Publikationer från Malmö universitet
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Tosting, Åsa
Publikationer (10 of 12) Visa alla publikationer
Tornbjer, E., Wogensen, L., Dorthé, L. & Wolfe, U. I. (Eds.). (2023). Allas bibliotek - vår berättelse (1ed.). Malmö universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Allas bibliotek - vår berättelse
Visa övriga...
2023 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Abstract [sv]

Den här jubileumsboken är skriven och formgiven av medarbetare på Malmö universitetsbibliotek. Här finns personliga betraktelser och tillbakablickar från bibliotekets 25-åriga historia. Den är en karta över var vi varit, vem vi är och vart vi vill.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Malmö universitet, 2023. s. 143 Upplaga: 1
Nationell ämneskategori
Biblioteks- och informationsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-64902 (URN)978-91-7877-431-9 (ISBN)978-91-7877-432-6 (ISBN)
Tillgänglig från: 2024-01-09 Skapad: 2024-01-09 Senast uppdaterad: 2024-01-12Bibliografiskt granskad
Grander, M., Listerborn, C., Dorthé, L., Olsson, A., Brandström, M., Tosting, Å. & Egevad, P. (2022). Forskarnas galleri #8: Hem ljuva hem - för vem?. Malmö
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Forskarnas galleri #8: Hem ljuva hem - för vem?
Visa övriga...
2022 (Svenska)Konstnärlig output (Ogranskad)
Abstract [sv]

För många av oss är det självklart att ha någonstans att bo. Men hur lätt är det att hitta boende för unga, nyanlända eller personer som av olika anledningar har sämre ekonomi? Bostaden och boendet har stor betydelse för jämlika levnadsvillkor och våra framtidsmöjligheter. Grunden för den sociala bostadspolitiken är att alla ska ha rätt till en god bostad till ett rimligt pris. Bostadsförsörjningslagen innebär dock inte någon ovillkorlig rätt till bostad för enskilda medborgare, men vilket ansvar har egentligen stat och kommun? Sedan 1990-talet har förändringar i politiken gjort att många hyresrätter omvandlats till bostadsrätter samtidigt som allt färre hyresrätter har byggts. Hur har det påverkat vem som får bo? 

Utställningen tar upp frågor kring hur boende påverkar individers levnadssituation och hur olika boendeformer som hyresrätt, bostadsrätt och andrahandsboende påverkar både individ och samhälle. 

Forskarnas galleri gestaltar pågående och aktuell forskning vid Malmö universitet. I utställningen “Hem ljuva hem” har biblioteket samarbetat med Martin Grander och Carina Listerborn från institutionen för urbana studier.

Ort, förlag, år, sidor
Malmö: , 2022
Nyckelord
bostäder, bostadsforskning, bostadsmarknad, bostadsfrågan, allmännyttan
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap
Forskningsämne
Urbana studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-66505 (URN)
Tillgänglig från: 2024-03-26 Skapad: 2024-03-26 Senast uppdaterad: 2024-03-27Bibliografiskt granskad
Dorthé, L., Olsson, A., Ljung Svensson, A.-S., Brandström, M., Tosting, Å., Egevad, P. & Svensson, A. (2019). Forskarnas galleri #6: Gröna vågor och röda stugor.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Forskarnas galleri #6: Gröna vågor och röda stugor
Visa övriga...
2019 (Svenska)Konstnärlig output (Ogranskad)
Abstract [sv]

Denna utställning presenterar landsbygdsidyllen – pastoralen. Det är en litterär genre som sedan antiken använts för att utöva kritik mot ’staden’ och ’samhället’ genom att gestalta utopier av ’det goda livet’ på landet. Men från att tidigare varit en aktad höglitterär genre förflyttar sig idyllen under 1900-talet till i huvudsak andra litterära kretslopp och till andra medieformer. Den finns under 1930-talet i tidningsföljetongen och under 1970-talets gröna våg i proggmusiken. Idag växer den fram i bloggar med stora följarskaror.

