Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 20) Show all publications
Magnusson, F. (2021). Forskning om äldre med invandrarbakgrund: Föreställningar och fakta (1ed.). In: Sandra Torres; Finnur Magnusson (Ed.), Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv: (pp. 105-118). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Forskning om äldre med invandrarbakgrund: Föreställningar och fakta
2021 (Swedish)In: Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv / [ed] Sandra Torres; Finnur Magnusson, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, p. 105-118Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021 Edition: 1
Keywords
Elderly care, elderly migrants, Äldrevård, äldreomsorg, Äldre invandrare
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Research subject
Health and society
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-42315 (URN)9789144136844 (ISBN)
Available from: 2021-05-25 Created: 2021-05-25 Last updated: 2021-05-26Bibliographically approved
Magnusson, F. (2019). Berättelser om hälsa och integration: Äldre iranska kvinnor i Malmö (ed.). In: Minoo Alinia, Welat Songur (Ed.), Minoo Alinia, Welat Songur (Ed.), Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik (pp. 130-146). : Liber
Open this publication in new window or tab >>Berättelser om hälsa och integration: Äldre iranska kvinnor i Malmö
2019 (Swedish)In: Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik / [ed] Minoo Alinia, Welat Songur, Liber, 2019, p. 130-146Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Liber, 2019
Keywords
Äldre invandrare, Berättelser, hälsa och integration, socialt arbete i storstaden
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8929 (URN)28154 (Local ID)9789147113392 (ISBN)28154 (Archive number)28154 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2020-06-02Bibliographically approved
Magnusson, F. (2018). Omsorgsgivare med utländsk bakgrund: ett outforskat ämne (ed.). In: Finnur Magnusson (Ed.), Finnur Magnusson (Ed.), Äldreomsorg och åldrande: från anhörigskap till krisberedskap (pp. 71-88). : Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Omsorgsgivare med utländsk bakgrund: ett outforskat ämne
2018 (Swedish)In: Äldreomsorg och åldrande: från anhörigskap till krisberedskap / [ed] Finnur Magnusson, Studentlitteratur AB, 2018, p. 71-88Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2018
Keywords
Äldre invandrare, Omsorgsgivare
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8815 (URN)27093 (Local ID)978-91-44-12207-6 (ISBN)27093 (Archive number)27093 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2020-06-02Bibliographically approved
Magnusson, F. (Ed.). (2018). Äldreomsorg och åldrande: från anhörigskap till krisberedskap. Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Äldreomsorg och åldrande: från anhörigskap till krisberedskap
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Att världens befolkning är i åldrande är känt sedan länge. Att denna ökning av äldre kommer att få konsekvenser för vård och omsorg anses vara självklart. Denna bok har som utgångspunkt att konkretisera några av de teman som ryms inom detta fält. Läsaren får inblick i arbetslivsrelaterade teman inom äldreomsorgens organisation och rekryteringsbas, anhörigskap, krisberedskap, internationella jämförelser inom äldreomsorgen, samt omsorg och etnicitet. Boken ger även insyn i hur äldre förhåller sig till samhälleliga normer och föreställningar om åldrandet. Till detta kommer till slut frågan om utvecklandet av nya professioner inom äldreområdet, vilket ska ses mot bakgrund av de delvis annorlunda behov som framtidens äldre förväntas ha.

Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2018. p. 172
Keywords
Äldre, Äldreomsorg
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8306 (URN)27091 (Local ID)978-91-44-12207-6 (ISBN)27091 (Archive number)27091 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2020-11-04Bibliographically approved
Magnusson, F. (2017). Uformel omsorg og pleje for aeldre invandrere - holdninger og strategier (ed.). Gerontologi, 33(1), 6-10
Open this publication in new window or tab >>Uformel omsorg og pleje for aeldre invandrere - holdninger og strategier
2017 (Danish)In: Gerontologi, ISSN 1604-8644, Vol. 33, no 1, p. 6-10Article, review/survey (Other academic) Published
Abstract [da]

I internationella forskningssammanhang är kunskapen om omsorgsgivare med utländsk bakgrund generellt sett mager. Flera forskningsrön pekar på att den samlade kunskapen till stor del bygger på antaganden snarare än empiriska belägg. Sammantaget visar dock forskningen att skillnader mellan anhöriga med utländskt ursprung och majoritetsbefolkning när det gäller strategier och organiseringen av anhörigomsorg är betydligt mindre än vad som ofta antas. Den tydligaste skiljelinjen består i att omsorgsgivare tillhörande en majoritetskultur tycks vända sig till den offentliga omsorgen medan utlandsfödda oftare står utanför den samma. Orsakerna till detta utanförskap söks ofta kulturspecifika spörsmål, men även språkkunskaper. Dessutom har man på senare år i allt större utsträckning sökt svar i utlandsfödda eller minoritetsgruppers socioekonomiska situation som inte sällan karakteriseras av utsatthet. Här blir då varken ras, kultur eller etnicitet till de självklara förklaringsfaktorer som man ofta återkommit till. Den uppgift som föreligger handlar snarast om att ta utgångspunkt i faktorer som kön, socioekonomisk ställning och självfallet omsorgsmottagarens rent kroppsliga behov. Till syvende och sist kan vi dock konstatera att temat informell omsorg och etnicitet hittills är lite belyst i forskningen och frågetecknen är flera. Inte minst rör det sig om förklaringsmodeller som vilar på relativt lättvindiga premisser.

