Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 13) Show all publications
Trygg, L. & Egevad, P. (2023). Tre sagor om jakten på en artikel. In: Eva Tornbjer; Lotta Wogensen; Lotti Dorthé; Ulla Isabel Wolfe (Ed.), Allas bibliotek - vår berättelse: (pp. 93-97). Malmö universitet
Open this publication in new window or tab >>Tre sagor om jakten på en artikel
2023 (Swedish)In: Allas bibliotek - vår berättelse / [ed] Eva Tornbjer; Lotta Wogensen; Lotti Dorthé; Ulla Isabel Wolfe, Malmö universitet, 2023, p. 93-97Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö universitet, 2023
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-64955 (URN)978-91-7877-431-9 (ISBN)978-91-7877-432-6 (ISBN)
Available from: 2024-01-12 Created: 2024-01-12 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Grander, M., Listerborn, C., Dorthé, L., Olsson, A., Brandström, M., Tosting, Å. & Egevad, P. (2022). Forskarnas galleri #8: Hem ljuva hem - för vem?. Malmö
Open this publication in new window or tab >>Forskarnas galleri #8: Hem ljuva hem - för vem?
Show others...
2022 (Swedish)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

För många av oss är det självklart att ha någonstans att bo. Men hur lätt är det att hitta boende för unga, nyanlända eller personer som av olika anledningar har sämre ekonomi? Bostaden och boendet har stor betydelse för jämlika levnadsvillkor och våra framtidsmöjligheter. Grunden för den sociala bostadspolitiken är att alla ska ha rätt till en god bostad till ett rimligt pris. Bostadsförsörjningslagen innebär dock inte någon ovillkorlig rätt till bostad för enskilda medborgare, men vilket ansvar har egentligen stat och kommun? Sedan 1990-talet har förändringar i politiken gjort att många hyresrätter omvandlats till bostadsrätter samtidigt som allt färre hyresrätter har byggts. Hur har det påverkat vem som får bo? 

Utställningen tar upp frågor kring hur boende påverkar individers levnadssituation och hur olika boendeformer som hyresrätt, bostadsrätt och andrahandsboende påverkar både individ och samhälle. 

Forskarnas galleri gestaltar pågående och aktuell forskning vid Malmö universitet. I utställningen “Hem ljuva hem” har biblioteket samarbetat med Martin Grander och Carina Listerborn från institutionen för urbana studier.

Place, publisher, year, pages
Malmö: , 2022
Keywords
bostäder, bostadsforskning, bostadsmarknad, bostadsfrågan, allmännyttan
National Category
Social Sciences
Research subject
Urban studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-66505 (URN)
Available from: 2024-03-26 Created: 2024-03-26 Last updated: 2024-03-27Bibliographically approved
Dorthé, L., Olsson, A., Ljung Svensson, A.-S., Brandström, M., Tosting, Å., Egevad, P. & Svensson, A. (2019). Forskarnas galleri #6: Gröna vågor och röda stugor.
Open this publication in new window or tab >>Forskarnas galleri #6: Gröna vågor och röda stugor
Show others...
2019 (Swedish)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

Denna utställning presenterar landsbygdsidyllen – pastoralen. Det är en litterär genre som sedan antiken använts för att utöva kritik mot ’staden’ och ’samhället’ genom att gestalta utopier av ’det goda livet’ på landet. Men från att tidigare varit en aktad höglitterär genre förflyttar sig idyllen under 1900-talet till i huvudsak andra litterära kretslopp och till andra medieformer. Den finns under 1930-talet i tidningsföljetongen och under 1970-talets gröna våg i proggmusiken. Idag växer den fram i bloggar med stora följarskaror.

Abstract [en]

This exhibition places the concept "idyll" into a context of Swedish literary history and popular culture by highlighting works from different periods. The idyll has been, and is, used to express a critique of modernity, by advocate alternative life styles and ways of organizing society. Meet the authors Karl-Erik Forsslund (1872-1941), Vilhelm Moberg (1898-1973) and Astrid Lindgren (1907-2002), the protest singer Bernt Staf (1945-2002) and the blogger Clara Lidström (1986-). These writers all share a number of basic genre traits, and they also illustrate how the idyll as a disrespected genre has adapted itself to the development of popular media outlets – from the novel to the blog via the LP-record. Green waves and red cottages runs during the period of May 9th to October 19th 2019. The exhibition is part of the research project, Back to the homestead. The idyll as a critical and aesthetic discourse in Swedish literature funded by Riksbankens jubileumsfond.

