ideal ser vi att läsning allt oftare motiveras med hjälp av 'siffror' som tagits fram genom olika mätningar och kvantifieringar. Litteraturläsning handlar därmed alltmer om läsfärdighet, och denna övergång får påtagliga didaktiska konsekvenser. Litteraturläsning som humanistiskt bildningsideal kan och har problematiserats från både litteraturdidaktiskt håll och från litteracitetsforskning, något som driver och utvecklar litteraturundervisningen. Vad händer då när legitimeringen av litteratur i undervisning övergår till att bli en fråga om kognitiva och kvantifierbara färdigheter, såsom ordförråd? 

Med hjälp av teoretiska perspektiv som utgår från science-and technology studies (STS) avser vi spåra och kartlägga olika aktörer som deltar i legitimering och värdering av läsning, och därmed undersöka på vilket sätt och med hjälp av vilka aktörer läsning blir ett naturaliserat samhälleligt problem som skolan förväntas lösa. 

Projektet består av tre empiriska case: (1) en bibliometrisk analys av förskjutningar i talet om läsning i vetenskapliga artiklar; (2) en kartläggning av viktiga offentliga aktörer inom läsfrämjande; (3) intervjuer med lärare om deras attityder till och erfarenheter av litteraturundervisning.

I denna presentation kommer vi att visa empiriska exempel från och göra analytiska nedslag i case 2.

Keywords
läsfrämjande, läspanik, litteraturdidaktik, literacy, kvantifieringar
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56141 (URN)
Conference
Nationella konferensen för svenska med didaktisk inriktning 15. Lunds universitet 23–24 november 2022
Available from: 2022-11-20 Created: 2022-11-20 Last updated: 2023-09-07Bibliographically approved
Persson, M. & Sundmark, B. (2020). Examinationsregleringen eller "Går det ens att undervisa i litteraturvetenskap längre"?. Tidskrift för litteraturvetenskap (1)
Open this publication in new window or tab >>Examinationsregleringen eller "Går det ens att undervisa i litteraturvetenskap längre"?
2020 (Swedish)In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 1Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, 2020
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56140 (URN)
Available from: 2022-11-20 Created: 2022-11-20 Last updated: 2023-10-23Bibliographically approved
Persson, M. (2019). Städer som älskar böcker (ed.). Svenskläraren, 63(2), 8-10
Open this publication in new window or tab >>Städer som älskar böcker
2019 (Swedish)In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 63, no 2, p. 8-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Artikeln undersöker fenomenet "Hela staden läser" utifrån besök i två städer York (UK) och Stockholm, samt intervjuer med ansvariga för evenemangen. Hur ser aktiviteterna ut? Vilken är målgruppen? Vad anser arrangörerna vara det huvudsakliga syftet med evenemangen?

Place, publisher, year, edition, pages
Svensklärarföreningen, 2019
Keywords
Hela staden läser, Läsfrämjande, Social läsning, One Book One Community, Stockholm läser, Big City Read York
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-2909 (URN)28571 (Local ID)28571 (Archive number)28571 (OAI)
Note
Article, MagazineAvailable from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2023-07-04Bibliographically approved
Persson, M., Bergman, L. & Karlsson, E. (2018). Critical reading and ordinary reading - within and beyond the academy (ed.). Paper presented at Between passion and profession : Idioms, performances and institutions of critique., Frankfurt, Germany (15-17 november 2018). Paper presented at Between passion and profession : Idioms, performances and institutions of critique., Frankfurt, Germany (15-17 november 2018). : Schreibszene Frankfurt, Goethe Universität
Open this publication in new window or tab >>Critical reading and ordinary reading - within and beyond the academy
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Critical reading is in crisis, it is said. It has run out of steam (Latour 2004), become formulaic (Hayles 2012), and it “singularly fails to surprise” (Felski 2009). This diagnosis can and should be questioned. What is really at stake in the current struggle over the reading practices of literary studies? In our presentation we will highlight some results from the research project The Dialectic of Immersion. Academic and ordinary reading practices in the new media landscape. We want to problematize the common assumption that reading within literary studies is characterized by critical distance whereas everyday reading practices are naïve and immersive. Our hypothesis is that the relationship between critique and immersion is far more complex and multifaceted than this dichotomy suggests, and that critique neither is “owned” by the academy, nor that immersion is absent from it. One way to bring this complexity into the light is to focus on the performative dimensions of reading, which, in its turn, forces us to work not just theoretically but also empirically. Based on ethnographic methodology, our project explores the way reading literature actually is carried out within literary studies (during a group of students’ first year), and within a number of arenas outside academia, e.g. private reading groups, live book clubs, and literary festivals. Theoretically, we draw on actor-network-theory, reception studies, and the sociology of Pierre Bourdieu and Ann Swidler. Central research questions are: Which different concrete reading practices can be discerned within literary studies on the one hand and in a number of arenas for reading outside academia on the other? Which are the most significant differences and similarities, and how can these be explained?

Place, publisher, year, edition, pages
Schreibszene Frankfurt, Goethe Universität, 2018
Keywords
critical reading, ordinary reading, literary studies, book clubs
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-11930 (URN)26967 (Local ID)26967 (Archive number)26967 (OAI)
Conference
Between passion and profession : Idioms, performances and institutions of critique., Frankfurt, Germany (15-17 november 2018)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2023-07-04Bibliographically approved
Projects
Inlevelsens dialektik. Om litteraturvetenskapliga och vardagliga läspraktiker i det nya medielandskapet; Malmö University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9383-6944

Search in DiVA

Show all publications