Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 26) Show all publications
Popoola, M., Korp, E. & Apicella, L. (2022). 25 års insatser för att motverka segregation: Integrationsarbete i Malmö stad. Malmö: Malmö stad
Open this publication in new window or tab >>25 års insatser för att motverka segregation: Integrationsarbete i Malmö stad
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö stad, 2022. p. 95
Keywords
segregation, integration, mångfald, urban, förändring
National Category
Social Sciences
Research subject
Urban studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-53666 (URN)
Available from: 2022-06-29 Created: 2022-06-29 Last updated: 2022-07-06Bibliographically approved
Popoola, M. (2014). Racism: A Concept Burdened by History and Inflation (ed.). Ibadan Journal of Sociology, 1(2014), 53-72
Open this publication in new window or tab >>Racism: A Concept Burdened by History and Inflation
2014 (English)In: Ibadan Journal of Sociology, Vol. 1, no 2014, p. 53-72Article in journal (Refereed)
Abstract [en]

Racism and anti-racism are frequently discussed in Europe today. The current discussion primarily concerns the discrimination or devaluation of people with distinctive characteristics linked to race or ethnic origin. The current debate is foremost a discussion concerning racism as a dangerous phenomenon, but what this really means is not entirely clear. The aim of this article is to elaborate some perspectives of racism and to demonstrate the importance of contextualising race and racism in reference both to history and to contemporary society. This article primarily focuses on Europe with an outlook to Africa and links to nationalism, slavery, colonialism and the inequality represented in the fourth world, a concept coined by Manuel Castell. In the article, I argue that each situation of injustice should be analysed in its own context. Racism should not be used as an alternative for tribalism, ethnocentrism or and kind of discriminatory act involving people of different ethnic origins. Using racism as a concept for different actions on the individual, group, national or international levels will prevent us both from analysing each individual situation and from working for changes of social and economic injustices. With racism as a concept for all kinds of deeds and misdeeds grouped together, we continue to misguide ourselves with a concept that implies anything and everything.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Ibadan, Nigeria, 2014
Keywords
Race, Ethnicity, Racism, Tribalism, Antiracism, Europe
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-1278 (URN)18630 (Local ID)18630 (Archive number)18630 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Popoola, M. (2014). Röster om möten med vården: en minoritetsgrupps upplevelser (ed.). In: Anne Sofie Roald (Ed.), Anne Sofie Roald (Ed.), Den mångkulturella vården: (pp. 15-26). : Region Skånes etiska råd
Open this publication in new window or tab >>Röster om möten med vården: en minoritetsgrupps upplevelser
2014 (Swedish)In: Den mångkulturella vården / [ed] Anne Sofie Roald, Region Skånes etiska råd , 2014, p. 15-26Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Region Skånes etiska råd, 2014
Series
Region Skånes Etiska Råds Skrifter ; 5
Keywords
attityder, tillit, migranter, minoriteter, diskriminering, romer
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-9220 (URN)16938 (Local ID)9789172612679 (ISBN)16938 (Archive number)16938 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Popoola, M., Listerborn, C. & Alwall, J. (2013). Migration och urbanitet (ed.). In: Bo Petersson, Christina Johansson (Ed.), Bo Petersson, Christina Johansson (Ed.), IMER idag: aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer (pp. 272-295). : Liber
Open this publication in new window or tab >>Migration och urbanitet
2013 (Swedish)In: IMER idag: aktuella perspektiv på internationell migration och etniska relationer / [ed] Bo Petersson, Christina Johansson, Liber, 2013, p. 272-295Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2013
Keywords
urbanity, segregation, migration, globalisation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16288 (URN)15919 (Local ID)978-91-47-09877-4 (ISBN)15919 (Archive number)15919 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Popoola, M. (2013). The Romany voice on interaction with the health care system in Sweden (ed.). Ethnicity and Race in a Changing World: A Review Journal, 4(1), 10-23
Open this publication in new window or tab >>The Romany voice on interaction with the health care system in Sweden
2013 (English)In: Ethnicity and Race in a Changing World: A Review Journal, ISSN 1758-8685, Vol. 4, no 1, p. 10-23Article in journal (Refereed)
Abstract [en]