Keywords
litteraturvetenskap, Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg, Karl-Erik Forsslund, Bernt Staf, Clara Lidström, Idyll, Gröna vågen, Landsbygd, Ekokritik, landsbygdsutopi, samhällskritik
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8190 (URN)30751 (Local ID)30751 (Archive number)30751 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Dorthé, L., Olsson, A., Galli, S., Johnson, B., Jönsson, P., Kirkegaard, A. M., . . . Svensson, A. (2018). Forskarnas galleri #4: Förnuft eller känsla? Fakta, forskning och föreställningar.
Open this publication in new window or tab >>Forskarnas galleri #4: Förnuft eller känsla? Fakta, forskning och föreställningar
Show others...
2018 (Swedish)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

Forskning är en komplex process som ifrågasätter, undersöker och utvecklar nya aspekter av världen. På så sätt rör sig forskningsfälten hela tiden framåt. Forskningens rön och resultat sprids sedan på många sätt, till exempel genom vetenskaplig publicering, samverkan, forskarnätverk eller genom utställningar. I denna utställning presenterar biblioteket forskning från Malmö universitets fem fakulteter. När forskning når en bred publik är den förenklad och ofta tagen ur sin kontext. Det gör att forskningresultat i den snabba nyhetsrapporteringen lätt misstolkas eller missuppfattas. Enskilda resultat är en del av ett större sammanhang och fungerar därför sällan som nyhetsrubriker. Utställningen belyser vikten av att granska all information kritiskt och uppmanar dig som besökare att fundera på om du tar till dig nyheter med förnuft eller känsla.

Abstract [en]

In 2018, Malmö University is celebrating its 20th anniversary with lectures, conferences, popular science talks, debates and exhibitions. In this exhibition, the library presents research from Malmö University’s five faculties. Research is a complex process, which questions, investigates and develops new aspects of the world. In this way, research fields are constantly moving forward. Results are disseminated in many ways, for example through scholarly publication, collaboration, researcher networks or exhibitions. When research findings reach a wider audience, they are presented in a simplified form and often out of context. This means that research findings presented in the media are often misinterpreted. Individual findings are part of a greater whole and are therefore not well suited for news headlines. This exhibition highlights the importance of reviewing information critically and encourages the visitor to think about whether you relate to news with your reason or with your emotions. Malmö University partakes in the VA (Public & Science) campaign #hurvetdudet (Eng.: How do you know that?). The aim of the campaign is to increase the knowledge of politicians and the public about what science is, how it is done, how different research findings can be evaluated and why research-based knowledge is needed as a basis for decisions about the development of society.

Keywords
Malmö, källkritik, implantat, narkotikapolitik, tillämpad matematik, kolonialism, vaccinationsskepticism, skola
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8208 (URN)28298 (Local ID)28298 (Archive number)28298 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Dorthé, L., Olsson, A., Spikol, D., Spalazzese, R., Linde, P., Leckner, S., . . . Topgaard, R. (2018). Forskarnas galleri #5: People have the power: IOTAP on exhibit.
Open this publication in new window or tab >>Forskarnas galleri #5: People have the power: IOTAP on exhibit
Show others...
2018 (English)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

Överallt samlar sensorer data som analyseras för att räkna ut hur man sparar energi, hur mycket insulin som ska injiceras, var den närmaste hyrbilen finns, hur många människor som fortfarande är kvar inne i en brinnande byggnad... Denna snabba spridning av teknik kallas för Sakernas Internet, eller IoT. Människor har makten, eller har vi verkligen det? Hur mycket värderar vi vår integritet? Vilka internetanslutna gadgets hjälper oss att leva ett hälsosamt och hållbart liv - och vilka prylar kommer bara att öka vår stressnivå? När blir användningen missbruk? Utställningen undersöker hur IoT påverkar människor, samhälle och industri. Forskningsprojekt i utställningen: Emergent Configuration for IoT Systems (ECOS+), Smart energy management and security (SEMS), Fair Data, Walk the ward, Dynamic Intelligent Sensor-Intensive Systems (DISS), PELARS-projektet och Busrunner presenteras i "IOTAP-labbet"