Place, publisher, year, edition, pages
Dansk Gerontologisk Selskab, 2017
Keywords
informel omsorg, etnicitet, socialt kapital, aldring, gamle migranter, äldre invandrare
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-860 (URN)23972 (Local ID)23972 (Archive number)23972 (OAI)
Available from: 2020-02-27 Created: 2020-02-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Magnusson, F. (2014). Berättelser från ett liv mellan två världar: åldrande kvinnliga migranter i Malmö (ed.). In: Philip Lalander, Bengt Svensson (Ed.), Philip Lalander, Bengt Svensson (Ed.), Perspektiv på social utsatthet: (pp. 109-121). : Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Berättelser från ett liv mellan två världar: åldrande kvinnliga migranter i Malmö
2014 (Swedish)In: Perspektiv på social utsatthet / [ed] Philip Lalander, Bengt Svensson, Studentlitteratur AB, 2014, p. 109-121Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2014
Keywords
Äldre migranter, stora berättelser, små berättelser, iranska migranter
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8521 (URN)18326 (Local ID)978-91-44-10125-5 (ISBN)18326 (Archive number)18326 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Magnusson, F. (2014). RReshaping eldercare towards new professions (ed.). Social work, 13(2), 179-191
Open this publication in new window or tab >>RReshaping eldercare towards new professions
2014 (English)In: Social work, ISSN 2029-2775, Vol. 13, no 2, p. 179-191Article in journal (Refereed)
Abstract [en]

The impacts of global longevity are commonly regarded as a threat to future social policy systems and structure of future welfare organizations. Focusing future needs of older adults social gerontologists have long since recognized the importance of different types of socially interventional aspects. The methods used in this article are based on a survey of scientific literature on some central topics related to social gerontology. The main object is to discuss how these may be imbedded in rethinking future Swedish eldercare. Challenges and needs of longevity in Sweden have been met with the efforts of reshaping eldercare through new aspects of training and education. The article draws attention to the educational program of elderpedagogy at the University of Malmö. The main goal of elderpedagogy is to comprehend the assets of social capital and social experiences of old adults, in order to reduce social isolation. The scientific soil of elderpedagogy is made of influences from traditional social gerontology as well as social pedagogy. Despite its ambitions and well proven innovative potentials elderpedagogy faces difficulties in recruiting students. The obstacles are well known in an international context where similar educational programs within social work focusing the social dilemmas of older adults, share the fate of having to cope with ageist discursive attitudes towards later life.

Place, publisher, year, edition, pages
Mykolas Romeris university, 2014
Keywords
Elderpedagogy, social gerontology, social work with the elderly, ageist discourses
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-4202 (URN)10.13165/SD-14-13-2-05 (DOI)18244 (Local ID)18244 (Archive number)18244 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Magnússon, F., Christensen, J. & Liveng, A. (Eds.). (2013). Caresam: åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark. Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Open this publication in new window or tab >>Caresam: åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Caresam är ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne och Professionshöjskolen Metropol under projektledning av med Malmö Högskola. Syftet med projektet, som finansieras av Interreg IV A, är att utbyta erfarenhet och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg. I antologin publiceras bidrag som alla på ett eller sätt presenterats inom ramen för Caresams verksamheter. Föreläsare och intresserade har bjudits in att medverka. Antologin rör ett flertal teman som är aktuella på flera håll i en Öresundsregional äldreomsorg och forskningen kring denna. Här har praktiker, forskare och utbildare bidragit med sina reflektioner utifrån egna erfarenheter och forskning, men också som resultat av aktivt deltagande i Caresam. Ett viktigt resultat som kan iakttas utifrån de olika bidragen är att vi tycks kunna tala om en äldreomsorg som visar nationella skillnader vad gäller organisation och strukturer. Men framför allt kan vi skönja idémässiga likheter och inte minst bevittnar vi äldreomsorg och äldrepolitik som är dynamisk i så måtto att äldres och omsorgspersonals behov får en alltmer framskjuten plats. Om detta bevittnar de talrika lokala projekt som redovisats i boken.

