Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Brännström, Maria
Publications (5 of 5) Show all publications
Mars, A., Brännström, M. & Brännström, L. (2017). I huvudet på en digitalkompetent lärare: En studie inom Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan” (ed.). IFous
Open this publication in new window or tab >>I huvudet på en digitalkompetent lärare: En studie inom Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan”
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I föreliggande rapport ” I huvudet på en digitalkompetent lärare - Bloggen som verktyg för reflektion kring arbete med digitala resurser. En studie inom Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan” har lärares tankar kring sin egen digitalisering studerats via lärares bloggar. VIS fick i juni 2016 uppdraget att ta sig an bloggarna. Uppdraget fokuserades mot återkoppling och analys av bloggarna. Bloggarna har inledningsvis sammanställts, lärare som så önskat har fått återkoppling på sina bloggar, materialet har analyserats och kopplats till aktuell skolforskning. Med teoretisk utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv och artefaktsnivåer har bloggarna analyserats utifrån tre kvalitetsdimensioner (i) struktur, (ii) undervisning samt (iii) mål och resultat. I resultatet framträder behov av verksamhetsöverskridande stöd och samarbete för att digitalisering ska vara framgångsrikt och därmed också meningsfullt som verktyg för skolan som organisation. Även lärares individuella digitala kompetens samt ämneskunskap visar sig i materialet vara framgångsfaktorer. Det empiriska materialet och efterföljande diskussion ger en möjlig implikation för Ifous framtida projekt med loopar. VIS förslag är att istället för att se en lärloop som Nuläge, Verktyg, Utvärdering och Riktning i framtiden, ska looparna ha andra utgångspunkter och att Nuläge, Verktyg, Utvärdering och Riktning i framtiden tillsammans utgör en loop i sig inom ett givet tema. Loop avser här någonting som pågår tills resultat har

Place, publisher, year, edition, pages
IFous, 2017. p. 29
Series
VIS skriftserie ; 9
Keywords
Digitalisering, verktyg, primär, sekundär och tertiär artefakt, kollaborativt lärande, VIS, Ifous, lärare, IKT
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16899 (URN)23421 (Local ID)978-91-88461-08-7 (ISBN)23421 (Archive number)23421 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Adelmann, K. & Brännström, M. (Eds.). (2012). Licentiaterna talar i egen sak: rapport från Symposium i Malmö 25 november 2011 med Forskarskolan/Lärarlyftet inom SMDI (ed.). Paper presented at Symposium Forskarskolan/Lärarlyftet inom SMDI, Malmö (25 november 2011). SMDI
Open this publication in new window or tab >>Licentiaterna talar i egen sak: rapport från Symposium i Malmö 25 november 2011 med Forskarskolan/Lärarlyftet inom SMDI
2012 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

I den här konferensrapporten presenterar åtta licentiater sin forskning i ett didaktiskt skolutvecklingsperspektiv. Frågorna som behandlas gäller såväl några av svensklärarprofessionens generella utmaningar, t.ex. status och autonomi, som svensklärarnas kompetens att mera precis genomföra och bedöma den muntliga delen av det nationella provet på gymnasiet; såväl ett mer allmänt multimodalt perspektiv på meningsskapande, som ett mer specifikt perspektiv på elevernas filmerfarenheter i det nya medielanskapet; såväl ett yrkesanpassat läromedel som leder bort från svenskämnet, som ett skönlitterärt skrivande som leder tillbaka till svensktexten; samt såväl den konfliktfyllda och känsliga samhällsdiskussionen kring hederskultur inom det mångkulturella svenskämnet, som den traditionella synen på pojkars läsning av skönlitteratur på gymnasiets Byggprogram.