Abstract [en]

All around us sensors collect data, which is analyzed to figure out how to save energy, how much insulin to inject, where the closest rental bike is located, how many people are still inside a building that is on fire… This fast-spreading technology is called the Internet of Things, or IoT for short. People have the power, or do we really? How much do we value our privacy? What internet connected gadgets will help us lead a healthy, sustainable life – and what gadgets will only increase our stress level? When does use become abuse? This exhibition explores how IoT affects people, society and industry. You are welcome to try out IoT through demos and hands-on experiences based on research projects at Malmö University. Research projects in the exhibition: Emergent Configuration for IoT Systems (ECOS+), Smart energy management and security (SEMS), Fair Data, Walk the ward, Dynamic Intelligent Sensor-Intensive Systems (DISS), PELARS project and Busrunner are presented in the "IOTAP-lab"

Keywords
IOTAP, Internet of things, technology, IoT
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8207 (URN)28647 (Local ID)28647 (Archive number)28647 (OAI)
Note

People have the Power is a joint production by Malmö University Library and the research center Internet of Things and People (IOTAP) and have been supported by the Sten K Johnson Foundation.

Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2023-12-28Bibliographically approved
Dorthé, L., Olsson, A., Johnsdotter, S., Larsson, C., Löfgren-Mårtenson, C., Ouis, P., . . . Wogensen, L. (2017). Forskarnas galleri #2: 6 om sex.
Open this publication in new window or tab >>Forskarnas galleri #2: 6 om sex
Show others...
2017 (Swedish)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

Utgångspunkten är en presentation av sex forskare, knutna till Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, som berättar om sina respektive forskningsfält. Utställningen består också av en tidslinje med nedslag i den svenska sexualitetshistorien, ett tittskåp med kuriosa och en samling litteratur. I en brevlåda kan besökaren kommentera eller ställa frågor till forskarna, svaren projiceras på väggen. Två offentliga samtal arrangeras och filmas; Sex och makt och Tema erotisk litteratur. I samband med utställningen visas konstprojektet "Kyss" där prästen och konstnären Kent Wisti och författaren Maria Küchen i bild och text tolkat Höga visan.

Abstract [en]

The core of the exhibition is a presentation of six researchers, linked to the Center for Sexology and Sexual Studies, presenting their respective fields of research. The exhibition also consists of a timeline with stops in Swedish sexuality history, a curiosity cabinet and a collection of literature. The visitors can leave comments or ask questions to the researchers in a mailbox. The questions and the answers are then projected on the wall for everyone to see. Two public talks are held and filmed; “Sex and Power” and “Theme Erotic Literature”. The art project "Kiss" (an interpretation of the song of Songs) by the priest and artist Kent Wisti and the author Maria Küchen can also be seen in the exhibition.

Keywords
sexologi, sexualitetsstudier
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8192 (URN)23746 (Local ID)23746 (Archive number)23746 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2023-10-04Bibliographically approved
Olsson, A., Dorthé, L., Harju, A., Åkerblom, A., Ivert, A.-K., Egnell, S., . . . Sild Lönroth, C. (2017). Forskarnas galleri #3: Space & Place: forskning om social hållbarhet i Malmö.
Open this publication in new window or tab >>Forskarnas galleri #3: Space & Place: forskning om social hållbarhet i Malmö
Show others...
2017 (Swedish)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

I Malmö bor cirka 330 000 människor. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och en femtedel är under 18 år. I utställningen Space & Place kan du ta del av hur två forskargrupper undersöker barns och ungas relation till några av stadens rum. Utställningen belyser metoder i forskningsprocessen.Projekten utgår från barns och ungas upplevelser av sin närmiljö. Forskningen är exempel på hur Malmö högskola bidrar till ett socialt hållbart Malmö.

Abstract [en]

The city of Malmö inhabits about 330,000 people. Half of them are under 35 years and one fifth is under 18 years old. In Space & Place two research groups present how children and adolescents experience some of the urban spaces in Malmö. The exhibition highlights different methods in the research process. These research projects are examples of how Malmö University contributes to a socially sustainable Malmö.

Keywords
Social hållbarhet, Malmö, Barn och ungdomar, Social sustainability, Children, Youth
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8191 (URN)24850 (Local ID)24850 (Archive number)24850 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2023-10-18Bibliographically approved
Egevad, P., Landin, K. & Lewrén, A. (2017). med cykel genom malmö.
Open this publication in new window or tab >>med cykel genom malmö
2017 (English)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

Filmen är en del i utställningen "Forskarnas galleri #3: Space & Place". Utställningen belyser metoder i forskningsprocessen. Projekten utgår från barns och ungas upplevelser av sin närmiljö. Forskningen är exempel på hur Malmö högskola bidrar till ett socialt hållbart Malmö.

Abstract [en]

The film is a part of the exhibition "Forskarnas galleri #3: Space & Place". The exhibition highlights different methods in the research process. These research projects are examples of how Malmö University contributes to a socially sustainable Malmö.

Keywords
Social hållbarhet, Malmö, Social sustainability, Cykla
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8189 (URN)28424 (Local ID)28424 (Archive number)28424 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Dorthé, L., Olsson, A., Nilsson, M., Aspman, O., Dittmar, J., Krantz, G., . . . Egevad, P. (2016). Forskarnas galleri #1: Kvinnor, klass, kultur: arbetet i litteraturen, från Maria Sandel till Daria Bogdanska.
Open this publication in new window or tab >>Forskarnas galleri #1: Kvinnor, klass, kultur: arbetet i litteraturen, från Maria Sandel till Daria Bogdanska
Show others...
2016 (Swedish)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

I utställningen "Kvinnor, Klass, Kultur" presenteras kvinnliga arbetarförfattare i Sverige, från Maria Sandel till Daria Bogdanska. Författarpresentationerna gestaltas genom en tidslinje, filmer och dioramor. I utställningen finns också författarnas verk och ett urval facklitteratur. En sammanställning av forskning och utbildning inom ämnesområdet på Malmö högskola ingår också.

Abstract [en]

In Sweden, the tradition of working-class literature is stronger than in many other countries. However, the history this literature has been very masculine. Maria Sandel is sometimes called our first female working-class author. And, for a long time, she was also considered to be our only female working-class writer. Even during the Golden Age of working-class literature in the 1930s, women were few. The most famous one from this period is Moa Martinsson. Today the situation is different. The latest breakthrough for working-class literature is led by women, who, in several ways, have renewed the tradition. Daria Bogdanska, for example, has contributed to the rise of working-class comics, which is often more humoristic and explicitly political than traditional forms of working-class literature. In the exhibition, female working-class writers in Sweden are presented in a timeline, movies and dioramas. The exhibition includes the authors' works and a selection of relevant literature on the topic. A summary of research and education in the subject area at Malmö University is also included.

Keywords
arbetarförfattare, kvinnor, tecknade serier, skönlitteratur, romaner
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-8188 (URN)23478 (Local ID)23478 (Archive number)23478 (OAI)
Available from: 2020-02-28 Created: 2020-02-28 Last updated: 2024-02-08Bibliographically approved
Egevad, P., Ekvall, A., Ericson Lagerås, K., Hertzberg, C., Johansson, T., Karlsson, L., . . . Trygg, L. (2015). Ny bibliotekssystemmiljö: slutrapport. Malmö högskola
Open this publication in new window or tab >>Ny bibliotekssystemmiljö: slutrapport
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Slutrapport för projekt om ny bibliotekssystemmiljö. Projektets syfte var att få fram ett beslutsunderlag för hur en ny eller förändrad bibliotekssystemmiljö kan stödja bibliotekets verksamhet från 2016. Detta innebär att:

  • Undersöka behoven utifrån processer för att få fram lösningar som ökar nyttan och effektiviteten samt kvaliteten i verksamheten.
  • Analysera konsekvenserna av olika alternativa lösningar för en kommande bibliotekssystemiljö.
  • Skapa ett underlag med rekommendationer för beslut i ledningsgruppen.
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö högskola, 2015. p. 23
Series
Skrifter från Malmö högskolas bibliotek ; 5
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-41965 (URN)
Available from: 2021-04-23 Created: 2021-04-23 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6293-359X

Search in DiVA

Show all publications