Malmö University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Rasmusson, Markus
Publications (2 of 2) Show all publications
Salonen, T., Grander, M. & Rasmusson, M. (2019). Segregation och segmentering i Malmö (ed.). Malmö stad
Open this publication in new window or tab >>Segregation och segmentering i Malmö
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport presenterar en aktuell översikt av fördelningen av bostäder och hushåll i Malmö stad. Frågan om en allt mer ojämn fördelning av var människor bor och hur sammansättningen ser ut i olika delar av staden har under 2000-talet fått en allt större uppmärksamhet. Malmökommissionens (2013) olika rapporter och samlade slutsatser pekar på behovet av en mer långsiktig och djupgående urban politik för att skapa en integrerad och sammanhållen stad. Ett av Malmö stads uttalade bostadspolitiska mål är att aktivt motverka boendesegregationen genom ”att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper” (Malmö stad 2018:30). För att kunna bedöma detta behövs systematiska uppföljningar och kunskapsunderlag. Det är i behovet av bostadspolitiska utvärderingar som denna rapport skall ses. Rapporten erbjuder en sammanhållen analys över hur bostäder och människor är fördelade i staden. Hushållens fördelning i olika stadsdelar och bostadsområden studeras utifrån socioekonomisk och etnisk segregation. Bostädernas fördelning analyseras utifrån hur olika upplåtelseformer förekommer i stadens olika områden, benämns som bostädernas segmentering. Frågan om hushållens bostadssegregation och bostädernas segmentering hänger givetvis intimt samman med varandra, vilket diskuteras mer ingående i rapporten.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö stad, 2019. p. 140
Keywords
Malmö, Segregation, Segmentering, Bostadsplanering, Bostadsförsörjning, Bostadssegregation, Socioekonomisk segregation, Bostadssegregation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16942 (URN)28210 (Local ID)28210 (Archive number)28210 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-04-26Bibliographically approved
Rasmusson, M., Grander, M. & Salonen, T. (2018). Flyttkedjor: En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor (ed.). Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms Läns Landsting
Open this publication in new window or tab >>Flyttkedjor: En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport har utförts på uppdrag av Göteborgsregionen, Region Skåne och Stockholms läns landsting med syftet att kartlägga såväl nationell som internationell forskning om flyttkedjor och ge förslag på vidare forskning som kan öka förståelsen för flyttkedjor och deras effekter.

Place, publisher, year, edition, pages
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms Läns Landsting, 2018. p. 45
Series
TRN 2017-0152 ; RAPPORT 2018:13
Keywords
Flyttkedjor, Bostadsflyttkedjor, Bostadsförsörjning, Bostadsplanering
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-16873 (URN)27027 (Local ID)27027 (Archive number)27027 (OAI)
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-04-26Bibliographically approved
Projects
Segregation in Malmö – an overview; Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Social Work (SA)
Organisations

Search in DiVA

Show all publications