Abstract [en]

This exhibition places the concept "idyll" into a context of Swedish literary history and popular culture by highlighting works from different periods. The idyll has been, and is, used to express a critique of modernity, by advocate alternative life styles and ways of organizing society. Meet the authors Karl-Erik Forsslund (1872-1941), Vilhelm Moberg (1898-1973) and Astrid Lindgren (1907-2002), the protest singer Bernt Staf (1945-2002) and the blogger Clara Lidström (1986-). These writers all share a number of basic genre traits, and they also illustrate how the idyll as a disrespected genre has adapted itself to the development of popular media outlets – from the novel to the blog via the LP-record. Green waves and red cottages runs during the period of May 9th to October 19th 2019. The exhibition is part of the research project, Back to the homestead. The idyll as a critical and aesthetic discourse in Swedish literature funded by Riksbankens jubileumsfond.

Nyckelord
litteraturvetenskap, Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg, Karl-Erik Forsslund, Bernt Staf, Clara Lidström, Idyll, Gröna vågen, Landsbygd, Ekokritik, landsbygdsutopi, samhällskritik
Nationell ämneskategori
Humaniora och konst
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-8190 (URN)30751 (Lokalt ID)30751 (Arkivnummer)30751 (OAI)
Tillgänglig från: 2020-02-28 Skapad: 2020-02-28 Senast uppdaterad: 2022-02-28Bibliografiskt granskad
Olsson, A., Dorthé, L., Tosting, Å., Brandström, M., Svensson, A., Wingren Gjörloff, A., . . . Karlsson, R. (2019). Forskarnas Galleri #7: Fighting cancer with plastic bullets.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Forskarnas Galleri #7: Fighting cancer with plastic bullets
Visa övriga...
2019 (Engelska)Konstnärlig output (Ogranskad)
Abstract [sv]

Cancer är en term som används för cirka 200 olika sjukdomar. Det de alla har gemensamt är att cellerna i kroppen börjar delas okontrollerat. 2018 fanns det 18 miljoner cancerfall över hela världen. I Sverige kommer ungefär varje tredje person att diagnostiseras med en cancersjukdom någon gång under sin livstid.

Det är en stor utmaning för vetenskapen att hitta sätt att diagnostisera och behandla dessa sjukdomar. På Malmö universitet arbetar en ny generation kemister, fysiker och biologer tillsammans i två internationella nätverk, BioCapture och GlycoImaging. Deras forskning fokuserar på att utforma antikroppar, plastkulor, som ska upptäcka cancerceller i ett tidigt skede. Kulorna är dessutom billiga att producera.

De två projekten samordnas av Börje Sellergren och Anette Gjörloff Wingren, som utbildar och handleder 19 doktorander. Utställningen Fighting Cancer with Plastic Bullets belyser doktorandernas tvärvetenskapliga arbete och deras betydelse för cancerforskningen. Biblioteket har fått bidrag av Sten K Johnsons stiftelse för att producera utställningen.

Abstract [en]

Cancer is a term used for about 200 different diseases. What they all have in common is that the cells in the body start to divide uncontrollably. In 2018 there were 18 million cancer cases around the world. In Sweden, approximately every third person will be diagnosed with a cancer disease at some point during their lifetime.A major challenge for science is to find ways to diagnose and treat these diseases. At Malmö university a new generation of chemists, physicists and biologists work in two international networks, BioCapture and GlycoImaging. Their research focus on designing plastic antibodies, bullets. The bullets are cheap to produce and aim to detect cancer cells at an early stage.

The two projects are coordinated by Börje Sellergren and Anette Gjörloff Wingren, who train and tutor 19 PhD students. This exhibition highlights the interdisciplinary work of the PhD’s and their importance for the cancer research.

Nyckelord
Cancer, BioCapture, GlycoImaging, kemi, fysik, biologi, doktorander, diagnostisering
Nationell ämneskategori
Medicinsk bioteknologi
Forskningsämne
Hälsa och samhälle; Hälsa och samhälle
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-41815 (URN)
Anmärkning

Fighting cancer with plastic bullets is a joint production by Malmö University Library and the two networks BioCapture and GlycoImaging (Department of Biomedical Science) and have been supported by the Sten K Johnson Foundation.