Abstract [en]

This anthology is part of the CareSam project, which focuses on the elderly sector in Sweden and Denmark and is financed by the EU-Interreg I VA. The purpose of this project is to establish a CareSam network in the Øresund region. This network will bring together interest groups in order to create in-service training, identify opportunities for cooperation, and provide a two-way knowledge transfer within the region. The project will make substantial and transparent contributions to the development of quality assessment for public-sector elderly care in the region. Even though there are many similarities between Sweden and Denmark, there is significant potential for knowledge transfer within the elderly sector – Sweden and Denmark have different traditions when it comes to client influence, education systems, service and attitudes. CareSam is a cooperative initiative between Malmö University, Sweden (www.mah.se) and Roskilde University, Denmark (www.ruc.dk), as well as Scania´s Association of Local Authorities, Sweden (www.kfsk.se) and Metropol College, Denmark (www.phmetropol.dk). The project content includes theoretical inputs, evaluation and process work. The goals of the project are to strengthen the day-to-day integration of the elderly sector in the Øresund region, to establish a functional network, and to promote knowledge acquisition in the following areas:

• Cultural knowledge and the future of elderly care in the Øresund region

• Education in the elderly sector

• Dementia in the elderly and its impact on staff

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 2013. p. 232
Keywords
Caresam, äldreomsorg, Öresundsregionen, äldrepolitik, äldreboende, omsorgspersonal, socialpedagogik, äldrepedagogik, demens
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-7873 (URN)16574 (Local ID)978-91-7104-574-4 (ISBN)16574 (Archive number)16574 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-12-06Bibliographically approved
Magnusson, F. (2013). Etnografiska bedrägerier: reflektioner kring fältarbete och den Andre (ed.). In: Björn Johnson, Philip Lalander (Ed.), Björn Johnson, Philip Lalander (Ed.), Med narkotikan som följeslagare. Femton texter till Bengt Svensson: (pp. 99-107). : Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle
Open this publication in new window or tab >>Etnografiska bedrägerier: reflektioner kring fältarbete och den Andre
2013 (Swedish)In: Med narkotikan som följeslagare. Femton texter till Bengt Svensson / [ed] Björn Johnson, Philip Lalander, Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle , 2013, p. 99-107Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle, 2013
Series
FoU-rapport, ISSN 1650-2337 ; 3
Keywords
etnografi, antropologi, fältarbete
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8830 (URN)16559 (Local ID)978-91-7104-535-5 (ISBN)16559 (Archive number)16559 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Magnusson, F. (2012). Longevity, social work and social innovations: a Swedish example (ed.). Mykolas Romeris University: Research papers : Societal Innovations for Global Growth, 1(1), 739-748
Open this publication in new window or tab >>Longevity, social work and social innovations: a Swedish example
2012 (English)In: Mykolas Romeris University: Research papers : Societal Innovations for Global Growth, ISSN 2335-2450, Vol. 1, no 1, p. 739-748Article in journal (Refereed)
Abstract [en]

The challenges of increasing longevity in the world’s population are fairly known. What is less recognized is that this involves cultural as well as a demographic phenomenon. The aim of this paper is to relate this to the field of social gerontology. A long research tradition in the field of gerontology has related social integration - participation in multiple life roles and activities and access to social support in times of need - to good health and well-being among older people. Conversely, social isolation, or the lack of access to social support and the lack of meaningful social relationships, roles, and activities, is related to poor health and lower well-being. A wide range of health care and representatives of the social services have engaged in promoting social integration of older adults. However only a limited number of scientific studies have been able to prove the effectiveness of the interventions designed to mitigate social isolation. Preemptive interventions seem to be far less common. The social capital contained within older populations is a considerable resource that lies largely unused and, as such, exemplifies a societal failure to adapt to changing circumstances. This leads us to the field of Elderpedagogy as a social innovation. In Sweden we are presently witnessing the development of new ways of work with elderly. These ambitions are based on the acknowledgement of the changing needs and demands following longevity. Elderpedagogy is a newly founded educational program at the University of Malmö. The main goals of Elderpedagogy is preemptive social interventions, new forms of work together with older persons and their networks. Some tried and tested methods of social intervention methods fits well into the scientific context of Elderpedagogy as a discipline on the borderline of social work and pedagogy. Elderpedagogy constitutes an example of how care and social services can establish adaptive interventional methods that have proven to be effective. By connecting traditional ways of social work with older adults and new ways of placing these in a world of changing conditions for longevity, educational programs as Elderpedagogy can contribute to sustainable intergenerational relations.

Place, publisher, year, edition, pages
Mykolas Romeris university, 2012
Keywords
Longevity, Old age, Social innovations, Elderpedagogy
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-5231 (URN)16853 (Local ID)16853 (Archive number)16853 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5850-7731

Search in DiVA

Show all publications