This article deals with the Roma migrant’s experience when encountering the health care system in Sweden. The article takes as a point of departure research conducted in the south of Sweden between 2008 and 2010, and this research is part of a wider field which addresses the challenges for the multicultural society. The background to the study is to be found in the Roma migration to Sweden over the last decades. The aim of the study is to examine how health care is experienced from the Roma’s point of view. What kind of attitudes do they meet? How are their special needs taken into consideration? Are there any special needs being neglected? The results of the study show that experiences are diverse. There are not specific needs with reference to ethnical background or cultural aspects; instead, people ask to be listened to, to be given attention and to be treated with respect.

Place, publisher, year, edition, pages
Manchester University Press, 2013
Keywords
Minorities, Roma, Health Care, Attitudes, Trust, Discrimination
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-2036 (URN)17041 (Local ID)17041 (Archive number)17041 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Popoola, M. (2011). Lyssna, förklara och förstå. Romska migranters möten med sjukvård i Sverige (ed.). Malmö högskola
Open this publication in new window or tab >>Lyssna, förklara och förstå. Romska migranters möten med sjukvård i Sverige
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report is dealing with the Roma migrant´s encountering the healthcare in Sweden. The research takes a point of departure in a research conducted in the south of Sweden 2007-2010 and the research is taking part in a wider field addressing the challenges for the multicultural society. The background to the study is to be found in the Roma migration to Sweden during the last decades. The aim of the study is to examine how healthcare are experienced from the Roma`s point of view. What kind of attitudes do they meet? How are their special needs taking into considerations? Are there any special needs being neglected? The results of the study show that experiences are diverse. There are not specific needs in reference to the ethnical background or cultural aspects, instead people ask for being listened to, getting attendance and simply being treated with respect.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, 2011. p. 170
Series
FoU-rapport, ISSN 1650-2337 ; 5
Keywords
migranter, romer, sjukvård, mångkultur, diskriminering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-13173 (URN)12260 (Local ID)978-91-7104-098-5 (ISBN)12260 (Archive number)12260 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Hallin, P.-O., Jashari, A., Listerborn, C. & Popoola, M. (2011). Varför kastar de sten?: om konflikter och erkännande (ed.). : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Open this publication in new window or tab >>Varför kastar de sten?: om konflikter och erkännande
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Under senare år har räddningstjänst och polis blivit utsatta för stenkastning eller attackerats på andra sätt. I flera svenska städer har konflikter utbrutit mellan tonårspojkar och unga män på ena sidan och poliser på den andra. I denna rapport analyseras orsakerna till konflikterna med utgångspunkt i händelserna på Herrgården i Rosengård, Malmö år 2008 och 2009. Vidare diskuteras möjliga åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Rapporten vänder sig till personer som i sitt yrkesliv är intresserade av en djupare förståelse av de förhållanden och mekanismer som kan leda till konfliktsituationer mellan myndigheter och ungdomar. Fem förhållanden är centrala för att förstå konflikternas ursprung: · Levnadsvillkor som begränsar människors ekonomiska och sociala förutsättningar. · Social och territoriell stigmatisering som fungerar utpekande mot vissa befolkningsgrupper och bostadsområden. · Befolkningssammansättning där stora grupper av tonårspojkar och unga män som känner starkt främlingskap till samhället kan bli drivande i konflikterna. · Olika former av våld där det inte bara handlar om det direkt fysiska eller subjektiva våldet utan även om ett symboliskt våld som handlar om hur någon beskrivs eller talas om, samt systemiskt våld som stänger människor utanför arbetsmarknad, möjligheter till utbildning m.m. Ungdomarnas egna förklaringar till stenkastning och konflikter är missnöje med polisen, sysslolöshet och spänning. En djupare analys visar på behov av synliggörande, erkännande, social status men också missnöje med levnadsvillkor och upplevd orättvisa. Medier spelar en viktig roll i de konfliktspiraler som utvecklas och blir en del i ungdomars sätt att bli synliggjorda. I grunden handlar det om att grannskap och relationer till myndigheter inte fungerar och på ett tidigt stadium kan hantera dessa problem. För att hantera problemen behövs en bred uppsättning av åtgärder för att undvika marginalisering och stigmatisering, men också satsning på barn och ungdomar, stödja boendes kollektiva förmåga samt utveckla förbättrade relationer med myndigheter. Räddningstjänsten har en viktig uppgift att fylla och behöver utveckla sitt arbetssätt i akuta situationer såväl som i det förebyggande arbetet. Uppsökande arbete i bostadsområden samt inriktning mot vissa målgrupper kan vara en väg. Detta kan leda till ökad tillit mellan myndigheter och befolkningsgrupper och minska risken för sociala konflikter. Rapporten avslutas med diskussionsfrågor som också är kopplade till dokumentärfilmen Det är inte stenarna som gör ont – en film om möten och förändring som beskriver brand- och säkerhetsvärdarnas arbete inom Räddningstjänsten Syd.

Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011. p. 33
Series
Forskning ; MSB305-2011
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8009 (URN)16854 (Local ID)978-91-7383-155-0 (ISBN)16854 (Archive number)16854 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Popoola, M. & Söderman, E. (2010). Andras ramar, våra villkor: Majoritetssamhället och romska minoriteter i förändring - Kaverengo Parancimo - Pala Sos Ame, Las Ame (ed.). Malmö högskola
Open this publication in new window or tab >>Andras ramar, våra villkor: Majoritetssamhället och romska minoriteter i förändring - Kaverengo Parancimo - Pala Sos Ame, Las Ame
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. I Sverige skattas den romska minoriteten utgöra ungefär 40 000 personer, vilket skall ställas i relation till världens 20 miljoner romer. I den här publikationen # nns en utvärdering av den verksamhet som bedrivits av Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) under 2009, samt en utvärdering av den verksamhet som bedrivits vid Romsk kulturcenter (RKC) under 2006-2009. I det förstnämnda fallet handlar det om en processutvärdering av en projektverksamhet som bedrivs i kommunal regi. I det sistnämnda fallet handlar det om en summarisk utvärdering av en föreningsverksamhet som framför allt inriktas mot vad som brukar kallas kvalitativ kultur. Musik, dans och litteratur är en del av RKC:s verksamhet som erhållit stöd av Malmö kommun. Båda verksamheterna, och utvärderingarna kompletterar varandra. De utgör dock separata aktiviteter och kan ses som olika sätt att hantera de frågor som Malmö stad, genom den instiftade minoritetslagstiftningen har att hantera. För att kunna sätta in verksamheterna i ett sammanhang ges en inledande översikt över romer i en lokal kontext, vilket inkluderar en problematiserande attityd och kompletterande re% ektioner över romer som en nationell minoritet samtidigt som en större andel romer utgör senare års migranter.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, 2010. p. 147
Series
Malmö högskolas utvärderingsrapporter, ISSN 1654-7462 ; 2010:3
Keywords
utvärdering
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-12855 (URN)10212 (Local ID)978-91-7104-357-3 (ISBN)10212 (Archive number)10212 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Hallin, P.-O., Jashari, A., Listerborn, C. & Popoola, M. (2010). Det är inte stenarna som gör ont: Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande (ed.). Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Open this publication in new window or tab >>Det är inte stenarna som gör ont: Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 2010. p. 274
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 5
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-12943 (URN)10977 (Local ID)978-91-977233-5-0 (ISBN)10977 (Archive number)10977 (OAI)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Popoola, M. (2010). Kultursyn inom vården (ed.). I & M : Invandrare & minoriteter (2), 5-8
Open this publication in new window or tab >>Kultursyn inom vården
2010 (Swedish)In: I & M : Invandrare & minoriteter, ISSN 0346-6566, no 2, p. 5-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Flera av minoriteterna i Sverige, inte minst romer, lever i social utsatthet. När samhällets etniska särskiljande följs av exkludering tär det på människors hälsa. Hur kan sjukvården möta minoriteters vårdbehov och skapa ömsesidig tillit?

Place, publisher, year, edition, pages
Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 2010
Keywords
welfare, social relations
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-2106 (URN)11171 (Local ID)11171 (Archive number)11171 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8932-1374

Search in DiVA

Show all publications