Place, publisher, year, edition, pages
SMDI, 2012. p. 110
Series
Texter från SMDI/Malmö
Keywords
Svenska, Didaktik, Läsa, Genus, Muntlighet, Nationellt prov, Retorik, Läromedel, Multimodalt meningsskapande, Derivativt skrivande, Svensklärarprofessionen, Hederskultur
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-12804 (URN)17278 (Local ID)978-91-7104-427-3 (ISBN)17278 (Archive number)17278 (OAI)
Conference
Symposium Forskarskolan/Lärarlyftet inom SMDI, Malmö (25 november 2011)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Brännström, M. (2011). Bedömning av det muntliga nationella provet: en bedömning för metaspråk om muntligheten. (Licentiate dissertation). Malmö: Malmö högskola
Open this publication in new window or tab >>Bedömning av det muntliga nationella provet: en bedömning för metaspråk om muntligheten
2011 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The starting point in this licentiate thesis is the fact that students are to do a national test in Swedish, Course B, in upper secondary school, and that their oral presentations are to be assessed by the teacher. Since the assessment of orality must be equal according to the curriculum and irrespective of the teaching preceding the assessment, questions on teacher training in orality are highlighted. This is a general didactic problem in all subjects, but it might appear more acute in oral work, depending on a number of factors. The transience of speech makes an accurate assessment of the oral presentation difficult. The complexity of the oral situation might cause uncertainty as to what is to be assessed. Consequently, the point of departure in this thesis is a practical problem, which also has theoretical relevance.This study has a didactic perspective and rests on sociocultural theory, which emphasizes that learning and development are situated, mediated, and, as a result, dependent on linguistic and intellectual tools. Rhetoric and reception theory are the theoretical perspectives that contribute analytical tools to make visible the teacher’s preparation, realization, and assessment of the oral national test and the students’ understanding of this. The assessment is both formative and summative.The purpose of this study is to examine how the tools for metacommunication in the area of orality, tools supplied by rhetoric as a resource for concepts, are implemented and conveyed by a teacher in a class, before and in the assessment of the national test.Data were collected from a Natural Science Programme class. The national test in Swedish, Course B, takes place in the autumn term in year three.The results show the importance of the teachers and students, as well as the steering documents, having a common language for orality to support assessment and learning respectively. Orality has no such base, which is obvious in the steering material in Swedish accompanying the national test.The study shows how a rhetorically trained teacher can help develop a metalanguage, as well as didactic instruments to make the work with the preparations, the carrying through, and the assessment of oral presentations work smoothly. The result, however, shows how orality is given less scope in general and before the national test in particular, despite the high ambitions of the teacher. This is apparent in a more everyday and vague metalanguage, at the same time, as the didactic instruments are inadequate. The students’ ability of reception runs the risk of getting more limited.In the same way as writing, orality requires time for practice (techné), as well as distinct instructions in comments to the test material and steering documents concerning metalanguage, genre, and copia. By using the rhetorical work process as a tool, the teachers and students obtain a working instrument for producing speech that is supported by the theory of rhetoric. It can also be used when assessing an oral presentation, which gives the students and the teachers the same instrument for both speech production and its assessment. The study points to the fact that the distinctive characteristics of orality, memoria and actio, are not considered and problematized by the teacher to the same extent, as are other steps in the rhetoric work process. Teachers’ and students’ ability of reception runs the risk of becoming too restricted, which might jeopardize the equality of the assessment.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö högskola, 2011. p. 197
Series
Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series, ISSN 1653-6037
Keywords
formativ bedömning, summativ bedömning, retorik, den retoriska arbetsprocessen, muntlighet, tala, lyssna, metaspråk, sociokulturell teori, receptionsteori, gymnasieskolan, språkdidaktik.
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-46550 (URN)
Presentation
2011-09-29, Sal D222, Malmö högskola, Malmö, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2021-11-03 Created: 2021-11-03 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Brännström, M. & Olsson Jers, C. (2010). Respons på och bedömning av muntlig framställning (ed.). Paper presented at På tal om tillit och kritiskt tänkande - retorikundervisning från förskolan till gymnasiet, Gothenburg, Sweden (2010). Paper presented at På tal om tillit och kritiskt tänkande - retorikundervisning från förskolan till gymnasiet, Gothenburg, Sweden (2010).
Open this publication in new window or tab >>Respons på och bedömning av muntlig framställning
2010 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
retorik, bedömning
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-11204 (URN)13505 (Local ID)13505 (Archive number)13505 (OAI)
Conference
På tal om tillit och kritiskt tänkande - retorikundervisning från förskolan till gymnasiet, Gothenburg, Sweden (2010)
Available from: 2020-02-29 Created: 2020-02-29 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Olsson Jers, C. & Brännström, M. (2009). Respons och bedömning av muntlig framställning (ed.). Paper presented at Den visa, kloka och vältaliga läraren, Lund, Sweden (2009). Paper presented at Den visa, kloka och vältaliga läraren, Lund, Sweden (2009).
Open this publication in new window or tab >>Respons och bedömning av muntlig framställning
2009 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
retorik, respons
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16474 (URN)13507 (Local ID)13507 (Archive number)13507 (OAI)
Conference
Den visa, kloka och vältaliga läraren, Lund, Sweden (2009)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications