Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 32) Show all publications
Grander, M. & Westerdahl, S. (2022). Marknadens kalkyler och rätten till bostad. In: Bo Bengtsson; Emma Holmqvist; Markus Holdo (Ed.), Allas rätt till bostad: Marknadens begränsningar och samhällets ansvar (pp. 295-312). Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>Marknadens kalkyler och rätten till bostad
2022 (Swedish)In: Allas rätt till bostad: Marknadens begränsningar och samhällets ansvar / [ed] Bo Bengtsson; Emma Holmqvist; Markus Holdo, Göteborg: Daidalos, 2022, p. 295-312Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2022
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-56331 (URN)978-91-7173-660-4 (ISBN)
Available from: 2022-11-30 Created: 2022-11-30 Last updated: 2022-12-05Bibliographically approved
Westerdahl, S. (2021). Det självspelande pianot: Kalkylerna och kapitalet som skapar Sveriges bostadskris (1ed.). Årsta: Dokument Press
Open this publication in new window or tab >>Det självspelande pianot: Kalkylerna och kapitalet som skapar Sveriges bostadskris
2021 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Det självspelande pianot är en pedagogisk grundkurs i svensk bostadspolitik och bör läsas av alla som bor.

Sedan de statliga bostadssubventionerna avskaffades i början av 1990-talet har bostadsbristen i Sverige ökat dramatiskt. Det byggs inte tillräckligt många bostäder för att möta behoven och de bostäder som byggs är alldeles för dyra. Trots det lovar både politiker och bostadsbyggare att marknaden kommer lösa bostadsbristen.

I Det självspelande pianot berättar Stig Westerdahl, professor i företagsekonomi vid Malmö universitet, vilka bostadsmarknadens aktörer är och hur deras tillvägagångssätt, praktiker, ser ut. Berättelsen utgår från begreppet värde och vi får följa med på en resa genom tid och rum, fram till dagens Sverige, där Allbolagen styr kommunernas bostadsbolag och redovisningsregler styr bostadspolitiken. Aktörernas kalkylmetoder gynnar produktion av dyra bostäder men gör mer överkomliga bostäder näst intill omöjliga att bygga. Riskkapitalbolag kan med en kombination av renoveringar och redovisningsregler snabbt höja värdet på miljonprogramsområden de köper. Detta resulterar i stora aktievinster som möjliggör köp av ytterligare områden. Det är det självspelande pianots mekanik.

Författaren analyserar mekanismerna bakom bostadsmarknadens utveckling – enkla företagsekonomiska kalkyler som används på komplexa och socialt betydelsefulla investeringar i samhällsplaneringen. En utveckling som under senare år i grunden förändrat förutsättningarna för svensk bostadsförsörjning och bostadspolitik.

Place, publisher, year, edition, pages
Årsta: Dokument Press, 2021. p. 155 Edition: 1
Keywords
Bostad, finansialisering, kalkyler
National Category
Business Administration
Research subject
Urban studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-50344 (URN)9789188369499 (ISBN)
Available from: 2022-02-23 Created: 2022-02-23 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Westerdahl, S. (2021). Yield and the city: Swedish public housing and the political significance of changed accounting practices. Critical Perspectives on Accounting, 80, Article ID 102161.
Open this publication in new window or tab >>Yield and the city: Swedish public housing and the political significance of changed accounting practices
2021 (English)In: Critical Perspectives on Accounting, ISSN 1045-2354, E-ISSN 1095-9955, Vol. 80, article id 102161Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the role of accounting in the changes that the public housing sector in Sweden has undergone. Public housing has been the cornerstone of the welfare state, which perceived housing as a right for all. These housing policies have been challenged from the 1990s onwards, and new legislation introduced in 2011 forced the sector to further economise operations. Because observance of the new legislation supposedly relied on accounting practices, calculative practices became important. The yield metric, which originates in financial economics, became prominent due to its capacity to condense contradictory conditions and time into a single figure, thereby making assets comparable.

A study comprising 44 interviews (46 interviewees) undertaken in 9 council-run public housing companies reveals the social impact of the introduced accounting practices. Results indicate that different understandings of the future can either (1) justify bringing residential holdings into a non-calculable sphere to secure political control or (2) result in counter calculations based on assumed future value increases on commercial investments. This vagueness of the notion of time influences the connection between accounting and governmentality and, ultimately, economisation processes since it opens up for political resistance and counter calculations

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2021
Keywords
Accounting metrics, Housing, Calculative practices, Time, Calculative spheres, Governmentality
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17051 (URN)10.1016/j.cpa.2020.102161 (DOI)000707148900008 ()2-s2.0-85083042739 (Scopus ID)
Available from: 2020-04-14 Created: 2020-04-14 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Gerell, M., Hallin, P.-O., Nilvall, K. & Westerdahl, S. (Eds.). (2020). Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet. Malmö: Malmö Universitet
Open this publication in new window or tab >>Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet
2020 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan början av 1990-talet har det i Sverige växt fram ett antal bostadsområden där stora delar av befolkningen lever under ekonomiskt utsatta livsvillkor. Många har sin bakgrund i andra länder. Under de senaste femton åren har befolkningens utsatthet i dessa områden inte bara varit av ekonomisk natur. Successivt har olika typer av kriminalitet, ibland mycket våldsam, blivit mer förekommande.

Ensidiga, ofta alarmistiska beskrivningar av enskilda händelser, men också av människors liv och livsvillkor, pekar på betydande kunskapsluckor såväl som på bristen av nyanserade och fördjupade samhällsanalyser. Syftet med denna bok är att bidra till förståelsen av vad utsatta områden är, hur de växt fram, vad som präglar dem idag samt hur den kriminalitet som drabbar de boende gemensamt kan motverkas. Målgruppen är bred och boken vänder sig till alla som vill förstå hur förhållandena har växt fram. Boken kan både ses som ett inlägg för att förklara samhällsutvecklingen och som en studiebok för dem som vill förstå, fördjupa och diskutera ämnet.

Boken har sitt ursprung i en nationell forskningscirkel som startade efter initiativ från Polismyndighetens Nationella operativa avdelning (Noa) 2015. Syftet var att sammanföra kunskap och erfarenheter från olika kunskapsperspektiv för att bättre förstå problem med brottslighet och otrygghet i socio-ekonomiskt utsatta områden.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö Universitet, 2020. p. 334
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 26
National Category
Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17030 (URN)978-91-87997-16-7 (ISBN)978-91-87997-17-4 (ISBN)
Available from: 2020-04-07 Created: 2020-04-07 Last updated: 2022-11-07Bibliographically approved
Grander, M. & Westerdahl, S. (2020). Att värna om de billiga hyresrätterna. In: Crush (Ed.), Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem (pp. 79-85). Årsta: Dokument press
Open this publication in new window or tab >>Att värna om de billiga hyresrätterna
2020 (Swedish)In: Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem / [ed] Crush, Årsta: Dokument press , 2020, p. 79-85Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Årsta: Dokument press, 2020
Keywords
Bostadspolitik, hyresrätter, allmännyttan, försäljning, finansialisering
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Urban studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-40799 (URN)978-91-88369-51-2 (ISBN)
Available from: 2021-02-21 Created: 2021-02-21 Last updated: 2021-10-28Bibliographically approved
Westerdahl, S. (2020). Fastighetsutveckling: pågående förändringsprocesser på bostadsmarknaden.. In: Gerell, M., Hallin, P-O, Nilvall, K., Westerdahl, S (Ed.), Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet (pp. 59-67). Malmö: Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Fastighetsutveckling: pågående förändringsprocesser på bostadsmarknaden.
2020 (Swedish)In: Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet / [ed] Gerell, M., Hallin, P-O, Nilvall, K., Westerdahl, S, Malmö: Malmö universitet, 2020, p. 59-67Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö universitet, 2020
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 26
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17044 (URN)978-91-87997-16-7 (ISBN)978-91-87997-17-4 (ISBN)
Available from: 2020-04-14 Created: 2020-04-14 Last updated: 2021-10-28Bibliographically approved
Paulsson, A., Vitestam, B., Westerdahl, S. & Wretstrand, A. (2020). Hur organiseras kollektivtrafikens marknader?: Om standarder, barriärer och överprövningar. Lund: K2
Open this publication in new window or tab >>Hur organiseras kollektivtrafikens marknader?: Om standarder, barriärer och överprövningar
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Bussar och tåg ska gå i tid, vara snabba och trygga att resa med, och relativt billiga för att ses som attraktiva färdmedel. Idag säkerställs mycket av detta genom marknadsrelationer och via kontrakt mellan olika offentliga och privata aktörer. Ett vanligt antagande är att ett stort utbud av aktörer är viktigt för en välfungerande marknad. Ökad konkurrens antas leda till utveckling och innovation till lägre kostnad. På kollektivtrafikmarknaderna är utbudet av aktörer begränsat, upphandlingsprocesserna riskerar att överprövas och de olika upphandlande myndigheterna ställer olika krav när de upphandlar trafik.  

Forskningsprojektet Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt syftade till att utröna hur kollektivtrafikens marknader fungerar avseende hur standarder organiserar marknader, hur konkurrensen organiseras, samt hur överprövningar formar marknaderna. Utgångspunkten för forskningsprojektet har varit att marknader, i bred mening, består av mer än enbart kontraktsrelationer. I lika hög grad som kontraktsliga relationer ligger bakom utbytena mellan köpare och säljare, mellan beställare och leverantörer, finns även idéer och värderingar - ibland motstridiga sådana – om hur en marknad ska fungera, hur avtal ska utformas, hur anbud ska utvärderas och vilka följder olika val får för verksamheten.  

I detta forskningsprojekt har vi intresserat oss för hur marknaden är organiserad bortom kontraktsrelationerna på marknaden. Detta har inneburit att vi inte direkt intresserat oss för huruvida särskilda typer av avtalsformer leder till avsedda effekter, eller huruvida marknadslösningar är effektiva eller ej. Istället har vi byggt vidare på den rika forskning som genererats kring dessa frågeställningar, men rört oss bortom dem i så motto att vi intresserat oss för de utom-kontraktsliga relationer som bidrar till att organisera kollektivtrafikens marknader.

Våra resultat pekar på behovet av att förstå hur modellavtalen, som är tänkta att användas vid upphandling av trafik, standardiserar utbytena på marknaden. Dessutom pekar våra resultat på hur inträddesbarriärer på marknaden produceras i interaktionen mellan de etablerade trafikföretagen och de upphandlande myndigheterna. Likså visar våra resultat att överprövningar av upphandlingsbeslut tar sikte på transparensprincipen i utvärderingsmodellerna samt likabehandlingsprincipen i det förhandlade förfarandet.

Det finns ett fortsatt behov av att forska om kollektivtrafikens marknader. Av särskild vikt är då frågan om hur upphandlingsprocesserna kan anpassas efter de nya behov som kommer att uppkomma i och med utvecklandet av ny digital teknologi och nya tjänstelösningar. Såväl upphandlande myndigheter som trafikföretag har intresse av att marknaden kan inkorporera ny teknologi och därigenom erbjuda resenärerna en bättre upplevelse och bättre service på sikt. För att detta ska kunna uppnås krävs dock ny kunskap, både om hur ny teknologi påverkar marknaderna och hur avtalen kan anpassas för att gynna innovation och utveckling.   

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: K2, 2020. p. 19
Series
K2 Outreach
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Transportation studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-55705 (URN)978-91-986001-5-5 (ISBN)
Available from: 2022-11-08 Created: 2022-11-08 Last updated: 2022-11-10Bibliographically approved
Paulsson, A., Vitestam, B., Wretstrand, A. & Westerdahl, S. (2020). Kalkylativa praktiker prövade i domstol: Hur omtvistade upphandlingar formar kollektivtrafikens marknader. Lund: K2
Open this publication in new window or tab >>Kalkylativa praktiker prövade i domstol: Hur omtvistade upphandlingar formar kollektivtrafikens marknader
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: K2, 2020. p. 44
National Category
Transport Systems and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-55745 (URN)978-91-986002-6-1 (ISBN)
Available from: 2022-11-09 Created: 2022-11-09 Last updated: 2022-11-11Bibliographically approved
Westerdahl, S. (2020). Om att rulla apelsin: Samverkan som samhandling eller tidsfördriv. In: Gerell, M., Halllin, P-O, Nilvall, K., Westerdahl, S. (Ed.), Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet (pp. 244-252). Malmö: Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Om att rulla apelsin: Samverkan som samhandling eller tidsfördriv
2020 (Swedish)In: Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet / [ed] Gerell, M., Halllin, P-O, Nilvall, K., Westerdahl, S., Malmö: Malmö universitet, 2020, p. 244-252Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö universitet, 2020
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 26
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17050 (URN)978-91-87997-16-7 (ISBN)978-91-87997-17-4 (ISBN)
Available from: 2020-04-14 Created: 2020-04-14 Last updated: 2021-10-28Bibliographically approved
Westerdahl, S. (2020). Organisationer: Räkna pinnar eller bygga tillit?. In: Gerell, M., Hallin, P-O, Nilvall, K., Westerdahl, S (Ed.), Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet (pp. 234-243). Malmö: Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Organisationer: Räkna pinnar eller bygga tillit?
2020 (Swedish)In: Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet / [ed] Gerell, M., Hallin, P-O, Nilvall, K., Westerdahl, S, Malmö: Malmö universitet, 2020, p. 234-243Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö universitet, 2020
Series
MAPIUS, ISSN 1654-6881 ; 26
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-17049 (URN)978-91-87997-16-7 (ISBN)978-91-87997-17-4 (ISBN)
Available from: 2020-04-14 Created: 2020-04-14 Last updated: 2021-10-28Bibliographically approved
Projects
Local and regional collaboration in crime prevention – a national strategy; Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US)International Migration and Urban Development (IMUD) Panel; Malmö UniversityPublic Transport Markets Beyond Contracts: Market Analysis, Public Service Obligations, Procurement and Commercial Initiatives; Malmö University, Faculty of Culture and Society (KS), Department of Urban Studies (US)From policy to sick leave – the role of rehabilitation coordinators in governing the sick leave process; Malmö University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7357-2665

Search in DiVA

Show all publications