Tillgänglig från: 2021-04-13 Skapad: 2021-04-13 Senast uppdaterad: 2023-08-15Bibliografiskt granskad
Dorthé, L., Olsson, A., Galli, S., Johnson, B., Jönsson, P., Kirkegaard, A. M., . . . Svensson, A. (2018). Forskarnas galleri #4: Förnuft eller känsla? Fakta, forskning och föreställningar.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Forskarnas galleri #4: Förnuft eller känsla? Fakta, forskning och föreställningar
Visa övriga...
2018 (Svenska)Konstnärlig output (Ogranskad)
Abstract [sv]

Forskning är en komplex process som ifrågasätter, undersöker och utvecklar nya aspekter av världen. På så sätt rör sig forskningsfälten hela tiden framåt. Forskningens rön och resultat sprids sedan på många sätt, till exempel genom vetenskaplig publicering, samverkan, forskarnätverk eller genom utställningar. I denna utställning presenterar biblioteket forskning från Malmö universitets fem fakulteter. När forskning når en bred publik är den förenklad och ofta tagen ur sin kontext. Det gör att forskningresultat i den snabba nyhetsrapporteringen lätt misstolkas eller missuppfattas. Enskilda resultat är en del av ett större sammanhang och fungerar därför sällan som nyhetsrubriker. Utställningen belyser vikten av att granska all information kritiskt och uppmanar dig som besökare att fundera på om du tar till dig nyheter med förnuft eller känsla.

Abstract [en]

In 2018, Malmö University is celebrating its 20th anniversary with lectures, conferences, popular science talks, debates and exhibitions. In this exhibition, the library presents research from Malmö University’s five faculties. Research is a complex process, which questions, investigates and develops new aspects of the world. In this way, research fields are constantly moving forward. Results are disseminated in many ways, for example through scholarly publication, collaboration, researcher networks or exhibitions. When research findings reach a wider audience, they are presented in a simplified form and often out of context. This means that research findings presented in the media are often misinterpreted. Individual findings are part of a greater whole and are therefore not well suited for news headlines. This exhibition highlights the importance of reviewing information critically and encourages the visitor to think about whether you relate to news with your reason or with your emotions. Malmö University partakes in the VA (Public & Science) campaign #hurvetdudet (Eng.: How do you know that?). The aim of the campaign is to increase the knowledge of politicians and the public about what science is, how it is done, how different research findings can be evaluated and why research-based knowledge is needed as a basis for decisions about the development of society.

Nyckelord
Malmö, källkritik, implantat, narkotikapolitik, tillämpad matematik, kolonialism, vaccinationsskepticism, skola
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-8208 (URN)28298 (Lokalt ID)28298 (Arkivnummer)28298 (OAI)
Tillgänglig från: 2020-02-28 Skapad: 2020-02-28 Senast uppdaterad: 2022-06-27Bibliografiskt granskad
Dorthé, L., Olsson, A., Spikol, D., Spalazzese, R., Linde, P., Leckner, S., . . . Topgaard, R. (2018). Forskarnas galleri #5: People have the power: IOTAP on exhibit.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Forskarnas galleri #5: People have the power: IOTAP on exhibit
Visa övriga...
2018 (Engelska)Konstnärlig output (Ogranskad)
Abstract [sv]

Överallt samlar sensorer data som analyseras för att räkna ut hur man sparar energi, hur mycket insulin som ska injiceras, var den närmaste hyrbilen finns, hur många människor som fortfarande är kvar inne i en brinnande byggnad... Denna snabba spridning av teknik kallas för Sakernas Internet, eller IoT. Människor har makten, eller har vi verkligen det? Hur mycket värderar vi vår integritet? Vilka internetanslutna gadgets hjälper oss att leva ett hälsosamt och hållbart liv - och vilka prylar kommer bara att öka vår stressnivå? När blir användningen missbruk? Utställningen undersöker hur IoT påverkar människor, samhälle och industri. Forskningsprojekt i utställningen: Emergent Configuration for IoT Systems (ECOS+), Smart energy management and security (SEMS), Fair Data, Walk the ward, Dynamic Intelligent Sensor-Intensive Systems (DISS), PELARS-projektet och Busrunner presenteras i "IOTAP-labbet"

Abstract [en]

All around us sensors collect data, which is analyzed to figure out how to save energy, how much insulin to inject, where the closest rental bike is located, how many people are still inside a building that is on fire… This fast-spreading technology is called the Internet of Things, or IoT for short. People have the power, or do we really? How much do we value our privacy? What internet connected gadgets will help us lead a healthy, sustainable life – and what gadgets will only increase our stress level? When does use become abuse? This exhibition explores how IoT affects people, society and industry. You are welcome to try out IoT through demos and hands-on experiences based on research projects at Malmö University. Research projects in the exhibition: Emergent Configuration for IoT Systems (ECOS+), Smart energy management and security (SEMS), Fair Data, Walk the ward, Dynamic Intelligent Sensor-Intensive Systems (DISS), PELARS project and Busrunner are presented in the "IOTAP-lab"

Nyckelord
IOTAP, Internet of things, technology, IoT
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-8207 (URN)28647 (Lokalt ID)28647 (Arkivnummer)28647 (OAI)
Anmärkning

People have the Power is a joint production by Malmö University Library and the research center Internet of Things and People (IOTAP) and have been supported by the Sten K Johnson Foundation.

Tillgänglig från: 2020-02-28 Skapad: 2020-02-28 Senast uppdaterad: 2023-12-28Bibliografiskt granskad
Dorthé, L., Olsson, A., Johnsdotter, S., Larsson, C., Löfgren-Mårtenson, C., Ouis, P., . . . Wogensen, L. (2017). Forskarnas galleri #2: 6 om sex.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Forskarnas galleri #2: 6 om sex
Visa övriga...
2017 (Svenska)Konstnärlig output (Ogranskad)
Abstract [sv]

Utgångspunkten är en presentation av sex forskare, knutna till Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, som berättar om sina respektive forskningsfält. Utställningen består också av en tidslinje med nedslag i den svenska sexualitetshistorien, ett tittskåp med kuriosa och en samling litteratur. I en brevlåda kan besökaren kommentera eller ställa frågor till forskarna, svaren projiceras på väggen. Två offentliga samtal arrangeras och filmas; Sex och makt och Tema erotisk litteratur. I samband med utställningen visas konstprojektet "Kyss" där prästen och konstnären Kent Wisti och författaren Maria Küchen i bild och text tolkat Höga visan.

Abstract [en]

The core of the exhibition is a presentation of six researchers, linked to the Center for Sexology and Sexual Studies, presenting their respective fields of research. The exhibition also consists of a timeline with stops in Swedish sexuality history, a curiosity cabinet and a collection of literature. The visitors can leave comments or ask questions to the researchers in a mailbox. The questions and the answers are then projected on the wall for everyone to see. Two public talks are held and filmed; “Sex and Power” and “Theme Erotic Literature”. The art project "Kiss" (an interpretation of the song of Songs) by the priest and artist Kent Wisti and the author Maria Küchen can also be seen in the exhibition.

Nyckelord
sexologi, sexualitetsstudier
Nationell ämneskategori
Medicin och hälsovetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-8192 (URN)23746 (Lokalt ID)23746 (Arkivnummer)23746 (OAI)
Tillgänglig från: 2020-02-28 Skapad: 2020-02-28 Senast uppdaterad: 2023-10-04Bibliografiskt granskad
Olsson, A., Dorthé, L., Harju, A., Åkerblom, A., Ivert, A.-K., Egnell, S., . . . Sild Lönroth, C. (2017). Forskarnas galleri #3: Space & Place: forskning om social hållbarhet i Malmö.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Forskarnas galleri #3: Space & Place: forskning om social hållbarhet i Malmö
Visa övriga...
2017 (Svenska)Konstnärlig output (Ogranskad)
Abstract [sv]

I Malmö bor cirka 330 000 människor. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och en femtedel är under 18 år. I utställningen Space & Place kan du ta del av hur två forskargrupper undersöker barns och ungas relation till några av stadens rum. Utställningen belyser metoder i forskningsprocessen.Projekten utgår från barns och ungas upplevelser av sin närmiljö. Forskningen är exempel på hur Malmö högskola bidrar till ett socialt hållbart Malmö.

Abstract [en]

The city of Malmö inhabits about 330,000 people. Half of them are under 35 years and one fifth is under 18 years old. In Space & Place two research groups present how children and adolescents experience some of the urban spaces in Malmö. The exhibition highlights different methods in the research process. These research projects are examples of how Malmö University contributes to a socially sustainable Malmö.

Nyckelord
Social hållbarhet, Malmö, Barn och ungdomar, Social sustainability, Children, Youth
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-8191 (URN)24850 (Lokalt ID)24850 (Arkivnummer)24850 (OAI)
Tillgänglig från: 2020-02-28 Skapad: 2020-02-28 Senast uppdaterad: 2023-10-18Bibliografiskt granskad
Magnusson, J., Zaar, J. & Tosting, Å. (2017). Improving information literacy instruction through reflection (ed.). In: (Ed.), : . Paper presented at LILAC : Librarians’ Information Literacy Annual Conference, Swansea, Wales (2017).
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Improving information literacy instruction through reflection
2017 (Engelska)Konferensbidrag, Poster (med eller utan abstract) (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Improving information literacy instruction through reflection! Keywords: teaching, reflection, improvement Reflective teaching is highlighted as a way to become a reflective practitioner; to learn and improve practice through reflection. The value of reflection in improving teaching is well documented. Research concludes that while reflective teaching may present some difficulties, its benefits lead to a teacher's success in the classroom (Goodsett, 2014). This poster aims to illustrate how Malmö University library works with reflective teaching as a way to improve quality and evaluate our information literacy instruction. There are many different methods of reflective teaching. We chose to focus on a model based on self-reflecting through a reflective teaching form. The model is based on setting aside time to reflect on what happened during the session, identifying problems and development areas and reflections of what you would do differently next time. What we did was to develop an assessment form, inspired by Radcliff et al (2007), for us librarians to fill out and save after each information literacy instruction session. The assessment form consists of questions that we have identified as important to reflect on to be able to improve our teaching. For example, one of the questions encourages us to think of ways to make the students more active and involved. We have experienced that using the form helps us to take this minimal extra time to reflect and it also helps us formalize, structure, save and share our reflections. In addition to filling out the forms individually, we have used our reflections to discuss our thoughts with colleagues and learned from each other. We have also shared our reflections with teachers at the university that we collaborate with. Right now we are evaluating the use of the assessment form. In the poster we will share our results, experiences and what we have learned from working with reflective teaching. References: Goodsett, M. (2014). Reflective Teaching: Improving Library Instruction Through Self-Reflection, Southeastern Librarian, 62(3), ss. 12-15. Radcliff, C J. (2007). A practical guide to information literacy assessment for academic librarians. Westport, Conn.: Libraries Unlimited.

Nyckelord
Information literacy, Reflective teaching, Information literacy instruction, Reflective teaching form
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-10514 (URN)22489 (Lokalt ID)22489 (Arkivnummer)22489 (OAI)
Konferens
LILAC : Librarians’ Information Literacy Annual Conference, Swansea, Wales (2017)
Tillgänglig från: 2020-02-29 Skapad: 2020-02-29 Senast uppdaterad: 2022-06-27Bibliografiskt granskad
Dorthé, L., Olsson, A., Nilsson, M., Aspman, O., Dittmar, J., Krantz, G., . . . Egevad, P. (2016). Forskarnas galleri #1: Kvinnor, klass, kultur: arbetet i litteraturen, från Maria Sandel till Daria Bogdanska.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Forskarnas galleri #1: Kvinnor, klass, kultur: arbetet i litteraturen, från Maria Sandel till Daria Bogdanska
Visa övriga...
2016 (Svenska)Konstnärlig output (Ogranskad)
Abstract [sv]

I utställningen "Kvinnor, Klass, Kultur" presenteras kvinnliga arbetarförfattare i Sverige, från Maria Sandel till Daria Bogdanska. Författarpresentationerna gestaltas genom en tidslinje, filmer och dioramor. I utställningen finns också författarnas verk och ett urval facklitteratur. En sammanställning av forskning och utbildning inom ämnesområdet på Malmö högskola ingår också.

Abstract [en]

In Sweden, the tradition of working-class literature is stronger than in many other countries. However, the history this literature has been very masculine. Maria Sandel is sometimes called our first female working-class author. And, for a long time, she was also considered to be our only female working-class writer. Even during the Golden Age of working-class literature in the 1930s, women were few. The most famous one from this period is Moa Martinsson. Today the situation is different. The latest breakthrough for working-class literature is led by women, who, in several ways, have renewed the tradition. Daria Bogdanska, for example, has contributed to the rise of working-class comics, which is often more humoristic and explicitly political than traditional forms of working-class literature. In the exhibition, female working-class writers in Sweden are presented in a timeline, movies and dioramas. The exhibition includes the authors' works and a selection of relevant literature on the topic. A summary of research and education in the subject area at Malmö University is also included.

Nyckelord
arbetarförfattare, kvinnor, tecknade serier, skönlitteratur, romaner
Nationell ämneskategori
Humaniora och konst
Identifikatorer
urn:nbn:se:mau:diva-8188 (URN)23478 (Lokalt ID)23478 (Arkivnummer)23478 (OAI)
Tillgänglig från: 2020-02-28 Skapad: 2020-02-28 Senast uppdaterad: 2024-02-08Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer